Valstybes kontroles konstitucinis statusas

300 dokumentų
Konstitucinė lyginamoji teisė 2
Kt dalykas ir samprata. Kt sistema. Kt subjektai. Konstitucijos teorijos pagrindai. Konstitucinis asmenybės statusas. Visuomeninės santvarkos konstituciniai pagrindai. Valstybės valdžių sistema. Valstybės valdymo forma. Valstybės teritorinės sandaros forma. Valstybinis režimas. Rinkimai ir referendumas. Parlamento konstitucinė teisinė ...
Teisės konspektai, Konspektas, 74 psl.
2011 08 05
Elektroninė valdžia valstybės kontrolėje
Įvadas. Lr valstybės kontrolės samprata ir svarba viešajame administravime. Valstybės kontrolės samprata. LR Valstybės kontrolės organizacinė struktūra. LR Valstybės kontrolės atskaitomybė. LR Valstybės kontrolės teisinis reglamentavimas. Lr valstybės kontrolės sąsaja su elektronine valdžia. LR Valstybės kontrolės ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 16 psl.
2015 02 16
Konstitucinė teisė teisės sistemoje
Kurso įvadas. Kt sistema. K. T principai. K. T institutai. Kt vieta teisės sistemoje. Kt subjektai. Kt šaltiniai. Konstitucijos teorijos pagrindai. Konstitucijos bruožai, funkcijos, ypatumai. Konstitucijų priėmimo būdai ir keitimo tvarka. Konstitucijų klasifikavimas. Konstitucinė priežiūra (kontrolė). Konstitucinis asmenybės statusas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 62 psl.
2011 08 05
Kontrolės mechanizmo pagrindinės funkcijos
Kontrolės mechanizmo pagrindinės funkcijos. Kontrolės sąvoka. Kontrolės aktas. Kontrolės funkcijos išraiška. Kontrolė galima tik. Kontrolės funkcija. Literatūros šaltiniuose dažniausiai išvardijamos tokios funkcijos. Kontrolės funkcijos. Pozytivioji. Negatyvioji. Kotrolės mechanizmas. Valstybės kontrolės mechanizmas. Valstybės ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2012 12 03
Lietuvos respublikos konstitucinis teismas
Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (LRKT) – teisminė Lietuvos Respublikos valdžios institucija. LRKT skyrimas ir sudėtis. LRKT kompetencija. LRK kontrolės samprata. Lrkt statusas. LRKT jurisdikcijos ribos. Išvados.
Teisės skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 03 13
Valstybės kontrolė – specialioji valstybės finansų kontrolės institucija Lietuvoje
Įvadas. Valstybės kontrolės istorija. Institucijos raida. Lietuvos respublikos valstybės kontrolės veikla. Metų valstybės kontrolės veiklos apžvalga. Išvados. Literatūra.
Finansų referatai, Referatas, 17 psl.
2014 04 04
Valstybės finansinės kontrolės raida
Valstybės kontrolės ypatumai atskirais raidos etapais. Įvadas. Finansų kontrolės ištakos. Finansų kontrolės pradžia lietuvoje. Valstybės kontrolės raida tarpukariu. Sovietinio režimo metai. Valstybės kontrolės raida atkūrus nepriklausomybę. Nuo kontrolės iki audito. Išvados. Literatūra.
Apskaitos referatai, Referatas, 16 psl.
2013 03 12
Konstitucinė kontrolė Lietuvos respublikoje
Konstitucinės kontrolės samprata ir įvairovė. Konstitucinės kontrolės prigimtis ir esmė. Konstitucinės kontrolės modeliai. Konstitucinės kontrolės klasifikavimas. Konstitucinės kontrolės funkcijos. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Konstitucinės kontrolės institucija lietuvoje. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2012 05 29
Valstybės kontrolės veiklos reglamentavimas
Valstybės kontrolės veiklos reglamentavimas. Paruošė. Valstybės kontrolė Valstybės kontrolės įstatymas 4 straipsnis 5 straipsnis Valstybės kontrolierius 12 straipsnis. Pagrindinė funkcija –. Valstybės kontrolė. Valstybės kontrolės veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymas. Pagrindiniai ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 09 30
Ispanijos konstitucinė santvarka
Galiojančios konstitucijos ypatumai. Žmogaus teisių reglamentavimo ypatumai. Valstybės valdymo forma ir valstybės valdžios institucijų sistema. Monarchas. Parlamento konstitucinis statusas. Vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia.
Istorijos aprašymai, Aprašymas, 4 psl.
