Vandens valymo budai ir technoligijos

300 dokumentų
Vandens tarša, valymas, apsaugos būdai
Vandens tarša, valymas, apsaugos būdai. Trumpai apie vandenį Vandens tarša Vandens valymas Vandens apsaugos būdai Šaltiniai. Vanduo- labiausiai Žemėje paplitęs junginys. Vandens tarša. Teršimas – medžiagų, preparatų. Vandens taršos pasekmės. Vandens valymas. Vandens valymo rūšys. Pagrindiniai vandens valymo. Vandens apsaugos ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 04 05
Vandens valymo būdai
Vandens valymo būdai. Apie vandenį. Kodėl vanduo yra taip lengvai užteršiamas? Vandes valymo būdai. Ozonavimas. Ultrafiltracija. Atbulinės osmozės filtracija. Ozoniniai – kataliziniai filtrai su aktyvuota anglimi. Cheminis valymas. Mechaninis valymas. Biologinis valymas. Nuorodos.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 09 24
Nuotekų valymas
Įvadas. Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų ūkio kūrimas. Nuotekos. Nuotekų valyklos pajėgumai. Utenos miesto nuotekų valykla šiandien. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Vandens kokybė. Utenos miesto geriamo vandens. M. Kokybiniai rodikliai. Vandentiekis. Vandens gavyba. Vandens gerinimas ir tiekimas. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 05 30
Nuotekų valymo įrenginiai – grotos
Nutekamieji vandenys. Buitiniai. Žemės ūkio. Pramoniniai. Nuotekų valymo būdai. Mechaninis valymas. Biologinis valymas. Cheminis nuotekų valymas. Fizinis nuotekų valymas. Grotos. Grotų pagrindinės charakteristikos. Nuoteku valymo irenginiai. Mechaninis vandens valymo irenginys. Nutekamojo vandens valymo irenginys. Vandens valymo ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2012 12 05
Vandens tarša, valymas ir apsaugos būdai
Vandens tarša, valymas ir apsaugos budai. Vandens tarša. Pramonines toksines medžiagos (chloro junginiai. Valymo būdai. Mechaninis Biologinis Cheminis. Mechaninis valymas Grotos- sulaiko stambias priemaišas. Biologinis valymas Biologinis valymas - yra svarbi nuotekų valymo proceso dalis. Cheminis valymas. Aktyvuotos anglies cheminio valymo ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 12 04
Žemes tarša pasaulyje
Vandens tarša pasaulyje. Ką reiškia teršti? Vanduo. Vandens apytaka. Vandens apytakos ratas. Vandens teršimas. Pramonės nutekamieji vandenys. Naftos išsiliejimai. Naftotiekiai. Komunalinių ūkių nutekamieji vandenys. Šanchajaus upėje - 2,2 tūkst. negyvų kiaulių. Indijos gyvenimas. Vandens gyvūnai. Žala gyvūnams. Informacija apie ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 27 psl.
2015 12 16
Vandens apsauga ir nuotekų valymo technologijos
Vandenų apsauga ir nuotekų valymo technologijos. Įvadas. Uždaviniai. Geriamojo vandens kokybės vertinimas. Geriamojo vandens kokybė lietuvoje. Vartojamosios vandens savybės. Fizikiniai vandens kokybės rodikliai. Cheminiai vandens kokybės rodikliai. Mikrobiologiniai vandens kokybės rodikliai. Radiologiniai vandens kokybės rodikliai. ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2013 02 28
Vandens tarša pristatymas (2)
„Vandens Tarša“. Ką reiškia teršti? Tarša arba teršimas–. Pramonės nutekamieji vandenys. Užteršto nutekamojo vandens sparčiai daugėja. Nutekamojo vandens valymo būdai. Mechaninis- mechaninio valymo įrenginiuose yra sulaikomi stambiausi ir sunkiausi nuotekų teršalai.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2017 05 01
Vandens valymas skaidrės
Vandens valymas. Vandens valymas - ozono technologija. Vandens valymo metodo pasirinkimas priklauso nuo vandens sudėties. Pagrindiniai vandens valymo metodai. Ozonavimas  Vandens valymas įvairiuose. Ultrafiltracija  Ultrafiltracija – vienas iš šiuolaikiškiausių ir aukštos technologijos mechaninio vandens valymo metodų. Atbulinės ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 05 08
Užterštų gruntų ir teritorijų nukenksminimas
Įvadas. Situacija lietuvoj. Valymo būdai. Biologiniai valymo būdai. Cheminis dirvožemio valymas. Fizikiniai užteršto grunto valymo metodai. Mechaniniai grunto valymo būdai. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 psl.
