Uzsienio prekybos ir prognozavimo metodai

300 dokumentų
Lietuvos užsienio prekybos raida ir struktūra
Įvadas. Užsienio prekybos teorinis aspektas. Užsienio prekybos politika. Lietuvos užsienio prekybos politikos raida. Lietuvos užsienio prekybos sutartys. Lietuvos narystė ES prekybos politikos kontekste. Lietuvos užsienio prekybos raida. Bendri Lietuvos užsienio prekybos pokyčiai. Eksporto kryptys ir jų kaita. Importo krypčių kaita. ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 70 psl.
2015 04 14
Lietuvos užsienio prekybos analizė (2)
Įvadas. Užsienio prekybos sąvoka ir Lietuvos užsienio prekybos specifika. Lietuvos užsienio prekybos partneriai ir tarptautinės prekybos sutartys. Lietuvos užsienio prekybos paskutinių penkių metų analizę. Užsienio prekybos perspektyvos. Išvados. Literatūros iš šaltinių sąrašas.
Ekonomikos projektai, Projektas, 12 psl.
2017 05 09
Užsienio prekybos reguliavimo priemonės
Užsienio prekyba. Prekybos reguliavimo priežastys. Užsienio prekybos reguliavimo metodai. Tarifinis reguliavimas. Netarifinis reguliavimas. Užsienio prekyba – tai pardavimo ir pirkimo procesas, vykstantis tarp įvairių šalių pardavėjų, pirkėjų ir tarpininkų. Muitai – netiesioginiai valstybės mokesčiai, kuriais apmokestinamos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2011 11 11
Prognazavimo esmė ir metodai
Įvadas. Prognozavimas. Prognozavimo esmė. Prognozavimo metodai. Kiekybiniai prognozavimo metodai. Kokybiniai prognozavimo metodai. Išvados. Šaltiniai.
Vadybos referatai, Referatas, 11 psl.
2015 12 16
Lietuvos užsienio prekybos politika
Užsienio prekybos teoriniai aspektai. Užsienio prekybos samprata. Užsienio prekybos teorijos. Lietuvos užsienio prekybos politika iki nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos užsienio prekyba 1919 – 1940 metais. Lietuvos užsienio prekybos raida buvusioje Sovietų Sąjungoje. Lietuvos užsienio prekybos politika nepriklausomoje lietuvoje. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 25 psl.
2013 11 07
Lietuvos užsienio prekybos analizė
Įvadas. Teoriniai užsienio prekybos aspektai. Užsienio prekybos teorijos. Užsienio prekybos politikos formos. Užsienio prekybos liberalizavimas. Veiksniai, skatinantys verslą žengti į užsienio rinkas. Pirmos dalies apibendrinimas. Lietuvos užsienio prekybos statistika. Lietuvos užsienio prekybos tendencijos. Prekių importas į ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2013 12 17
Užsienio prekybos Lietuvoje tyrimas
Užsienio prekybos Lietuvoje tyrimas. Įvadas. Kiekviena valstybė suinteresuota. Darbo tikslas ir metodai Darbo tikslas atlikti Lietuvos eksporto ir importo statistinę analizę. Užsienio prekybos esmė. Užsienio prekyba – tai pardavimo ir pirkimo procesas. Užsienio prekybos priežastys. Daugelyje literatūros šaltinių užsienio ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2016 03 17
Lietuvos užsienio prekyba
Įvadas. Lietuvos respublikos užsienio prekybos apžvalga ir analizė. Užsienio prekybos politika. Lietuvos prekybos politikos raida. Statistinių duomenų analizė. Užsienio prekybos rėžimas lietuvoje. Lietuva – pasaulio prekybos organizacijos (ppo) narė. Prekyba pagal prekių grupes ir šalis. Pagrindiniai lietuvos užsienio prekybos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 23 psl.
2011 06 22
Lietuvos užsienio prekybos tendencijos
Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Eksporto svarba. Importo motyvai. Lietuvos užsienio prekyba. Lietuvos užsienio prekybos balansas. Lietuvos užsienio prekybos tendencijos. Svarbiausi lietuvos užsienio prekybos partneriai. Prekių importas ir eksportas. Lietuvos taikomi užsienio prekybos režimai.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2012 04 30
Tarptautinės prekybos apribojimų argumentai ir kontraargumentai
Įvadas. Tarptautinės prekybos politika. Laisva prekyba. Užsienio prekybos ribojimas: tikslai ir priežastys. Prekybos barjerai. Tarptautinės prekybos ribojimų padariniai. Argumentai už tarptautinės prekybos ribojimą. Užsienio prekybos ribojimo argumentai ir kontrargumentai. Užsienio prekybos apribojimo argumentai. Nacionalinė gynyba. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 28 psl.
