Vidutinio klimato juosta

300 dokumentų
Klimato juostos
Klimato juostos. Pagrindinės klimato juostos. Išskiriamos keturios klimato juostos. Pagrindinės klimato juostos. Pusiaujo klimato juostoje. Atogrąžų klimato juostoje. Vidutinių platumų klimato juostoje. Arktinėje ir antarktinėje klimato juostoje. Pereinamosios klimato juostos. Subekvatorinėje klimato juostoje. Subtropinėje klimato ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2012 11 27
Vidutines klimato juostos miškai
Vidutinės klimato juostos miškai. Vidutinio klimato juostos miškai. Lapuočių arba mišrieji miškai. Plačialapiai miškai. Lapuočių ir mišriųjų miškų gyvūnija. Mišriųjų plačialapių miškų augalai išsidėstę ardais. Augalų prisitaikymas mišriųjų plačialapių miškuose. Rečiausi mišriųjų plačialapių miškų augalai. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 05 26
Vidutinio klimato juostos miškai
Vidutinio klimato juostos miškai. Vidutinio klimato juostos miškų biomas skirstomas į. Klimato sąlygos. Vidutinio klimato juostos miškai Gyvūnija. Rudoji lapė. Lapės Fizinė charakteristika. Pilkoji rupūžė. Vidutinio klimato juostos miškai augalija. Paprastoji pušis . Paprastasis ąžuolas. Naudota literatūra.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2017 03 13
Vidutinės klimato juostos miškai skaidrės
Vidutinės klimato juostos miškai. Vidutinio klimato juostos. Vidutinio klimato juostos miškai. Vidutinio klimato juostos miškai klesti. Vidutinio klimato juostos miškų biomas skiriamas į. Mišriuosius miškus. Medžių lapija. Krūmai ir žolės (pomiškis). Tipiški Europos miškų medžiai. Ąžuolas. Uosis. Kaštonas. Raktažolė. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2016 03 24
Subekvatorinė klimato juosta
Subekvatorinė klimato juosta. Subekvatorinis klimatas - klimato juosta tarp pusiaujo ir atogrąžų (tropinės) klimato juostų. Sausasis-vasaros sezonas trunka didžiąją metų dalį. Drėgnuoju-žiemos sezonu temperatūra. Temperatūra yra šilta ir stabili ištisus metus. Afrika. Berbera, Somalis. Pietų amerika. Cuiaba, Brazilija. Pietų ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 04 21
Klimato juosta
Klimato juosta Ypatumai Geografinė zona Augalija. Arktinė ir antarktinė. Subarktinė ir subantarktinė. Vidutinių platumų.
Geografijos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2015 11 06
Atogrąžų klimato juosta
Atogrąžų klimato juosta. Tikslas. Atogrąžų klimato juostos savybės. Kritulių kiekis gruodį. Atogrąžų klimato juostos išsidėstymas Žemės rutulyje. Šalys esančios atogrąžų klimato juostoje. Valstybių, esančių atogrąžų klimato juostoje, gyventojų gyvenimo sąlygos. Augalija. Mirtingumas. Testas. Kurie žemynai ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2017 05 19
Vidutinio klimato miškai
Vidutinio klimato juostos miškai. Gamtinės sąlygos. MAugalija. Augalijos prisitaikymas. Miškų skirstymas. Augalai kurių pamatyt jau turbūt neteks. Augalijos gausa. Gyvūnija. Gyvūnų prisitaikymas. Dirvos organizmai. Vidutinio klimato juostų gyvūnija. Kodėl verta aplankyti šiuos miškus.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 11 02
Arktine ir antarktine klimato juosta. Arktinė ir antarktinė klimato juosta. Būdinga ilga. Žiemą dėl anticiklonų vyrauja giedri. Arkties gyvūnija. Arkties baltasis lokys- ant plaukiojančių ledlaukių ir sausumoje gyvena baltasis lokys. Arktinė lapė. Šis gudrus mažas gyvūnas, nors mažas. Arkties jūrų vėplys. Šie žinduoliai ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2016 11 14
Atogražų ir paatogražio klimatas
Atogrąžų ir paatogrąžio klimatas. Atogrąžų klimatas. Atogrąžų juostai būdingas sausas ir karštas klimatas. Atogrąžų juosta. Susiformavo tuose mūsų planetos rajonuose. Atogrąžų juostoje ryškūs keturi klimato tipai. Žemyninis atogrąžų klimatas. Šiaurės pusrutulyje paplitęs šiaurės afrikoje. Šiam tipui būdingas ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2013 04 02
Vidutinio klimato miškai skaidrės