2013 11 20
Anglijos Uk konstitucija
Konstitucingumo raida. Galiojančios konstitucijos ypatumai. Žmogaus teisių reglamentavimo ypatumai. Valstybės valdymo forma ir valstybės valdžios institucijų sistema. Parlamento konstitucinis statusas. Vykdomoji valdžia(ministrų kabinetasTeisminė valdžia.
Politologijos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2014 12 04
Konstitucinis teismas
Įvadas. Konstitucinis teismas. Pirmtakai. Kūrimosi prielaidos. Susikūrimas. Konstitucinio teismo teisėjai. Teisinis statusas įgaliojimai. Socialinės garantijos. Nepriklausomumas. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas vykdo konstitucinį teisėtumą. Prašymas ištirti akto konstitucingumą. Teismo posėdžiai. Bylos nagrinėjimas ir ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2012 04 20
Savivaldybių finansų kontrolės sistema arba Viešųjų finansų kontrolės sistemos samprata
Finansų kontrolės pradžia Lietuvoje. Finansų kontrolės Europoje ištakos. Valstybės kontrolės raida tarpukariu. Sovietinio režimo metai. Valstybės kontrolės raida atkūrus Nepriklausomybę. Kam reikalinga finansų kontrolė. Nuo kontrolės iki audito. Išankstinė , einamoji ir paskesnioji finansų kontrolė. Pagrindinės savivaldybės ...
Finansų referatai, Referatas, 17 psl.
2015 05 05
Konstitucinės kontrolės objektai
Konstitucinės kontrolės objektai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija yra įtvirtinta Konstitucijos 105 str. Konstitucinis teismas teikia. Konstitucinio Teismo kompetencija yra optimali. Teisės akto atitikimą Konstitucijai Konstitucinis Teismas tikrina pagal kelis parametrus Normų turinį. Įstatymų ir kitų Seimo teisės ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2015 05 01
Lyginamoji konstitucinė teisė konspektas
Kurso įvadas. Konstitucinės teisės dalykas ir samprata. Užsienio valstybių sistema. Valstybių klasifikavimo pagrindai ir kriterijai. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės normų rūšys. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinių teisinių santykių subjektai. Konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucijos teorijos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 38 psl.
2014 03 13
Lietuvos prezidento teisinis statusas
Įvadas. Lr prezidento statuso problema pagal Lietuvos respublikos konstitucijas. Respublikos prezidentas. Respublikos prezidento teisės, pareigos ir jų apribojimai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2012 12 21
Konstitucinė lyginamoji teisė
Konstitucinės teorijos pagrindai. Konstitucijos dalykas, paskirtis, samprata. Konstitucijos bruožai, ypatumai, funkcijos. Konstitucijos raidos ypatumai. Konstitucijos priėmimo būdai ir tvarka. Konstitucijos keitimo tvarka. Konstitucijos panaikinimas. Konstitucijų klasifikavimas. Konstitucijos apsaugos problema. Specialūs konstitucinės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 13 psl.
2011 08 05
Konstitucinės teisės skaidrės
Konstitucinė teisė. Kt sąvoka, dalykas. Kt dalykas. Kt institutai. Konstitucijos samprata. Konstitucijos struktūra. 1992 m. lr konstitucijos teisinės savybės. Lr konstituciniai principai. Žmogaus ir piliečio konstitucinis teisinis statusas. Lr konstitucijoje įtvirtintos teisės. Konstitucinė kontrolė. Konstitucinės kontrolės ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2016 12 03
Konstitucinė teisė ir valstybinė teisė
Konstitucinės teisės teorija. Konstitucinės teisės dalykas. Konstitucinė teisė ir valstybinė teisė. Konstitucinės teisės šaltiniai ir jų sistema. Konstitucinė teisė ir politinis procesas. Konstitucinės teisės mokslas. Konstitucijos samprata. Konstitucijos taikymo problema. Konstitucinės teisės tendencijos pasauliniu mastu. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 26 psl.
2011 08 05
Konstitucinis teismas konspektas
Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Konstitucinės kontrolės samprata ir raida lietuvoje. Pagrindiniai konstitucinio teismo statuso bruožai. Konstitucinio teismo sudarymo konstituciniai pagrindai. Konstitucinio teismo teisėjų statutas. Kreipimosi į konstitucinį teismą teisė. Konstitucinės kontrolės objektai (įstatymų ir kitų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 14 psl.
