Verslo idėja biomotors

300 dokumentų
Verslo ideja skaidrės
Mano verslo idėja. Mano idėja- rankdarbiai. Idėja. Pavyzdžiai. Pradinis kapitalas. Reikiamos priemonės. Išvados. Sėkmingų rankdarbių! Siūlau šią idėją kruopštumo nestokojantiems ir turintiems didelę kantrybę žmonėms. Tai labai lengva idėja, jei tau patinka naujovės, kūryba ir menas.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2013 10 26
Mano verslo idėja, tinkanti ne tik Lietuvai
Mano verslo idėja, tinkanti ne tik lietuvai. Bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis ruošiant konkursams netradicinių veislių šunis. Informacija. Tikslas. Dresiravimas. Veisimas. Internetinė parduotuvė! Mūsų išlaidos, siekiant įkurti šį verslą.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2012 11 25
Verslo idėja rankdarbiai
Mano verslo idėja. Mano idėja- rankdarbiai. Pramogų ar meno rūšis. Pasirinkau šią idėją, nes man patinka menas. Pavyzdžiai. Nemažai prekeivių per įvairias muges pardavinėja savo kūrinius. Tai apsimoka. Pradinis kapitalas. Didelio kapitalo šio verslo pradžiai nereikės. Reikiamos priemonės. Įvairių medžiagų. Išvados.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2013 02 20
Verslo planas skaidrės
Skaidrės verslo plano parengimui. Verslo idėjos pagrindimo planas. Užduotis. Parengti verslo idėjos pagindimo planą pagal paskaitų metu pristatytą verslo idėją. Įvadas. Teorinė – projektinė dalis. Verslo aprašymas. Marketingas. Rinka. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Kainų politika. Organizavimo formos. Finansinis ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 22 psl.
2013 02 18
Verslo idėja. Ekektroninis verslas
Verslo idėja. Sportavimo programa. Įvadas. Apie pasirinktą e-verslo idėja. Misija, vizija, tikslai. Paslaugų asortimentas. Konkurencinis pranašumas. Verslo situacija e-rinkoje. Potencialūs pirkėjai. Internetinė svetainė. Finansavimas. Atsiskaitymas už paslaugas. E-komercijos svetainės projekto įgyvendinimas.
Vadybos referatai, Referatas, 12 psl.
2014 04 24
Verslo planas skaidrėse
Kavinės verslo planas skaidrėse. Idėja. Projekto tikslai. Projekto uždaviniai. Projekto nauda įmonei. Kavinės vieta. Projekto poveikis. Planuojamos investicijos. Rinkos analizė. Sėkmės veiksniai. Konkurentai. Projekto finansavimo šaltiniai. Planuojamos investicijos. Gryno pelno prognozė. Išlaidos. Išvados. Mažeikių rinką papildyti ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2013 01 07
Verslo idėja įmonių kūrimas ir pardavimas
Verslo idėja įmonių kūrimas ir pardavimas. Kuo verslo idėja išskirtinė? Konkurentai. Mano verslo kuriama nauda. Klientai ir jų poreikiai? Idėjos pliusai ir minusai. Darbo vieta ir darbuotojai. Kas, jeigu pavyks? Pajamos ir išaidos. Promotion (reklama). Lauko ekrano kainos. Kitos reklamos rūšys. Finansavimo sąlygos.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 01 17
Verslo ideja referatas (2)
Pasirinktos verslo idėjos atrankos pagrindimas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas, atliekant palankių aplinkybių ir galimų grėsmių analizę. Idėjos įgyvendinimui būtinų išteklių numatymas. Darbo jėgos poreikis ir kvalifikacija. Kitų išteklių poreikis. Verslo įmonės kurioje įgyvendinama įdėja, ...
Verslo referatai, Referatas, 11 psl.
2013 11 22
Verslo idėja pristatymas
Kauno Maironio universitetinė gimnazija. Planuojamo pradėti verslo idėja. Prekės. Verslo konkurentai. Internetinis puslapis. Verslui pradėti reikalinga įranga. Personalas. Lėšos. Paskola. Reklama. Verslo išskirtinumas.
