Verslo įmonių vekselių reikšmė

300 dokumentų
Verslo įmonių vekseliai
Įvadas. Vekselio sąvoka. Vekselių rūšys. Atsiskaitymo vekseliais mechanizmas. Vekselių inkasavimas, diskontavimas ir kreditavimas. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 psl.
2015 04 17
Finansų rinka Vekseliai
Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Vekselių sąvoka , samprata ir įstatymai. Vekselių istorija ir reikšmė. Vekselių rūšys. Vekselių išrašymas ir mokėjimas.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2016 05 10
Vekseliai ir jų naudojimo atsiskaitymams galimybės ir ypatybės
Vekseliai ir jų naudojimo atsiskaitymams galimybės ir ypatybės. Vekselių sąvoka. Vekselių raidos istorija. Vekselių rūšys ir forma. Vekselių rūšys ir jų požymiai. Vekselių rūšys Išrašo. Vekselių įforminimas ir atsiskaitymas. Operacijos su vekseliais. Vekselių protestavimas. Vekselių savybės. Bills and their use of ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 06 11
Vekseliai ir jų naudojimas Lietuvoje
Įvadas. Teorinė vekselių naudojimo Lietuvoje apžvalga. Vekselių samprata ir ypatumai. Vekselių rūšys. Vekselių privalumai. Išvados. Literatūra. Priedai.
Finansų referatai, Referatas, 14 psl.
2016 07 04
Vekseliai
Įvadas. Vekselių istorinė raida. Vekselių samprata. Vekselių raida pasaulyje. Vekselių rūšys. Vekselių naudojimo reglamentavimas. Atsiskaitymai naudojant vekselius. Atsiskaitymų vekseliais praktika. Vekselis kaip mokėjimo priemonė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 19 psl.
2010 11 30
Įmonės veiklos analizės reikšmė ir vieta valdymo sistemoje
Įvadas. Įmonių veiklos analizės reikšmė ir vieta valdymo sistemoje. Įmonių veiklos analizės reikšmė ir būtinumas konkurencigos verslo rinkos sąlygomis. Įmonių veiklos analizės metodo ypatybės. Įmonių veiklos analizės klasifikavimo į rūšis požymiai. Įmonių veiklos analizės organizavimas. Įmonių veiklos analizės ...
Vadybos referatai, Referatas, 19 psl.
2017 03 31
Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje referatas
Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata ir teoriniai pagrindai. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių rūšys. Smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus esamos situacijos analizė. Smulkiojo ir vidutinio verslo reikšmė ekonomikos plėtrai. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros problemos. Smulkaus ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 psl.
2017 10 08
Verslo planas. Prekyba buitine technika
Įmonė - ekonominio proceso pagrindas. Įmonės aplinka. Įmonės tikslai. Įmonių skirstymas. Įmonių tipai ir jų veiklos organizavimas. Įmonių sąjungos. Įmonių grupavimas. Įmonių pagrindiniai įstatymai. Verslo įmonės. Akcinės bendrovės. Vertybiniai popieriai. Verslo įmonės steigimas. Verslo įmonių steigimo organizavimas. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 19 psl.
2010 03 03
Vekseliai projektas
Įvadas. Vekselio samprata. Vekselių rūšys, formos ir išrašymo būdai. Vekselių protestavimas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos projektai, Projektas, 17 psl.
2016 11 15
Iždo vekselis
Vekselis. Iždo vekselis. Vekselis tai,. Vekseliui būdingi tokie požymiai. Vekseliai yra naudojami. Vekselių rūšys. Vekselių formos. Veskeliuose turi būti įrašyta. Operacijos su vekseliais. Vekselių diskontavimo privalumai. LR vekseliui keliami reikalavimai. Iždo vekseliai.
Finansų skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 04 05
Individulios įmonės veiklos problemos
Įvadas. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų samprata. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų steigimo organizavimas. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų veiklos problemos. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė. Verslo pagrindas – verslininkas. Individualių įmonių ir ūkinių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2010 03 03
Verslo pirkimas Lietuvoje
Įvadas. Verslo reikšme rinkos bei Lietuvos ekonomikoje. Verslo įsigijimo ir susijungimo istorinės ištakos. Įmonių susijungimų ir įsigijimų samprata. Verslo įsigijimas. Verslo įsigijimo motyvai. Verslo įsigijimo būdai. Verslo įsigijimo etapai. Verslo įsigijimo ypatumai Lietuvoje. Teisiniai verslo įsigijimo aspektai Lietuvoje. ...
