Vidutinio klimato juostos miškai

300 dokumentų
Vidutinio klimato juostos miškai
Vidutinio klimato juostos miškai. Vidutinio klimato juostos miškų biomas skirstomas į. Klimato sąlygos. Vidutinio klimato juostos miškai Gyvūnija. Rudoji lapė. Lapės Fizinė charakteristika. Pilkoji rupūžė. Vidutinio klimato juostos miškai augalija. Paprastoji pušis . Paprastasis ąžuolas. Naudota literatūra.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2017 03 13
Vidutinės klimato juostos miškai skaidrės
Vidutinės klimato juostos miškai. Vidutinio klimato juostos. Vidutinio klimato juostos miškai. Vidutinio klimato juostos miškai klesti. Vidutinio klimato juostos miškų biomas skiriamas į. Mišriuosius miškus. Medžių lapija. Krūmai ir žolės (pomiškis). Tipiški Europos miškų medžiai. Ąžuolas. Uosis. Kaštonas. Raktažolė. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2016 03 24
Vidutines klimato juostos miškai
Vidutinės klimato juostos miškai. Vidutinio klimato juostos miškai. Lapuočių arba mišrieji miškai. Plačialapiai miškai. Lapuočių ir mišriųjų miškų gyvūnija. Mišriųjų plačialapių miškų augalai išsidėstę ardais. Augalų prisitaikymas mišriųjų plačialapių miškuose. Rečiausi mišriųjų plačialapių miškų augalai. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 05 26
Vidutinio klimato miškai
Vidutinio klimato juostos miškai. Gamtinės sąlygos. MAugalija. Augalijos prisitaikymas. Miškų skirstymas. Augalai kurių pamatyt jau turbūt neteks. Augalijos gausa. Gyvūnija. Gyvūnų prisitaikymas. Dirvos organizmai. Vidutinio klimato juostų gyvūnija. Kodėl verta aplankyti šiuos miškus.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 11 02
Vidutinių platumų miškai skaidrės
Vidutinių platumų miškai. Vidutinio klimato juostos miškai užima didelę dalį Europos. Lapuočių miškas. Medžiai. Vidutinio klimato juostos. Mišriųjų plačialapių miškų pasiskirstymas Žemėje. Ardų išsidėstymas. Vidutinių platumų klimato miškuose dažniausiai aptinkami medžiai yra ąžuolai. Paprastasis bukas. Ten, kur ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 09 22
Vidutinio klimato miškai skaidrės
Vidutinio klimato miškai. Klimatas. Šiai klimato juostai būdingas sezoniškumas (4 sezonai) šalta žiema. Būdinga gyvūnija. Mišriuose miškuose geros sąlygos gyventi tokiems gyvūnams. Būdinga augalija. Vidutinių platumų klimato juostoje auga Spygliuočių miškai Lapuočių miškai Mišrieji miškai Stepės. Būdinga didelė ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 05 02
Vidutinės juostos miškų biomas skaidrės
Vidutinės juostos miškų biomas. Klimato juostos. Kas yra vidutinės juostos miškų biomas? Paplitimas. Vidutinio klimato juostos miškų biomas skirstomas į. Mišrieji miškai. Lapuočių miškai. Gyvūnija. Gyvūnų prisitaikymas prie temperatūros kaitos. Augalija. Augalų prisitaikymas prie temperatūros kaitos. Tipiški Europos miškų ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2017 03 13
Lietuvos miškai
Lietuva yra vidutinio klimato juostoje, kurioje auga mišrieji miškai. Šie miškai klesti vidutinio klimato juostoje, kur yra ryškūs metų laikai ir per metus iškrinta gausūs krituliai. Kitados beveik visa lietuvos teritorija buvo apaugusi gūdžiais miškais. Miškingumo kaita. Miškingumo skirtumai. Miško ardai. Medynų rūšinė ...
Biologijos referatai, Referatas, 6 psl.
