V kreve milzinkapis

173 dokumentai
Vincas Krėvė referatas
1882 m. spalio 19 (7) d. Subartonių kaime (Varėnos krašte). gimė Vincas Krėvė-Mickevičius, lietuvių literatūros klasikas, prozininkas, dramaturgas. Augo tarp žalių Dzūkijos pušynų, šviesių smėlynų, tarp mėlynų upių ir ežerų. Tėvas buvo nagingas, sumanus, darbštus, bet kartais ir suktas, ir neteisingas. Motina – jautri, ...
Lietuvių referatai, Referatas, 6 psl.
2011 08 01
V. Krėvė skaidrės
Skaidrės apie Vincą Krėvę. Vincas Krėvė-Mickevičius. Vinco Krėvės biografija. Vinco Krėvės kūryba. Žymūs Vinco Krėvės kūriniai. Keletas Vinco Krėvės knygų. Vinco Krėvės atminimo įamžinimas. Vinco Krėvės tėviškė.
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2012 10 21
Vincas Krevė. Seni ir maži kūryboje
V. Krėvė lietuvių literatūrą, realistinę kūrybą praturtino psichologiniais, intelektualiniais paveikslais. Pasak A. Zalatoriaus - "rašytojo asmenyje derinasi skvarbaus analitiko protas, nerami romantiko siela, blaivus valstiečio žvilgsnis į pasaulį. ". Gugis - laimingas charakteris. Bobulės vargai. Silkės. Bedievis. Galvažudys. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 8 psl.
2010 03 03
Vincas Krėvė skaidrės
Vincas krėvė - mickevičius. Kas jis ir kodėl krėvė? Mokymosi metai. Taip pat studijavo. Vinco krėvės žmona. Vinco krėvės veikla. Mokslinė veikla. Visuomeninė ir politinė veikla. Vincas krėvė - mickevičius. Kūryba. Kūrybos apibendrininmas. Įdomesni faktai.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2012 05 20
Vincas Krėvė. Apsakymo “Silkės” analizė
V. Krėvės apsakymo “Silkės” analizė. Lietuvių literatūroje gausu įvairaus žanro kūrinių, išaukštinančių gerąsias žmogaus savybes: tai pasakos, apysakos, apsakymai, romanai ir daugelis kitų. Darbštūs, nuoširdūs žmonės taip pat neužmirštami Vinco Krėvės kūryboje. Vienas iš tokių yra Kušlius. Apie jį rašytojas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2010 03 03
Dainavos šalies senų žmonių padavimai analizė
Ištrauka iš Vinco Krėvės Dainavos šalies senų žmonių padavimų. TEMA Šitas padavimas apie žmones, kurie žuvo už savo gimtąjį kraštą. Glaustas ištraukos atpasakojimas. Pagrindiniai veikėjai. Antraeiliai veikėjai. Laikas. Vieta. Man atrodo, kad tai svarbu. Radau įdomų posakį.
Lietuvių analizės, Analizė, 3 psl.
2013 09 19
Vincas Krėvė - Mickevičius projektas
Vincas Krėvė - Mickevičius. M. Spalio 19 d.. M. Liepos 7 d. Biografija. Lietuvos prozininkas. M. Susituokė su žydų kilmės buvusia mokine Rebeka Karak. –1924 m. Buvo Lietuvos Šaulių Sąjungos pirmininkas. Kūryba. Derino realistinį pasaulio vaizdą su romantine dvasia. Kūriniai. Milžinkapis”. Skirgaila”. Ši drama yra vienas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 06 18
Vincas Krėvė Mickevičius Skirgaila recenzija
Vincas Krėvė Skirgaila.
Lietuvių recenzijos, Recenzija, 2 psl.
2013 05 25
Vincas Krėvė Skerdžius Liaudies žmogaus santykis su gamta
"didžiausias gėris yra sutikti su gamta ir darniai su ja gyventi“- jau senovėje didysis ciceronas suprato šią paprastą tiesą. Ir štai krėvės apsakymo „skerdžius“ pagrindinis herojus.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2011 08 01
Vincas Krėvė - Mickevičius Gyvenimo pristatymas
Vincas Krėvė –. Mickevičius. Gimimo/Mirties Data | Vieta. Gimė 1882 m. Tėvai. Juozas Mickevičius. Asmenybė. Vincas Krėvė buvo garsiu Lietuvos prozininku. Pravardė. Vincas Krėvė – Mickevičius iš pradžių neturėjo „Krėvė“ savo varde. Kūryba. Pradėjo spausdinti 1907m. Būdamas Kijeve, spausdino lenkų kalba. Žinomiausi ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2017 05 21
Vincas Krėvė Skirgaila
Skirgaila – žmogus be Dievo
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 10 06
V.Krėvė Skerdžius Pagrindinio veikėjo charakteristika
V. Krėvė apsakyme “skerdžius” sukūrė šviesų lapino paveikslą. Tai šimtametis skerdžius, tikras lietuvos girių gyventojas. Jau pačioje apsakymo pradžioje lapinas gretinamas su grainio liepa. Ši paralelė tęsiasi per visą kūrinį. Jei liepoj “žvirbliai nuolat vestuves kelia, ir volungės dažnai graso ievai, ir strazdas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 05 28
Vincas Krevė. Kodėl V. Krėvė simpatizavo seniems žmonėms?