Vidutinio klimato miškai. Klimatas. Šiai klimato juostai būdingas sezoniškumas (4 sezonai) šalta žiema. Būdinga gyvūnija. Mišriuose miškuose geros sąlygos gyventi tokiems gyvūnams. Būdinga augalija. Vidutinių platumų klimato juostoje auga Spygliuočių miškai Lapuočių miškai Mišrieji miškai Stepės. Būdinga didelė ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 05 02
Arktinė antarktinė klimato juosta
Arktinė antarktinė klimato juosta. Purvini liežuvėliai. Mėginiai iš ežero po ledu. Antarktidos klimatas. Augalija ir gyvūnija. Žuvys. Transantarktiniai kalnai. Salos. Sausumos vandenys. Gražiausi Antarktidos vaizdai.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2013 05 19
Arktine ir antarktine klimato juosta
Arktine ir antarktine klimato juosta. Arktinė ir antarktinė klimato juosta. Būdinga ilga. Ledynai. Arktinė dykuma. Arkties gyvūnija. Arkties baltasis lokys. Ant plaukiojančių ledlaukių ir sausumoje gyvena baltasis lokys. Arktinė Lapė. Šis gudrus mažas gyvūnas, nors mažas dydije. Arkties Jūrų vėplys. Šitie žinduoliai yra iš ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 10 22
Klimato juostos skaidrės
Klimato juostos. Tikslas. Klimato juostos. Pagrindinės klimato juostos. Pereinamosios klimato juostos. Lietuvos klimatas. Pusiaujo klimato juostoje. Atogrąžų klimato juostoje. Vidutinių platumų klimato juostoje. Arktinėje ir antarktinėje klimato juostoje. Subekvatorinėje klimato juostoje. Subtropinėje klimato juostoje. Subarktinę ir ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2013 12 11
Lietuvos miškai
Lietuva yra vidutinio klimato juostoje, kurioje auga mišrieji miškai. Šie miškai klesti vidutinio klimato juostoje, kur yra ryškūs metų laikai ir per metus iškrinta gausūs krituliai. Kitados beveik visa lietuvos teritorija buvo apaugusi gūdžiais miškais. Miškingumo kaita. Miškingumo skirtumai. Miško ardai. Medynų rūšinė ...
Biologijos referatai, Referatas, 6 psl.
2011 01 11
Bioprodukcinio ūkio sandara
Bioprodukcinį ūkį sudaro žemės ūkis, miškų ūkis, žvejyba ir žuvivaisa. Bio ūkio tipai Intensyvus - tai lemia mechanizmas (daugiafūnkciniai traktoriai, kombainai bei kita žemės ūkio technika) ir ekstensyvus- pagrindinei įrankiai yra kauptukai, žagrė ir pjautuvas bei du kartus mažiau yra traktorių negu JAV žemės ūkiai. Bio ...
Geografijos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2013 10 24
Vidutinių platumų miškai skaidrės
Vidutinių platumų miškai. Vidutinio klimato juostos miškai užima didelę dalį Europos. Lapuočių miškas. Medžiai. Vidutinio klimato juostos. Mišriųjų plačialapių miškų pasiskirstymas Žemėje. Ardų išsidėstymas. Vidutinių platumų klimato miškuose dažniausiai aptinkami medžiai yra ąžuolai. Paprastasis bukas. Ten, kur ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 09 22
Klimato kaita
Temos aktualumas. Klimato kaitos samprata. Kas yra klimato kaita? Plačiau apie klimato kaitą. Dėl žmonių veiklos išsiskiriančios šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Klimato kaitos grėsmės. Grėsmę kelianti klimato kaita. Klimato kaita ir pramonė. Ką daro pramonės įmonės? Klimato kaitos stabdymas ir adaptacija. Klimato kaita ir ...
Geologijos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 05 24
Vidutinių miškų biomas
Skaidrės apie vidutinių miškų biomą. Vidutinės klimato juostos miškų biomas. Mišriųjų plačialapių miškų pasiskirstymas žemėje. Mišriųjų plačialapių miškų augalai išsidėstę ardais. Augalų prisitaikymas mišriųjų plačialapių miškuose. Rečiausi mišriųjų plačialapių miškų augalai. Mišriųjų plačialapių ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2013 05 15
Klimato kaitos švelninimo priemonės
Įvadas. Klimato kaitos ir atšilimo priežastys. Gamtinių ir socialinių sektorių jautrumas klimato kaitai. Klimato kaitos švelninimo priemonės. Tarptautinės klimato kaitos švelninimo priemonės. Klimato kaitos prognozės. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 16 psl.
