Vandens valymo budai ir technoligijos

300 dokumentų
Atsargų apskaita ir analizė
Turinys. Įvadas. Atsargų apibūdinimas ir klasifikavimas. Atsargų reglamentavimas. Atsargų įvertinimas. Atsargų įsigijimo ir pasigaminimo savikaina. Atsargų įvertinimas grynąja galimo realizavimo verte. Atsargų įsigijimo dokumentai, priėmimo tvarka ir užpajamavimas. Atsargų išdavimo operacijų dokumentavimas. Atsargų sunaudojimo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2013 05 14
Konfliktai ir jų sprendimo būdai
Turinys. Įvadas. Konfliktai ir jų sprendimao būdai. Konflikto samprata. Konfliktų tipai. Konfliktų sprendimo būdai. Konfliktų prevencija. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Konfliktai yra neišvengiami ir jie kyla tada, kai susiduriame su norų, poreikių, nuomonių skirtumais. Konfliktų ne visada galima ir net ne visada reikia ...
Psichologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2011 02 07
Valymo paslaugos verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos vertinimas. Finansinė dalis. Literatūros sąrašas. Priedas.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 47 psl.
2013 10 23
Vandens transporto raida
Įvadas. Vandens transporto raida. Jūrų transportas. Jūrų transporto laivai. Jūrinės laivo savybės. Jūrų keliai. Vidaus vandenų transportas. Upių laivai. Vidaus vandenų keliai. Vandens transporto valdymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 20 psl.
2013 04 21
Gaisrų gesinimo būdai ir priemonės
Įvadas. Turinys. Kas yra gaisras. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrų gesinimo būdai yra fizinis ir cheminis. Gaisrinis vandentiekis. Gesintuvų rūšys, veikimo principai ir naudojimas. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 14 psl.
2010 03 03
Pardavimų didinimas
Uab jurtransa pardavimo skatinimo budai. Įvadas. Teoriniai pardavimo skatinimo aspektai. Pardavimo skatinimo būdai. Trumpalaikio ir ilgalaikio pardavimo skatinimo veiksmai. Gamintojo pardavimo skatinimo veiksmai. Prekybininku naudojami pardavimo skatinimo veiksmai. Pardavimų skatinimo būdai uab „jūrtransa“. Uab „jūrtransa“ įmonės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2011 10 24
Stresas. Jo valdymo būdai
Įvadas. Streso sąvoka. Sudegimas. Stresoriai. Streso požymiai. Streso reakcijos sistema. Streso poveikis sveikatai. Teigiamas stresas. Neigiamas stresas. Stresas vaiko amžiuje. Stresas paauglystėje. Stresas jaunystėje. Stresas jauno suaugusiojo amžiuje. Stresas vidutinio suaugusiojo amžiuje. Stresas pagyvenusio žmogaus amžiuje. Streso ...
Psichologijos analizės, Analizė, 23 psl.
2010 11 28
Organizacijos etinės problemos analizė
Įvadas. X organizacijos etinės problemos analizė. Svarbiausi įvykę faktai. Etinės problemos x organizacijoje. Galimos alternatyvos. Pagrindiniai suinteresuotieji. Alternatyvų etiškumas. Praktiniai apribojimai. Tolimesni veiksmai. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 9 psl.
2012 10 09
Vandens tarša skaidrės
Vanduo – gyvybės šaltinis. Vandens teršalai. Ekologinė. Vandenų tarša. Azoto ir fosforo padarinys: eutrofikacija. Vandens taršos pasekmės. Vandens taršos mažinimo būdai. Valymas.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2012 05 08
Ekstremalus turizmas Lietuvoje
Lentelių ir grafinkų sąrašas. Įvadas. Ekstremalus turizmas. Turizmo samprata. Ekstremalaus turizmo samprata. Pagrindinės ekstremalaus turizmo šakos. Ekstremalaus turizmo vadybiniai aspektai. Ekstremalus turizmas lietuvoje. Ekstremalaus turizmo rūšys lietuvoje. Alpinizmas. Kaitavimas. Šuoliai parašiutu. Snieglenčių sportas. Vandens ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2012 06 27
Šaltkalvystė
Šaltkalvio darbo vietos organizavimas. Šaltkalvio darbo vietos įrengimo pagrindiniai reikalavimai. Šaltkalvio darbo vietos įrenginiai ir įrankiai. Plokštuminis žymėjimas, įrankiai ir įranga. Erdvinis žymėjimas, įrankiai ir įranga. Metalo kirtimo procesas. Kirtimo būdai, įrankiai, technika. Metalo tiesinimo ir lyginimo įrankiai ...
