Vandens šildymo katilai

300 dokumentų
Referatas apie UAB Kalvis
Įvadas. Istorija. Produktai. Buitiniai šildymo katilai. Pramoninė šildymo įranga. Katilai. Įranga ir operacijos. Katilų bandymų centras. Išvados.
Technologijų referatai, Referatas, 14 psl.
2015 01 07
Saulės energijos naudojimas
Įvadas. Pigiausias šildymo būdas. Pasirinkimą lemia kaina. Paviršinio dirvos sluoksnio šiluma. Gręžinio šiluma. Ežero šiluma. Šilti namai su „Potterton“ katilais. Unikalus modelis. Saulės energiją naudojanti vandens pašildymo sistema. Šildymo sistemos. Uždaro tipo sistema. Atviro tipo sistemos. Saulės energijos panaudojimas. ...
Elektronikos referatai, Referatas, 22 psl.
2010 10 23
Vandens šildymo katilinės rekonstrukcija
Vandens šildymo katilinės rekonstrukcija Įvadas. Esama katilinės padėtis. Vandens šildymo katilinės rekonstrukcijos sprendimai. Šilumos poreikių skaičiavimas. Darbų techninės specifikacijos. Techniniai reikalavimai armatūros parinkimui. Išvados. Literatūros sąrašas. PRIEDAS
Inžinerijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 psl.
2017 05 24
Kuras ir degalai
Špera apie įvairų kurą. Pagrindinės šilumos, vandens, ir degimo produktų sąvokos. Šilumnešiai. Vanduo. Garas. Oras. Degimo produktai. Kurai. Jų rūšys. Charakteristikos. Kaloringumas, jo nustatymas. Kuro cheminė sudėtis. Kietas, skystas, dujų kuras. Jų prival, trukum. Energijos gavybos iš kuro pagrindiniai principai. Kuro degimas. ...
Chemijos šperos, Špera, 4 psl.
2010 03 03
Utilizaciniai garo katilai
13-M-168gr. stud. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. Utilizaciniai garo katilai. Utilizaciniai garo katilai nauduoja pagrindinio variklio išmetamųjų dujų šilumą garo gaminimui ar vandens šildymui. Kau4. КUP 15/. Šiuo metu laivų. Ucilizacinis katilas - įrenginys, kuris atveria perspektyvas naudojant kuro degimo šilumos ...
Laivybos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 01 14
Elektros šildymo įrenginiai
Elektriniai šildymo. įrenginiai. Dielektrinio šildymo esmė. Elektros energijos vertimo į šiluminę būdai. Tiesioginis šildymas. Elektrodų formos. Elektrodinis vandens šildytuvas. Netiesioginio šildymo įrenginiai. Elektrolankinis šildymas. Suvirinimo generatoriai. Srovės lygintuvai. Indukcinio šildymo įrenginiai. Dielektrinio ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2016 03 27
Šildymo sistema
Aiškinamasis raštas. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Pastato šilimos nuostolių skaičiavimas. Pastato projektinė šildymo sistemos galia. Šildymo prietaisų parinkimas. Dvivamzdės apatinio paskirstymo šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas. Medžiagų ir įrengimų specifikacija. Pastato planai su šildymo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 psl.
2010 03 03
Centrinis šildymas
Centrinis šildymas. Centrinio šildymo sistema susideda iš šilumos šaltinio (katilo). Šildymo katilas - tai prietaisas, kuriuo šildomas vanduo. Radiatoriai - tai iš sekcijų sudarytas šildomasis blokas centrinio šildymo sistemoje. Tiekiamojo vamzdžio paskirtis iš katilo karštą vandenį paduoti į radiatorius ir kitus šildymo ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 11 18
Potencialiai pavojingi įrenginiai
Potencialiai pavojingi įrenginiai. Tai yra. Garo ir vandens šildymo katilai. Slėginiai indai. Indai tinkami naudoti. Slėginių indų ženklinimas. Kranai, keltuvai, liftai. Slėginiai vamzdynai.  Stacionarios ir mobilios pavojingų medžiagų talpyklos. Degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai. Pramoginiai įrenginiai.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2016 02 29
Utilizacinių vandens vamzdžių garo katilų skaičiavimas
Utilizacinio vandens vamzdžių garo katilo su stačiakampio pavidalo gaubtu ir vertikaliais gyvatukais skaičiavimas. Oro ir degimo produktų tūrių skaičiavimas. Degimo produktų entalpijos skaičiavimas. Pagal gautus duomenis braižome diagramą. Ekonomaizerio skaičiavimas.
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 7 psl.
