Valstybės tarnybos konspektas

300 dokumentų
Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai
Valstybės tarnybos sąvoka, rūšys. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojo sąvoka plačiąja ir siaurąja prasmėmis. Valstybės tarnautojų klasifikavimas, jų administracinis teisinis statusas. Valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos. Pretendentų į valstybės tarnybą atranka. Valstybės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 16 psl.
2011 08 05
Valstybės tarnybos reformų raida Lietuvoje
Įvadas. Valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojo sąvoka. Valstybės tarnybos raida ir esmė. Pagrindiniai Valstybės tarnybos principai. Valstybės tarnybos reforma. Institucijų atsakingumas už valstybės tarnybos reformą. Valstybės tarnybos kūrimasis po nepriklausomybės atkūrimo. Valstybės tarnybos reforma ...
Teisės referatai, Referatas, 21 psl.
2013 10 16
Valstybės valdymas
Valstybės tarnybos bendrasis valdymas. Įvadas. Valstybės tarnyba. Kas yra valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos sudėtis. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Šio įstatymo taikymas. Šis įstatymas netaikomas. Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės. Valstybės tarnybos bendrasis valdymas. Valstybės bendrąjį valdymą atlieka. ...
Politologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2010 12 11
Viešojo administravimo sistema Vokietijoje
Įvadas. Vokietijos viešojo administravimo teorinis aspektas. Vokietijos Valstybės tarnybos raida. Valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojo samprata. Vokietijos valstybės tarnybos modelis. Vokietijos valstybės tarnybos teisinis reglamentavimas. Vokietijos valstybės tarnybos karjeros sistema. Priėmimo į valstybės tarnybą tvarka. ...
Teisės referatai, Referatas, 20 psl.
2014 05 01
Valstybės tarnybos samprata skaidrės
Valstybės tarnybos sampratą. Kas yra valstybės tarnyba? Valstybės tarnyba yra ypatinga žmogaus socialinės veiklos rūšis. Lietuvos Respublikoje valstybės tarnyba grindžiama įstatymų viršenybės. Valstybės tarnybos duomenys. Valstybės tarnautojas. Valstybės tarnautojų veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Valstybės ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 02 20
Statutinės valstybės tarnybos reglamentavimas ir veikla Lietuvoje
Įvadas. Statutinės valstybės tarnybos reglamentavimas. Statutinės valstybės tarnybos samprata. Statutinės valstybės tarnybos reglamentavimas. Statutinės valstybės tarnybos teisinio reglamentavimo tobulinimo gairės. Statutinės valstybės tarnybos veikla. Tarnautojų karjera. Tarnybinės veiklos vertinimas. Tarnautojų mokymas. Išvados. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 15 psl.
2014 10 29
Lietuvos valstybės tarnybos reforma: darbuotojų atsakomybė ir nuobaudos
Įvadas. Teoriniai ir praktiniai valstybės tarnybos aspektai. Politikos ir viešojo administravimo santykis. Lietuvos valstybės tarnyba Europos Sąjungos viešojo administravimo sistemoje. Valstybės tarnybos modeliai. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos teisinis reglamentavimas. Lietuvos respublikos valstybės tarnybos reforma ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2015 02 17
Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje lyginamoji analizė
Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje lyginamoji analizė. Įvadas. Valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Valstybės tarnybos valdymas. Valstybės tarnautojai. Valstybės tarnautojų priėmimas ir karjera. Valstybės tarnautojų mokymas. Valstybės tarnautojų pareigos. Valstybės tarnautojų teisės. Išvados. ...
Vadybos analizės, Analizė, 13 psl.
2013 12 22
Valstybės tarnautojų etika
Valstybės tarnautojų etika. Įvadas. Etikos samprata. Svarbiausi valstybės tarnautojų etikos principai. Etikos kodeksas ir įstatymas. Literatūra.
Teisės referatai, Referatas, 6 psl.
2013 02 07
Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje palyginimas
Įvadas. Valstybės tarnybos samprata. Valstybės tarnybos įstatyminės bazės kūrimas Lietuvoje ir Latvijoje. Lietuvos valstybės tarnybos įstatymas. Latvijos Valstybės tarnybos įstatymas. Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybos palyginimas. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 17 psl.
