Vidine komunikacija imoneje

300 dokumentų
Komunikacija įmonėje
Įvadas. Integruotos marketingo komunikacijos organizacijose. Organizacijų komunikacija ir jos reikšmė. Komunikacinis procesas marketinge. Marketingo komunikacinio proceso planavimas. Integruotos komunikacijos planavimas. Vidinė ir išorinė komunikacija „argus“ įmonėje. Įmonės charakteristika. Įmonės teikiamos paslaugos. „argus“ ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 psl.
2011 03 09
Komunikacija įmonės veikloje
Įvadas. Vidinė komunikacija – kontroliuojami informacijos mainai. Vidinė komunikacija motyvuoja. Vidinė komunikacija apsimoka. Darbuotojai – svarbiausia auditorija. Komunikacijos kokybė nuo logistikos iki nuomonės keitimo. Išvados. Literatura.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2014 05 13
Dalykinė komunikacija
Dalykinė komunikacija. Referatas. Komunikacija organizacijoje. Įvadas. Išorine komunikacija. Vidine komunikacija. Išorine komunikacija. Emocionalioji funkcija. Motyvacijos funkcija. Informacijos funkcija. Kontrolės funkcija. Komunikacijos efektyvumą lemia. Efektyvi vidinė komunikacija. Vidinės komunikacijos nauda. Kintanti vidinė ...
Vadybos referatai, Referatas, 5 psl.
2013 05 12
Kas yra komunikacija
Komunikacija. Komunikacijos rūšys. Vidinė ir išorinė komunikacija. Biologinė ir socialinė komunikacija. De fleur tarpasmeninis komunikacijos modelis. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija. Masinė komunikacija. Organizuota komunikacija. Grupinė komunikacija. Tarpasmeninė komunikacija. Asmeninė komunikacija. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2015 05 17
Vidinė ir išorinė komunikacija
Komunikacija organizacijoje išorinė ir vidinė. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija vyksta. Vertikali komunikacija. Komunikacija organizacijoje atlieka 4 pagrindines funkcijas. Vidinė komunikacijos struktūra. (Pavyzdys) AB “Swebank” banko vidinė organizacijos komunikacijos struktūra. Išorinė komunikacijos struktūra.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 02 14
Praktika kelionių agentūroje Kauno Grūda
Įvadas. Įmonės charakteristika. Vykdomos veiklos. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės paslaugų teikimo procesas. Komunikacija įmonėje. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija. Vertikali komunikacija. Komunikacija tarp įmonės darbuotojų ir klientų. Įmonės marketingo vertinimas pagal marketingo kompleksą. Produktas. Kainodara. ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 psl.
2014 04 03
Komunikacija organizacijoje: vidinė ir išorinė
Įvadas. Komunikacija. Komunikacija skirstoma į. Komunikacijos priemonės. Žodinės, nežodinės ir rašytinės komunikacijos metodai ir būdai. Žodinės komunikacijos būdai. Nežodinė komunikacija. Rašytinės komunikacijos metodas. Rašytinės komunikacijos būdai. Darbuotojų komunikacija organizacijoje. Vidinė komunikacija. Informacijos ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 12 psl.
2015 01 06
Įmonės vidinės ir išorinės komunikacijos vertinimas
Temos aktualumas. Uab ,,Minrūvita”. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. NUSTATYTOS PROBLEMOS. Vidinė komunikacija. Komunikacija tarp vadovo ir kolektyvo. Išorinė komunikacija. . Komunikacija tarp vadybininkų ir klientų. Vidinė komunikacija. Komunikacija tarp vadybininkų ir gamybos darbuotojų. Vidinė ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2016 03 31
Komunikacija
Darbo tikslas: pateikti žodžio “kominikacija”apibrėžimus, apibūdinti vadovo komunikacijų rūšių įvairovę, atskleisti komunikacijos problemas, efektingos komunikacijos reikšmę bei komunikacijos įtaką vadovo darbui. Vertikalioji komunikacija. Bendrai apie komunikaciją. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 7 psl.
2011 06 21
Komunikacija organizacijoje referatas
Įvadas. Komunikacijos organizacijoje klasifikacija. Vidinė organizacijos komunikacija. Tarpasmeninė komunikacija ir ją įtakojantys veiksniai. Komunikacija organizacijos viduje. Išorinė komunikacija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2014 10 28
Vidinė ir išorinė komunikacija organizacijoje
Įvadas. Komunikavimo ir organizacijos samprata. Komunikacijos organizacijoje rūšys ir funkcijos. Vidinė komunikacija. Vidinės komunikacijos reikšmė ir nauda organizacijoje. Išorinė komunikacija. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 10 psl.