2010 03 03
Ūkininko šilumos ūkio projektavimas
Įvadas. Informacijos šaltinių analizė. Šilumos tiekimas vartotojams. Lauko šilumos tiekimo tinklai. Lauko šilumos tiekimo tinklų schemos. Lauko šilumos tiekimo tinklų klojimo būdai. Lauko šilumos tiekimo tinklų pagrindiniai elementai. Šilumos izoliacija. Pastatų šildymo sistemos. Orinio šildymo sistemos. Grindinio šildymo ...
Žemės ūkio diplominiai darbai, Diplominis darbas, 47 psl.
2014 10 27
Laivų šildymo sistemos
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla navigacijos katedra laivo eksploatavimo įranga ir laivo valdymas. Šildymo sistemos. 2013 Šildymo sistemos Šildymo sistemos. Elektriniai šildytuvai. Elektriniai infraraudonųjų spindulių šildytuvai. Atliekų šilumos atgavimo sistemos laivuose. PTG sistema. STG sistema. ST PT sistemos. WHR sistemos. ...
Laivybos referatai, Referatas, 9 psl.
2015 05 07
Virimo katilai
Tikslas. Uždaviniai. Klasifikacija. Elektriniai katilai yra labiausiai paplitę šių dienų pramonėje. Sekcinis – modulinis maisto virimo katilas „ kpresm – 60 m“. Maisto virimo katilas „ metos viking“. Maisto virimo katilai „Metos culino“. Elektrinių maisto virimo katilų kontrolės ir matavimo priesaitai. Išvados.
Inžinerijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2015 11 19
Vandens šildymo katilo sistemos skaičiavimas
Vandens šildymo katilo sistemos skaičiavimas. Vamzdžių skersmens skirtinguose vamzdynų ruožuose skaičiavimas. Vamzdžių , pagamintų pagal EN 253 standartą , matmenys.
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2017 10 10
Spindulinio šildymo sistemos
Spindulinio šildymo sistemos. Spindulinio šildymo sistemos (SŠS). Infraraudonasis šildymas pasižymi šiais privalumais. Infraraudonasis spinduliavimas (IR). IR skirstoma į tris sritis (tarp kurių nėra labai griežtų ribų). Vietinė spindulinio šildymo sistema. Centrinės spindulinio šildymo sistemos.
Statybos skaidrės, Skaidrės, 28 psl.
2014 04 27
Grindų šildymo įrengimas ireksploatavimas
Grindų šildymo įrengimo ir. eksploatavimo instrukcija. Bendra informacija. Grindų šildymo įrengimo projektas. Ant medinių gulekšnių tarp lentų klojami šildymo kontūrai. Tarp gulekšnių (žingsnis – 300 mm) pritvirtintų lentų tarpuose klojami šildymo. kontūrai. Specialioje grindų plokštėje su grioveliais klojami šildymo ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2014 06 28
VGTU inžinerinių tinklu eksplotavimo paruoštukė
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas. Pastato šilumos įrenginius prižiūri. Energetikos įrenginių eksploatavimas. Korekcinė priežiūra. Prevencinė priežiūra –. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros eksploatavimo darbai. Prevencinės priežiūros , korekcinės priežiūros ir ...
Inžinerijos šperos, Špera, 6 psl.
2015 11 21
Reikalavimai grindų, vamzdžių, latakų, estakadų elektrinio šildymo instaliacijai
Reikalavimai grindų, vamzdžių, latakų, estakadų elektrinio šildymo instaliacijai. Bendri reikalavimai. Pagrindiniai reikalavimai šildymo kabelių instaliavimui. Šildymo kabelių negalima pravesti per. Suomių firmos ENSTO grindų šildymo sistema. Kabelio TASSU parinkimas. Šildymo kabelio klojimas betoninėse grindyse (betonuojamas ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 34 psl.
2016 03 27
Geoterminio šildymo sistemos įrengimo skaičiavimai ir palyginimas kitų šildymo būdų atžvilgiu
Įvadas. Geoterminė energija Lietuvoje. Geoterminė cirkuliacinė sistema ir jos įranga. Seklaus gylio geoterminė energija, susidedanti iš geoterminių ir mišrių išteklių. Geoterminės energijos išplitimo Lietuvoje geologinės sąlygos ir ištekliai. Žemų temperatūrų požeminio vandens išplitimas. Geoterminių išteklių ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2015 02 23
Šildymo sistemų projektavimas gyvenamajame name
Pastato patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Atitvarų konstrukcijų šilumos perdavimo koeficientai. Atitvarų savitieji šilumos nuostoliai. Pastato šildymo sistemos šaltinio projektinė galia. Hidraulinis šildymo sistemų skaičiavimas. Šildymo sistemos hidrauliniai skaičiavimai. Pagrindinių prietaisų ir įrenginių ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2017 10 30
Garo katilai referatas
Oro ir degimo produktų (dūmų) tūrių skaičiavimas. Kuro sudėties degiosios masės perskaičiavimas į naudojamą. Teoriškai reikiamo degimui oro kiekis. Triatomių dujų tūris. Vandens garų tūris. Azoto tūris. Degimo produktų teorinis tūris. Triatomių dujų tūrinė dalis dūmuose. Vandens garų tūrinė dalis dūmuose. Sudėtinė ...