2010 12 18
Užsienio prekyba
Įvadas užsienio prekybos samprata. Eksportas ir importas. Užsienio prekybos pranašumai ir trūkumai. Užsienio prekybos ribojimas. Muitai. Muitų teigiamos ir neigiamos savybės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 10 03
Finansų rinkų prognozavimas naudojant Oanda demo platformą kursinis darbas
Įvadas. Užsienio valiutų rinka. Forex rinkos ypatumai. Valiutų rinkos dalyviai. Finansų rinkos prognozavimo metodai. Svertinis slankusis vidurkis (WMA). Bolingerio juostos. Prekybos valiutų kursais naudojant pateiktus prognozavimo įrankius rezultatai. Svertinio slankiojo vidurkio (WMA) rezultatai. Bolingerio juostų portfelio rezultatai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2016 11 17
Lietuvos prekybos politika
Lietuvos užsienio prekybos politika. Užsienio prekyba ir nacionalinių valstybių vaidmuo. Laisvosios prekybos ir protekcionizmo priešprieša. Šalių ir įmonių konkurencingumas globalizacijos akivaizdoje. Eksporto rinkodaros strategijos reikšmė. Europos Sąjungos bendroji prekybos politika. Užsienio prekybos politikos pokyčiai Lietuvai ...
Vadybos referatai, Referatas, 22 psl.
2015 11 04
Lietuvos užsienio prekybos tendencijos skaidrės
Lietuvos užsienio prekybos tendencijos. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tarptautinė prekyba. Būdingi 2 pagrindiniai bruožai. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Eksportas. Tiesioginis eksportas. Netiesioginis eksportas. Eksportas išskiriamas dviem pagrindiniais bruožais. Eksporto būtinumas ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2016 12 12
Tarptautinės prekybos reguliavimas
Įvadas. Užsienio politika. Tarptautinis prekybos reguliavimas. Lietuvos importas ir eksportas. Tarptautinė reguliavino prienonės lietuvoje. Netarifiniai užsienio prekybos instrumentai. Instrumentai. Užmaskuoti užsienio prekybos politikos metodo. Finsansiniai tarptautiniai prekybos politikos. Instrumentai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 psl.
2014 04 23
Finansų rinkų prognozavimas naudojant oanda platformą
Įvadas. Valiutų rinkos bei finansų rinkos prognozavimo metodų teoriniai aspektai. Valiutų rinka ir tiriami valiutų kursai prekybos laikotarpiu. Finansų rinkos prognozavimo metodai/ įrankiai ir jų naudojimo taisyklės. Švytuoklės taškai (Pivot points). Bolingerio juostos. Prekybos valiutų kursais naudojant pateiktus prognozavimo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2015 11 03
Užsienio prekybos reguliavimo priemonės referatas
Tarptautinės prekybos ir muitų katedra. Užsienio prekybos reguliavimo priemonės. Įvadas. Užsienio prekyba. Tarptautinės prekybos ribojimo tikslai ir priežastys. Užsienio prekybos reguliavimas. Užsienio prekybos reguliavimas tarifinėmis priemonėmis. Muitų rūšys. Muitų sistemos dalys. Muitų tarifas. Prekių klasifikavimas. Prekių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 psl.
2015 10 03
Sprendimų priėmimas konspektas
Įvadas. Sprenimų priėmimo reikšmė valdyme. Sprendimų klasifikacija ir pagrindiniai tipai. Informacijos įtaka sprendimų priėmimui. Informacijos klasifikavimas bei jei keliami reikalavimai. Efektyvaus pasikeitimo informaciją reikšmė ir funkcijos. Informacijos perdavimo kanalai. Komunikacijos proceso barjerai. Informacijos poreikio ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 68 psl.
2015 12 01
Matematinis prognozavimas
Turinys. Prognozavimas, kas tai? Kiekybiniai prognozavimo metodai. Naiviosios prognozės. Sąvokos ir žymėjimai. Duomenų pavidalo analizė. Išlyginimo metodai. Atsitiktinis duomenų kitimo pavidalas. Slenkamojo vidurkio metodas. Pavyzdys. Prognozės tikslumo vertinimas. Pavyzdys. Paprasto eksponentinio išlyginimo prognozavimo metodas. ...
Matematikos referatai, Referatas, 17 psl.