Verslo referatai, Referatas, 31 psl.
2015 05 31
Verslo samprata ir funkcijos
Verslo samprata ir funkcijos. Verslą galima apibrėžti įvairiai. Išorinės verslo funkcijos. Vidinės verslo funkcijos. Verslą sudaro 4 etapai. Skiriamos 3 pagrindinės verslininkystės rūšys. Verslo sektoriai. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Individualios įmonės. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Verslo kūrimas nesteigiant ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2015 05 06
Imonių klasifikavimas
Įmonių klasifikavimo tikslai ir požymiai. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė (ab). Valstybės ir savivaldybės įmonė. Norint įvertinti šalies ūkio veiklą, planuoti bei palyginti atskirų šalių įmones, panašias įmones reikia suskirstyti į grupes. Panašios įmonės gali būti grupuojamos pagal vieną ar kelis ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 psl.
2011 06 22
Smulkių ir vidutinių įmonių vaidmuo ekonomikoje
Įvadas. Smulkių ir vidutinių įmonių samprata. Smulkių ir vidutinių įmonių verslo funkcijos ir svarba. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai. Smulkios ir vidutinės įmonės Lietuvos ekonomikoje. Smulkiojo ir vidutinio verslo pagrindinės kryptys. Smulkių ir vidutinių įmonių statistiniai duomenys. Verslo pradžios kliūtys Lietuvoje ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2015 05 26
Logistikos verslo šakos analizė
Įvadas. Bendra logistikos verslo apžvalga. Logistikos verslo lyderiai Lietuvoje. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys logistikos verslo įmonių veiklą. Logistikos verslo šakos įtaka bendrai Lietuvos ūkio ekonominei verslo įmonių veiklai. Pagrindinės logistikos verslo problemos. Logistikos verslo plėtros tendencijos Lietuvoje. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 psl.
2014 05 25
Verslo teisės sąvoka, sistema ir šaltiniai konspektas
Verslo teisė konspektas. Tema verslo teisės sąvoka , sistema ir šaltiniai. Tema verslo teisės subjektai , jų samprata ir klasifikacija. fizinių asmenų , kaip verslo teisės subjektų , pagrindiniai bruožai. Tema įmonių steigimas ir registravimas. įmonių steigimo dokumentai. Europos sąjungos norminiuose aktuose nustatyti ...
Teisės konspektai, Konspektas, 103 psl.
2017 09 05
Verslo planavimas referatas
Įvadas. Verslininkystės ir verslo samprata. Verslininkystė. Verslininkystės rūšys. Verslo samprata. Įmonės ir jų valdymo samprata. Įmonių samprata. Valdymo samprata. Verslo planavimas. Verslo plano reikšmė. Verslo plano rengimo pagrindinės taisyklės. Išvados. Rekomendacijos. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2016 01 12
Įmonių ekonomika pristatymas
Įmonių ekonomika. Studijų rezultatų vertinimas. Įmonių rinkodara. Gamybos veiksnys - žemė. Gamybos veiksnys - darbas. Gamybos veiksnys – kapitalas. Verslas žmonijos istorijoje. Požiūrių į verslą koncepcijos. Kritiška (negatyvi) verslo koncepsija. Pozityvi verslo koncepsija. Pragmatinė* verslo koncepsija. Bendroji verslo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 97 psl.
2017 05 25
Smulkusis ir vidutinis verslas Lietuvoje
Įvadas. Verslas. Mokesčių ir rinkliavų lengvatos. Verslo organizavimas. SVV samprata ir reikšmė. SVV samprata ES šalyse ir Lietuvoje. SVV klasifikavimas ES šalyse ir Lietuvoje. SVV reikšmė ekonomikos plėtrai. SVV plėtra iki 2012 metų. SVV plėtros priemonių įgyvendinimo rezultatai. Smulkiųjų ir vidutinių įmonių finansiniai ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 24 psl.
2014 12 07
Verslo steigimas Lietuvoje ir ES
I. Įvadas. Ii. Verslo sektoriai lietuvoje. Iii. Verslo teisiniai pagrindai, formos parinkimas ir registravimas. Iv. Verslo rėmimas ir skatinimas lietuvoje. Valstybės parama. Stambiojo verslo parama. Specializuotų šalies ir tarptautinių organizacijų parama. Hipotekos esmė versle. V. Įsteigimo europos sąjungoje teisinis reguliavimas. Eb ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 27 psl.
