Vaiku darzelyje rudens vakarones

300 dokumentų
Šokio pedagogika Rudens vakaronės
Įvadas. Linarūtė. Darbai tarp linarūtės ir linamynio. Linamynis. Kūlimas. Ganymo sezono užbaigimas. Rudens vakaronės – tautos kultūros paveldas Išvados. Literatūra.
Menų referatai, Referatas, 10 psl.
2015 04 29
Rudenėlio vakaronė scenarijus
Žvirblio vestuvės. Scenarijus tinka rudenėlio ir kitoms šventėms.
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 4 psl.
2013 12 17
Vaiko muzikinės kultūros ugdymo vaikų darželyje aspektai
Įvadas. I. Vaiko muzikinės kultūros ugdymo vaikų darželyje teorinė analizė. Ikimokyklinio amžiaus vaiko muzikinė kultūra ir jos struktūra. Vaiko muzikinės kultūros pradmenų ugdymo veiksniai. Vaikų darželis - ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo įstaiga. Muzikos reikšmė ikimokyklinio amžiaus tarpsniu. Ii. Vaiko muzikinės ...
Muzikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2010 11 14
Muzikavimo ypatumai vaikų darželyje
Įvadas. Teoriniai muzikavimo aspektai. Muzikavimo samprata. Muzikavimo tradicijos užsienio šalyse. Muzikavimo ypatumai ikimokyklinio ugdymo istaigose. Darželiuose naudojamų muzikos instrumentų ypatumai. Masinės gamybos muzikos instrumentai. Pedagogų ir vaikų pagaminti muzikos instrumentai. Gamtos teikiami „muzikos instrumentai“. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 27 psl.
2013 02 20
Vaiko elgesio ugdymas vaikų darželyje
Įvadas. Dėstymas. Grupės veikla. Veikla kampeliuose. Šventės vaikų darželyje. Vaikų auklėjimas įvairiuose pasaulio šalyse. Apibendrinimas. Pabaiga. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 6 psl.
2015 01 13
Konstravimas iš gamtinės medžiagos vaikų darželyje skaidrės
Konstravimas iš gamtinės medžiagos vaikų darželyje. Vaikų darželyje paprastai naudojamos šios konstravimo rūšys. Gamtinė medžiaga skirstoma į. Plokščia gamtinė medžiaga. Apimtinė gamtinė medžiaga. Gyvoji gamtinė medžiaga. Negyvoji gamtinė medžiaga. Gamtinės medžiagos rinkimas ir paruošimas. Darbo su gamtine medžiaga ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2017 04 20
Mityba lopšelis darželis
Busi sveikas ir gražus – valgant daržoves ir vaisius. Tausoti ir stiprinti sveikatą padeda sveika gyvensena. Ikimokykliniame amžiuje mityba turi tiesioginės įtakos. Organizuojant ir formuojant tinkamos mitybos įpročius vaikų darželyje. Projekto tikslas – formuoti vaikų tinkamos mitybos įpročius, skatinant jų iniciatyvumą ir ...
Kulinarijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 03 04
3-4 metų vaikų bendravimas ir kalbos kultūra darželyje
Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Bendravimo samprata. Bendravimo ir kalbos kultūros sąsajos. Vaikų bendravimo ir kalbos kultūros įgūdžių ugdymas vaikų darželyje. 3-4 metų vaikų bendravimo ir kalbos kultūros ypatumų darželyje tyrimas. Tyrimo organizavimo metodika. Vaikų bendravimo ir kalbos kultūros tyrimo duomenų ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2014 09 26
Popieriaus lankstiniai vaikų darželyje
Įvadas. Istorija. Lankstymo būdai. Popieriaus lankstinių reikšmė vaikų darželyje. Metodiniai patarimai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Dailės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2016 10 20
Konstravimas iš gamtinės medžiagos vaikų darželyje
Vaikų dailė ir darbeliai. Įvadas. Konstravimas iš gamtinės medžiagos vaikų darželyje. Gamtinės medžiagos įvairovė. Gamtinės medžiagos rinkimas ir paruošimas. Darbo su gamtine medžiaga organizavimas vaikų darželyje. Pagalbinės priemonės. Išvados. Literatūra. Priedai.