Medžiagų mokslo konspektai, Konspektas, 68 psl.
2014 01 12
Finansavimo šaltiniai, tikslai ir būdai
Dauguma smulkių ir vidutinių įmonių susiduria su piniginių lėšų poreikiu vykdomai veiklai finansuoti, siekiant išsaugoti ar padidinti turimo kapitalo apimtį. Darbas, susijęs su aktualiausiais smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo klausimais, kurie kyla formuojant teigiamą lietuvos smulkių ir vidutinių verslininkų nuomonę apie ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2010 11 04
Etinės problemos ir etiški sprendimo būdai
Etinės problemos ir etiški sprendimo būdai. Įvadas. Etinė problema ir etiškas jos sprendimas. Svarbiausių įvykusių faktų nustatymas. Etinių problemų išskyrimas ir nustatymas. Galimos alternatyvos. Pagrindinius suinteresuoti asmenys. Taikant etines teorijas, įvertintas pasirinktų alternatyvų moralumas. Įvertinti praktiniai ...
Etikos referatai, Referatas, 7 psl.
2012 12 15
Kietųjų dalelių šalinimas
Įvadas. Atmosferos tarša ir jos poveikis aplinkai bei sveikatai. Mechaniniai teršalai ir jų poveikis sveikatai bei aplinkai. Aplinkos oro kokybę reglamentuojanys teises aktai. Įmonės uab „romundas“ veikla. Aplinkos apsauga įmonėje. Taršai sumažinti siūlomas ciklonas. Ciklono projektavimas ir parametrų apskaičiavimas. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 psl.
2014 01 07
Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Įvadas. Nuotekų tipai. Nuotekų valymo būdai ir technologijos parinkimas. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga, pagrindiniai jas reglamentuojantys dokumentai. Nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimai. Mechaninių nuotekų valymo įrenginių technologiniai skaičiavimai. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2013 09 09
Personalo atranka
Įvadas. Personalo atrankos kriterijai. Personalo atrankos būdai. Atrankos metodai. Gyvenimo aprašymas (cv). Rekomendacija. Pokalbis (interviu). Testai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2012 10 15
Rizikos analizė ir mažinimo priemonės įmonėje
Rizikos sąvoka ir analizuojamos dalys. Rizikos ir neapibrėžtumo samprata. Rizikos sąvoka ir funkcijos. Rizikos identifikavimo būdai. Rizikos veiksniai ir klasifikacija. Bendra rizika ir pelningumas. Rizikos analizės būdai. Rizikos valdymas sisteminiu požiūriu. Rizikos reguliavimo metodai. Rizikos reguliavimas ir padalinio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2013 04 07
Geologijos namų darbas
Jungtinis inžinerinis geologinis pjūvis. Prognozinio vandens gylio skaičiavimas. Nustatytas požeminio vandens gylis. Hidrogeologijos uždaviniai.
Geologijos namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2012 06 16
Vidutinio amžiaus žmonių burnos higienos žinių bei įpročių palyginimas
Įvadas. Moklinės literatūros analizė. Burnos ertmės higienos samprata, rūšys ir priemonės. Asmeninė burnos ertmės higiena. Dantų šepetėliai. Tarpdančių valymo priemonės. Dantų pastos. Burnos skalavimo skysčiai. Burnos irigacijos. Dantų valymo kokybės įvertinimas. Profesionalioji burnos ertmės higiena. Tyrimo rezultatai, jų ...
Medicinos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2014 05 31
Mokinių motyvacija mokytis
Turinys. Įvadas. Motyvacijos samprata. Emocinė motyvacija. Vidinė motyvacija. Išorinė motyvacija. Motyvacijos apibrėžtys. Mokinių motyvacijos stokos priežastys mokytis. Motyvacijos stiprinimo metodai, būdai. Pozityvus paskatinimas. Išvados. Literatūros ir informacijos šaltinių sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 18 psl.
2012 09 14
Konditerijos įmonės verslo planas
Projekto santrauka. Projekto poreikis. Misija. Projekto pagrindimas. Ssgg analizė. Konkurencinė aplinka. Konkurentai gaminantys panašius produktus. Projekto įgyvendinimo prielaidos. Įmonės juridinė forma. Įmonės steigimo išlaidos. Rinkodara. Produkto aprašymas. Produktų vartotojai, realizavimo būdai. Sluoksniuotų ragelių vartotojų ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 36 psl.