2011 01 11
Klimato juostos skaidrės
Klimato juostos. Tikslas. Klimato juostos. Pagrindinės klimato juostos. Pereinamosios klimato juostos. Lietuvos klimatas. Pusiaujo klimato juostoje. Atogrąžų klimato juostoje. Vidutinių platumų klimato juostoje. Arktinėje ir antarktinėje klimato juostoje. Subekvatorinėje klimato juostoje. Subtropinėje klimato juostoje. Subarktinę ir ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2013 12 11
Klimato juostos
Klimato juostos. Pagrindinės klimato juostos. Išskiriamos keturios klimato juostos. Pagrindinės klimato juostos. Pusiaujo klimato juostoje. Atogrąžų klimato juostoje. Vidutinių platumų klimato juostoje. Arktinėje ir antarktinėje klimato juostoje. Pereinamosios klimato juostos. Subekvatorinėje klimato juostoje. Subtropinėje klimato ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2012 11 27
Klimato juostos prezentacija
Klimato juostos. Pagrindinės ir pereinamosios klimato juostos. Klimatas mūsų planetoje nepaprastai įvairus. Skiriamos keturios pagrindinės ir trys pereinamosios klimato juostos. Kas yra oro masė? Tai didelis troposferos. Oro masių tipai. Pusiaujo- karštos ir. Klimato juostų ypatumai.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2016 11 01
Vidutinių miškų biomas
Skaidrės apie vidutinių miškų biomą. Vidutinės klimato juostos miškų biomas. Mišriųjų plačialapių miškų pasiskirstymas žemėje. Mišriųjų plačialapių miškų augalai išsidėstę ardais. Augalų prisitaikymas mišriųjų plačialapių miškuose. Rečiausi mišriųjų plačialapių miškų augalai. Mišriųjų plačialapių ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2013 05 15
Biomai ir bioįvairovė
Biomai ir bioįvairovė. Vidutinio klimato juostoje. Išsiskiria ryškūs metų. Vidutinio klimato juostos gyvūnai. Kiškis. Stepės. Tai žolynais apaugusios sausumos su kur ne kur pasitaikančiais medžiais vadinamos įvairiai. Stepių gyvūnai. Švilpikas. Savana. Tai subekvatorinių platumų geografinė zona. Vyrauja varpinės žolės su ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 05 24
Šiaurės Amerikos apibūdinimas
Šiaurės Amerikos apibūdinimas. Regiono sudėtis. Šalys ir žemėlapis. Regiono Geografinė aplinka. Geografinės padėties ypatumai. Geologinė sandara ir paviršius. Klimato ypatumai. Žemyno klimato juostos. Gyvosios gamtos ypatumai. (geografinės zonos). Drėgnieji atogrąžų miškai. Dykumos. Kietalapiai retmiškiai ir krūmynai. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2017 05 17
Klimatas geografijos pristatymas
Klimatas. Klimato klasifikacija. Taip gali atrodyti orų žemėlapis. Vietovės klimatą apibrėžiantys veiksniai. Klimato rodikliai. Pasaulio meteorologiniai rekordai. Lietuvos meteorologiniai rekordai. Klimato juostos. Pereinamos klimato juostos. Žmogaus įtaka orams. Kraštutinumai. Klausimanija. Priežastys.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2017 03 11
Atogrąžų klimato juosta
Atogrąžų klimato juosta. Tikslas. Atogrąžų klimato juostos savybės. Kritulių kiekis gruodį. Atogrąžų klimato juostos išsidėstymas Žemės rutulyje. Šalys esančios atogrąžų klimato juostoje. Valstybių, esančių atogrąžų klimato juostoje, gyventojų gyvenimo sąlygos. Augalija. Mirtingumas. Testas. Kurie žemynai ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2017 05 19
Europos klimatas
Klimato juostos europoje. Klimato atšilimas pakeis europos kraštovaizdį. Subarktinė ir subantarktinė - vyraujančios oro masės yra arktinė arba antarktinė ir vidutinių platumų. Vasara vėsi ir trumpa, žiema ilga ir labai šalta.
Geografijos referatai, Referatas, 2 psl.
2013 06 23
Gamtinės zonos
Zona. Klimato juosta. Dirvožemiai. Augalija. Gyvūnija. Spygliuočiai miškai (taigaTundra ir. Miškatundrė. Plačialapiai ir mišrieji miškai. Miškastepė ir stepė. Kietalapiai miškai ir krūmokšniai. Pusdykumės ir dykumos. Savanos ir retmiškiai. Tropiniai (drėgnieji) miškai.
Geografijos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2015 03 21
Klimato juostos pristatymas
Klimato juostos. Tikslas. Mokėti įvardinti klimato juostas ir nusakyti joms būdingus bruožus. Klimato juostos, kuriose vyrauja viena oro masė vadinamos pagrindinėmis klimato juostomis. Pagrindinės klimato juostos. Pusiaujo klimato juostoje ištisus metus aukšta temperatūra. Atogrąžų klimato juostoje susiformuoja aukštas atmosferos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2014 05 11
Klimato kaita
Temos aktualumas. Klimato kaitos samprata. Kas yra klimato kaita? Plačiau apie klimato kaitą. Dėl žmonių veiklos išsiskiriančios šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Klimato kaitos grėsmės. Grėsmę kelianti klimato kaita. Klimato kaita ir pramonė. Ką daro pramonės įmonės? Klimato kaitos stabdymas ir adaptacija. Klimato kaita ir ...
