Uab čili pica

55 dokumentai
ČILI PICA Marketingo komplekso analizė
Įvadas. Tyrimo metodika. „čili pica“ picerijos pristatymas. „Čili pica“ picerijos stebėjimo tyrimo analizė. „Čili pica“ picerijos teikiamos paslaugos ir paslaugų vartotojų charakteristika. Paslaugų procesas. Fizinė aplinka. „Čili pica“ picerijos prieinamumo ir vietos veiksniai. „Čili pica“ picerijos paslaugų kainų ...
Marketingo analizės, Analizė, 15 psl.
2015 03 26
Frančizė galimybių ir trūkumų analizė
Įvadas. Frančizės samprata. Frančizės samprata. Frančizės sutartis. Frančizės veikla lietuvoje. „čili pica“ frančizės analizė. Uab „čili holdings“ veikla. Pasirašyta pirmoji „čilijos“ frančizės sutartis. „čili pica” su pirmąja frančize lietuvoje žengia į šiaulius. Picerijos „čili pica“ frančizė. Kiek ...
Marketingo analizės, Analizė, 10 psl.
2013 03 18
Čili pica desertų asortimento vertinimas
Įvadas. Literatūros analizė. Asortimento politikos ir asortimento struktūros sampratos. Asortimento formavimas ir vertinimas. Paslaugų kokybė ir jos vertinimas. Vartotojų pasitenkinimą analizuojantys kokybės modeliai. Kokybės spragų modelis. Gummesso q kokybės modelis. Gummesson ir ch. Gronroos integruotas kokybės modelis. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2012 12 27
Čili picerijos analizė
Įvadas. Uab „čili“ įmonių grupės veiklos aprašymas. Darbo jėgos segmentai uab „čili“ įmonėje. Išorinės aplinkos analizė. Makroaplinkos tyrimas. Politinis aspektas. Ekonominis aspektas. Socialinis ir kultūrinis aspektas. Technologinis aspektas. Mikroaplinkos tyrimas. Uab „čili“ konkurentai. Ssgg analizė. Servqual ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2012 04 24
UAB Čilija
Įmonės pristatymas. UAB „Čilija“ misija – kurti gyvenimo džiaugsmą aukštos kokybės maistu, puikiu aptarnavimu, malonia ir savita atmosfera. Franšizė- plėtra ir partnerystė. Įmonės aplinkos. Išorinė aplinka. Išorinės aplinkos tiesioginio poveikio veiksniai. Vidinė organizacijos aplinka. Išvados ir pasiūlymai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2010 03 03
Konkurencinio pranašumo didinimas Čili pica
Konkurencinio pranašumo didinimas Čili pica.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 psl.
2016 09 28
Įstaigos ar įmonės paplitusios Europos šalyse
Įstaigos ir įmonės paplitusios Europos šalyse. Swedbank. Swedbank. McDonald’s. Didžiausias greito maisto restoranų tinklas visame pasaulyje. Pzu. PZU draudimas - teikia plačiausią gyvybės ir ne gyvybės paslaugų spektrą Latvijoje ir Lenkijoje. Hesburger. Pajamos204 mln. eurų (2012 m. ). Euro vaistinė. Euro vaistinė Lietuvoje. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 05 25
Viešųjų ryšių savarankiškas darbas
Viešieji ryšiai. Įmonės pristatymas. Įvaizdis. Vartotojo įvaizdis. Vidinis įvaizdis, personalo įvaizdis. Tikslai. Užduotys. Technologija. Struktūra. Žmonės. Personalo įvaizdis. Ssgg.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2010 03 03
Apgyvendimo ir maitinimo paslaugų analizė
Įvadas. Darbo apmokėjimo teoriniai aspektai. Darbo apmokėjimo samprata ir struktūra. Veiksniai, darantys įtaką darbo apmokėjimui. Maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų sektoriaus veiklos ir darbo amokėjimo ypatumai lietuvoje. Maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų sektoriaus samprata. Apmokėjimo už darbą ypatumai maitinimo ir apgyvendinimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2012 10 22
Įmonės Čili pica ir jos verslo aplinkos apžvalga
Lentelių ir diagramų sąrašas. Verslo srities apžvalga. Verslo sritis. Įmonių skaičius. Dirbančiųjų skaičius. Apyvarta. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Pagrindiniai įmonės konkurentai. „Čili Picos“ asortimentas. Teikiamos papildomos paslaugos. Nuolaidos. Kam skirtos picerijos gaminamos prekės? Pagrindiniai ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 27 psl.