2014 01 06
Žodinė komunikacija skaidrės
Žodinė komunikacija. Temos tikslas. Darbo uždaviniai. Kas yra komunikacija? Komunikavimas. Kas yra žodinė komunikacija? Žodinės komunikacijos rūšys. Komunikacijos rūšys. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija. Žodinės komunikacijos forma. Komunikacijos svarba. Komunikacijos nauda. Kaip sugebėti įtaigiai kalbėti? Žodinės ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2017 10 09
Bendravimas ir komunikacija organizacijoje
Įvadas. Išorinė komunikacija organizacijoje. Komunikacija tarp organizacijos ir žiniasklaidos. Vidinė komunikacija organizacijoje. Vadovo vaidmuo organizacijoje. Išvados. Literatūra.
Psichologijos referatai, Referatas, 9 psl.
2013 04 21
Trąšos ARVI praktikos ataskaita
Vidinė ir išorinė įmonės komunikacijos struktūra. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija. Duomenų apdorojimo priemonės. Tradicinių ir elektroninių dokumentų rengimo tvarka. Biuro ir informacinių technologijų įrangos panaudojimas.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 psl.
2015 11 02
Dalykinė komunikacija skaidrės
Dalykinė komunikacija. Komunikacija ir bendravimas. Komunikacijos rūšys, procesas, modeliai, funkcijos. Kas yra komunikacija? Komunikavimo pobūdis. Intraasmeninė socialinė komunikacija. Tarpasmeninė socialinė komunikacija. Asmens - grupės komunikacija. Grupinė komunikacija. Masinė komunikacija. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 38 psl.
2013 11 25
Komunikacija Visuomenių bendravimas
Įvadas. Intraasmeninė socialinė komunikacija. Tarpasmeninė socialinė komunikacija. Asmens-grupės komunikacija. Masinė komunikacija. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Rašytinė ir nerašytinė komunikacija. Asmeninė ir dalykinė komunikacija. Socialinė komunikacija. Komunikacijos rūšys, procesas, modeliai. Išvados 2. 0. Gauta ...
Psichologijos referatai, Referatas, 7 psl.
2014 05 14
Tarpasmeninė ir grupinė komunikacija
Įžanga. Tarpasmeninė komunikacija. Tarpasmeninės komunikacijos svarba verslo įmonėje. Tarpasmeninę komunikaciją įtakojantys veiksmai. Grupinė komunikacija. Grupės samprata. Grupės reikšmė. Grupių rūšys. Vaidmenys komunikuojančioje grupėje. Šiuolaikinio komunikavimo būdai grupinėse organizacijose. Komunikacija verslo ...
Sociologijos referatai, Referatas, 25 psl.
2011 04 29
UAB „Kanrugė“ vidinė komunikacija
UAB „ Kanrugė “ vidinė komunikacija Ar pakankamai dėmesio yra skiriama Jūsų įmonės vidinei komunikacijai. Kokiu būdu dažniausiai gaunate informaciją. Koks informacijos pateikimo kanalas Jums yra priimtinausias. Kaip vertintumėte savo santykius su vadovu. Ar Jūs rekomenduotumėte vadovą , kaip darbdavį , savo draugams. Jeigu ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2017 11 06
Komunikacija organizacijoje skaidrės
Komunikacija - tai. Komunikacijos organizacijoje tikslai. Komunikacija organizacijoje atlieka keturias pagrindines funkcijas. Bendravimo tikslas – pasikeisti informacija. Norint įsitikinti ar pranešimas teisingai suprastas yra būtinas GRĮŽTAMASIS RYŠYS. Pagal naudojamo kodo specifiką komunikacija gali būti. Neverbalinę komunikaciją ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 33 psl.
