Ukmerges nuoteku valykla

246 dokumentai
Ukmergės miesto nuotekų valykla
Įžanga. Teorinė dalis. Nuotekų valymo principai. Nuotekų dumblo apdorojimas. Objekto charakteristika. Metodologinė darbo dalis. Projektinė dalis. Nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Teršalų kiekių skaičiavimas pagal teršalų normą. Teršalų kiekio skaičiavimai. Nuotekų valymo technologinių įrenginių ...
Aplinkos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 81 psl.
2010 11 03
Vilniaus nuotekų valykla skaidrės
Vilniaus nuotekų valykla. Sostinėje tarp Pilaitės. 1986 m. 2002-aisiais modernizuotas nuotekų. Kaip tai veikia? Vilniuje esančios 102 skirtingo pajėgumo nuotekų siurblinės visas sostinės nuotekas pumpuoja į valyklą.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 09 17
Vilniaus nuotekų valykla
Vilniaus miesto nuotekų valykla. Vilniaus miesto nuotekų valykla pradėta eksploatuoti 1986 m. Problema. Tačiau mechaninio nuotekų valymo įrenginių modernizacija neišsprendė vienos nemenkos problemos – didžiulio susidarančio dumblo kiekio. 2012 m. Uab „Vilniaus vandenys“ nuotekų valykloje buvo pastatyti termohidrolizės ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 04 30
Miesto vandentvarka
Įvadas. Vandentieka. Vandens gavyba. Vandentiekio tinklai. Geriamojo vandens kokybė. Vandenvala. Nuotekų šalinimas ir valymas. Ūkio buities šakų valymas. Nuotekų valymas. Alytaus miesto nuotekų valykla. Alytaus miesto nuotekų valymo valykla. Nuotekų valymo kokybė. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 15 psl.
2016 04 26
Nutekamieji vandenys
Aplinkos cheminių tyrimų. savarankiškas darbas. Nutekamieji vandenys. Darbo tikslas. Nutekamieji vandenys tai. Nutekamųjų vandenų užterštumas. Nutekamieji vandenys pagal kilmę gali būti. Bendrieji reikalavimai į aplinką išleidžiamoms nuotekoms. Nutekamuosius vandenis pagal teršiančias medžiagas ir taršos pobūdį GALIMA ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2014 12 03
Nuotekų valymas
Įvadas. Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų ūkio kūrimas. Nuotekos. Nuotekų valyklos pajėgumai. Utenos miesto nuotekų valykla šiandien. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Vandens kokybė. Utenos miesto geriamo vandens. M. Kokybiniai rodikliai. Vandentiekis. Vandens gavyba. Vandens gerinimas ir tiekimas. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 05 30
Miesto nuotekų valykla projektavimas
Aiškinamasis raštas. Nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Skaičiuotinų nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Valomų nuotekų užterštumas pagal atitinkamą teršalą. Ekvivalentinis gyventojų skaičius. Teršalų masės nustatymas. Poveikio priimtuvui skaičiavimas. Reikiamo išvalymo ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 psl.
2012 05 03
Nuotekų valymas. Bakalauro darbas.
Įžanga. Teorinė darbo dalis. Nuotekos. Mechaniniai nuotekų valymo įrenginiai. Parengtinio valymo įrenginiai. Pirminis valymas. Nuotekų valymas veikliuoju dumblu. Nuotekų dezinfekavimas. Dumblo apdorojimo įrenginiai. Metodologinė darbo dalis. Projektinė darbo dalis. Nuotekų debitų skaičiavimai. Skaičiuotiniai debitai įvertinantys ...
Chemijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 60 psl.
2010 03 03
Ukmergės lankytinos vietos
Ukmergės lankytinos vietos. Ukmergės kraštotyros muziejus. Ukmergės piliakalnis. Švč. Trejybės bažnyčia. Taujėnų dvaras. Moko akmuo. Šventosios upės krantai. Ukmergės žydų bendruomenė. Sinagoga. Žydų pirtis. Buvusių žydų kapinių vieta. Memorialinis akmuo. Gimtosios Ukmergės istorija.
Turizmo skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2017 02 27
Aplinkos monitoringo praktika įmonėje UAB „Ukmergės vandenys“
Įvadas. Bendros žinios apie įmonę. Istorija. Valdymo struktūra ir siekiai. Vykdoma veikla. Uab „Ukmergės vandenys“ ekonominė būklė. Nuotekų valymas. Teisinis reguliavimas. Išvados. Naudota literatūra. Priedai. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 psl.