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 01 08
Rudens linksmybės šventės scenarijus
Renginio scenarijus ,, rudens linksmybės ‘‘. Šventės organizacinis komitetas. Užduotis vaikams „ rudens gėrybių mozaika “. Žaidimas ,, Rudens gėrybių medžioklė ‘‘. Dovanėlės už atliktas užduotis. Šventės rėmėjai. Šventė vyks spalio 16 dieną parke ,, Beržynėlis ‘‘. Renginio laikas 12. Į šventės vietą ...
Menų scenarijai, Scenarijus, 4 psl.
2017 10 04
Fizinis ugdymas vaikystėje
Įvadas. Vaikų fizinis ugdymas šeimoje. Pedagoginiai reikalavimai vaikų fizinei veiklai. Vaikų fizinio ugdymo ypatumai. Vaikų fizinio ugdymo organizavimas vaikų darželyje bei pradinėje mokykloje. Fizinės veiklos formos vaikų darželyje ir pradinėje mokykloje. Kasdieninė (ryto) mankšta. Fizinio ugdymo pratybos ir pamokos. Mankštos ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 19 psl.
2014 11 11
Muzikos egzamino klausimai ir atsakymai
Muzikinio ugdymo vaikų darželyje tikslai ir uždaviniai? Muzikiniai vaikų gabumai? Kūdikių muzikinis ugdymas? Vaikų iki 3 metų muzikinis ugdymas? Muzikinės veiklos rūšys? Dainavimo mokymo ypatumai ikimokykliniame amžiuje? Muzikos klausymas ikimokykliniame amžiuje? Grojimas muzikos instrumentais? Ritmika vaikų darželyje? Pedagogo ...
Muzikos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2017 03 13
Kūno kultūros formų įvairovė vaikų darželyje
Kūno kultūros formų įvairovė vaikų darželyje.Rytinė mankšta vaikų darželyje. Mankštos rūšys. Mankštos poveikis organizmui. Tempimo pratimų atlikimo technika. Kūno kultūros valandėlės planavimas ir pravedimas. Išsirikiavimas bendriems pratimams. Pagrindinė dalis (12-20 min. Baigiamoji dalis (3-4 min. Atsipalaidavimo ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2017 10 25
Dailės priemonės ir technikos dirbant ne patalpoje
Įvadas. Meninė kompetencja. Meninis ugdymas darželyje. Dailė vaikų darželyje. Apibendrinimas. Literatūra.
Dailės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2017 11 06
Nuovargio prevencijos taikymas vaikų darželyje
Nuovargio prevencijos priemonių taikymas Klaipėdos lopšelyje-darželyje. Nuovargio įtaka vaikų sveikatai. Nuovargio rūšys ir požymiai. Nuovargio požymiai. Veiksniai įtakojantys vaikų nuovargį. Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas. Nuovargio prevencijos priemonės taikomos lopšelyje-darželyje. Atsipalaidavimo pratimai ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2014 03 25
Rudenėlio šventės scenarijus
Rudenėlio šventė. Pradžia. Rudenėlis. DAINA „Obuolėliai obuoliukai“. DAINA „Morkų gatvė“. RATELIS „Kas ten darže auga“. „Aš einu rudenėlio takučiu“. Ratelis „Kiškis“.
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 4 psl.
2013 09 20
Kaledinė vakaronė scenarijus
Kalėdinė vakaronė Tema. Metodai ir metodiniai būdai. Pasiruošimas vakaronei. Vakaronės eiga. Rūta Milda. Individuali refleksija pasibaigus renginiui. Agnė Ulytė. Renginio dienoraštis.
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 6 psl.
2015 04 21
Moters dienos ir kovo 11d. renginio scenarijus
Sveikinimo žodis. Prašome ansamblį jovarai padainuoti keleta dainų moterims. Posmai moterims. Posmai apie lietuvą. Dainuoja šarmos. Viktorinos klausimai apie lietuvą. Dainuoja jovarai. Posmai apie lietuvą. Atrakcijos. Vakarinė suknelė. Pakelti balioną. Mintys apie moteris. Valso, tango, rumbos šokiai. Kviečiame moterų ansamblį ...
