Vadovavimas

203 dokumentai
Vadovavimas organizacijoje
Įvadas. Vadovavimo organizacijoje teoriniai ypatumai. Vadovavimo sampratos analizė. Vadovavimo stilių analizė. Motyvacija ir vadovavimas. Komunikacijos procesas organizacijoje. Vadovavimo „arlanga wood“ analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūra. Priedai.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2010 12 14
Lyderiavimas ir vadovavimas pristatymas
Lyderiavimas ir vadovavimas. Vadybos moksle vadovavimas, kaip vadovo pagrindinė funkcija yra neatskiriamas nuo planavimo ir organizavimo. Lyderiavimas artimai susijęs su valdymu ir yra jam svarbus, tačiau lyderiavimas ir valdymas nėra ta pati sąvoka. Lyderiavimas. Lyderiui dominuojančios savybės. Lyderiavimas gali būti apibrėžtas kaip ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2014 04 03
Lyderiavimas ir vadovavimas skaidrės (2)
Lyderiavimas ir vadovavimas. Vadovavimas. Šešios gero vadovo funkcijos. Mičigano valstijos universiteto tyrimai. Vadovų tinklelis. Lyderiavimo apibūdinimas. Lyderiai skirstomi į formalius ir neformalius. Lyderio bruožai. Lyderių rūšys. Testas lyderio savybėms išsiaiškinti. LS testas.
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2017 05 19
Lyderystė ir vadovavimas
Lyderystė ir vadovavimas. Vadovavimas. Vadovo vaidmenų suskirstymas pagal H. Mintzberg (S. Stoškus, D. Beržinskienė, 2002). Autoritetas. Situacija. Vadovavimo teorija. Bruožų teorijos. Stiliaus teorijos. Įgūdžių teorijos. Atitikimo (situacijų) teorijos. Vadovavimo stiliai. D. McGregor X ir Y teorija. X ir Y teorijos testo ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 28 psl.
2017 04 24
Vadovavimo samprata ir esmė. Vadovavimas ir lyderiavimas
Įvadas. Vadovavimas. Vadovavimo samprata. Vadovavimo teorijos. Bruožų teorijos. Elgesio teorijos. Kelio – tikslo teorija. Charizmatinis vadovavimas. Fiedlerio vadovavimo modelis. Lyderiavimas. Lyderiavimo sąvoka. Mcgregoro x ir y lyderiavimo stilių teorijos. Hersey ir blanchard situacinis lyderiavimo modelis. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2010 12 06
Vadovavimas (2)
Įvadas. Vadovavimas. Konsultacinė veikla valdyme. Rizika ir jos valdymas. Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo teiginiai. Motyvacijos teorijos:apžvalga. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Visuotinės kokybės vadyba ir poreikių teorija. Teisingumo teorija. Lyderiavimo apibrėžimas. Lyderiavimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 12 psl.
2011 06 22
Vadovavimas ir motyvacija
Įvadas. Vadovavimo samprata. Vadovo vaidmuo organizacijoje. Vadovo sugebėjimai. Vadovo funkcijos. Valdžios formos. Vadovavimo funkcijos. Valdymo metodai. Motyvacija. Motyvacijos tipai ir uždaviniai. Motyvacijos modelis ir jo analizė. Motyvacijos tyrimų metodologinės problemos ir priemonės. Motyvacijos teorijų apžvalga. Išvados. ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 12 19
Vadovas ir vadovavimas
Įvadas. Kas yra vadovas ir vadovavimas. Vadovo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalus vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Reikalavimai vadovui. Pagrindiniai vadovo uždaviniai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2014 11 26
Vadovavimas Vadovavimo funkcijos ir stiliai
Vadovavimas. Vadovavimo funkcijos ir stiliai. Kas yra vadovavimas? Vadybos funkcija. Vadybos funkcijos. 1. Planavimas. Valdymo funkcijos. 2. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadovavimo stilius –. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Biurokratinis valdymo stilius. Autokratinis vadovavimo stilius. Išvada.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2017 11 21
Vadovavimas ir lyderystė skaidrės
Vadovavimas ir lyderystė. Vadovo ir lyderio savybės. Vadovavimo stiliai.
