Valymo darbu planas

300 dokumentų
Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Įvadas. Nuotekų tipai. Nuotekų valymo būdai ir technologijos parinkimas. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga, pagrindiniai jas reglamentuojantys dokumentai. Nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimai. Mechaninių nuotekų valymo įrenginių technologiniai skaičiavimai. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2013 09 09
Valymo paslaugos verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos vertinimas. Finansinė dalis. Literatūros sąrašas. Priedas.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 47 psl.
2013 10 23
Nuotekų valymo įrenginiai
Santrauka. Summary. Įvadas. Nuotekų charakteristika ir jų valymo būdai. Nuotekų susidarymo kiekiai ir užterštumas. Mažieji nuotekų valymo įrenginiai. Teisės aktai reglamentuojantys nuotekų valymą. Kuktiškių miestelio nuotekų valymo įrenginių parinkimas. Mažųjų nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Darbų sauga ir ...
Aplinkos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 36 psl.
2014 01 14
Lengvųjų automobilių techninė priežiūra
Įvadas. Teorinė dalis. Darbo temos aktualumas. Projektuojamo skyriaus analogų analizė. Konstrukcinė-technologinė analizė. Technologinė įrangos, įrankių apžvalga. Techniniai parametrai. Technologinė dalis. Lengvūjų automobilių plovimo-valymo atliekamų darbų technologijos. Lengvūjų automobilių plovimo-valymo posto metinės ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2015 03 19
Oro valymas panaudojant fitravimo aparatus
Įvadas. Oro valymo bendra samprata. Oro valymo filtrai. Rankovinis filtras. Grūdėtasis filtras. Elektriniai oro valymo filtrai. Kompeksinio oro valymo filtras. Oro valymo filtrų naudojimo sritys. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 12 psl.
2014 12 02
Naujo produkto projekto planas
Įvadas. Gairių planas. Darbų skleistinė. Projekto darbų tinklinė diagrama. Darbų tvarkaraštis. Išvados. Naudota literatūra.
Verslo projektai, Projektas, 9 psl.
2016 06 06
Miesto tipo TPS techninis projektavimas
Įmonės gamybinė programa. Metinės darbų apimties skaičiavimas. Techninės priežiūros ir einamojo remonto metinė darbų apimtis. Plovimo ir valymo darbų metinė apimtis. Bendroji metinė darbų apimtis. Įmonės gamybinės metinės darbų apimties išskaidymas pagal rūšis. Įmonės savitarna ir jos darbų apimtis. Metinė savitarnos ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2014 04 14
Laivo remontas ir dokavimas
Įvadas. Bendrosios nuostatos remontuojant laivą. Darbų saugos reikalavimai ruošiant cisternas. Darbų sauga atliekant valymo ir dažymo darbus. Darbu saugos reikalavimai dokuojant laivą. Išvados. Literatūra.
Laivybos referatai, Referatas, 12 psl.
2013 12 30
NUV NV valymo technologijos
Įvadas. Naftos produktų valymo technologijos. Pirminio valymo sistemos. Nugriebimo procesas. Antrinio valymo sistemos. Balastinio vandens valymas. Membraninis bioreaktorius. Membranos. Mbr schema. Išvados. Literaūros sarašas.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2016 08 27
Nuotekų valymo įrenginiai – grotos
Nutekamieji vandenys. Buitiniai. Žemės ūkio. Pramoniniai. Nuotekų valymo būdai. Mechaninis valymas. Biologinis valymas. Cheminis nuotekų valymas. Fizinis nuotekų valymas. Grotos. Grotų pagrindinės charakteristikos. Nuoteku valymo irenginiai. Mechaninis vandens valymo irenginys. Nutekamojo vandens valymo irenginys. Vandens valymo ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2012 12 05
Valymo paslaugų verslo planas
Verslo idėjos įgyvendinimas – investicijos ir sąnaudos. Grindų šluota su kotu ir semtuvėlis su šluotele. „York“ Prestige. Langų valymo robotas. Hobot. Volkswagen Caravelle. Rinka ir konkurencija.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 9 psl.