2012 03 21
Biomai ir bioįvairovė
Biomai ir bioįvairovė. Vidutinio klimato juostoje. Išsiskiria ryškūs metų. Vidutinio klimato juostos gyvūnai. Kiškis. Stepės. Tai žolynais apaugusios sausumos su kur ne kur pasitaikančiais medžiais vadinamos įvairiai. Stepių gyvūnai. Švilpikas. Savana. Tai subekvatorinių platumų geografinė zona. Vyrauja varpinės žolės su ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 05 24
Vidutinių platumų miškai
Vidutinių platumų klimato juosta. Paplitimas. Klimato bruožai. Būdingi keturi sezonai, Vidutinė metinė temperatūra apie 9 °C. Augalai. Paprastasis klevas (lot. Acer platanoides). Gyvūnai. Rudoji lapė (lot. Vulpes. Įdomybės. Taigos skiriamos į dvi dalis pagal medžių lajos tankumą tamsioji taiga vyrauja eglės.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2014 04 04
Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje referatas
Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata ir teoriniai pagrindai. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių rūšys. Smulkiojo ir vidutinio verslo sektoriaus esamos situacijos analizė. Smulkiojo ir vidutinio verslo reikšmė ekonomikos plėtrai. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros problemos. Smulkaus ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 psl.
2017 10 08
Atogrąžų ir paatogrąžio klimatas skaidrės
Atogrąžų ir paatogrąžio klimatas. Atogrąžų klimatas. Atogrąžų juosta. ◊◊◊. Žemyninis atogrąžų klimatas. ◊◊◊. Vakarinių pakrančių atogrąžų klimato tipas. ◊◊◊. Rytinių pakrančių atogrąžų. Klimato tipas. Jūrinio atogrąžų klimato tipas. Paatogrąžio klimatas. Žemyninio paatogrąžio. Klimato tipas. ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2016 02 09
Klimato kaitos padariniai
Įvadas. Priežastys. Apledėjimas. Pokyčiai vandenynuose. Co2 dujos. Žmogaus veiklos įtaka klimato pokyčiams. Klimato poveikis aplinkai. Klimato poveikis ŽMOGUI. Ar verta dabar susirūpinti dėl klimato kaitos?. Pradėk nuo savęs.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2013 11 17
Pramonės tarša pasaulyje kas lemia klimato kaitą? klimato atšilimą?
Pramonės tarša pasaulyje Kas lemia klimato kaitą? Klimato atšilimą?. Klimato kaita – kas tai?. Kodėl kinta klimatas?. Šiltnamio efektas. Dėl mūsų veiklos išsiskiriančios šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Klimato kaitos įrodymai. Klimato kaita ir jos padariniai. Klimato tyrėjų darbas. Kaip sustabdyti klimato kaitą?. Ką ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 39 psl.
2013 10 23
Lietuvos klimatas
Lietuvos klimatas. Vėsiojo vidutinio klimato zonoje. Daugiausiai kritulių iškrenta vasarą. Veiksniai. Svarbiausias lietuvos klimato savybes lemia. Globalus veiksnys. Didėja klimato kontinentalumas. Oro temperatūros kaitos tendencijas. Klimato kaitos ypatumai lietuvoje daugiausia priklauso. Vidutinė temperatūra. Vidutinė daugiametė ...
Geografijos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2013 02 25
Klimato kaita, įtaka sveikatai, sauga
Klimato kaita, įtaka sveikatai, sauga. Klimato kaita. Klimato kaitos padariniai. Kokias grėsmes klimato pokyčiai atneša žmonių sveikatai? Kaip galime apsisaugoti nuo klimato pokyčių pasekmių (kaitros, šalčio, kraujasiurbių nariuotakojų)? Naudota literatūra. Išvados.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2017 09 20
Smulkiojo ir vidutinio verslo privalumai ir trūkumai
Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo svarba šalies ekonomikoje. Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmenys ekonomikoje. Smulkaus ir vidutinio verslo pagrindiniai rodikliai. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių rūšys. Individualioji įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Ne ...
Vadybos referatai, Referatas, 33 psl.
2014 04 11
Klimato kaita, jos poveikis žmonėms ir aplinkai
Klimato kaita, jos poveikis žmonėms ir aplinkai. Kas yra klimato kaita? Kokios klimato kaitos priežastys? CO₂ dujos. Žmogaus veiklos įtaka klimato pokyčiams. Prisitaikymo prie besikeičiančių klimato sąlygų galimybės Lietuvoje. Vidutinė oro tempetatūra žemėje. XXI amžiui prognozuojami tokie klimato pokyčiai. Galimi klimato ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2017 01 15