Veiklos efektyvumas

300 dokumentų
Sanitex veiklos efektyvumas ir jo didinimo galimybės
Įvadas. Veiklos efektyvumo rodiklių įvertinimas ir analizė: teoriniai pagrindai. Veiklos efektyvumo samprata. Veiklos efektyvumo rodikliai. Išlaidų rodiklių skaičiavimo metodika ir šaltiniai. Turto apyvartumo rodikliai. Uab „sanitex“ veiklos efektyvumas didinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2012 05 31
Įmonės veiklos efektyvumas, Lietuvos makroekonominių rodiklių struktūra ir dinamika, nedarbo padėtis Lietuvoje
Įvadas. Įmonės veiklos efektyvumas. Uab „Įrankis“ veiklos efektyvumo analizė. Trendo funkcijos paskaičiavimas. Lietuvos makroekonominių rodiklių struktūra ir dinamika. Nedarbo padėtis Lietuvoje. Išvados. Naudota literatūra ir kiti šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 psl.
2014 10 12
Bankų veiklos efektyvumas
Bankų veiklos efektyvumo vertinimo metodai: esmė, privalumai, trūkumai ir taikymo sritys. Įvadas. Bankų veiklos efektyvumo vertinimo apžvalga. Efektyvumo samprata. Bankų veikla, jos aplinka ir principai. Veiklos esmė. Veiklos aplinka. Pagrindiniai veiklos principai. Banko veiklos vertinimas. Rizika ir pelningumo vertinimas. Pelningumo ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2013 11 14
Valstybinės ligonių kasos veiklos efektyvumas
Įvadas.Personalo valdymo esmė, turinys ir funkcijos. Personalo valdymo esmė. Personalo valdymo turinys ir funkcijos.Darbuotojų lojalumas. Pagrindiniai lojalumą lemiantys veiksniai ir naudingumas. Darbuotojų lojalumo ir vartotojų lojalumo ryšys.Personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2014 02 27
Veiklos efektyvumo analizė vertinimas
Įvadas. Įmonių veiklos efektyvumo teoriniai aspektai. Įmonės samprata, rūšys ir tikslai. Įmonės veiklos efektyvumo apibūdinimas. Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų vertinimas. Uab „vigesta” veiklos efektyvumo įvertinimas. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. Uab „vigesta” charakteristika. Uab „vigesta” veiklos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2012 03 24
Praktikos analizė
Įvadas. Organizacija ir jos aplinka. Organizacijos istorija ir ekonominės plėtros rezultatai. Valdymo organizacinės struktūros ir jų efektyvumas. Veiklos pobūdis ir rūšys, gaminių asortimentas, jų kitimo tendencijos. Organizacijos techninis lygis, investicijų bei inovacijų ekonominis efektyvumas. Organizacijos išoriniai ryšiai ir ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 psl.
2014 12 17
Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų analizė
Įvadas. I. Veiklos efektyvumas. Veiklos efektyvumo samprata ir reikšmė. Ii. Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų analizė. Viso turto apyvartumo rodikliai. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Ilgalaikio turto apyvartumo rodikliai. Išlaidų lygio rodikliai. Iii. Praktinis pavyzdys. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Priedai.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2011 04 28
Finansinės veiklos prognozė
Įvadas. Įmonės veiklos apibūdinimas. Makroekonominė aplinka. Ab ,,snaigė” veiklos prognozė. Įmonės veiklos pelningumo prognozė. Ilgalaikio turto naudojimo efektyvumas. Trumpalaikio turto naudojimo efektyvumas. Apyvartinio kapitalo valdymas. Įmonės kaštai. kapitalo svertas. Ab „Snaigė“ veiklos rizika. Išvados ir pasiūlymai. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2015 04 22
Ekonominės veiklos efektyvumo įvertinimas
Uab „x“ ekonominės veiklos efektyvumo įvertinimas. Įvadas. Įmonių veiklos vertinimo apžvalga. Įmonių veiklos analizės aspektai. Įmonių veiklos rodikliai ir jų charakteristika. Įmonių veiklos vertinimo pagrindinių rodiklių formules. Uab „x” veiklos apžvalga ir vertinimas. Darbo metodika ir priemonės. Uab „x” ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2013 02 22
Rinkos efektyvumas
Nematoma konkurencinių rinkų ranka. Gerovės ekonomika ir pareto efektyvumas. Pareto efektyvumas ir individualizmas. Fundamentalios gerovės ekonomikos teoremos. Efektyvumas iš vienos rinkos perspektyvos. Ekonominio efektyvumo analizė. Naudingumo galimybių kreivė. Mainų efektyvumas. Gamybos efektyvumas. Prekių rinkinio efektyvumas.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 45 psl.