2015 03 09
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas (2)
Įvadas. Nutekamųjų vandenų parametrai ir tvarkymas. Nuotekų užterštumo charakteristikos. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Išvalytų nuotekų išleidimas į paviršinius vandens telkinius. Nuotekų valymo įrenginių parinkimas gyvenvietei, kurioje gyvena 3855 gyventojai. Technologiniai skaičiavimai ir įrenginių projektavimas. ...
Aplinkos projektai, Projektas, 31 psl.
2016 04 26
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas kursinis darbas
Įvadas. Nuotekų charakteristikos. Nuotekų susidarymas. Nuotekų skirstymas ir užterštumas. Nuotekų valymo būdai. Projaktuojamų nuotekų valymo įrenginių skaičiavimai. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 psl.
2016 10 18
Nuotakynai (kanalizacija)
Nuotakynai (kanalizacija). Nuotekos yra skirstomos į tris grupes. Buitinių nuotekų geodezinis planas. Teršalų koncentracija. Nuotekų tinklai pagal slėgį skirstomi. Nuotekų šuliniai. Naujos kartos nuotekų priežiūros šulinys su dvigubo dugno kinete. Nuotekų apžiūros šulinio montavimas. Nuotekų šuliniai. Perkryčio (kritimo) ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2016 01 09
Ekstremalios situacijos ir buvę pavojai Ukmergės rajone
Civilinė sauga savarankiškas darbas ekstremalios situacijos ir buvę pavojai ukmergės rajone įvadas. Ukmergės gelžbetonis “ sprogimas. Ukmergės rajono apylinkės teisme rasta nuodinga medžiaga – gyvsidrabris. Šventosios potvynis. Cheminės kilmės grėsmė ukmergės rajone. Katastrofiškos avarijos padariniai skaudina ir po 25 metų.
Aplinkos referatai, Referatas, 8 psl.
2015 12 20
Nuotekų perdirbimas
Įvadas. Referato tikslas. Referato uždaviniai. Referato dėstymas. Pirma nuotekų apdirbimo stadija – nuotekų dumblo gavimas. Klaipėdos miesto nuotekų valyklos technologinio proceso aprašymas mažos drėgmės nuotekų dumblo gavimui. Nuotekų dumblo apdirbimo sprendimai Europos Sąjungoje. Nuotekų dumblo apdirbimo sprendimai Lietuvoje. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 04 14
Nuotekų valymo įrenginiai
Santrauka. Summary. Įvadas. Nuotekų charakteristika ir jų valymo būdai. Nuotekų susidarymo kiekiai ir užterštumas. Mažieji nuotekų valymo įrenginiai. Teisės aktai reglamentuojantys nuotekų valymą. Kuktiškių miestelio nuotekų valymo įrenginių parinkimas. Mažųjų nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Darbų sauga ir ...
Aplinkos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 36 psl.
2014 01 14
Nuotekos
Įvadas. Nevalytos buitinių nuotekų tvarkymas. Išleidžiamų nevalytų buitinių nuotekų poveikis aplinkai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkym. Nuotekų valymo įrenginiai. Nuotekų tvarkymas individualiame name. Bnvį fel parinkimas individualiam namui. Įrenginio veikimo principas. Nuotekų debitų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2016 11 30
Ukmerges rajono aplinka
Įvadas. Ukmergės rajono bendra charakteristika. Ukmergės rajono aplinka. Ukmergės rajono ora teršiančios įmonės. Hidrosfera, jos tarša ir apsauga. Dirvožemio būklė ir apsauga. Saugomos gamtos teritorijos ir objektai. Išvados. Naudota literatura.
Aplinkos analizės, Analizė, 13 psl.
2013 03 29
Vandenų apsauga
Įvadas. Nuotekų tvarkymą reglamentuojantys ES ir Lirtuvos Respublikos teisės aktai. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Teršalų masės skaičiavimas. Nuotekų valymo technologijos nustatymas. Mechaninis nuotekų valymas. Grotų parinkimas. Mechaninis nuotekų valymas. Smėliagaudės skaičiavimas ir ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2017 01 19
Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Įvadas. Nuotekų tipai. Nuotekų valymo būdai ir technologijos parinkimas. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga, pagrindiniai jas reglamentuojantys dokumentai. Nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimai. Mechaninių nuotekų valymo įrenginių technologiniai skaičiavimai. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2013 09 09
Ukmergės rajono bendrojo plano sprendinių analizė
Įvadas. Ukmergės miesto bendrasis planas žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys m150. Ukmergės miesto teritorijos bendrasis planas gamtos ir kultūros paveldo brežinys m1 50. Ukmergės miesto bendrasis planas miškų ir natura 2000 teritorijų išdėstymo brėžinys m150. Ukmergės miesto bendrasis planas rekreacijos, turizmo, ...