2014 05 13
Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai skaidrės
Valstybės tarnyba. ir. valstybės tarnautojai. Valstybės tarnybos. pagrindiniai principai. Valstybės tarnybos rušys. Valstybės tarnautojas. Valstybės tarnautojų klasifikavimas. Administracinis teisnumas. Administracinis veiksnumas. Pareigybių lygiai. Pareigybių kategorijos. Pretendentų į valstybės tarnybą atranka. Valstybės ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 33 psl.
2014 10 29
Valstybės tarnybos samprata
Valstybės tarnybos instituto raida Lietuvoje. Valstybės tarnybos sąvoka ir pagrindinės Valstybės tarnybos įstatymo sąvokos. Valstybės tarnybos rūšys. Pagrindinės Valstybės tarnybos įstatymo sąvokos Valstybės tarnyba. Valstybės tarnautojas. Valstybės tarnautojo statusas. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 psl.
2015 03 18
Valstybės tarnyba Europos sąjungoje
Įvadas. Dabartiniai viešosios tarnybos pokyčiai ir jos klasifikavimas Europos Sąjungoje. Prancūzijos Respublikos valstybės tarnybos modelis. Didžiosios Britanijos valstybės tarnybos modelis. Vokietijos Federacinės Respublikos valstybės tarnybos sistema. Socialinės garantijos viešojoje tarnyboje. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 10 psl.
2013 10 28
Lietuvos konstitucinio teismo jurisprudencija nuosavybės teisės, valstybės tarnybos ir konstitucinio teisinės valstybės principo klausimais
Lietuvos respublikos konstitucinio teismo jurisprudencija 2002 – 2005 metais nuosavybės teisės, valstybės tarnybos ir konstitucinio teisinės valstybės principo klausimais. Įžanga. Nuosavybės teisės problemos Lietuvos respublikos konstitucinio teismo 2002 – 2005 metų nutarimuose. Aktualūs valstybės tarnybos ir konstitucinio ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 69 psl.
2010 03 03
Palyginamoji analizė
Įvadas. Valstybės tarnybos metrika. Personalo atrankos principai. Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės. Valstybės tarnautojų lavinimas ir karjeros galimybės. Valstybės tarnautojų vertinimas. Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio analizė. Valstybės tarnautojų skatinimas ir atsakomybė. Valstybės tarnautojų socialinės ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2014 10 15
Valdžios institucijos Lietuvoje, jų funkcijos ir tarpusavio santykiai
Lietuvos valstybės tarnyba valstybės tarnybos apibrėžimas ir samprata. Valstybės tarnybos raida.
Politologijos referatai, Referatas, 3 psl.
2015 05 17
Valstybės tarnybos lyginamoji analizė
I. Valstybės tarnybos raidos etapai. Pagrindiniai valstybės tarnybos veiklos principai. Valstybės tarnybos raidos tendencijos. Istorinė patirtis ir šiuolaikinė valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos modeliai Vakarų šalyse. Valstybės tarnybos ir viešojo sektoriaus personalo valdymo reformų Australijoje, N. Zelandijoje, D. Britanijoje ir ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 58 psl.
2014 05 19
Lietuvos valstybės tarnybos reforma: raida, rezultatai, problemos
Įvadas. Lietuvos valstybės tarnyba. Lietuvos valstybės tarnybos reformos raida, rezultatai. Lietuvos valstybės tarnybos reforma 1918-1940 metais. Lietuvos valstybės tarnybos reforma nuo 1990 metų. Lietuvos valstybės reformos problemos. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 psl.
2015 12 14
Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas
Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių valdymo etapai. Valstybės tarnybos samprata, formavimas, raida ir funkcionavimo bruožai. Valstybės tarnybos samprata. LR valstybės tarnybos įstatymas. Valstybės tarnybos klasikiniai principai ir pokyčiai. Valstybės tarnybos modeliai ES šalyse. Lietuvos ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 42 psl.