2011 01 08
Vandens teršimas ir valymo būdai
Vandens tarša ir valymo būdai.
Saugos projektai, Projektas, 2 psl.
2014 11 07
Vanduo chemijos projektas
Vanduo. Vandens apytaka. Vandens teršimas. Geriamasis vanduo. Nutekamasis vanduo. Nutekamojo vandens valymo būdai. Rūgštieji lietūs. Vandenų taršos pasekmės. Tad kaipgi išvengti tokių baisių vandens taršos padarinių? ? ? Svarbiausi vandens taršos mažinimo būdai. Ačiū už dėmesi!
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 11 19
Vandens teršimas
Vandens tarša. Kai kurie statistiniai duomenys apie vandenį. Vandens teršimas. Taršos rūšys. Biologinė tarša. Fizinė tarša. Vandens tarša prižiūri. Nutekamasis vanduo. Geriamasis vanduo. Nutekamojo vandens valymo būdai. Vandenų taršos pasekmės. Vandens teršimas. Svarbiausi vandens taršos mažinimo būdai. Skaidres rengė.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 04 16
Hidrosferos taršos šaltiniai, cheminiai ir biologiniai nuotekų valymo įrenginiai
Įžanga. Hidrosfera. Hidrosferos tarša. Hidrosferos taršos skirstymas. Mechaninė vandens tarša. Specifinė vandens tarša. Taršos šaltiniai. Vandens užterštumo vertinimas. Vandens užterštumas vertinamas pagal gamtinius parametrus. Vandens užterštumas vertinamas pagal teršalų kilmę. Vandens užterštumas vertinamas pagal teršalų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 19 psl.
2014 12 03
Balastinė sistema
Įvadas. Balastinės sistemos sandara. Kingstonai. Dugniniai ir bortiniai kingstonai. Balastinės sistemos priežiūra. Balastinės sistemos valymo metodai. Mechaninis balastinio vandens valymo metodas. Fizikinis balastinio vandens valymo metodas. Cheminis balastinio vandens valymo metodas. Balasto kaitos analizė. Literatūros sąrašas.
Mechanikos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 01 15
Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Įvadas. Nuotekų tipai. Nuotekų valymo būdai ir technologijos parinkimas. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga, pagrindiniai jas reglamentuojantys dokumentai. Nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimai. Mechaninių nuotekų valymo įrenginių technologiniai skaičiavimai. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2013 09 09
Vandens naudojimas ir tarša skaidrės
Vandens naudojimas ir tarša. Vanduo biosferoje vandens išteklių. Vanduo – itin vertingas ir nepakeičiamas gamtos turtas. Vanduo biosferoje. Vanduo nuolat juda. Vandens išteklių naudojimas. Vystantis ekonomikai. Vanduo naudojamas. Komunaliniam ūkiui Pramonei Žemės ūkiui Gydymo tikslams. Vandens vartojimas ir taupymo būdai. Iš Lietuvos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 12 04
Vandens valymas
Geriamo vandens valymas. Vandenvietės rezervuarai. Mažiau dumblių. Mažiau darbo. Mažiau vario. Vandens valymas - ozono technologija. Šiuolaikinės ozoninės, membraninės ir kitos vandens valymo technologijos. Pagrindiniai vandens valymo metodai. Ozoniniai – kataliziniai filtrai su aktyvuota anglimi. Panaudojimo galimybės. Geriamo vandens ...
Aplinkos referatai, Referatas, 9 psl.
2014 04 13
Biologinis valymas skaidrės
Biologinis valymas. Nuotekų valymo proceso dalis. Metodai. Pagrįsti bakterijų gebėjimu maitintis. Bakterijų fiziologinės galimybės. Mechaninis valymo įrenginys. Mechaninio valymo įrenginiai. Grotose sulaikomos. Smėliagaudėse. Sėsdintuvuose nusėda. Pirminis nuotekų valymas. Biologiniam nuotekų valymui panaudojami. Aerobiniai. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 02 11
NUV NV valymo technologijos
Įvadas. Naftos produktų valymo technologijos. Pirminio valymo sistemos. Nugriebimo procesas. Antrinio valymo sistemos. Balastinio vandens valymas. Membraninis bioreaktorius. Membranos. Mbr schema. Išvados. Literaūros sarašas.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2016 08 27
Biologija konspektas: tarša, šiltnamio efektas
Oro taršos mažinimo būdai.Šiltnamio reiškinio susidarymas.Rūgštus lietus.UV sukelia.UV nauda.Ozonas plonėja dėl.Vandens tarša. O. Vandens valymo būdai.Dirvos erozija.