2010 03 03
Užsienio prekybos raida Lietuvoje 2003 – 2008m. laikotarpyje
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata ir raida. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Eksporto ir importo samprata ir įtaka šalies ekonomikai. Lietuvos užsienio prekybos kaita. Lietuvos eksportas ir importas (prieš ir po įstojimo į es). Svarbiausi užsienio prekybos partneriai. Lentelė. Lentelė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2012 05 20
Tarptautinės prekybos įtaka Lietuvos ekonomikai
Įvadas. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Pagamintų prekių gausumas ir įvairovė. Masto ekonomija. Lyginamasis ir absoliutus pranašumai. Užsienio prekybos nauda. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Lietuvos užsienio prekyba. Teisinės bazės tobulinimas. Prekybos apyvarta. Prekių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2012 05 28
Tarptautinė prekyba Lietuvoje kursinis
Įvadas.Tarptautinė prekyba. Užsienio prekybos teorija. Tarptautinės prekybos politikos formos. Eksporto svarba šalies ekonomikai. Veiksniai, skatinantys verslą žengti į užsienio rinkas. Lietuvos prekyba. Lietuvos prekybos politikos raida. Lietuvos užsienio prekybos tendencijos. Prekių importas į Lietuvą. Lietuviškos kilmės prekių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2014 06 16
Lietuvos užsienio prekyba kursinis
Įvadas. Bendrieji Lietuvos užsienio prekybos bruožai. Pagrindiniai Lietuvos užsienio prekybos partneriai. Lietuvos užsienio prekyba su ES. Lietuvos užsienio prekyba su NVS. Lietuvos užsienio prekyba su kitomis šalimis. Lietuvos eksporto plėtros galimybės tam tikrose rinkose. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2014 05 27
Lietuvos užsienio prekybos struktūrinė palyginamoji analizė
Paveikslų sąrašas:. Lentelių sąrašas:. Įvadas. Užsienio prekyba nuo iki įstojimo į europos sąjungą. Užsienio prekyba po įstojimo į europos sąjungą. Užsienio prekyba. Užsienio prekyba pirmas ketvirtis. Užsienio prekyba antras ketvirtis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2012 11 20
Užsienio prekyba Lietuvoje
Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos istorija. Eksportas ir importas. Prekyba. Bendradarbiaujančios šalys. Užsienio prekybos ribojimas ir skatinimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2012 05 03
Lietuvos vidaus ir užsienio prekyba skaidrės
Lietuvos vidaus ir užsienio prekyba. Tikslai ir uždaviniai. Lietuvos ir užsienio prekyba. Lietuvos ir užsienio prekybos istorija. Viduramžių prekyba. Naujųjų laikų prekyba. Lietuvos respublikos užsienio politika. Okupacijos metų prekyba. 1990 – 1993 m. užsienio prekyba. 1993 – 1995 m. užsienio prekyba. 1996 – 2004 m. užsienio ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2014 10 03
Finansų rinkų prognozavimas naudojant Oanda Demo platformą ekonomikos kursinis darbas
Įvadas. Valiutų rinkos bei finansų rinkos prognozavimo metodų teoriniai aspektai. Finansų rinkos samprata. Valiutų rinka. Finansų rinkos prognozavimo metodai/ įrankiai ir jų naudojimo taisyklės. Parabolinis (Parabolic SAR). Bolingerio juostos. Prekybos valiutų kursais naudojant pateiktus prognozavimo įrankius rezultatai. Parabolinis ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2017 05 10
Steigiamos prekybos įmonės vietos parinkimas ir prekės įvedimo į užsienio rinką strategija
Įvadas. Mažmeninės prekybos įmonės steigimo sąlygas formuojantis veiksniai. Prekybos įmonės traukos zona – dislokacijos vietos pasirinkimo situacija. Pasirinktos vietos rizikos ir problemos. Tarptautinė prekybos logistika. Užsienio rinkos ir prekių užsienio rinkai parinkimas ir tinkamumo įvertinimas. Prekių pritaikymo užsienio ...
Logistikos referatai, Referatas, 12 psl.
2017 04 23
Prognozavimo esmė ir metodai
Kas yra prognozavimas. Prognozavimo metodai. Prognozavimo esmė. Literatūra. Prognozavimas yra ateities įvykių numatymas, kuris turi svarbų poveikį įmonės, organizacijos funkcionavimui. Pagrindinis sprendimų prognozavimo aspektas yra sugebejimas išskirti aplinkybes, esančias individualiose sprendimų. Situacijose. Prognozavimas ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 psl.
2010 03 03
Užsienio prekybos finansavimas
Įvadas. Šio skyriaus nagrinėjimo tikslai. Geografinė rizika. Valiutos rizika. Politinė rizika. Infliacinė ir procentinė rizika. Rinkos rizika. Mokėjimų rizika. Tradiciniai užsienio prekybos finansavimo metodai akredityvas. Finansavimo procesas. Akredityvų rūšys. Patvirtintas ir neatšaukiamas akredityvas. Nepatvirtintas ir ...
Vadybos referatai, Referatas, 38 psl.
2016 05 15