Veiklos auditas mokslinis tiriamasis darbas

300 dokumentų
Veiklos auditas
Veiklos auditas bendrame audito konktekste. Agnė Načienė Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto Vadybos katedros Magistrantė Architektų. , 78366 Šiauliai El. Paštas agne. Naciene gmail. Com Anotacija. Pagrindiniai žodžiai. Įvadas Problema ir jos aktualumas. Mokslinis ištirtumas. Tyrimo objekas. Tyrimo tikslas. Tyrimo ...
Vadybos analizės, Analizė, 5 psl.
2015 04 14
Įmonių veiklos auditas Lietuvoje. Bakalauro darbas.
Summary. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Audito samprata ir reikšmė įmonėms. Audito apibrėžimas ir rūšys. Audito būtinumas ir aplinka. Audito stadijos ir procesinė apskaita. Tarptautinis auditas. Auditas išvystytose rinkos šalyse. Įmonės veiklos auditas Lietuvoje. Pardavimų auditas. Pardavimų ir pirkėjų skolų ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 68 psl.
2010 03 03
Vidaus audito klasifikacija
Audito klasifikavimo svarbiausieji požymiai. Audito rūšių klasifikavimas. Patvirtinantis auditas. Sistemiškai orientuotas auditas. Auditas, besiremiantis rizika. Minimos pirmojo ir pakartotinio audito sąvokas. Auditas klasifikuojamas pagal ūkio šakas ir veiklos sritis. Duomenų sistemų audito tikslas. Projektų audito paskirtis. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 28 psl.
2011 05 10
Sąnaudų auditas
Įvadas. Pardavimo savikainos auditas. Veiklos sąnaudų auditas. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų auditas. Sąnaudų pripažinimo auditas. Veiklos pajamos ir sąnaudos.
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2014 12 02
Veiklos vidaus auditas ir jo ypatumai
Įvadas. Veiklos vidaus audito samprata, tikslai ir uždaviniai. Veiklos vidaus audito kriterijai bei vieta audito sistemoje. Veiklos vidaus audito bruožai. Veiklos ekonomiškumo auditas. Veiklos efektyvumo auditas. Veiklos rezultatyvumo auditas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2016 11 24
Tiriamasis darbas. šviesos atspindžio dėsnis
Tiriamojo darbo tikslas. Tiriamojo darbo priemonės. Tiriamojo darbo eiga. Tiriamojo darbo rezultatai. Esant 180° veidrodžių kampo dydžiui. Esant 160° veidrodžių kampo dydžiui. Esant 140° veidrodžių kampo dydžiui. Esant 120° veidrodžių kampo dydžiui. Esant 100° veidrodžių kampo dydžiui. Esant 80° veidrodžių kampo dydžiui. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 16 psl.
2012 03 19
Audito reikšmė ir būtinumas
Įvadas. Audito samprata, tikslas, uždaviniai, reikšmė ir būtinumas. Audito samprata. Audito būtinumas ir reikšmė. Audito įtaka įmonės veiklos rezultatams pagal funkcinį požymį. Veiklos auditas. Valdymo auditas. Finansinis auditas. Socialinis ir projektų auditas. Audito įtaka įmonės veiklos rezultatams pagal apimtį ir atlikėjus. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2015 10 19
Pajamų auditas
Įvadas. Pardavimų auditas. Pardavimų ir pirkėjų skolų ciklas. Svarbiausios procedūros, kurias turi atlikti auditorius kiekvienu ciklo etapu. Pardavimų vidaus kontrolės sistemos įvertinimas. Pardavimo pajamų auditas. Pardavimų ir pirkėjų skolų ciklas. Pardavimo pajamų pripažinimo auditas. Išlaidų ir sąnaudų auditas. Sąnaudų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2010 03 03
Taikomosios programos „Vampyro skaičiai“ tiriamasis darbas
Taikomosios programos „ vampyro skaičiai “ tiriamasis darbas. Darbo pasirinkimo motyvai. Darbo etapai , jų apibūdinimai , veiklos pasisekimas. Sukurtos programos pristatymas Panaudoti algoritmai. Išvados Sužinotos naujovės. Įgytų žinių ir įgūdžių praktinio taikymo galimybės.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2017 07 02
Banko veiklos auditas
Įvadas. Vidaus audito organizavimas. Svarbiausios vidaus audito veiklos sritys. Vidaus audito procesas banke. Vidaus ir išorės auditas. Vidaus kontrolės sistemos elementai. Atsakomybė už vidaus kontrolės sistemą. Darbo dokumentai. Auditoriaus darbo dokumentai. Dokumentinis ir natūrinis tikrinimas. Išvados. Literatūra
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 psl.
