Viesosios politikos problemos

300 dokumentų
Viešoji politika ir jos formavimas skaidrės
Socialinių mokslų katedra. Tikslas. Viešosios politikos sąvoka. Viešosios politikos sąvokos atsiradimo istorija. Struktūra. Klasifikacija. Viešosios politikos elementai. Viešosios politikos ciklas. Politikos formavimą lemia. Viešajai politikai įtaką darantys veiksniai. Viešosios politikos formos. Viešoji politika įgyvendinama ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2016 12 11
Viešosios politikos įgyvendinimas
Įvadas. Viešosios politikos įgyvendinimas. Įgyvendinimo samprata. Įgyvendinimo procesų modeliai. Lietuvos narystė es ir jos įtaka politikos įgyvendinimui. Vykdomoji valdžia ir valdymo sistema lietuvoje. Lietuvos integracijos į es pasekmės: įtaka politikos įgyvendinimui. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo tikslas: apžvelgti ...
Politologijos referatai, Referatas, 22 psl.
2011 06 21
Viešojo administravimo konspektas
Politikos samprata. Pilietinė visuomenė ir globalizacija. Viešosios politikos samprata. Viešasis ir privatus sektorius. Viešosios politikos ir administravimo istorinė raida. Viešosios politikos analizė ir jos raida. Politikos analizės rūšys. Politikos analizė ir viešieji sprendimai. Viešosios politikos analitinių schemų įvairovė. ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 30 psl.
2014 01 02
Viešojo administravimo sąsaja su politika
Viešojo administravimo ir politikos santykis. Kartais bandoma pernelyg kategoriškai atskirti viešosios politikos ir viešojo administravimo funkcijas. Viešosios politikos turinį ir veiklos kryptis labiausiai atspindi priimami sprendimai. Viešasis administravimas privalo veikti politiką. Viešojo administravimo ir viešosios politikos ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 09 24
Viešosios politikos analizė
ĮVADAS Slaugos specialistų trūkumas Lietuvos sveikatos politikos kontekste. Reiškinys. Problemų apibrėžimas. Darbotvarkės sudarymas. Politikos formulavimas. Politikos įgyvendinimas. Politikos vertinimas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 9 psl.
2017 10 23
Benamystės problema
Benamystės problema. Viešosios problemos stadija. Viešosios politikos priemonės. Šaltiniai.
Sociologijos referatai, Referatas, 4 psl.
2016 10 20
Viešoji politika ir jos formavimas
Viešoji politika ir jos formavimas. Viešosios politikos samprata ir struktūra. Politinis procesas sąvokų vartosena. Sprendimų priėmimas politinio proceso etapai. Viešosios politikos analizė.
Politologijos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 06 26
Viešosios politikos samprata
Viešosios politikos samprata. Viešosios politikos analizė.
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 3 psl.
2014 01 02
Sprendimų priemimo analizė
Sprendimų priėmimo analizė. Sprendimų priėmimo metodai viešajam valdymui. Naujai iškylančios nenumatytos problemos kelia naujų iššūkių valstybės valdymui. Politikos įgyvendinimo svarba. Dėmesys politikos įgyvendinimui ir sėkmingo įgyvendinimo prielaidų analizei viešosios politikos studijose išaugo xx a. Sprendimų priėmimo ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2013 05 07
Politikos mokslas - socialinis mokslas referatas
Įvadas. Politikos samprata su socialiniai mokslais. Politikos formavimasis. Politikos problemos ES. Politikos mokslai Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 19 psl.
2015 02 07
Viešosios politikos konspektas
Klausimai iš moodle. Viešosios politikos proceso etapai. Viešoji politika įgyvendinama remiantis. Viešoji politika praktikoje. Viešosios politikos tipai. Viešoji politika pagal efekto visuomenei lygmenį skirstoma į. Viešosios politikos požymiai. XVIII amžius ir didesnioji XIX amžiaus dalis. XIX amžiaus antroji pusė. Pareto ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 18 psl.
2017 04 06
Viešoji kalba ir jos rengimas
Įvadas. Viešosios kalbos specifika. Viešosios kalbos samprata. Viešųjų kalbų rūšys ir stilius. Viešosios kalbos parengimas. Viešosios kalbos parengimo logika. Prieš pradedant kalbą. Viešosios kalbos sakymas. Praktika. Išvados. Literatūra.
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2012 03 17
Viešosios sutartys
Įvadas. Viešosios sutarties samprata ir požymiai. Viešosios sutartys. Viešųjų sutarčių sudarymo ypatumai. Viešosios sutartis sąlygos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 13 psl.
2015 01 27
Transporto politikos planavimas
Transporto politika. Transporto politikos tikslai. Transporto sistemos tikslai. Transporto priemonių planavimas. Stebėjimas. Kontrolė. Strategija. Lietuvos transporto sistemos plėtros strategiją. Transporto politikos uždaviniai. Aktualiausi es uždaviniai. Transporto politikos priemonių planavimas. Strateginis planavimas.