2011 02 01
AB „Rokiškio sūris“ veiklos rezultatų analizė
Įvadas. Veiklos pasiekti rezultatai. Išteklių panaudojimo efektyvumas. Galimų veiklos rizikų identifikavimas. Išvados. Literatūra.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2017 03 26
Ekonominis efektyvumas. Įmonės stumbras ekonominio efektyvumo įvertinimas
Pateiktos pagrindines savokos, desniai. Įvadas. Ekonominio efektyvumo analizės teoriniai aspektai. Efektyvumo samprata. Ekonominio efektyvumo samprata ir reikšmė. Veiksniai, įtakojantys ekonominį efektyvumą. Ekonominio efektyvumo nustatymas ir vertinimo rodikliai. Ab “stumbras“ ekonominio efektyvumo įvertinimas. Įmonės veiklos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2012 05 17
Tarptautinė logistika praktikos ataskaita
Įvadas.Organizacijos istorija ir ekonominės plėtros rezultatai. Valdymo organizacinės struktūros ir jų efektyvumas. Veiklos pobūdis ir rūšys, paslaugų asortimentas, jų kitimo tendencijos. Organizacijos išoriniai ryšiai ir jų įtaka veiklos efektyvumui. Kompanijos finansinė veikla. Apyvarta ir pardavimų pelningumas. Veiklos ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 psl.
2015 04 21
Laboratorinio darbo nr. 4 ataskaita. Nuomos efektyvumo vertinimas. Pirmoje lentelėje, nuomos mokėjimai ir nuomos mokėjimai įvertinus pelno mokesčio ekonomiją kiekvieną mėnesį yra pastovūs. Tačiau diskontuoti nuomos mokėjimai kiekvieną mėnesį mažėjantys.
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 psl.
2010 03 03
AB „Panevėžio statybos trestas“ VEIKLOS ANALIZĖ
Įvadas. Veiklos rezultatų analizė. Resursų panaudojimo efektyvumas. Veiklos rizika. Išvados. Literatūra. Priedai.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2017 02 06
Ilgalaikio turto panaudojimo efektyvumas
Ilgalaikio turto panaudojimo efektyvumas. Įvadas. Ilgalaikio turto efektyvus panaudojimas teoriniu aspektu. Ilgalaikio turto ekonominė reikšmė. Ilgalaikio turto sudėtis. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Efektyvumo rodiklių analizė. Uab „metalo linija“ įmonės ilgalaikio turto panaudojimo analizė. Uab „x“ darbo metodika. Uab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2013 04 27
Viešojo administravimo problemos Lietuvoje
Įvadas. Tradicinis viešasis administravimas. Naujoji viešoji vadyba. Naujasis viešasis valdymas. Naujojo viešojo valdymo įgyvendinimas Lietuvoje. Įgyvendinimo problemos. Vietos savivaldos plėtra. Lietuvoje ir organizacijų veiklos. efektyvumas. Viešojo administravimo organizacijų veiklos efektyvumas. Veiksmai galintys paspartinti ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2016 05 04
Praktikos ataskaita UAB "Alantas"
Įvadas. Uab „Alantas“ ir jo aplinka. Uab „Alantas“ charakteristika. Uab „Alantas“ valdymo struktūra. Uab „Alantas“ veiklos pobūdis ir rūšys. Uab „Alantas“ išoriniai ryšiai. Uab „Alantas“ veiklos ir efektyvumo rodikliai. Uab „Alantas“ planavimo sistema. Uab „Alantas“ gamybos planavimas. Uab „Alantas“ ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 psl.
2016 05 05
Sandėlio efektyvomo gerinimas ir modernizavimas
Įvadas. Sandėlio efektyvumo gerinimas ir automatizavimas. Sandėlio funkcijos ir veiklos efektyvumas. Sandėlių procesai. Sandėlio efektyvumas pritaikius automatizavimo technologijas. Tyrimai. Kiekybinio tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Logistikos referatai, Referatas, 18 psl.
2017 04 13
Lapas ir fotosintezės efektyvumas
Lapas ir fotosintezės efektyvumas. Dideli lapai . Dujų apykaitą . Daug chloroplastų. Dujų apykaitai. Tankus gyslų . Vandens indais vanduo . Žiotelės ir dujų apykaita. Dujų apykaita . Varstomosios ląstelės . Paviršiaus plotą.