2012 06 10
Mokesčių auditas (2)
Įvadas. Mokesčių sistema ir ją administruojantys organai. Auditoriaus uždaviniai ir tikslai. Auditoriaus darbas. Audite naudojamos procedūros. Mokesčių audito skirstymas. Pelno mokesčio auditas. Nekilnojamojo turto mokesčio auditas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) auditas. Kitų mokesčių auditas. Išvados. Literatūra, ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 psl.
2017 10 02
Auditas skaidrės (2)
Auditas. Pagal tikrinimo objektą. Mokesčių auditas. Mokesčių audito tikslas. Finansinis auditas (tikslai). Valdymo auditas. Pagal  Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, auditas privalomas     . Kriterijai. Ar verta daryti auditą, kai jis nėra privalomas? Atlikimo tvarka. Kiek kainuoja auditas. LR audito įstatymas.
Finansų skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2016 11 05
Projekto auditas
Šiaulių valstybinės kolegijos. Darbo objektas. Projekto samprata. Projektas – kompleksinės, koordinuojamos pastangos. Projekto auditas. Projekto auditas. Kuo svarbus projekto auditas? Projekto auditas parodo ar projekto komanda dirba tinkamai. Projekto auditas susideda iš trijų pagrindinių užduočių Įvertinti.
Finansų skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2016 10 25
Mokslinis tiriamasis darbas Mažoji Lietuva Kristijono Donelaičio „Metuose“
Įžanga. Kristijonas Donelaitis – Mažosios Lietuvos kūrėjas. Mažosios Lietuvos gamta K. Donelaičio poemoje „Metai“. Mažosios Lietuvos žmogus ir jo aplinka. Išvados. Mokslinio tiriamojo darbo tezės. Šaltiniai.
Lietuvių tyrimai, Tyrimas, 9 psl.
2014 11 15
Atsargų auditas
Įvadas. Audito apibrėžimas. Audito tikslai. Atsargų auditas. Atsargų audito tikslai. Atsargų audito uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsakomybė darant atsargų auditą. Išvados. Literatūra. Nuo xixa. Vidurio europoje pradėjo steigtis daug įvairių akcinių bendrovių. Apsukriausi šių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 psl.
2011 06 22
Darbo saugos auditas
Įvadas. Darbo saugos auditas teoriniu aspektu. Darbo saugos svarba. Darbo saugą reglamentuojančių teisės aktų apžvalga. Uab ,,iki“ darbo saugos auditas. Uab ,,IKI“ veiklos apibūdinimas. Audito planas. Uab ,,IKI“ darbo saugos audito programa. Veiklos audito ataskaita. Literatūra ir šaltiniai. Priedai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2015 01 14
Mokesčių auditas
Įvadas. Mokesčiai. Mokesčių klasifikavimas. Pagrindiniai mokesčių ėmimo būdai. Lietuvos mokesčių sistema. Lietuvos mokesčių tobulinimo kryptys. Svarbiausių mokesčių audito metodika. Juridinių asmenų pelno mokesčio auditas. Nekilnojamojo turto mokesčio auditas. Pridėtosios vertės mokestčio auditas. Gyventojų pajamų mokesčio ...
Teisės referatai, Referatas, 15 psl.
2012 02 24
Pardavimų auditas
Įvadas. Veiklos aprašymas. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Pardavimų auditas. Audito išvada. Pardavimų auditas. Priedas. Prekių užsakymo forma. Kreditinė Sąskaita faktūra Atsargų apskaitos kortelė. Priedas. Pardavimų skolon žurnalas. Priedas. Pardavimų auditas. Pinigų gavimo žurnalas. Priedas. Važtaraščių registravimo ...
Apskaitos referatai, Referatas, 33 psl.
2014 03 23
Finansinis auditas
Įvadas. Teorinė problemos analizė. Audito samprata. Audito teoriniai aspektai. Svarbūs audito proceso veiksniai. Bendrieji apskaitos principai. Praktinė problemos analizė. Pasiruošimas finansinių ataskaitų auditui. Finansinių ataskaitų auditas. Ilgalaikio materialaus turto auditas. Trumpalaikio turto auditas. Nuosavo kapitalo pokyčio ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 psl.
