Velyku vaidinimas

130 dokumentų
Šv. Velykos projektas
Šv. Velykos. Šventos Velykos, kas tai? Šventų Velykų simboliai. Velykė. Velykų kiškutis. Velykų eglutė. Velykų kiaušinis. Velykos skirtingose šalyse. Velykos Anglijoje. Velykos Čekijoje. Velykos Graikijoje. Velykos Prancūzijoje. Populiariausi Velykų prietarai. Velykų valgiai! Velykų padažai. Velykų gėrimai. Velykiniai ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2017 05 16
Velykos referatas
Velykų šventės valgiai ir apeigos. Sužinosime kas yra velykos. Kas yra atvėlikis. Velyku papročiai. Velyku valgiai. Velyku pavadinimo kilmė. Velykiniai žaidimai. Naudoti šaltiniai.
Etnologijos referatai, Referatas, 9 psl.
2013 04 08
Kalėdinis vaidinimas vaikams Raudonkepuraitė ir vilkas
Kalėdinis vaidinimas vaikams. Spektaklis vaikams. Burtininkė. Snaigių šokis. Juokdarys. Snaigė. Raudonkepuraitė. Katyčių ritminis šokis. Katė. Pelė. Ančiukų ritminis šokis. Antis. Nykštukų ritminis šokis. Nykštukas. Lapė. Vilkas. Karalaitė. Skamba varpeliai. Daina.
Pedagogikos programos, Programa, 9 psl.
2013 01 08
Velykų papročiai ir jų reikšmė
Velykų papročiai ir jų reikšmė. Įvadas. Velykų papročiai. Margutis – gyvybės simbolis. Velykų pramogos, žaidimai. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas.
Lietuvių referatai, Referatas, 12 psl.
2013 04 04
Vaidinimas anglų kalba
The Last Leaf vaidinimas.
Anglų scenarijai, Scenarijus, 1 psl.
2015 02 22
Velykų papročiai
Vėlykų šventimo papročiai ir jų prasmė. Referatas apie velykų papročius.
Lietuvių referatai, Referatas, 5 psl.
2012 11 06
Velykos referatas (2)
Kas yra Šventos Velykos? Pavadinimo kilmė. Velykų simbolika ir reikšmė. Kiaušinių dažymas. Velykų naktis. Velykų rytas. Velykiniai papročiai ir žaidimai.
Etnologijos referatai, Referatas, 7 psl.
2014 02 06
Skaidrės apie Velykas
Velykos. Projektą ruošė. Velykos arba Šventos Velykos – krikščionių šventė. Velykų svarba. Velykos yra svarbiausia daugelio krikščionių šventė. Velykų data. Velykos nėra švenčiamos fiksuotą metų dieną pagal Grigaliaus kalendorių. Pagrindinis velykų atributas - margutis. Margučiai – kiaušiniai, kurių lukštai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2014 04 24
Velykų burtai
Įvadas. Verbų sekmadienis. Didysis ketvirtadienis. Didysis penktadienis ir šeštadienis. Velykų kiaušiniai. Velykų rytas. Velykų stalas. Burtai apie blusas ir peles. Naminių gyvulių rūpinimasis. Kiti burtai. Išvados. Literatūra.
Istorijos referatai, Referatas, 14 psl.
2010 12 15
Velykos. Simbolika, reikšmė, apeigos
Turinys. Velykų simbolika ir reikšmė. Kiaušinio simbolika. Velykė. Velykų eglutė. Velykų apeigos. Velykos – kilnojama šventė, švenčiama pirmąjį mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Velykų pavadinimas kilęs iš žodžio „vėlės”, mat mūsų protėviai šiuo metu aplankydavo artimųjų kapus, nunešdavo ...
Etnologijos referatai, Referatas, 3 psl.
2011 01 13
Velykų scenarijus
Velykų šventės „rid rid rid margi margučiai“ aprašymas. Vaikų vaidinimo ir šventės scenarijus Šv.Velykoms.
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 8 psl.
2013 02 15
Velykos skaidrės
Šv. Velykų tradicijos. Kiaušinio ir raštų reikšmė. Kiaušinis siejamas su gyvybe. Svarbi detalė kiaušinių marginime - apskritimas. Velykų bobutė. Padalindavo vaikučiams dovanėles. Kuriuose regionuose, velykė ateidavo nakties metu. Religinė šventė. Neatsiejamos nuo religijos bei tikėjimo. Velykų burtai ir žaidimai. Velykų ...
Lietuvių projektai, Projektas, 6 psl.
2013 04 02
Šv Velykos skaidrės
Šv. Velykos. Velykos arba Šventos Velykos –krikščionių šventė. Velykų rytas. Kol šeima dar negrįžus iš bažnyčios. Velykė. Seniau Velykų rytą. Kiaušinių marginimas. Nuo senų laikų iki šiol kiaušinius įvairiais būdais margina suaugusieji ir vaikai. Papročiai. Dalis Velykų papročių – eiti anksti ryte į ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 02 13
Velykų valgiai ir jų prasmė
Velykų Pusryčiai. Margutis – Velykų simbolis. Išvados. Velykos yra švenčiamos nuo seniausiu laikų. Žmonės kiaušinius margino prieš daug metų ir dar dabar margina. Senovėje žmonės tikėjo jog kiaušinis buvo gyvybės, derlingumo, vaisingumo, bei gamtos atgimimo simbolis. Seniau ir dabar populiariausias žaidimas buvo kiaušinių ...
Etnologijos referatai, Referatas, 6 psl.