2017 11 08
Čili pica
Įvadas. Įmonė ir jos siūlomos paslaugos. Įmonės tikslinė rinka, lūkesčiai ir kokiais būdais stengiamasi juos patenkinti. Konkurentai. Teikiamų paslaugų pozicionavimas. Simbolis, reklama. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo referatai, Referatas, 10 psl.
2014 09 11
Maitinimo paslaugų valdymas Čili pica
Maitinimo paslaugų valdymo modulis.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 psl.
2014 03 05
Vadybininko praktikos ataskaita UAB Čilija
Įvadas. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Organizacinės struktūros analizė. Vadybininko darbo turinys. Darbo dienos charakteristika. Išvados. Literatūra.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 psl.
2012 04 09
Čilija
Private limited company “Čilija”. I will talk about. History. Profile. Logo and slogan. Structure. Advertising. Competitors. Statistics. Thank you for your attention ! ! ! PLC “Čilija” was founded in 1993 as a small business. Later was opened pub and biliard room. The first fast food restaurant “Čili bistro” was opened in 1999. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2010 03 03
Rinkodaros tyrimas ir tobulinimas Čili
Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Rinkodaros planavimo procesas. Rinkodaros plano sudėtinės dalys ir metodai, skirti rinkodaros planavimui. Mikro- ir makroaplinkos analizė. Rinkodaros komplekso ir elementų vertinimas. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategijos. Rinkodaros biudžetas. Uab „Čili Holdings“ rinkodaros ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2015 10 19
UAB „Čili pica“ veiklos analizė
Įvadas. Bendra informacija apie įmonės veiklą. Įmonės vidinės verslo aplinkos analizė. Raštvedybos organizavimas įmonėje. Informacinių technologijų panaudojimas įmonėje. Išvados ir rekomendacijos. Informacijos šaltiniai. Patvirtinimas apie profesinės praktikos i parengimo akademinį sąžiningumą1 ir savarankiškumą.
Vadybos analizės, Analizė, 11 psl.
2016 09 15
Restoranų tinklo klientų aptarnavimo kokybės vertinimas Charlie Pica
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Teorinė dalis. Bendri klientų aptarnavimo kokybės kriterijai. Verbalinės komunikacijos vaidmuo aptarnaujant klientus. Neverbalinės komunikacijos vaidmuo aptarnaujant klientus. Praktinė dalis. Restoranų duomenų analizė. Respondentų restoranų lankomumas per mėnesį. Respondentų ...
Verslo analizės, Analizė, 17 psl.
2014 12 30
AB „ČILI Holgings“ referatas
AB „ČILI Holgings“ referatas Nagrinėjamos įmonės apžvalga. Marketingo apžvalga paslaugų ir kainų analizė. Paslaugų rėmimo analizė. UAB „ čili holdings analizė ekonominė aplinka. Teisinė ir politinė aplinka.
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 psl.
2017 05 25
Verslo franšizės būdu ypatumai
Įvadas. Franšizavimo teorja. Franšizių prigimtis. Franšizės tipai. Franšizės plėtros būdai. Pagrindinės franšizių verslo sritys. Franšizių privalumai. Franšizės trūkumai. Franšizės pavyzdys - ,,čili pica“. Franšizavimo ateitis. Franšizių perspektyvos pasaulyje. Franšizių perspektyvos Lietuvoje. Išvados. Literatūros ...
Verslo referatai, Referatas, 14 psl.