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 53 psl.
2016 10 20
Lyderiavimas ir vadovavimas skaidrės
Lyderiavimas ir vadovavimas. Darbo tikslai. Vadovavimas. Vadovavimas skirstomas į tris vadovo darbo dalis (atsakomybes). Svarbiausias vadovo nuostatų sistemos reikalavimas yra. Kuo labiau vadovas vertins save, tuo daugiau galės duoti kitiems ir tuo daugiau jam duos kiti. Lyderiavimas. Pagrindinės lyderio funkcijos. Pagal lyderio santykiavimo ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2014 06 18
Vadovavimas vadybos referatas
Vadovavimas. Įvadas. Vadovavimo esmė. Vadovas. Vadovų tipai. Reikalavimai vadovui. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo teorijos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 9 psl.
2014 12 03
Valdymas ir vadovavimas
Valdymas. Tradiciniai valdymo stiliai. Priklausomai nuo pobūdžio, valdymas gali būti skirstomas į. Valdytojas - aukštas pareigas užimantis žmogus kuris valdo žemesnes pareigas užimančius asmenis. Geras valdytojas turi. Vadovavimas. Vadovavimo stiliai. Vadovavimas. Mokymas. Parama. Delegavimas. Vadovaujančias pareigas užimantis asmuo - ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2014 06 11
Vadovavimas skaidrės
Vadovai turi turėti šias sugebėjimų grupes. Vadovavimas stilius - tai vadovo poveikio pavaldiniui būdas. Vadovavimo stilių pobūdis. Vadovavimo stilių nagrinėjančios teorijos. X ir Y teorijos – du visiškai skirtingi požiūriai į žmogaus elgesį darbo vietoje.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 05 16
Vadovavimas ir vadovavimo stiliai referatas
Vadovavimas (komandavimasVadovavimo stiliai. Valdymo stiliai pagal nurodymų pobūdį. Vadovavimo stilių pobūdis. Valdymo stiliaus elementai.
Vadybos referatai, Referatas, 6 psl.
2014 12 17
Vadovavimas
Įvadas. Vadovavimo esmė. Vadovavimo stilių kvalifikacija. Autoritarinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Vadovavimo stilius, orientuotas į darbą, į žmogų. Vadovų funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Išvados. Naudota Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 12 08
Lyderiavimas ir vadovavimas
Įvadas. Lyderiavimas ir vadovavimas. Vadovavimo esmė. Lyderiavimo samprata. Lyderių skirstymas. Lyderių bruožai. Požiūriai į lyderiavimą. Skirtumai tarp lyderiavimo ir vadovavimo. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 18 psl.
2014 08 13
Lyderiavimas ir vadovavimas: panašumai ir skirtumai
Vytauto didžiojo universitetas organizacinė elgsena. TEMA Lyderiavimas ir vadovavimas panašumai ir skirtumai. Vadovavimo funkcijos. Lyderystės funkcijos. Lyderystė ir kultūra. Vadovas ir lyderis.
Lyderystės referatai, Referatas, 13 psl.
2016 03 22
Darnus vadovavimas
Įvadas. Darnus vadovavimas. Darnaus vadovavimo savybės. Darnaus vadovavimo įtaka. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 15 psl.