2017 05 22
Automobilių techninės eksploatacijos kursinis projektas
Įmonės gamybinės programos skaičiavimas. Metinės darbų apimties skaičiavimas. Techninės priežiūros ir eksploatacinio remonto apimtis. Plovimo-valymo metinė darbų apimtis. Automobilio parengimo parduoti metinės darbų apimtis. Bendroji metinė darbų apimtis. Savitarnos darbų apimtis. Visa metinė darbų apimtis. Įmonės gamybinės ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2015 01 04
Serviso projektavimas kursinis darbas
Įmonės gamybinė programa. Metinės darbų apimties skaičiavimas. Techninio aptarnavimo ir einamojo remonto apimtis. Plovimo ir valymo darbų metinė apimtis. Bendroji metinė darbų apimtis. Įmonės gamybinės metinės darbų apimties išskaidymas pagal rūšis. Įmonės savitarna ir jos darbų apimtis. Metinė savitarnos darbų apimtis. ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2016 01 24
Užterštų gruntų ir teritorijų nukenksminimas
Įvadas. Situacija lietuvoj. Valymo būdai. Biologiniai valymo būdai. Cheminis dirvožemio valymas. Fizikiniai užteršto grunto valymo metodai. Mechaniniai grunto valymo būdai. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 psl.
2011 01 08
Atmosferos teršimas ir apsauga
Atmosferos užtersimo tendencijos Lietuvoje. Dulkių bei aerozolių poveikis žmogaus organizmui. Dulkių bei aerozolių fizinių mechaninių ir cheminių savybių nustatymo metodų klasifikavimas. Dulkių forma ir dispersiškumas. Dulkių autohezinės ir adhezinės savybės. Dulkių elektrinės savybės (varža,krūvis). Dulkių abrazivumas bei ...
Aplinkos konspektai, Konspektas, 16 psl.
2014 03 26
Tekstilės pramonėje susidarančių oro teršalų šalinimas
Įvadas. Tekstilės pramonėje susidarantys oro teršalai, jų poveikis žmogui ir aplinkai. Tekstilės pramonėje naudojamos oro valymo technologijos. Oro valymo įrenginių skaičiavimai ir projektavimas. Pirminis oro valymo įrenginys. Antrinis oro valymo įrenginys. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2015 05 08
Inovacija projektas Veido valymo procedūra. „Electri“
Veido valymo procedūra. „Electri “. Electri – iš. „Electri“ veido kaukė. Gintaro pudra praskiedžiama medetkų fitoliu ir maišoma 2-3min. Gintaro galia. Gintarui jau. Paslauga Veido šveitimas. Suinteresuotų šalių registras. Suinteresuotujų šalių būsenos matrica. Paslaugos kūrimas. Parterių paieška. Rizikos valdymo ...
Kosmetologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 01 23
Mechaninio odos valymo indikacijos ir kontraindikacijos, technologija
Mechaninio odos valymo indikacijos ir kontraindikacijos, technologija. Mechaninis (gilus) odos valymas yra kompleksinė procedūra, susidedanti iš šildomosios garų vonelės ir mechaninio odos išvalymo. Odos valymo indikacijos. Odos valymo kontraindikacijos. Mechaninio odos valymo technologija. Jei valomi pavieniai pūlinukai, reikia ...
Biologijos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2014 03 26
Autoserviso projektavimas (2)
Įvadas. Metinės darbų apimties skaičiavimas. Miesto įmonės metinės darbų apimties skaičiavimas. Užmiesčio įmonės metinės darbų apimties skaičiavimas. Savitarnos įmonės metinės darbų apimties skaičiavimas. Postų ir vietų automobiliams kiekio skaičiavimas. Techninės priežiūros tp ir eksploatacinio remonto er darbų postų ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2012 11 09
Nuotekų valymo technologijos
Buitinių nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Aiškinamasis raštas. Įvadas. Nuotekų debitų ir užterštumų skaičiavimas. Nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų valymo technologijos parinkimas. Technologinių įrenginių skaičiavimai. ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 59 psl.