Biologijos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2017 05 08
Vandens tarša skaidrės (4)
Vandens tarša. Ką reiškia teršti? Taršos rūšys. Pagrindiniai vandenį teršiantys veiksniai. Nutekamieji vandenys. Naftos išsiliejimai. Vandens telkinių pelkėjimas. Kaip mažinti vandens taršą? Vandens valymo būdai. Mechaninis valymas. Biologinis valymas. Cheminiu būdu. Tai įdomu. ? klausimai ? Dėkojame už dėmesį .
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2016 10 02
Vandens valymo technologiju kursinis projektas
Turinys. Įvadas. Nutekamojo vandens kiekio skaičiavimas. Nutekamojo vandens kiekiai iš gyventojų. Pramonės įmonės nutekamojo vandens kiekiai. Sūrių gamykla. Vaisių konservų fabrikas. Nuotekų užterštumo ir ekvivalentinio gyventojų skaičiaus nustatymas. Buitinio išvalymo laipsnio nustatymas. Nuotekų valymo įrenginių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 psl.
2010 03 03
Vanduo gamtoje pristatymas
Vanduo gamtoje. Vanduo yra labiausiai paplitęs junginys mūsų planetoje. Jo yra. Žemės paviršiuje 70 %. Vanduo gamtoje randamas visų trijų agregatinių būsenų. Skystas. Gėlas vanduo sudaro apie 2 % Žemės hidrosferos vandens masės. Atmosferos drėgmė 0,0001 %. Vandens kiekis žmogaus audiniuose ir organuose. Kaulai. Mus supa ne grynas ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 10 14
Higienos reikalavimai vandens šaltiniams ir geriamajam vandeniui
Įvadas.Vandens šaltiniai ir jų rūšis. Kritulių vanduo. Požeminiai vandenys. Paviršiniai vandenys.Kuršių marios.Baltijos jūra.Geriamasis vanduo. Higienos reikalavimai. Geriamojo vandens higienos reikalavimai. Geriamojo vandens problemos. Vandens valymo būdai.Ne higieniško vandens sukeltos ligos.Vandens profilaktika ir ...
Sveikatos referatai, Referatas, 18 psl.
2013 06 26
Vandens valymo būdai skaidrės
Vandens valymo būdai. Nuotekų valymas – procesas. Biologinis valymas. Biologinis valymas – svarbi nuotekų valymo proceso dalis. Mechaninis valymas. Nutekamieji vandenys teka pro grotas ir sietus. Cheminis valymas. Ištirpę teršalai pašalinami pridedant į vandenį medžiagų. Parengtinis valymas. Parengtinio valymo paskirtis – ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 11 09
Vandens kietumas ir vandens minkštinimo būdai
Vandens kietumas ir vandens minkštinimo būdai. Vandens kietumas. Vandens kietumo matavimo vienetas. Kietumo lygiai. Kieto vandens įtaka. Vandens minkštinimo būdai. Vandens minkštinimas-dalinis arba visiškas kalcio ir magnio jonų pašalinimas iš vandens. Būdai.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 01 12
Saldžioji uoga nuotekų valymas
Įvadas. Teorinės medžiagos apie vandenvala analizė. Nuotekų valymo būdai. Bendroji ir atskiroji vandenvala. Kiemo ir namo vandenvalos sistemų trumpa teorinė analizė. Nuotekų kiekio nustatymo trumpa analizė. Buitinių vandens nuotekų teorinė analizė. Septikas- pirminio nuotekų surinkimo įrenginio teorinė analizė. Teorinė ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2010 03 03
Vandens tarša projektas (3)
Vandens tarša. Vandens reikšmė. Paviršiniai vandenys. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Požeminiai vandenys. Skirstymas ir naudojimas. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Vandens valymo būdai. Mechaninis. Biologinis. Cheminis. Kaip sumažinti vandens taršą aplink save? Faktai apie vandenį. Video.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2017 05 13
Požeminio vandens kokybė Lietuvoje
Įvadas. Požeminiai vandenys. Gruntinis vanduo. Spūdinis vanduo. Požeminio vandens cheminė sudėtis. Požeminio vandens vartojimas lietuvoje. Šachtinių šulinių vandenys. Gręžinių vandenys. Požeminio vandens taršos šaltiniai. Požeminio vandens apsauga. Geriamojo vandens normos. Nuotekos ir jų valymo būdai. Išvados. Naudota ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2013 09 09