Mechanikos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 03 15
Šiluminių trasų skaičiavimas
Klimatiniai duomenys. Šilumos poreikiai. Pastatų vėdinimo šilumos poreikiai. Karšto vandens vartotojų šilumos poreikiai. Technologinių procesų šilumos poreikiai. Metiniai šilumos poreikiai. Ligoninė. Šilumos poreikių (kw) skaičiavimo duomenys. Metinių šilumos poreikių (gj/m) skaičiavimo duomenys. Šilumos tiekimo reguliavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 psl.
2013 05 13
Oro valymas panaudojant filtrus
Įvadas. Filtravimo aparatas,kas tai? Oro taršos priežąstys. Kolektoriai. Betoninių grindų šildymo konstrukcija. Grindų dangų pavyzdžiai. Priežiūra. Sutrikimai ir jų šalinimas. Grindinio šildymo pliusai. Grindinio sildymo samata. Išvados. Šaltiniai.
Aplinkos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 12 16
Šilumos punkto įjungimas pilnai apkrovai
Laboratorinis darbas nr. Šilumos punkto įjungimas pilnai apkrovai. Šilumos įrenginio aprašymas. Darbo tikslas. Metodo esmė. Naudojama įranga. Darbo eiga. Eil. Nr. Kontūro paskirtis Armatūra Nr. Matavimo prietaisai. Sistemos įjungimas. Šildymo sistemos išjungimas. Karšto vandens ruošimo sistemos išjungimas. Šildymo ir karšto ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2016 05 10
Šildymo valdymas
Įžanga. Šildymo valdymo prietaisų skirstymas. Termostatai. Reguliatoriai, išlaikantys temperatūrą šilumnešio šildymo kontūruose. Orui jautrūs reguliatoriai. Reguliatoriai, valdantys keleto katilų arba katilų su abipusiu degikliu (pakopų reguliatorių) veikimą. Daugiafunkciniai reguliatoriai.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 18 psl.
2015 04 03
Pastato inžinerinių sistemų projektavimas
Įvadas. Atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Skaičiavimas W/. Pastato projektinės šildymo sistemos galios skaičiavimas. Šildymo prietaisų skaičiavimas ir parinkimas ir techniniai duomenys. Katilo parinkimas. Katilo pajungimo schema. Šalto vandens debitų skaičiavimas. Sanitarinių prietaisų parinkimas. Įšvados ir ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2016 03 11
Santechnikos kursinis darbas
Aiškinamasis raštas. Varžos ir šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Išorinė siena. Stogas. Rūsio perdenginis. Langai. Šilumos nuostolių skaičiavimas. Infiltruoto oro kiekio skaičiavimas. Ištraukiamo oro skaičiavimas. Tiekiamo oro skaičiavimas. Infiltruojamo, tiekiamo ir ištraukiamo oro kiekių palyginimas. Šildymo ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2010 03 03
Energijos ir vandens tiekimo sistemos
Įvadas. Energijos ir vandens tiekimo sistemos. Šilumos poreikio skaičiavimas. Šilumos galios poreikis. Centralizuoto šilumos tiekimo nuostolių skaičiavimas. Vietinės katilinės šilumos tiekimo nuostolių skaičiavimas. Gamtinių dujų poreikis maisto ruošai. Gyvenamųjų pastatų pilnutinė skaičiuojamoji elektros apkrova.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 psl.
2012 06 08
Gyvenamojo namo šildymo sistema
Įvadas. Išeities duomenys. Pastato šildymo šilumos poreikiai. Pastato projektinės galios nustatymas. Galimi varinatai. Kuro sąnaudų bei išlaidų jam pirkti skaičiavimas. Investicijos. Eksploatacinės išlaidos. Rizikos veiksniai. Ekonominis skaičiavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Pasirenku vieno aukšto namą, kurio plotas 145 ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2011 05 22
Inžinerinės sistemos
Baigiamojo darbo užduotis. Baigiamojo darbo žiniaraštis. Baigiamojo darbo anotacija. Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacinių šaltinių apžvalga. Skaičiavimai. Pastato šildymo sistema. Šilumos perdavimas per pastato atitvarines konstrukcijas. Patalpos atitvarų ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 74 psl.
2013 04 09