Kodėl V. Krėvė simpatizavo seniems žmonėms? V. Krėvė apsakymų rinkinyje "šiaudinėj pastogėj" pavaizdavo XIXa. Pabaigos - XXa. Pradžios ūkininkų gyvenimą Lietuvos kaime. Rašytojas su didžiu talentu atskleidžia jų rūpesčius, išgyvenimus, darbus, apmąstymus. Viename apsakyme mes sutinkame seną žydą Kušlių, besistengiantį ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2010 03 03
Vincas Krėvė Skirgaila interpretacija
Vinco krėvės dramos „skirgaila“ ištraukos konfliktinėje situacijoje atskliedžiamas žmogaus garbingumas bei išdidumas. Pateiktame tekste yra penki veikėjai. Kunigaikštis skirgaila – tai pagrindinis ištraukos herojus, vaizduojamas narsus, išdidus, ginantis savigarbą. Antraeiliai veikėjai – tai keleris ir vartenbergas, parodomi ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 3 psl.
2011 03 17
Vincas Krėvė Skerdžius
Vincas krėvė apsakymas „skerdžius“. Vincas krėvė-mickevičius. Lietuvos prozininkas dramaturgas, lietuvių literatūros klasikas, profesorius, politinis veikėjas. Vinco senelis buvo kilęs iš nedingės. Vinco krėvės kūrybos ypatybės. Mokslinė veikla. „skerdžius“ - vienas garsiausių vinco krėvės apsakymų. Pagrindiniai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2013 05 04
Vincas Krėvė. Apsakymo “Kūčių vakaras” analizė
V. Krėvės apsakymo “Kūčių vakaras” analizė. Vincas Krėvė – lietuvių rašytojas, kūręs įvairiomis temomis. Parašęs nemažai kūrinių istorine, rytų kraštų tematika rašytojas gilinosi ir į kaimo, buities problemas. Jis parašė apsakymų rinkinį “šiaudinėj pastogėj”. Jame V. Krėvė nagrinėjo kaimo žmonių ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2010 03 03
Vincas Krėvė lietuvių skaidrės
Vincas krėvė. Gimimo ir mirties datos. Vincas Krėvė gimė 1882 m. spalio 19 d. Subartonyse, Alytaus apskrityje. Kas buvo Vincas. Krėvė. Vincas Krėvė buvo Lietuvos prozininkas, dramaturgas, lietuvių literatūros klasikas, profesorius, politinis veikėjas. Studijų metai. Krėvė mokėsi pas kaimo mokytoją. Santuoka. 1913 m ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 01 23
Vincas krėvė projektas
V. Krėvė (mickevičius) – lietuvių literatūros klasikas, giliai išsimoklinęs, įvairiapusio talento žmogus. Biografija. Baigęs lvovo ir kijevo universitetus. Kūryba. Krėvė rašė apsakymus. Knygos. Atminimo įamžinimas. Vinco krėvės-mickevičiaus memorialinis muziejus-namas. Informaciniai šaltiniai.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2012 11 24
Vincas Krėvė – Mickevičius konspektas
Vincas Krėvė – Mickevičius. + istorinis kontekstas. Drama „ Skirgaila “. Tėvynės gynėjo tema. Valstybės ir visos tautos gerovė. Dvasinis ir  moralinis  nuosmukis neleidžia Skirgailos heroizuoti. Ištrauka iš rašinio , remiantis. Krėvė.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 3 psl.