2011 04 10
Konfliktai ir jų sprendimo būdai x įmonės pavyzdžiu
Įvadas. Konfliktai organizacijose. Konflikto samprata. Konfliktų išraiška. Konfliktų sprendimai. Konfliktų valdymas. Konfliktų sprendimo strategijos. Konfliktų analizė ir sprendimo būdai „x“ įmonėje. Trumpai apie „x“ įmonę. Konfliktai kylantys „x“ parduotuvėje. Konfliktų sprendimo būdai. Išvados. Priedas. Šaltiniai.
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 04 02
Paauglių burnos higiena
Įvadas. Skyrius. Burnos higienos samprata. Burnos higienos priemonių parinkimas. Kaip pasirinkti tinkamą dantų šepetėlį? Dantų valymo metodai. Dantų pastos. Paauglių burnos higienos ypatumai. Skyrius. Netinkamos asmens burnos higienos pasekmės. Dantų apnašos ir jų susidarymas. Dantų eduonis ir jo atsiradimo priežastys. Ankstyvasis ...
Medicinos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2014 05 25
SOLAS kursų konspektas
Gaisrų gesinimas. Kad vyktų degimo procesas būtina. Pavojingi faktoriai kylantys gaisro metu. Gaisro židinio temperatūrą galima nustatyti pagal liespnos spalvą. Šilumos perdavimo būdai. Degių medžiagų klasifikacija. Visų medžiagų užsiliepsnojamumas charakterizuoajmas 3 būdais. Nedegios konstrukcijos (iliuminatoriai, durys, lubos, ...
Laivybos konspektai, Konspektas, 19 psl.
2014 10 23
Krovinių gabenimas jūrų transportu
Įvadas. Jūrų keliai, uostai. Vandens transporto priemonės. Jūrų laivai. Pervežimai vandens transportu. Pagrindinės charakteristikos. Laivo konstrukcija. Laivo parametrai. Laivo transportiniai pajėgumai. Prekių ir produktų klasifikacija. Pakrovimo bei iškrovimo būdai. Krovinio transportinės sąvybės ir krovinių klasifikacija. ...
Transporto referatai, Referatas, 18 psl.
2014 03 05
Atsinaujinantys energijos šaltiniai
Įvadas. Alternatyvios energijos šaltiniai. Saulės energija. Saulės energijos charakteristika. Saulės energija lietuvoje. Saulės šiluma. Fotoelektra. Saulės architektūra. Vėjo energija. Vandens energija. Alternatyvios energijos naudojimas. Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo tikslai. Atsinaujinančių išteklių energijos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 psl.
2011 01 05
Rusijos transporto sistema
Įvadas. Rusijos transporto sistemos analizė. Šalies apibūdinimas. Rusijos ūkio pasiekimai. Geležinkelių transportas. Kelių transportas. Viešasis transportas. Oro transportas. Vandens transportas. Jūros transportas. Vandens vidinis transportas. Elektroninis transportas. Vamzdynų transportas. Turizmas. Išvados. Priedas.
Transporto referatai, Referatas, 19 psl.
2012 12 05
Depiliacijos privalumai ir trukumai
Depiliacija. Įvadas. Dėstomoji dalis. Supažindinimas su depiliacija. Depiliacijos būdai. Jos privalumai ir trūkumai. Skutimas. Pešiojimas. Depiliacija vašku/cukrumi. Depiliacija heminiu depiliatoriumi. Depiliacija epiliatoriumi. Elektroepiliacija (elektrolizė). Depiliacija lazeriu. Fotoepiliacija. Plaukų šalinimo būdų privalumų ir ...
Sveikatos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 01 09
Kurie būdai jūsų manymu veiksmingiausi keliant gimtosios kalbos prestižą - Kalba, 4 kalbėjimo potemė

10 klasės kalbėjimas. Kalbėjimo potemė 2018 m. Tema: Kalba, 4 kalbėjimo potemė. Kurie būdai ...

Manau, kad kiekvienam žmogui pasaulyje turėtų būti svarbu tautiškumas – meilė savo ...

Kalbėjimo potemės 2018, 3 psl.
2013 02 04
Triukšmas ir jo mažinimo priemonės
Įvadas. Triukšmas, jo samprata. Triukšmo poveikis žmogui. Specifinis triukšmas. Nespecifinis triukšmo poveikis sveikatai. Tinitas. Poveikio profilaktika. Triukšmo monitoringas lietuvoje ir es. Triukšmo normavimas ir matavimas darbo vietoje. Triukšmo šaltinio pašalinimas. Triukšmo mažinimas šaltinyje. Kolektyvinės reguliavimo ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2012 02 28