2016 12 08
Valsrybės tarnybos įvaizdis Lietuvoje
Įvadas. Valstybės tarnybos samprata. Valstybės tarnybos įvaizdis. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 psl.
2014 11 23
Latvijos valstybės tarnybos sistemos bruožai
Įvadas. Vasltybės tarnyba. Valstybės tarnybos samprata. Valstybės tarnautojai Latvijoje. Valstybės tanautojų mokymas Latvijoje. Personalo atrankos principai. Etika viešojo sektoriaus personalo valdyme. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 9 psl.
2015 01 14
Valstybės tarnybos įstatymo aiškinimas
Lietuvos respublikos valstybės tarnybos įstatymo 29 ir 30 straipsnių. Pakeitimo įstatymo projekto. Aiškinamasis raštas. Valstybės tarnautojų tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos teisinis reguliavimas.
Viešojo administravimo namų darbai, Namų darbas, 9 psl.
2014 03 10
Tarnybos pareigų neatlikimas
Tarnybos pareigų neatlikimas. 229 straipsnis. Tarnybos pareigų neatlikimas. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo. Pareigų neatlikimo ar netinkamo atlikimo sampratos. Savo pareigų neatlikimas yra neteisėtas valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens neveikimas, t. Tarnybos pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 05 15
Valstybės tarnyba Vokietijoje
Valstybės tarnyba vokietijoje. Įvadas. Valstybės tarnybos samprata. Valstybės tarnyba vokietijos respublikoje. Valstybės tarnybos Vokietijoje istorinis aspektas. Valstybės tarnyba Vokietijos Federacinėje Respublikoje šiandien. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 psl.
2013 12 22
Priėmimo į valstybės tarnybą ir atleidimo iš jos analizė teisiniu aspektu
Įvadas. Valstybės tarnybos istorija. Pagrindinės valstybės tarnybos sąvokos. Valstybės tarnautojų pareigybės. Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai. Darbo santykiai valstybės tarnyboje. Darbo santykių pradžios valstybės tarnyboje ypatumai. Konkurso paskelbimas. Dokumentų priėmimas. Konkurso komisijos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2014 03 26
Atleidimo iš valstybės tarnybos teisėtumo ir pagrįstumo analizė
Statutinių pareigūnų atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai. Tyrimo dizainas. Tyrimo eigos pristatymas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Atleidimo iš valstybės tarnybos teisėtumo ir pagrįstumo kriterijai teismų praktikoje. Statutinių pareigūnų atleidimo iš valstybės tarnybos teisėtumo ir pagrįstumo kriterijai teismų ...
Teisės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 psl.
2017 04 25
Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Apribojimai valstybės tarnautojams, jų pareigos ir teisės
Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Apribojimai valstybės tarnautojams , jų pareigos ir teisės. Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės. Veikla , nesuderinama su valstybės tarnyba. Teisės atstovauti apribojimai. Tarnybinių teisių apribojimas. Dovanų ar paslaugų priėmimo ir teikimo apribojimai. Kiti apribojimai ir draudimai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 11 psl.
2015 03 18
Vartotojų teisių apsauga
Įvadas. Vartotojų teisių apsauga. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatai. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos uždaviniai ir funkcijos. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teisės. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos organizavimas. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos ...
Teisės referatai, Referatas, 14 psl.
2010 10 28
Valstybės tarnyba ir žmogiškųjų išteklių valdymas
Įvadas. Valstybės tarnautojo statuso reikšmingumas. Valstybės tarnybos apimties problematika. Estijos valstybės tarnyba. Valstybės tarnautojų teisės ir pareigos. Valstybės tarnautojų socialinės garantijos Estijoje. Išvados. Naudota literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 psl.
2014 03 24
Etika valstybės tarnyboje
Įvadas. Etikos samprata. Etikos objektas ir funkcijos. Etikos infrastruktūra. Etikos kodeksų paskirtis ir tikslai. Valstybės tarnybos etikos elementai. Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės. Pagrindiniai valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų veiklos etikos principai. Valstybės tarnautojų etikos problemos. Apgavystė. ...
Etikos referatai, Referatas, 31 psl.
2013 02 15