2017 09 06
Vincas Krėvė. Dramos “Skirgaila” analizė ir interpretacija
V. Krėvės dramos “Skirgailos”analizė ir interpretacija. V. Krėvė – Mickevičius – XX a. Pr. Prozininkas ir dramaturgas, Lietuvos legendos kūrėjas, teikęs stiprių impulsų lietuvių nacionalinės kultūros ir valstybingumo kūrybai. Drama “Skirgaila” rašytojas priminė tautai jos karių ir valdovų laikus, išnykusius Lietuvai ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2010 03 03
Vincas Krėvė Mickevičius skaidrės
Prezentacija apie vinca kreve-mickeviciu. Gimimo vieta, data. Slapyvardis. Mokslai. Šeima. Veikla. Kūryba. Mirties data, palaidojimo vieta. Muziejai. Vytauto didžiojo komitetas. Šaulių sąjungos centro valdybos prezidiumo nariai. „liaudies vyriausybė”. Žymiausi kūriniai. Kūriniai atsiradę teatre. Memorialiniai muziejai.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2012 11 25
Vincas Mickevičius - Krėvė
Vincas Mickevičius – Krėvė. (1882-1954). Loreta Bakutytė , Gabrielė Musatova 3b. Vincas Mickevičius-Krėvė - Lietuvos prozininkas. 1904m. studijavo filologiją Kijeve ir Lvove. Nors ir atsisakė. Kūrybos bruožai Pirmasis lietuvių literatūroje pavaizdavo individualią asmenybę. Kūriniai Apsakymų rinkinys. ’’. Skirgaila’’ ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 05 16
V.Kreve Perkunas,Vaiva ir Straublys Ko šiandien nebėra
V.Krėvė – XIXa. Pabaigos ir XX a. pradžios rašytojas, mylėjęs gimtąją Dzūkiją, jos gamtą, o ypač miškus. Vienas ryškiausių V.Krėvės bruožų – vaizduoti personažus epochų sandūroje ar gyvenimo kryžkelėje. Ši tendencija atsispindi pasakoje “Perkūnas, Vaiva ir Straublys” iš rinkinio “Šiaudinėj ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 psl.
2011 05 28
Vincas Krevė. Skirgailos konfliktas
“Skirgailos konfliktas”. V. Krėvės dramoje “Skirgaila” vaizduojami istoriniai įvykiai ir asmenys,- keturiolikto amžiaus pabaigos Lietuva, kova dėl jos savarankiškumo, kova tarp senosios, pagoniškosios religijos, ir ką tik atėjusios krikščionybės. Skirgaila - dramatiškas, istorinis asmuo, Jogailos brolis, paliktas valdyti ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2010 03 03
Vincas Krėvė pristatymas
Vincas Krėvė-Mickevičius. Biografija. Kūriniai apie praeitį. Dramų personažams būdinga. Prozai būdinga. Proza kaimo tema. Teigiamo vertinimo perkėlimas į praeitį- romantizmo bruožas. Svarbiausi kūriniai. Svarbiausias gyvenimo veikalas “Dangaus ir žemės sūnūs”. Krėvė labai domėjosi tautosaka.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2013 11 09
Vincas Krevė. Lapino paveikslas "Skerdžiuje"
Lapino paveikslas V. Krėvės “Skerdžiuje”. Apsakymų rinkinyje "Šiaudinėj pastogėj" atsiveria rašytojo Vinco Krėvės (Mickevičiaus) vaikystės laikų kaimas - sodžiaus buitis, žmonės, jų gyvenimo įvairios situacijos ir atsitikimai. Krėvės sodžius nutapytas labai realistiškai. Tikroviška, sodri buitis, gyvi, ryškūs ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2010 03 03
Vincas Krevė. Lapino paveikslas "Skerdžiuje" 2
Lapino paveikslas V. Kreves “Serdziuje”. Šiame Krėvės apsakyme, pagrindinis veikėjas yra paslaptingas bei keistas žmogus-lapinas. Jis kas vieną vasarą ganydavo gyvulius, žiemą mezgdavo tikslus, bradinius, o kai nebūdavo tokio darbo- mezgdavo moterims petkes. Bet kaip ir kuo gyveno senas lapinas- niekas gerai nežinojo ir nesidomėjo.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2010 03 03
Dzūkijos koloritas Vinco Krevės kūryboje
Vincas Krėvė (Mickevičius) - universalių užmojų, įvairių žanrų kūrėjas, derinęs realistinį konkretumą ir romantinį pakylėtumą, jungęs savo tautos ir rytų išmintį, istorinių veikalų kūrėjas, biblijos interpretatorius. Labiausiai Vincas Krėvė mėgo savo vaikystės kaimą, paskendusį miškuose, apsuptą ežerų ir ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 psl.
2010 03 03
Vincas Krėvė - Mickevičius skaidrės (4)
Vincas. Krėvė-mickevičius. Biografija. Gimė 1882 metais Subartonyse. V. Krėvė mokėsi pas kaimo mokytoją. Gilinosi į budizmą. 1940m. V. Krėvė buvo pakviestas ministru pirmininku į SSRS okupuotos Lietuvos vyriausybę. Krėvė – antras iš kairės. Slapyvardis. Rašytojo senelis esą atsikėlęs iš kitos parapijos (Nedzingės ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2016 11 21
Žmogiškosios dramos Vaižganto ir V. Krėvės kūryboje
Žmogiškosios dramos Vaižganto ir V. Krėvės kūryboje. V. Krėvė ir Vaižgantas - du lietuvių literatūros klasikai, kurie nuostabiai, prasmingai ir savitai pateikia mums daugybę vertingų kūrinių. Manau, kad šie rašytojai yra ištisa gimtosios prozos epocha, stulbinanti atpasakojimų, romanų, dramų įžvalgumu bei istoriniu tikslumu.
Lietuvių analizės, Analizė, 3 psl.
2010 03 03