Viesosios kalbos planas

300 dokumentų
Viešosios kalbos analizė ir vertinimas
Teksto autoriaus asmenybė. Kalbos sakymo aplinkybės. Adresatas. Kalbos rūšis. Teksto kompozicija, struktūra. Kalbėjimo etika ir etiketas. Kalbos kultūra. Bendrinės kalbos normų laikymasis. Teksto stilius. Išvados.
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 psl.
2012 06 16
Viešosios kalbos planavimas ir sakymas
Viešosios kalbos planavimas ir sakymas. Įžanga. Įžangos uždaviniai. Patarimai. Pabaiga. Uždaviniai. Patarimai. Planavimo taisyklės. Bendri patarimai (kalbėjimui). Dėstymo pradžioje. Pereinant prie kito teiginio, darant dalines išvadas. Prieš pabaigą, apibendrinimą. Dialoge į klausimus atsakyk pilnais sakiniais.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2013 02 27
Viešosios kalbos parengimas
Viešosios kalbos parengimo ypatumai. Viešosios kalbos samprata. Kalba skirstoma į. Informacinę. Apeliacinę. Emocinę. Viešosios kalbos skirstymas pagal parengimo ir skaitymo būdą. Skaitomoji kalba. Laisvoji kalba. Improvizuota kalba. Neoficiali vieša kalba. Asmeninis pokalbis. Instruktažas. Seminaras. Susirinkimas. Pokalbis telefonu. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2013 01 29
Viešosios kalbos plano pavyzdys
Patyčios ir visuomenės moralinė degradacija Lietuvoje. TIKSLAS Įtikinti, kad Lietuva dar turi galimybę tapti ne smurto ir patyčių šalimi. Planas.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 psl.
2014 03 25
Viešoji kalba ir jos rengimas
Įvadas. Viešosios kalbos specifika. Viešosios kalbos samprata. Viešųjų kalbų rūšys ir stilius. Viešosios kalbos parengimas. Viešosios kalbos parengimo logika. Prieš pradedant kalbą. Viešosios kalbos sakymas. Praktika. Išvados. Literatūra.
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2012 03 17
Viešosios kalbos sakymo ypatumai
Įvadas. Viešojo kalbėjimo samprata. Viešosios kalbos bruožai. Viešosios kalbos turinio logika. Viešosios kalbos komponavimo būdai. Viešųjų kalbų sakymo būdai. Ekstralingvistiniai elementai. Teisminės kalbos. Teismų kalbų rengimo etapai. Teisminės kalbos struktūra. Dažniausiai teisininkų daromos klaidos. Išvados. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 15 psl.
2016 05 02
Viešosios kalbos samprata
Viešosios kalbos samprata. Viešosios kalbos apibrėžimas. Viešųjų kalbų rūšys ir stilius. Kalbos pagal parengimo ir sakymo būdą. Kalbos pagal tematiką ir oratoriaus veiklos sritį.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2015 05 09
Viešosios kalbos klacifikacija
Viešųjų kalbų klasifikacija. Kalbos pagal parengimo ir sakymo būdą. Kalbos pagal tematiką. Pagal funkcijas viešosios kalbos gali būti skirstomos į. Informacinės kalbos. Svarbiausios informacinių kalbų rūšys yra. Pranešimas. Skiriamos tokios paskaitų rūšys. Pamoka. Aiškinimas. Emocinės kalbos. Emocinių kalbų rūšys. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2016 11 19
Viešosios kalbos Jų rengimo etapai, sakymo būdai bei struktūra