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2014 02 17
Kūno formų tobulinimo centro verslo idėja
Įvadas. Darbo objektas. Naujos verslo idėjos realizavimas bei pateikimas rinkai. Darbo tikslas. Parengti verslo planą. Darbo uždaviniai. Pristatyti verslo idėją. Pateikti įmonės rinkodaros planą. Pateikti numatomą įmonės finansinę analizę. Verslo idėjos pristatymas. Verslo idėja. Verslo rinkos analizė. Makroekonominė aplinka. ...
Verslo referatai, Referatas, 20 psl.
2017 12 12
Apie verslo planą
Santrauka. Pirmiau idėja, po to - verslo planas. Kas yra verslo planas? Kodėl reikia verslo plano? Verslo plano aprašymas. Verslo plano dalys. Idėja. Tikslai. Rinkos analizė. Paslaugų aprašymas. Finansinio plano. Pelno (nuostolių) ataskaitos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo referatai, Referatas, 7 psl.
2014 01 29
Verslo partneriai ir tarpininkai
Įvadas. Temos aktualumas. Darbo problema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Darbo rezultatai. Verslo partneris. Verslo partneris taip ir ne. Finansavimas. Finansinis partneris,finansavimo būdai. Finansavimo būdai. Distributoriai. Asmuo, tapęs kompanijos distributoriumi. Investuotojai. Kaip pristatyti verslo idėją potencialiam ...
Verslo referatai, Referatas, 14 psl.
2014 11 08
Kavinė verslo planas ir verslo idėja
Įmonės rekvizitai. Anotacija. Verslo idėja. Verslo įmonės charakteristika. Rinka ir marketinginis pagrindimas. Gamybos (paslaugų) planas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Verslo rizikos įvertinimas. Finansinis verslo plano pagrindimas. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Atsipirkimo laikas. Prognozuojamas balansas. Prognozuojamai ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 45 psl.
2013 07 19
Naktinis klubas Turkijos motyvais Verslo planas
Santrauka. Verslo idėja. paslauga. Verslo idėja. Idėjos aprašymas (paslauga). Tikslai. Nauda vartotojui. Rinka ir konkurencija. Marketingas. Verslo organizavimas. Klubo patalpos. Įrenginiai. Tiekėjai. Swot analizė. Valdymas ir darbuotojai. Valdymo struktūra. Išvados.
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 12 psl.
2016 12 07
Automobilių išorės bei salono valymo ir poliravimo paslaugų teikimo verslo idėja
Verslo aprašymas. Verslo idėja. Tikslas ir uždaviniai. Siūlamos paslaugos. Rinkos analizė. Rinkodaros tikslai ir uždaviniai. Reklama ir skatinimas.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 17 psl.
2017 10 23
Verslo planas UAB “Idėja”
Verslo idėja. Uab “idėja” organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Verslo išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 18 psl.
2010 03 03
Triušių auginimas
Santrauka. Verslo idėja. Verslo idėja ir įmonės aprašymas. Rizikos įvertinimas. Firmos rizika ir veiksniai.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2013 09 12
Verslo idėja turizmo agentūra
Socialinių mokslų kolegijos rinkodaros ir tarptautinio verslo katedra turizmo ir viešbučių administravimo studijų programa. Turizmo agentūros verslo įdėją. Vilnius 2014 Darbo tikslas Nr.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2016 12 02
Viešbučio verslo idėja
Verslo idėja ir esmė. Verslo vizija. Verslo misija. Įmonės vertybės. Verslo tikslai ir uždaviniai.Marketingas Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Realizavimo metodai. Reklama. Gamybos planas Įrengimai. Finansinis planas Finansavimo šaltiniai. Pajamų ir išlaidų planas. Projekto atsipirkimo laikas. Išvados ir ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 14 psl.