2017 04 27
Velyku patiekalai
Vėlikų patiekalai, stalo puošimas. Vėlikų patiekalų tradicijos. Vėlikų patiekalų tradicijos. Sumuštiniai "siurprizas". Sudėtinės dalys. Gaminimas. Nuotraukėlė. Apklausa ar patinka velykų patiekalai. Trumpai apie velykų kiaušinius. Kiaušinio be lukšto virimo būdai. Paimam pusdidį puodą, kuriame užvirinam vandenį. Įpilam ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 27 psl.
2013 05 15
Vaikų vaidinimas Pelėdžiukų sapnas
Pelėdžiukų sapnas. Sniegena. Dainelė. Atvažiuoja duonos mašina.Visi dainuoja. Pelėdžiukų sapnas. Mano žvaigždė. Dainelė. Muzikinis l. L. Žaidimas – ratelis „Vijo lizdą Pelėda“.
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 4 psl.
2014 10 27
Velykų šventės scenarijus
Velykų šventės „Rid rid rid margi margučiai“ aprašymas. Dalyvauja pedagogų ir vaikų folkloro ansamblis, darželio grupių vaikai. Veikėjai Velykė, kiškis, gaidys, gandras, gandrienė, gandriukai. Ugdymosi situacija. Po Velykų, nešini gražiausiais margučiais, vaikai renkasi į šventei papuoštą salę (salėje gali būti ...
Lietuvių scenarijai, Scenarijus, 8 psl.
2014 03 26
Kalėdinis vaidinimas scenarijus
Kalėdinis vaidinimas.
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 5 psl.
2014 11 27
Velykų šventė
Velykų Šventė. Skudučiai. Sutartinė. Sūpuoklinė daina.
Muzikos scenarijai, Scenarijus, 2 psl.
2015 01 06
Kalėdų vaidinimas scenarijus
Kalėdinis vaidinimas scenarijus. Vaidinimas “kalėdų naktis”. Skambant tyliai muzikai sueina mergaitės su žvakelėmis, jos šoka švytinčios žvakelės šokį. Sueina į ratą: iškelia žvakelę aukštyn, nukreipia į vidurį, susikimba ratu ir eina; iškelia žvakeles aukštyn, nuleidžiama. Po šokio sustoja ir sakomi žodžiai.
Tikybos projektai, Projektas, 9 psl.
2013 01 30
Velykų papročiai referatas
Kas yra Šv. Velykos. Verbų sekmadienis. Didysis Tridienis. Velykų Papročiai Margučiai, jų skutinėjimas ir marginimas. Kiaušinių ridinėjimas ir kiaušinių mušimas. Naudota literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 6 psl.
2015 02 28
Velykų šventės etiketas
Įvadas. Velykų šventės papročiai. Namų puošybos elementai. Vandens ir ugnies simboliai. Margučių dažymo ir marginimo elementai. Išvados. Informacjos šaltinių sąrašas. Priedai.
Etnologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2016 05 26
Vaidinimas
Vaidinimas apie pasaulio pabaigą. Vaidinimo scenarijus apie pasaulio pabaigą.
Aplinkos projektai, Projektas, 3 psl.
2013 01 06
Vėlykos XXI a.
Vėlykos XXI a. Velykos švenčiamos ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Velykų kiaušiniai - nuo tradicijos iki meno. Archaiškos Velykų tradicijos Pievėnuose. Literatūros sąrašas.
Tikybos referatai, Referatas, 6 psl.
2017 10 21
Protų kovos Velykos II turas
Protų mūšis. Turas. Papročiai ir tradicijos. Krikščionių bažnytinės Šv. Sulaukus sekmadienio ryto, aplink bažnyčią eina Prisikėlimo procesija. Pagrindinis Velykų šventės simbolis – margutis. Kiekvienuose namuose margučius dažydavo keletu spalvų. Kokiomis natūraliomis priemonėmis galima išgauti ryškiai mėlynus ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 27 psl.
2017 10 01
Kalėdinis vaidinimas anglų kalba
Kalėdinis vaidinimas scenarijus anglų kalba.
Anglų scenarijai, Scenarijus, 2 psl.
2015 02 22
Vaidinimo scenarijus 5-6 m. vaikams
TEMA: 5-6 vaikų vaidinimo pagal Almą Karosaitę „Gero elgesio pradinė“ scenarijusTIKSLAS: ugdyti elgesio kultūrą, toleranciją, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai, kūrybiškumui ir fantazijai reikštis.TEMA: „Bitučių“ grupės vaikų vaidinimo „Svetimi pėdsakai“ pagal nežinomo autoriaus animacinį filmuką ...
Menų scenarijai, Scenarijus, 11 psl.
2013 02 04
Lankstinukas Velykos
Lankstinukas apie Velykas. Velykų prietarai. Velykos. Su Šv. Velykom. Velykų rytas. Velykos. Velykos arba Šventos Velykos.
Informatikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 psl.
2014 04 30
Velykų šventė scenarijus
„ VELYKŲ ŠVENTĖ ” “ Susitikimas su kiškiene ”. Šventės pasiruošimas. Šventės eiga. Pirmas kiškutis. Antras kiškutis. Trečias kiškutis. Ketvirtas kiškutis.
Menų scenarijai, Scenarijus, 2 psl.
2016 05 11
Velykos kitose šalyse
Pavadinimo kilmė. Verbų sekmadienis. Velykų papročiai. Velykos kitose šalyse. Margutis – Velykų simbolis. Kodėl per Velykas dažome kiaušinius. Kiaušiniai marginami jau seniai. Magiška spalvų simbolika. Varbiausia ceremonija – naktį. Nešvenčiamos šiaip sau. Laikosi archajiškų papročių. Bėgs ir į bažnyčią.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2015 11 27