2017 01 14
Išmaniųjų technologijų įvedimas į maitinimo įstaiga
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Apie įmonę, tyrimo objektas. Materialiniai bei finansiniai ištekliai. Techninė ir organizacinė dokumentacija. Vadybiniai sprendimai. Veiksniai, paskatinę diegti/kurti inovaciją picerijoje ,,Čili pica“. Inovacijų generavimo šaltiniai. Organizacijos bedradarbiavimas su kitomis ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2017 09 17
Verslo įmonės Brodvėjaus pica strateginis planavimas
Įvadas. Strateginis planavimas. Strategijos samprata. Strategijos būtinybė, rengimo etapai. Strateginio planavimo proceso stadijos. Analizės stadija. Veiklos stadija. Organizacijos tikslai. Strategijos. Strateginis planas. Įgyvendinimas. Praktinis strateginio planavimo taikymas įmonėje ,,brodvėjaus pica“. Planavimo svarba įmonėje ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2015 02 21
Picerijos aplinkos ir vidaus analizė
Apie įmonę. Aplinkos analizė. Pest analizė. Segmentų analizė. Penkių jėgų analizė. Strateginių grupių planas. Įmonės vidaus analizė. Gebėjimų analizė. Swot analizė. Strateginis formulavimas. Prekės – paslaugos rinkos strategija.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2013 04 02
Čili picerijos vartotojų elgsenos modeliavimas
Įvadas. Situacijos analizė. Segmentavimas. Paslaugos vartojimo charakteristikos. Geografinis segmentavimas. Demografinis segmentavimas. Psichografinis segmentavimas. Empirinis „Čili“ vartotojų elgsenos tyrimas. Empirinis tyrimas. Apklausos rezultatai. Išplėstinis restoranų tinklo „Čili“ vartotojų elgsenos modelis. ...
Verslo referatai, Referatas, 21 psl.
2017 04 30
Bendrovių prekių ženklų lyginamoji analizė
Įvadas. Prekės ženklo sukūrimas ir vertė teorijos aspektu. Prekės ženklo atsiradimo priežastys. Prekės ženklo kūrimas. Prekės ženklo vertingumas. Prekės ženklo apskaičiavimo metodika ir vertingumo dedamosios. Spartus prekės ženklo svarbos ir vertės augimas. “čili” bei “mcdonald’s” prekių ženklų tyrimas. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 73 psl.
2012 04 23
Restoranų palyginimas. Konkurencinis įmonių tyrimas
Tiriamosios įmonės. Restoranas „čili kinija”. Restoranas „smakų smakas“. Kokurentų vizitinės kortelės. Restorano ,,čili kinijos“ konkurentų vizitinės kortelės. Restorano ,,smakų smakas“ konkurentų vizitinės kortelės. Konkurencinės situacijos tyrimas. Restorano „čili kinija“ konkurencinės situacijos tyrimas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 24 psl.
2012 05 27
Čili pica praktikos ataskaita
Įvadas. Bendra informacija apie įmonės veiklą. Įmonės įsteigimas. Juridinis tipas. Įmonės vizija, misija. Svarbiausi įvykiai. Darbuotojų skaičius. Įmonės verslo aplinkos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Tiekėjai. Konkurentai. Vartotojai. Įmonės išorinė aplinkos analizė. Politinė – teisine aplinka. Ekonominė ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2016 11 21
Paslaugų įmonės mambo pizza analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Informacija apie įmonę „mambo pizza“. Bendra informacija apie įmonę. Įmonės “mambo pizza” teikiamos paslaugos. Picerijos „mambo pizza“ pagrindiniai konkurentai ir palyginimas. Picerijos „mambo pizza“ pagrindiniai konkurentai. Picerija „čili pica“. Picerija „pizza jazz“. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 23 psl.
2012 11 28
Indonezija pristatymas
Indonezija. Trumpai apie Indoneziją. Sostinė-Džakarta Plotas-1 919 440 km² Gyventojai-237 556 363 žm. Vieta. Indonezija-salų valstybė Azijos pietryčiuose. Geografija. Palei pusiaują išsidėsčiusi salų grandinė. Klimatas. Klimatas – subekvatorinis ir ekvatorinis. Ekonomika. Indonezijoje yra rinkos. Gyventojai. Miestuose yra ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 05 20
Įmonės „Čili holdings“ marketingo planas
Įmonės „Čili holdings“ marketingo planas.
Marketingo planai, Planas, 9 psl.
2015 05 04
Itališka virtuvė pristatymas
Itališka virtuvė. Kulinarinės tradicijos. Italų virtuvęje nuo Julijaus Cezario laikų išliko tradicija natūraliai gaminti mėsą. Statistika. Gyvenimo būdas Italijoje Nutukimo lygis 13proc. Tradiciniai patiekalai. Pica Makaronai Lazanija Rizoto Daržovių sriuba Sūris. Pica. Krosnyje kepamas apvalus plokščias kepinys. Makaronai. Jų ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 05 30