2013 05 30
Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai
Valstybės tarnybos sąvoka, rūšys. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojo sąvoka plačiąja ir siaurąja prasmėmis. Valstybės tarnautojų klasifikavimas, jų administracinis teisinis statusas. Valstybės tarnautojų pareigybių lygiai ir kategorijos. Pretendentų į valstybės tarnybą atranka. Valstybės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 16 psl.
2011 08 05
Valstybės kontrolės sistemos
Įvadas. Istorija. Auditas. Intosai. Eurosai. Teisinė bazė. 2011 m. valstybės kontrolės veiklos Lietuvoje apžvalga. Valstybės kontrolė Latvijoje. Valstybės kontrolė rusijoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 psl.
2015 12 29
Statutinių valstybės tarnautojų teisinis statusas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Statutinių valstybės tarnautojų sąvoka. Statutinių valstybės tarnautojų priėmimo ir atleidimo iš tarnybos tvarka. Statutinių valstybės tarnautojų teisės ir pareigos. Konstitucinės piliečio teisės ir pareigos. Bendrosios statutinių valstybės tarnautojų profesinės teisės ir pareigos. ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 52 psl.
2012 05 27
LR valstybinės valdžios sistema
Lr valstybines valdzios sistema. Valstybine valdzia kaip konstitucinis teisinis institutas. Valstybes kontrole ir seimo kontrolieriai. Valstybes kontrole. Lietuvos respublikos rinkimu teise. Rinkimu teises konstituciniai principai. Tiesioginiai rinkimai. Rinkimu organizavimo ir vykdymo tvarka. Rinkimu apygardu ir apylinkiu nustatymas. Rinkimu ...
Teisės konspektai, Konspektas, 31 psl.
2011 08 05
Valstybės kontrolės reikšmė, įtaka valstybės finansams
Įžanga. Valstybės kontrolės raida. Finansų kontrolės pradžia Lietuvoje. Valstybės kontrolės raida tarpukariu. Valstybės kontrolės raida atkūrus Nepriklausomybę. Valstybės kontrolė ir auditas. Išvados seimui. -2015 metų Valstybinio audito strategija. Metų valstybės kontrolės veiklos apžvalga. Finansinis (teisėtumo) auditas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2013 10 22
Valstybinio viešojo valdymo kontrolės savoka
Valstybinio viešojo valdymo kontrolės sąvoka ir rūšys. Kontrolės uždaviniai ir pagrindiniai principai. Seimo vykdoma kontrolė. Vyriausybės vykdoma kontrolė. Ministerijų, valstybės tarnybų ir inspekcijų kontrolė. Valstybės kontrolės teisinis statusas ir veiklos principai. Valstybės kontrolės uždaviniai ir kompetencija. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 43 psl.
2011 08 05
Lietuvos respublikos konstituciniai principai, žmogaus, piliečio konstitucinis teisminis statusas, tarptautinis žmogaus teisių reglamentavimas
Žmogaus ir piliečio konstitucinis teisinis statusas. Asmens teisiniam statusui reikšminga. Svarbiausi principai. Tarptautinis žmogaus teisių reglamentavimas. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių bruožai. Žmogaus teisių istorinė raida. Tarptautinės žmogaus teisės atsiradimas. Tarptautinės žmogaus teisės. Pagrindinės žmogaus ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 39 psl.
2014 01 04
Valstybės kontrolė kaip viešojo administravimo subjektas
Valstybės kontrolė kaip viešojo administravimo subjektas. Įvadas. Viešojo administravimo subjekto samprata. Valstybės kontrolės samprata. Valstybės kontrolės funkcijos. Valstybės kontrolės teisės ir pareigos. Teisės norminių aktų analizė ir apibendrinimas. Išvados. Literatūra.
Teisės referatai, Referatas, 12 psl.
2013 04 09
Konstitucinė lyginamoji teisė 3
Konstitucinės lyginamosios teisės dalykas. Konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinai anglosaksų teisės sistemoje. Konstitucinės teisės šaltiniai pagal kontinentinę teisės sistemą. Konstitucijos teorijos pagrindai. Konstitucinės priežiūros formos ir rūšys. Konstitucija kaip kultūros reiškinys. Konstitucija ...
Teisės konspektai, Konspektas, 47 psl.
2011 08 05
Konstitucinis teismas skaidrės
Konstitucinis teismas. Konstitucinio Teismo istorija. Konstitucinio Teismo statusas ir skyrimas. Konstitucinio Teismo reikalavimai teisėjams. Konstitucinio Teismo sudėtis. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigos. Konstitucinio Teismo posėdžių rūšys. Konstitucinio Teismo funkcijos. Konstitucinio teismo nepriklausomumas. Konstitucinio Teismo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2015 10 10