Geologijos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 05 24
Klimatas skaidrės
Orai ir klimatas. Orai– tai atmosferos būklė tam tikru laiku ir tam tikroje vietoje. Klimatas- vidutinė daugiametė orų seka, būdinga kuriai nors vietovei. Orų prognozė. Oro stebėjimo prietaisai. Oro masė. Oro masės. Ciklonas. Anticiklonas. Klimato juostos. Lietuvos orų rekordai.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2012 10 04
Miškų ūkis geografijos projektas
Miškų ūkis. Miškų ūkis – bioprodukcinio ūkio sritis. Miškų ūkio tipai ir juostos. Didžiausi miškų plotai yra vidutinio klimato juostoje ir tarp atogrąžų. Šiaurės miškų juostoje vyrauja spygliuočiai. Veiklos, apimančios miškų atkūrimą. Miškų atkūrimas, įveisimas. Miškų priežiūra. Vieni pavojingiausių ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 05 22
Europa geografijos skaidrės
Europa. Šalys. Prisiminkime Europos šalių vėliavas. Klimatas. ir vandenynai. Klimato juostos. Orai. Vandenynas. Vandenynų uraganai. GyvŪnai. Dabartinė Europos gyvūnija susiformavo pasitraukus paskutiniam ledynui ir atsiradus augalijai. Rudasis lokys. Stumbras. Briedis. Naminė pelėda. Kokie tai gyvūnai? Upės. Didžiausios Europos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 38 psl.
2016 12 15
Dregnėji atogražu miškai
Drėgnieji atogrąžų miškai. Drėgnieji atogrąžų miškai Pusiaujinis arba Ekvatorinis klimatas yra tropinio klimato tipas. Drėgnieji atogrąžų miškai– gamtinis biomas*. Augalija Paparčiai Orchidėja Epifitas Lianos Atogrąžų miškas amžinai žaliuojantis. Drėgnieji miškai yra. Gyvūnija gausi ir įvairi, todėl gali išmisti ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2016 09 14
Miškai – pasaulio turtas skaidrės
Miškai – pasaulio turtas. Miškų svarba. Miškai sugeria anglies. Pasulyje miškai išsidėstę dviem juostom. Šiaurės juosta pietų juosta. Šiaurės juostos miškų augalija. Miškai plyti vėsaus. Mediena kieta, sunki, lėtai pūva. Amžino įšalo atšiaurios teritorijos sunkiai pasiekiamos. Kėnis Maumedis. Miškai plyti drėgno. Jų ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2015 05 07
Atogražų ir paatogražio klimatas
Atogrąžų ir paatogrąžio klimatas. Atogrąžų klimatas. Atogrąžų juostai būdingas sausas ir karštas klimatas. Atogrąžų juosta. Susiformavo tuose mūsų planetos rajonuose. Atogrąžų juostoje ryškūs keturi klimato tipai. Žemyninis atogrąžų klimatas. Šiaurės pusrutulyje paplitęs šiaurės afrikoje. Šiam tipui būdingas ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2013 04 02
Biomai
Vidutinės klimato juostos miškai. Augalija. Augalų prisitaikymas. Gyvūnai. Gyvūnų prisitaikymas žiemą. Dirvos organizmai.
Geografijos aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2013 05 13
Vidutinės juostos miškų biomas
Vidutinės juostos miškų biomas. Vidutines juostos miškų pasiskirstymas Žemėje (žalia spalva). Miškų reikšmė. Gamina deguonį, sulaiko atmosferos teršalus. Vidutinės klimato juostos miškai. Paplitę daugiausiai Europoje, Rytų Azijoje. Augalija. Šio biomo augančių. Augalų prisitaikymas. Rudenį dauguma augalų. Gyvūnai. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2015 02 09
Miškas pasaulio turtas
Miškai – pasaulio turtas. Išmoksime. Miškų svarba. Pasulyje miškai išsidėstę dviem juostom. Šiaurės juostos miškų augalijos ypatumai. Eglė. Pušis. Kėnis Maumedis. Kedras Pilkasis kėnis. Pietų juosta. Pusiaujo drėgnieji miškai. Pusiaujo miškai - daugiaardžiai. Kaučiukmedis. Miškingumas. Pasaulio miškingumas. Lietuvos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 48 psl.
2015 04 29
Miškai ir jų ištekliai
Miškai ir jų ištekliai. Miškas. Miškų reikšmė. Pasauliniai miškų ištekliai. Tris penktadalius pasaulio miškų augina. Didžiausi pasaulio miškai (mln. ). Rusijos miškai. Brazilijos atogrąžų miškai. Kanados miškai. JAV miškai. Kinijos miškai (bambukai). Australijos atogrąžų miškai. Indonezijos miškas. Peru miškas. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2017 02 20