Biologijos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2016 03 24
Įmonės veiklos analizė (3)
Įvadas. Uab „Benita“ pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Pelningumų analizė. Uab „Benita“ balanso analizė. Veiklos efektyvumas. Veiklos rizikos. Rodyklių lyginimas su kitomis įmonėmis. Išvados. Literatūra. Priedai.
Finansų analizės, Analizė, 35 psl.
2016 01 27
Elektroninio verslo efektyvumo vertinimas
Įvadas. Elektroninio verslo efektyvumo samprata. Elektroninio verslo efektyvumo vertinimas. Elektroninio verslo efektyvumo vertinimo modeliai. Efektyvumo vertinimas vartotojui. Efektyvumo vertinimas elektroniniam verslui. Elektroninio verslo efektyvumo didinimas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2012 03 26
Investicijų efektyvumo prognozavimas
Apskaičiuoti: veiklos minimalią programą amin. ; minimalų pelną pmin. ; minimalias apyvartines lėšas; atlikti prognozavimą dėl investicijų grąžinimo (sudaryti įsipareigojimų lentelę); pirmais veiklos metais pelnas prie optimalios programos gali būti lygu. Investicijų įsisavinimas l metai. Prognozavimas- aopt. Apskaičiuoti: popt. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 4 psl.
2011 03 18
„Pieno žvaigždės“ finansinės veiklos analizė
Įvadas. Ab „Pieno žvaigždės“ veiklos rezultatai. Ab „Pieno žvaigždės“ resursų panaudojimo efektyvumas. Ab „Pieno žvaigždės“ veiklos rizikų identifikavimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2016 03 22
Reklamos efektyvumas Norfa
Įvadas. Bendrieji reklamos aspektai. Reklamos samprata. Reklamos tikslai, funkcijos ir klasifikacija. Reklamos vieta marketinge. Pagrindinės reklamos priemonės ir jų panaudojimo kryptys. Reklama spaudoje. Reklama laikraščiuose. Reklama žurnaluose. Reklama televizijoje. Reklama internete. Radijo reklama. Lauko (išorinė) reklama. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 psl.
2014 01 27
Monopolinė konkurencija - samprata, pagrindiniai bruožai ir veiklos ypatumai bei ekonominis efektyvumas
Įvadas. Monopolinė konkurencija samprata. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos požymiai. Monopolinės konkurencinės rinkos veiklos ypatumai. Monopolinės konkurencinės rinkos bruožai. Monopolinės konkurencinės rinkos neigiamos savybės. Efektyvumas. Pavyzdžiai. Konkurentai. Kaštai. Ribiniai kaštai. Vidutiniai kaštai. Bendrieji ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 psl.
2017 12 06
Finansinis efektyvumas ir finansiniai rodikliai
Įvadas. Įmonės finansinis efektyvumas ir jo analizė. Įmonės veiklos efktyvumas ir jo auditas. Efektyvumo analizė. Finansiniai rodikliai. Finansinio efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Išvados. Literatūra.
Finansų referatai, Referatas, 16 psl.
2015 09 27
Lietuvos kultūros sektoriaus efektyvumas
Įvadas. Kultūros ir kultūros sektoriaus efektyvumo teorinė analizė. Kultūros įsisavinimo procesas ir problemos. Kultūros sektoriaus efektyvumas. Kultūros prieinamumo ir visuomenės dalyvavimo efektyvumas. Muziejų lankymo priežastys. Teatras. Viešoji biblioteka. Kultūros sektoriaus efektyvumo įvertinimas. Išvados. Naudota ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2015 12 16
Bankų veikla Lietuvoje
Įvadas. Bankų samprata ir veikla. Bankų rūšys ir funkcijos. Bankų veiklos aplinka ir principai. Lietuvos bankų veiklos analizė. Lietuvos bankų veiklos rezultatai. Aktyvai, klientams suteiktos paskolos, bankuose laikomi indėliai ir užimama rinkos dalis. Bankų paskolų portfelis. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. Išvados. Literatūros ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 17 psl.
2012 06 08
AB „Limarko laivininkystės kompanija“ Išlaidų efektyvumo vertinimas
Įvadas. Teoriniai išlaidų efektyvumo analizės aspektai. Efektyvumo sąvoka. Gamybos kaštų, išlaidų ir savikainos ekonominė esmė. Įmonės išlaidų lygio rodikliai, jų analizė. Išlaidų klasifikavimas. AB " Limarko laivininkistės kompanija" išlaidų efektyvumo analizė. AB „Limarko laivininkistės kompanija“ veiklos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2010 06 13