Viešosios kalbos. Jų rengimo etapai , sakymo būdai bei struktūra. Akademinė paskaita. Viešųjų kalbų parengimo formos. Viešosios kalbos parengimo logika. Pristatymo planavimas ir parengimas. Pranešimo turinio numatymas. Plano sudarymas. Pristatymo pradžios ir pabaigos frazių įsiminimas. Pasisakymo repetavimas. Pristatymo ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 12 psl.
2017 02 12
Viešasis kalbėjimas kursinis darbas
ĮVADAS Viešasis kalbėjimas. Viešosios kalbos apibrėžimas Viešoji kalba. Viešosios kalbos sampra. Viešųjų kalbų rūšys ir stilius. Viešosios kalbos dalys. Pradžios ir pabaigos reikalavimai pradžia. Kas tinka pradžiai. Gera pradžia Penki principai gerai pradėti.
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2016 01 01
Viešosios sakytinės kalbos ypatumai referatas
Įvadas. Viešojo kalbėjimo samprata. Bruožai. Viešosios kalbos funkcija. Kalbos rūšys. Viešųjų kalbų sakymo būdai. Rengimasis viešajai kalbai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 psl.
2017 03 01
Viešosios kalbos kūrimas
Viešosios kalbos kūrimas Įvadas. Viešosios kalbos konspektas. Kirčiavimo užduotis.Aprašymas. Raštvedybos užduotis. Prašymas kolegijos direktorei. Prašymas priimti į darbą. Aprašymas. Motyvacijos laiškas. Išvados. Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 psl.
2017 12 29
Viešosios sakytinės kalbos ypatumai
Įvadas. Viešosios kalbos raida. Kalbos rūšys. Auditorijos rūšys. Rengimasis kalbai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 psl.
2016 09 25
Viešasis kalbėjimas Viešojo kalbėjimo samprata
Viešasis kalbėjimas Viešojo kalbėjimo samprata. Viešosios kalbos parengimo formos. Viešoji monologinė kalba. Intencija ir tikslas. Laikas , vieta. Auditorijos išprusimo lygis , amžius. Viešosios kalbos kompozicija Įžanga. Viešosios kalbos kompozicijos principai.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2017 02 12
Viešųjų kalbų sakymo būdai
Viešųjų kalbų sakymo būdai. Įvadas. Teksto skaitymas. Pristatymo privalumai. Pristatymo trūkumai. Sakymas atmintinai. Šiuo atveju svarbu. Pristatymo trūkumai. Laisvas sakymas. Improvizavimas. Dažnai kalbant nepasiruošus pravartu žinoti. Kalbėjimo būdo tinkamumas. Viešosios kalbos ypatybė. Viešosios kalbos kūrimas. Viešosios ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2015 04 08
Viešoji kalba skaidrės
Viešosios kalbos. Viešųjų kalbų rūšys. Kalbos pagal parengimo ir sakymo būdą. Pagal tematiką ir sakytojo veiklos sritį. Kalbos pagal teksto funkcijų dominantę. Informacinė funkcija. Apeliacinė funkcija. Estetinė funkcija. Informacinės kalbos. Viešosios kalbos parengimo formos. Paties oratoriaus parašyta kalba. Logografo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 39 psl.
2014 04 28
Viešosios kalbos komponavimo principai
Įvadas. Pradžios ir pabaigos reikalavimai. Pradžia. Kas tinka pradžiai? Gera pradžia. Viešosios kalbos kompozicijos paaiškinimas. Įžanga. Dėstymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 10 psl.
2015 11 03
Moters paveikslas lietuvių literatūroje kalba su planu