2013 04 25
Darbų sauga laivuose
Pagrindinių darbų saugos dokumentų įmonėje sąrašas. Bendrosios darbų saugos taisyklės laivuose. Bendrosios nuostatos. Darbų sauga eksploatuojant laivą ir laivo įrangą. Bendrosios nuostatos. Darbų sauga eksploatuojant trapus ir laiptelius. Darbų sauga atliekant denio darbus ir švartuojant. Darbų sauga vykdant įnkaravimo ir ...
Laivybos skaidrės, Skaidrės, 166 psl.
2013 11 22
Socialinė atsakomybė ir rekomendacijos Valymo įmonė
Įvadas. Uab „Corpus a“ teikiamos paslaugos. Darbuotojai ir visuomenė. Aplinkosauga. Ekonomika. Išvados. Literatūros sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 19 psl.
2014 11 25
Biologinis valymas skaidrės
Biologinis valymas. Nuotekų valymo proceso dalis. Metodai. Pagrįsti bakterijų gebėjimu maitintis. Bakterijų fiziologinės galimybės. Mechaninis valymo įrenginys. Mechaninio valymo įrenginiai. Grotose sulaikomos. Smėliagaudėse. Sėsdintuvuose nusėda. Pirminis nuotekų valymas. Biologiniam nuotekų valymui panaudojami. Aerobiniai. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 02 11
Krovinių tankų valymo sistema
Krovinių tankų valymo sistema. 13-li. Aleksandr Golikov. Supernakeriai. Tankerio rezervuarai. Plovimo mašina. Plovimo mašinos principas. Tankų valymo sistemos schema. Valymo principas.
Karybos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2015 04 08
Dantų šepetėliai ir dantų valymo metodai
Dantų šepetėliai ir dantų. valymo metodai. Trumpa dantų šepetėlio istorija. Dantų šepetukas Kam? Koks? Kada? Dantų šepetėliai skirstomi į. Kaip pasirinkti dantų šepetėlį? Ar verta rinktis naujovę – dantų šepetėlį su aktyvios anglies dalelėmis? Dantų valymo metodai. Vibracinių judesių metodai. Dantų valymo metodai. ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2017 05 01
Sodybos verslo planas
Iį „akmena“ verslo planas. Verslo idėja. Marketingo planas. Vartotojai. Paslaugos kainos. Paslaugos aprašymas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Ekologija ir darbų sauga. Rizikos įvertinimas. Literatūra.
Marketingo verslo planai, Verslo planas, 25 psl.
2013 04 29
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Nutekamųjų vandenų charakteristikos. Pagrindiniai nuotekų užterštumo parametrai. Nuotekų surinkimas. Nutekamųjų vandenų valymas. Valytų nuotekų išleidimas į paviršinius vandens telkinius. Gyvenvietės, turinčios. Gyventojus, nuotekų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 psl.
2013 06 05
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas kursinis darbas
Įvadas. Nuotekų charakteristikos. Nuotekų susidarymas. Nuotekų skirstymas ir užterštumas. Nuotekų valymo būdai. Projaktuojamų nuotekų valymo įrenginių skaičiavimai. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 psl.
2016 10 18
Praktika statybos įmonėje UAB „Naresta“
Įvadas. Įmonės aprašymas. Objektai ir juose atlikti darbai. Apartamentų komplekso K. Kalinausko g. 20, Vilnius statyba. Skydų ir medinių sijų valymo ir sandėliavimo darbai. Devinaukščio pastato Lvovo g. 81, Vilnius statyba. Bokštinio krano stovėjimo vietos paruošimo darbai. Kolonų klojinių statymo ir tvirtinimo darbai. Iškasų ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 psl.
2017 10 21
Geografinės informacinės sistemos (GIS)
Įvadas. Įmonės charakteristika. AGI tikslas yra teikti vartotojams aukštos kokybės kartografinius produktus ir paslaugas. Tiriamoji veikla įmonėje. Ypatingi laimėjimai. Darbų organizavimas. Atliekamų darbų technologija. Atliekami darbai ir naudojama technologija. ANALIZĖ Vandens ir kanalizacijos cisternos. Darbo rezultatai. Vienas ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2016 02 22