Geodezijos referatai, Referatas, 12 psl.
2014 11 24
Nuotekų valymo įrenginio pritaikymas individualiam namui
Įvadas. Nevalytos buitinių nuotekų tvarkymas. Išleidžiamų nevalytų buitinių nuotekų poveikis aplinkai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkymas. Nuotekų valymo įrenginiai. Nuotekų tvarkymas individualiame name. Bnvį fel parinkimas individualiam namui. Įrenginio veikimo principas. Nuotekų debitų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2017 02 08
Nuotekų išmetimas
Nuotekų išmetimas. Sąlyga: apskaičiuoti nuotekų teršalų kiekį išmetamą į:. Gamtinę aplinką;. Nuotekų tinklus;. Vandens telkinį (priimtuvą, ežerus, upes,. ). Kadangi vidutinė metinė dlk yra nustatoma individualiai, mums near galimybės ją apskaičiuoti. Kadangi faktinis nuotekų išmetimas yra didesnis nei leistinas, tuomet ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2013 05 08
Nuotekų valymo įrenginių pritaikymas kaimo turizmo sodyboje
Įvadas. Nuotekų charakteristika ir jų valymo būdai. Nuotekų tipai ir sudėtis. Nedidelių kiekių nuotekų valymo būdai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų valymą. Kaimo turizmo sodybos veikla. Nuotekų valymo įrenginio parinkimas. Susidarančių nuotekų kiekių ir užterštumo skaičiavimai. Suskaičiuotų nuotekų ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 psl.
2016 05 22
Paviršinių nuotekų teisinis reglamentavimas
Paviršinių nuotekų sąvoka įvadas. Paviršinių nuotekų tvarkymo tikslai ir priemonės. Paviršinių nuotekų tvarkymo reguliavimo institucijos bei jų kompetencija. Aplinkosaugos reikalavimų paviršinių nuotekų tvarkymui teisinis reglamentavimas. Paviršinių nuotekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai išvados. Literatūros ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2013 10 13
Nuotekų valymo technologijos
Buitinių nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Aiškinamasis raštas. Įvadas. Nuotekų debitų ir užterštumų skaičiavimas. Nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų valymo technologijos parinkimas. Technologinių įrenginių skaičiavimai. ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 59 psl.
2013 04 25
Aplinkos apsauga referatas
Ukmergės rajono statistiniai duomenys. Ukmergės raono klimatinės, gamtinės sąlygos. Ukmergės rajono dirvožemis. Ukmergės rajono oro kokybė. Hidrosfera, jos tarša ir apsauga. Dirvožemis ir jo apsauga. Saugomos gamtos teritorijos ir objektai. Rekreacija. Aplinkos apsaugos politika. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija mano ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 06 26
Nuotekų valymo įrenginiai ir jų projektavimas
Studentams. Užduotį gavau. (Parašas). Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginiai ir projektavimas. Nuotekų kiekiai ir užterštumo charakteristikos. Nuotekų surinkimas. Tradiciniai savitakiniai nuotekų surinkimo tinklai. Slėginiai tinklai. Nutekamųjų vandenų valymas. Mechaninis valymas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 psl.
2015 01 11
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Nutekamųjų vandenų charakteristikos. Pagrindiniai nuotekų užterštumo parametrai. Nuotekų surinkimas. Nutekamųjų vandenų valymas. Valytų nuotekų išleidimas į paviršinius vandens telkinius. Gyvenvietės, turinčios. Gyventojus, nuotekų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 psl.
2013 06 05
Ukmergė referatas
Ukmergė - tai nedidelis, bet labai įdomus, gražią istorinę praeitį, perspektyvią ateitį turintis lietuvos lopinėlis. Ukmergės miesto istorija. Ukmergės pilis ilgą laiką pastodavo kelią kryžiočiams ir kalavijuočiam. Prijungus lietuvą prie rusijos, magdeburgiškoji miesto savivaldos teisė buvo palaipsniui panaikinta. Kovose dėl ...
Lietuvių referatai, Referatas, 4 psl.
2013 05 23