Lukšių vinco grybo gimnazija. VIEŠOSIOS KALBOS TEMA „ Moters paveikslas lietuvių literatūroje “ Viešosios kalbos planas. Moters paveikslas lietuvių literatūroje. ...

Šiais laikais tikra moteris vaizduojama kaip labai stipri asmenybė, siekianti savo tikslo, drąsiai žvelgianti į ateitį, nepasiduodanti gyvenimo sunkumams. Taip pat visais laikais ...

Kalbėjimo potemės 2018, 12 klasė, 1 potemė
2017 01 03
Pasakų įtaka jaunam besiformuojančiam žmogui
Viešosios kalbos planas. Pagrindinė mintis.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 7 psl.
2016 04 04
Proginės ir pramoginės kalbos
Įvadas. Proginės ir pramoginės kalbos. Proginių viešųjų kalbų rūšys. Proginių viešųjų kalbų stilistinės ypatybės. Adresanto tikslai. Viešosios kalbos kompozicija. Viešosios kalbos kompozicijos principai. Nuoseklumo principas. Augimo principas. Organiškumo principas. Funkcionalumo principas. Ekonomiškumo principas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2016 12 05
Viešoji monoliginė kalba
Viešoji monologinė kalba. Darbo tikslas. Komunikacijos rūšys. Bendraudamas žmogus naudoja kelių rūšių priemones. Kūno kalba – labai svarbus viešosios kalbos atributas. Kas yra ta viešoji kalba? Monologinis ir dialoginis kalbėjimas. Viešoji monologinė kalba. Viešosios monologinės kalbos skirstymas. Kaip parengti viešają ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 11 30
Kalbos dalys
Lietuvių kalbos dalys. Išsami diagrama apibūdinanti visas kalbos dalis su pavyzdžiais.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 1 psl.
2010 09 19
Kaitomosios kalbos dalys
Kaitomosios kalbos dalys. Daiktavardis. Daiktavardžio gramatinio nagrinėjimo planas. Būdvardis. Būdvardžio gramatinio nagrinejimo planas. Skaitvardis. Skaivardžio gramatinio nagrinėjimo planas. Įvardis. Įvardžio gramatinio nagrinejimo planas. Nekaitomosios kalbos dalys. Prieveiksmis. Prieveiksmio gramatinio nagrinejimo planas. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 4 psl.
2013 05 23
Pasirengimas kalbai
Pasirengimas kalbai. (ikikomunikacinė fazė). Kalbos rengimo etapai (J. M. Penrose, R. W. Rasberry, R. J. Mayers). Išankstinis planavimas. Pagrindiniai viešosios kalbos elementai. Rengimasis pranešimui. (ikikomunikacinė fazė). Rengimasis pranešimui. (komunikacinė fazė). Kokį sugalvoti pavadinimą? Pavyzdys. Kalbos intencija ir kalbos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2015 11 04
Kalbų rūšys
Kalbų rūšys. Viešosios kalbos sąvoka. Kalbų klasifikacijų bendroji apžvalga. Dabartinė viešųjų kalbų klasifikacija pagal funkcijas. Viena iš pagrindinių viešųjų kalbų rūšių – apeliacinės kalbos įtikinimo kalbos, įtaigos kalbos, skatinimo kalbos.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 psl.
2013 11 06
Viešasis kalbėjimas konspektas
Viešasis kalbėjimas. (paskaitos konspektas). Viešojo kalbėjimo samprata. Viešųjų kalbų tipai. Retorika. Paskaita. Moksliniai pranešimai. Teismų kalbos. Teologinės, arba bažnytinės, kalbos. Politinės kalbos. Administracinių kalbų. Proginės ir pramoginės kalbos. Informacinių kalbų. Apeliacinės kalbos. Emocinių kalbų tikslas. ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2013 12 23
Viešosios sutartys
Įvadas. Viešosios sutarties samprata ir požymiai. Viešosios sutartys. Viešųjų sutarčių sudarymo ypatumai. Viešosios sutartis sąlygos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 13 psl.
2015 01 27
Rusų kalbos planas konspektas
Rusų kalbos pamoka. Klasei. Tema ,, namų ruošos darbai". Новая лексика. Узнай информацию. Домашние дела.
Rusų kalbos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2012 11 29
Anglų kalbos pamokų planai
Lesson plan. Book: michael harris, david mower, anna sikorzynska. , opportunities pre-intermediate. Pearson education limited. The theme: “at the seaside”. The structure of the lesson. Part of the lesson. Teaching aids. Teacher. Students. Problems and comments. The theme: “a world of wonders”. The theme: “a world of wonders”. The ...
Anglų programos, Programa, 36 psl.
2013 01 31
Kokią įtaką visuomenei ir kultūrai daro kryptingai veikianti asmenybė

Viešosios kalbos planas. Kalbos tema , potemė. Kokią įtaką visuomenei ir kultūrai daro kryptingai veikianti asmenybė. Kalbos tikslas. Pagrindinė mintis –. ...

Apie ką kalbėsiu įžangoje: XXI amžiuje kultūros reikšmė žmogaus gyvenimui labai išaugo. Sparčiai kintant šiuolaikinei ekonomikai, kultūrinė aplinka tiek visai visuomenei, ...

Kalbėjimo potemės 2018, 12 klasė, 5 psl.
2016 05 02