2014 04 30
Organizacijos komunikacijos struktūra
Darbo tikslas. Organizacijos samprata. Organizaciją sudaro grupės, o grupes – žmonės, kurie turi veikti harmoningai. Išorinė komunikacija vyksta. Vidinė komunikacija vyksta. Organizacijos kaip atviros sistemos ryšiai su aplinka. Komunikacija taip pat gali būti. Gandai. Komunikacija organizacijoje atlieka 4 pagrindines funkcijas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2013 11 06
Komunikacija skaidrės
Komunikacija. Kas yra komunikacija? Komunikacijos procesas. Komunikacijos komponentai. Komunikacija lygių analizė. Komunikacijos proceso elementai. Komunikacijos proceso sąlygos. Asmens-grupės komunikacija. Masinė komunikacija. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Rašytinė ir nerašytinė komunikacija. Asmeninė ir dalykinė ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 06 16
Įmonės vidinė komunikacija darbuotojų nuomonių kontekste
Įvadas. Vidinės komunikacijos teorija. Komunikacijos organizacijoje samprata. Komunikacijos modeliai. Komunikacijos procesas. Vidinė komunikacija organizacijoje. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Susirinkimai ir jų planavimas organizacijoje. Vidinės komunikacijos problematika organizacijoje. Vlc„Smaragdo miškas“ organizacijos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2016 02 29
Politinė komunikacija
Politinkė komunikacija. SVARBIAUSIOS DIMENCIJOS (sudėtinės dalysPolitinės komunikacijos funkcijos. Komunikavimo sfera. Šiuolaikinė politinė erdvė. „Kalbėti – tai daryti“. Konfliktas politikoje. Televizijos vaidmuo. Išlikimas informaciniame lauke. Norint išlikti infolauke. Partijos ir politinė komunikacija. Masinės politikos ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 10 psl.
2015 01 20
Tarpusavio konfliktai dideliuose kolektyvuose
Tarpusavio darbo santykiai dideliuose darbo kolektyvuose. Įvadas. Komunikacijos samprata. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Komunikacijos procesas. Tarpasmeninė komunikacija ir ją įtakojantys veiksniai. Komunikacija organizacijų viduje. Komunikacijos rūšys. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija. Vertikalioji komunikacija. ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2012 11 18
Tarpasmeninis konfliktas: komunikacija iš skirtingų psichoterapinių sistemų perspektyvos
Įvadas. Komunikacija iš psichoanalitinės psichoterapijos perspektyvos. Komunikacija iš individualiosios psichoterapijos perspektyvos. Komunikacija iš į asmenį orientuotos psichoterapijos perspektyvos. Komunikacija iš egzistencinės psichoterapijos perspektyvos. Komunikacija iš geštalto psichoterapijos perspektyvos. Komunikacija iš ...
Psichologijos referatai, Referatas, 7 psl.
2013 10 29
Galvosūkiai ir stalo žaidimai verslo planas
Organizacijos strateginis planas. Įmonės charakteristika Pavadinimas ir aprašymas. Aplinkos analizė Išorinės aplinkos analizė. Įmonių teisinę formą reglamentuojantys įstatymai. Vadovavimas Organizacinės struktūros projektavimas. Komunikacija Vidinė komunikacija organizacijoje. Išorinė komunikacija organizacijoje. Už parduotas ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 12 psl.
2017 03 03
AB TEO LT vidinės komunikacijos analizė ir tobulinimo galimybės
Vidinės komunikacijos analizė. Komunikacijos samprata. Vidinės komunikacijos samprata. Vidinės komunikacijos raiška organizacijoje. Ab „Teo lt“ vidinė komunikacija. Tyrimo metodologija. AB „TEO LT“ įmonės charakteristika. AB „TEO LT“ vidinė bendrovės komunikacija. Ab „Teo lt“ vidinės komunikacijos tobulinimo galimybės.
Vadybos analizės, Analizė, 9 psl.
2015 10 24
Komunikacija tarptautineje firmoje
Įvadas. Komunikacija. Komunikacijos samprata. Komunikacijos rūšys. Komunikacijos problemos. Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija. Tarptautinės firmos. Istorija. Klasifikavimas. Komunikacija tarptautinėje firmoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 24 psl.
2012 10 25
Vidinė komunikacija – ryšiai su darbuotojais
Vidinė komunikacija – ryšiai su darbuotojais.
Vadybos aprašymai, Aprašymas, 5 psl.
2016 05 23
Vidinė organizacijos komunikacija
Komunikacija šiandien yra neatsiejama gyvenimo dalis, kuri įgalina egzistenciją šiuolaikinėje greitai kintančioje visuomenėje. Komunikacijos būdu individai sukuria tam tikrą socialinį bendravimą su kitais, taipogi, įtraukia dalyvius, kurie veikia skirtingoje, bet kiek persipinančioje aplinkoje kurioje žmonės siunčia ir gauna ...
Vadybos referatai, Referatas, 4 psl.
2013 10 12