2013 12 13
Auditas. Audito reikšmė
Įvadas. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito tikslai ir audito apibrėžimas. Audito organizavimo etapai. Audito planavimo schema. Audito dokumentai. Audito išvados. Audito atsiradimo pradžia siekia tuos laikus, kai pirmą kartą išsiskyrė interesai tų, kas tiesiogiai valdo įmonę, ir tų kas finansuoja veiklą. Tuo pačiu metu pradėjo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 psl.
2011 06 22
Pelno mokesčio auditas
Įvadas. Pelno mokesčio auditas. Pelno mokesčio mokėjimo tvarka ir tarifai. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka ir neapmokestinamosios pajamos. Leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Pelno mokesčio audito reikalavimai. Pelno mokesčio deklaracija. Išvados.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2012 05 09
Adatos plūduriavimas vandenyje - tiriamasis darbas
Tiriamasis darbas. Hipotezė. Švarią stiklinę. Vanduo  (H2OVanduo – labiausiai paplitęs Žemėje junginys. Reikmenys. Vanduo Adata Stiklinė. Stiklinė pripilta vandens. Stiklinė pripilta vandens su plūduriuojančia adata.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2017 11 13
Auditas kursinis
Įvadas. Audito planavimo vieta audito sistemoje. Audito planavimo vieta audito sistemoje. Audito sistemos elementai. Audito strategija ir taktika. Audito standartas "planavimas". Audito planas ir programos. Auditoriaus darbo planavimas. Bendrasis audito planas ir jo veiksniai. Apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų supratimas. Rizika ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2011 06 22
Pagrindiniai audito klasifikavimo požymiai
Pagrindiniai audito klasifikavimo požymiai. Auditas klasifikuojamas pagal. Audito klasifikacija. Auditas. Finansinis auditas apibrėžiamas. Valdymo auditas apibrėžiamas kaip įmonės valdymo sistemos efektyvumo. Veiklos auditas apibrėžiamas kaip audituojamo subjekto veiklos siekiant išsikeltų tikslų. Socialinis auditas apibrėžiamas kaip ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2014 05 20
Auditas skaidrės
Tikslas. Uždaviniai. Auditas. Audito paslaugos. Audito atsiradimas. Audito atsiradimas (2). Rūšys. Auditas gali būti. Auditas Lietuvoje. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 10 02
Auditas įmonėje savarankiškas darbas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Auditas. UAB “Eiva” analizė. Įmonės UAB „EIVA“ aprašymas. Rizikos įvertinimas srityse ir rizikos lygio nustatymas. Reikšmingumo lygio ir toleruotinos klaidos nustatymas. Rodikliai finansinės būklės ir veiklos rezultatų įvertinimui. UAB “Eiva” procedūros. Išvados. Literatūra. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 psl.
2017 05 19
Privalomas auditas
Privalomas auditas. Auditas. Privalomas auditas. Visos akcinės bendrovės (ab). Uždarosios akcinės bendrovės (uab). Finansinių ataskaitų auditas. Visi komerciniai bankai. Visos draudimo įmonės. Apskaita, finansinė atskaitomybė ir auditas. Kredito unijos. Visos valstybės ir savivaldybių įmonės. Visos finansų maklerio įmonės. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2013 04 16
Apskaitos ir audito ryšys, bendrieji apskaitos principai
Įvadas. Apskaita. Finansinė apskaita. Valdymo apskaita. Finansinės ir valdymo apskaitos palyginimas. Auditas. Finansinis auditas. Veiklos ir valdymo auditas. Teisinis auditas. Audito ir apskaitos ryšys. Pagrindinis bendras audito ir apskaitos tikslas. Esminis skirtumas tarp apskaitos ir audito. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2017 03 02
Veiklos tęstinumo auditas referatas
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. AB ,,Lietuvos geležinkeliai” veiklos charakteristika. Audito planas AB ,,Lietuvos geležinkeliai”. Audito programa AB ,,Lietuvos geležinkeliai”. Veiklos tęstinumo auditas AB ,,Lietuvos geležinkeliai”. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto efektyvumas. Bankroto prognozavimas. Auditoriaus ...
Finansų referatai, Referatas, 18 psl.
2016 12 20
Trumpalaikių įsipareigojimų auditas
Įvadas. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikių įsipareigojimų samprata. UAB “Odontologijos centras” trumpalaikių įsipareigojimų auditas. Įmonės veiklos pristatymas. Trumpalaikių įsipareigojimų auditas. Trumpalaikių įsipareigojimų audito programa. Trumpalaikių įsipareigojimų audito atlikimo procedūros. Trumpalaikių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2016 10 12