2017 05 09
Vadovavimas per motyvaciją
Vadovavimas – tai profesija. Yra vadovų, kurie mano, jog tampa vadovais kai juos kažkas paskiria. Motyvacija. Tai skatinanti jėga. Tai žmonių skatinimas veikti taip. Motyvacija turi komunikacijos aspektą. Sakykime, bendrovės vadovybė nusprendžia padidinti atlyginimus. Geras vadovas pasitelkia motyvavimą. Motyvuoti darbuotojus – tai ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 04 13
Gelbėjimo ir kiti neatidėliotini darbai ir vadovavimas jiems
Gelbėjimo ir kiti neatidėliotini darbai ir vadovavimas jiems. Šių darbų tikslas. Atliekami darbai. Kiti darbai. Bendrosios nuostatos. Darbų organizavimas, vadovavimas pajėgoms įvykio vietoje. Gelbėjimo darbų vadovas įvykio vietoje atlieka šias funkcijas. Darbų koordinavimo štabas sudaromas. Savivaldybės lygio ekstremali ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2016 11 16
Vadovavimas savanoriams
Įvadas. Vadovavimo teorijos. Vadovavimo teorijų įvairovė. Pagrindiniai vadovavimo stiliai ir principai. Kaip vadovauti savanoriams? Lyderiavimas. Vadovavimas nevyriausybinėse organizacijose. Savanorių valdymas. Savanorių prisiviliojimas. Savanorių atranka. Motyvavimas. Pripažinimas. Savanorių išlaikymas. Veiklos nutraukimas. Išvados. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2012 11 17
Vadovavimas ir motyvacija (2)
Įvadas. Vadybos mokslo raida. Vadybos mokyklos. Vadybos mokslas Lietuvoje. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Vadovavimo stiliai ir efektyvumas. Motyvavimas – kaip valdymo proceso dalis. Motyvavimo teorijos. Motyvavimo veiksniai ir užmokesčio formos. Darbuotojų motyvavimas įmonėje “X”. Kontrolė. Išvados, ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2014 01 09
Vadovavimas ir lyderystė
Įvadas. Vadovavimas. Vadovavimo samprata. Vadovavimo stiliai. Būdingiausi vadovų bruožai. Lyderystė. Lyderystės samprata. Lyderystės stiliai. Būdingiausi lyderių bruožai. Vadovavimo ir lyderiavimo panašumai bei skirtumai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 15 psl.
2014 10 06
Vadovavimas, vadovavimo stiliai ir funkcijos
Vadovavimas, vadovavimo stiliai ir funkcijos. Kas yra vadovavimas? Vadovavimas – tai vienas iš grupinių procesų. Pagrindinės valdymo funkcijos. Valdymo funkcija – tai konkreti vadybos veiklos sritis. Planavimas – padeda suformuoti bendrovės tikslus. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo stilius –. Demokratinis vadovavimo stilius ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2017 10 31
Vadovavimas ir vadovo funkcijos
Vadovavimo funkcija. Vadovo funkcijos ir vaidmenys. Įvadas. Vadovavimas – darbuotojų. Vadovas organizacijos valdymo sistemoje. Vadovas - žmogus. Savybės, kuriomis turėtų pasižymėti geras vadovas. Pagrindinės vadovo funkcijos. Atlikti tai, kas svarbiausia Elgtis teisingai organizacijos atžvilgiu. Būtini vadovo įgūdžiai. Techniniai ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 11 26
Vadovavimas. Vadovo funkcijos
Vadovavimas. Vadovo funkcijos. Vadovo darbo stilius. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Reikalavimai vadovui.
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2010 03 03
Valdymo fukcija – vadovavimas
Įvadas. Vadovavimo samprata. Vadovavimo stiliai. Vadovo asmenybė. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 10 psl.
2017 05 16
Vadovavimas pristatymas
Vadovavimas. VADYBOS FUNKCIJOS planavimas organizavimas vadovavimas kontrolė. Vadovavimas- tai ypatinga veikla. Vadovavimas. Reikalingas tam, kad pavaldiniai vykdytų jiems duotus. VADOVAUTI reiškia organizuoti žmonių veiklą. Kai kurios patrauklaus vadovo savybės Asmeninis įvaizdis Elgesys.Vadovavimo stiliai.. Nėra vieno geriausio ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 51 psl.
2014 11 18
Vadovavimas ir kontrolė
Vadovavimo ir jo reikšmės analizė teoriniais aspektais. Vadovavimo samprata ir jo svarba. Vadovo asmenybės reikšmė vadovavimui. Vadovavimo stilių įtaka. Vadovavimo priemonių įgyvendinimas. Vartojamų terminų žodynas. Literatūros sąrašas.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2015 05 06