2011 06 22
Verslo įmonių apskaita skaidrės
Verslo įmonių apskaita. Skirtingų tipų verslo įmonių apskaitos ypatybės. Skirtingų įmonių tipų apibūdinimas. Skirtingi įmonių tipai pagal įvairius požymius. Įmonių tipai priklausomai nuo veiklos masto (pagal SVV įstatymą. Teisinės ir organizacinės formos pagal statusą. Įmonių tipai pagal atsakomybės laipsnį. Veikiančių ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 34 psl.
2014 12 10
Smulkaus verslo valdymas
Smulkaus verslo požymiai. Lietuvoje pagal galiojančius teisės aktus verslu galima užsiimti tokiais būdais. Verslo įmonių sukūrimo būdai. Įmonių rūšys. Iį. Paslaugų įmonės. Įmonės steigimas. Dažniausios smulkaus biznio nesėkmės priežastys. Palanki proga pradėti verslą atsiranda dėl šių priežasčių. Dažniausia ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 05 12
Smulkaus ir vidutinio verslo ekonominė analizė Lietuvoje
Smulkaus ir vidutinio verslo ekonominė analizė lietuvoje. Tikslai. Smulkaus ir vidutinio verslo kriterijai. Didžiausias svv privalumas. Ekonominė aplinka. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių skaičiaus kitimas. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių pajamos. Veikiančių svv įmonių pasiskirstymas lietuvoje. Lietuvos bendrasis vidaus ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 13 psl.
2013 05 21
Vadyba konspektas
Verslo organizacijų formos. Verslo organizacijų tipologija. Individuali įmonė. Partnerinė firma. Akcinė bendrovė. Medžiaga papildomam studijavimui. Įmonių steigimas. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų steigimas. Akcinių bendrovių steigimas , reorganizavimas ir likvidavimas. Įmonių registravimas. Apibendrinimai ir išvados.
Vadybos konspektai, Konspektas, 10 psl.
2011 05 12
Verslo plano esmė ir reikšmė
Verslo planas. Verslo plano esmė ir reikšmė. Verslo planų rūšys ir struktūra. Verslo plano struktūra. Verslo planui keliami reikalavimai ir jo rengimo etapai. Atskirų verslo plano dalių charakteristikos. Projekto finansavimo poreikis ir finansavimo šaltiniai (pavyzdys). Žmogiškasis verslo įmonės augimo veiksnys. Literatūra ...
Vadybos referatai, Referatas, 9 psl.
2013 11 27
Verslo įmonės organizavimo formos
Įvadas. Svarbiausi temos terminai. Smulkaus ir vidutinio verslo formų apibrėžimai. Stambaus verslo įmonių sąvokos. Kitų verslo organizavimo formų sąvokos. Verslo įmonių organizavimo formų apžvalga. Stambusis verslas. Personalinės (individualios) įmonės steigimo tvarka LR. Ne pelno organizacijos. Savivaldybės įmonės. ...
Verslo referatai, Referatas, 12 psl.
2017 06 09
Įmonių socialinės atsakomybės reikšmė vartotojiškoje visiuomenėje
Vadybos ir ekonomikos fakulteto apskaitos ir finansų katedra. Įmonių socialinė atsakomybė įmonių socialinės atsakomybės reikšmė vartotojiškoje visiuomenėje. Literatūros sąrašas.
Ekologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2016 05 16
Verslo idėja įmonių kūrimas ir pardavimas
Verslo idėja įmonių kūrimas ir pardavimas. Kuo verslo idėja išskirtinė? Konkurentai. Mano verslo kuriama nauda. Klientai ir jų poreikiai? Idėjos pliusai ir minusai. Darbo vieta ir darbuotojai. Kas, jeigu pavyks? Pajamos ir išaidos. Promotion (reklama). Lauko ekrano kainos. Kitos reklamos rūšys. Finansavimo sąlygos.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 01 17
Draudimo įmonių reikšmė valdant laikinai laisvų ūkių subjektų pinigų srautus
Įvadas. Draudimo įmonių charakteristika. Draudimo įmonių skirstymo požymiai. Draudimo paslaugų šakos. 013-2014 metų draudimų įmonių pasiekimai, nuosmūkiai. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 psl.
2016 04 18