Muzikos scenarijai, Scenarijus, 3 psl.
2013 03 23
Rudens vakarojimas renginio scenarijus
“ilgais rudens vakarais. Neišmatuojami lobiai. IŠ SENOLIŲ LŪPŲ, RANKŲ IR ŠIRDŽIŲ“. Renginio. Scenarijus.
Etikos scenarijai, Scenarijus, 7 psl.
2013 08 04
Vaikų higieninių įgūdžių ugdymas
Vaikų higieninių įgūdžių ugdymas. Įvadas. Higieniniai įgūdžiai. Asmens higienos ugdymo kryptys. Žaidimai mokantys asmens higienos. Išvados. Naudota literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 03 02
Vytautas mačernis Iš „rudens sonetų analizė
Vytautas Mačernis „Iš „Rudens sonetų“. Iš „Rudens sonetų“. Pavadinimo analizė. Erdvė. Laikas. Eilėraščio nuotaika. Eilėraščio žmogus. Tema. Problemos. Raiškos priemonės. Verybės.
Lietuvių analizės, Analizė, 12 psl.
2013 12 06
Velykų scenarijus
Velykų šventės „rid rid rid margi margučiai“ aprašymas. Vaikų vaidinimo ir šventės scenarijus Šv.Velykoms.
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 8 psl.
2013 02 15
Sporto šventės scenarijus
Pavasario sporto šventė „Pirato lobis“. Krepšinio sala vikrusis piratas – krepšinio fanatas. Žaliaakio pirato sala. Vaiduoklių sala. Jūrų raganos sala.
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 3 psl.
2013 11 12
Socialinė ir komunikavimo ugdymo kompetencijos
Įvadas. Komunikavimo kompetencija. Komunikavimo kompetencijos ugdymas(is). Gebėjimo bendrauti ir išreikšti save bei pažinti pasaulį ugdymas. Aplinka. Plėtojimas. Darželyje. Priemonės komunikavimo kompetencijai. Socialinė kompetencija. Auklėtojos bendravimas ir bendradarbiavimas ,,Vėrinėlio” vaikų darželyje. Socialinių studijų ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 10 08
Vaikų adaptacijos vaikų darželyje ypatumai
Vaikų adaptacijos ypatumai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje teoriniu aspektu. Adaptacijos samprata ir jos tipai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Tėvų vaidmuo jų vaikų adaptacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje procese. Pirmosios ankstyvojo amžiaus vaikų dienos ir savaitės ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
Pedagogikos referatai, Referatas, 16 psl.
2016 12 24
Povilas Puzinas Rudens nuotaika
Povilas Puzinas ,,Rudens nuotaika“ rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 10 21
Rudens ir žiemos kalendorinės šventės
Įvadas. Rudens šventės. Rudens lygiadienis. Vėlinės. Žiemos šventės. Adventas. Kūčios. Kalėdos. Naujieji metai. Trys karaliai. Užgavėnės. Išvados. Naudota literatūra.
Etnologijos referatai, Referatas, 21 psl.
2016 04 19
Grūdinimo reikšmė
Grūdinimo reikšmė. -7 metų vaikų raidos ypatumai. Vaikų grūdinimo priemonės ir būdai. Veiksniai, lemiantys sekminga grudinima darzelyje. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 psl.
2017 01 02
Grupės vaikų savitumas (2)
Ugdymo prioritetai. Planuojama ugdomoji veikla. Mano šeima , namai. Rudens spalvos. Ekskursija į Vingio parką. Mano juslės. Rudens gėrybės. Rudens šventė. Orų išdaigos. Mano knygelės. Dienos , mėnesiai , metai. Laukiame Kalėdų. Puošiame eglutę. Kalėdinė vakaronė. Sukasi metų ratas. Projektas Žiemos pasaka. Mažieji mūsų ...
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 8 psl.
2014 11 11