2017 10 23
El. verslo idėja ir jos pristatymas
El. Verslo vadybos namų darbo pristatymas. Idėja. Situacijos analizė (konkurentai). Atsiskaitymas ir prekių pristatymas. Klientų segmentavimas. Ssgg analizė. El. paslaugos diegimo tikslas ir uždaviniai. El. komercijos tipas ir el. verslo modelis. Darbai, diegiant el. verslo modelį. Reikalingi ištekliai. Bendradarbiavimas ir reklama. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 05 09
Įmonės verslo planas
Vadybos kursinio darbo užduotis. Įvadas. Verslo idėja. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Verslo išorinė aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra. Tikimybiniai veiklos rezultatai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2010 03 03
Vaikų žaidimo kambarys verslo idėja
Įvadas. Verslo idėja. Misija ir vizija. Vaikų kambario vizualinė idėja. Įmonės struktūra. Socialinė aplinkos analizė. Technologinė aplinkos analizė. Teisinė paslaugos aplinka. Įmonės teisinė forma. Verslo rėmimo galimybės. Tikslinės rinkos analizė. Pagrindiniai sėkmės veiksniai. Marketingo planas. Vaikų kambario ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 35 psl.
2017 11 23
Grožio salono verslo idėja referatas
Turinys.Įvadas.Individualios veiklos aprašymas.Įmonės tikslai.Verslo idėja.Verslo organizavimo forma.Grožio paslaugų kabinetas.Grožio paslaugų kabineto patalpos.Vietos pasirinkimas.Teikiamos paslaugos bei jų kainos.Investicijos.Pinigų srautai, ekonominiai ir finansiniai rodikliai.Literatūra.
Kosmetologijos referatai, Referatas, 13 psl.
2017 05 26
Verslo įdėjų kūrimas. Verslo organizacijų sudarymas
Verslo idėjų kūrimas, vertinimas. Verslo organizacijų sudarymo procesai, jų valdymo tipai. Įvadas. Verslo idėjų kūrimas ir vertinimas. Verslo organizacijų sudarymo procesai. Verslo planas. Reikalingų išteklių paieška. Įmonės steigimas. Organizacijų valdymas. Nauji verslo organizavimo būdai. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 psl.
2010 03 03
Logistikos įmonė verslo ideja skaidrės
Logistikos verslo vadybos studijų programa. Verslo idėja. Uždaviniai. Mūsų įmonės logotipas. Įmonės vieta. Parduotuvių vietos. Transportas. Darbuotojai. Reklama. (planuojama išleisti suma). Tiekėjai. Pajamų prognozė. Sąnaudų prognozė. Pelno ir nuostolių prognozė.
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 01 04
Verslo ideja referatas
Įvadas. Verslo idėjos aprašymas. Rinkodara. Potencialių klientų analizė. Konkurentų analizė. Kainų strategija. Rėmimo strategija. Veikla. Vietos analizė. Patalpos. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Išvados. Literatūra.
Verslo referatai, Referatas, 8 psl.
2013 05 16
Grožio salonas „House of beauty“ Verslo idėja
Verslo idėjos pristatymas Verslo idėja. Grožio salono „ House of beauty “ paslaugų kainoraštis. Įranga pavadinimas vnt. Darbuotojai ir jų darbo užmokestis pareigos atlyginimas etatas. Grožio salono patalpos. Pardavimo skatinimo metodai.
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2017 01 23
Kompiuterių paslaugos verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Įmonės pranašumai. Verslo idėjos inovatyvumas. Rinkos tyrimas. Tendencijos rinkoje. Paslaugos vartotojai. Konkurentai. Rizika.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 9 psl.
2015 05 20
Ekologiška kosmetika verslo idėja
Verslo idėja. Organizacijos valdymo struktūra. Konkurencinė aplinka. Rodikliai Uab avon cosmetics Uab oriflame Uab „ biok laboratorija “. Buveinės adresas. Įmonės dydis. Prekių asortimentas. Papildomos paslaugos. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Ryšiai su visuomene. Pardavimo realizavimas. Grožis Tau.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 psl.
2016 05 05
Verslininkystė (2)
Verslo planavimas. Verslo idėja. Verslo idėjos plėtotės svarba. O planavimas. Verslo idėjos formulavimas. Verslo idėjos detalizavimas verslo plane. Verslas, verslininkystė, verslumas. Verslo įmonė kaip socialinė-ekonominė sistema. Verslo įmonės konkuravimas. Rinkodaros vadyba. Verslo planas. Įmonės pristatymas. Klientai ir jų ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2017 11 21