Transporto referatai, Referatas, 10 psl.
2012 11 26
Vilniaus apygardos teismo sprendimas: skirti V Uspaskich 4 metų laisvės atėmimo bausmę
Kauno technologijos universitetas. Viešosios politikos ir administravimo institutas. Modulis Viešosios politikos sprendimų priėmimas. Vilniaus apygardos teismo sprendimas skirti. Uspaskich 4 metų laisvės atėmimo bausmę. Darbo partija ir. Uspaskichas. Veikėjai ir veiksniai.
Politologijos referatai, Referatas, 8 psl.
2016 04 27
Viešosios gėrybės ir jų teikimo problemos Lietuvoje
I. Įvadas. Ii. Viešųjų gėrybių apibrėžimas. Iii. Viešųjų gėrybių ypatybės. Iv. „zuikiavimo“ problema. V. Viešųjų gėrybių paklausa. Vi. Optimalus viešųjų gėrybių kiekis. Kaštų ir naudos metodas. Vii. Aplinka – viešoji gėrybė. Viii. Visuomenės pasirinkimas. Problemos, kurios atsiranda lietuvos vyriausybei priimant ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2011 06 22
Elektroninis balsavimas
Įvadas. Problemos apibrėžimas, studijos vertinimas. Alternatyvų svarstymas. Viešosios politikos analizės proceso modelis studijoje. Analizės metodų tinkamumas. Rezultatai bei išvados. Rekomendacijos. Analizės pristatymas. Vertinimo metodai. Bendras studijos įvertinimas.
Politologijos referatai, Referatas, 6 psl.
2013 12 04
Paklausos skatinimas Paklausos skatinimas Fiskalinė ir pinigų politika
Paklausos skatinimas. Fiskalinė ir pinigų politikos. Paklausos skatinimo politika. Kas yra fiskalinė politika? Fiskalinė politika pajamų perskirstymas. Užduotis, Ar išaugusios viešosios išlaidos gali sukurti naujas darbo vietas. Naujos ligoninė statybos poveikis ekonomikai. Fiskalinės politikos problemos. Problema fiskalinę politiką ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2014 12 15
Viešosios kalbos analizė ir vertinimas
Teksto autoriaus asmenybė. Kalbos sakymo aplinkybės. Adresatas. Kalbos rūšis. Teksto kompozicija, struktūra. Kalbėjimo etika ir etiketas. Kalbos kultūra. Bendrinės kalbos normų laikymasis. Teksto stilius. Išvados.
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 psl.
2012 06 16
Fiskalinės politikos tendencijos
Įvadas. Valstybės fiskalinės politikos teoriniai pagrindai. Fiskalinės politikos esmė ir valstybės biudžeto struktūra. Fiskalinės politikos priemonės – diskretinė ir nediskretinė fiskalinė politika. Diskretinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Valstybės pajamų šaltiniai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2011 03 12
Monetarinė politika referatas
Įvadas. Monetarinė politika. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Monetarinės politikos įgyvendinimo priemonės. Monetarinės politikos privalumai ir ribotumai. Monetarinės politikos privalumai. Monetarinės politikos ribotumai. Monitarinės politikos sukeliamos problemos. Keinso monitarinė politika. Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 09 13
Viešoji įstaiga
Viešosios įstaigos. Viešoji įstaiga. Viešosios įstaigos teisės. Viešosios įstaigos steigėjai. Viešosios įstaigos privalumai. Viešosios įstaigos trūkumai. Viešosios įstaigos bruožai, priskirtini tiek privalumams, tiek trūkumams. Šaltiniai.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 03 23
Kam reikalinga viešosios politikos analizė
Kam reikalinga viešosios politikos analizė.
Politologijos esė, Esė, 3 psl.
2015 11 17
Senos ir naujos paradigmos: politikos analizės temų ir sąvokinių schemų kaita
Senos ir naujos paradigmos Politikos analizės temų ir sąvokinių schemų kaita. Požiūris į viešosios politikos aspektus. Nusivylimas pozityvizmu. Kuhno požiūris į teorijų kaitą. Socialinių tyrimų paradigmos. Susižavėjimas rinka ir vadyba. Nauji politinio proceso modeliai. Stadijos ir ciklai politinio proceso projekcijos. Švietimo ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2013 10 03
Moksliniai principai viešajame administravime
Moksliniai principai viešajame administravime. Mokslinės veiklos pradžia vadyboje. Frederickas W. Tayloras. “Vienas geriausias būdas”. Mokslinių principų taikymas organizacijų studijose. Organizacinės priemonės. “Darbo semtuvu “mokslas”. Išvados. Pagrindinės mokslinio valdymo idėjos. Henry Fayolis (1841 – 1925 m. ). ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 42 psl.
2013 10 28
Monetarinė politika referatas (2)
Įvadas. Monetarinė politika. Monetarinės politikos samprata. Monetarinės politikos įgyvendinimo tikslai priemonės ir rezultatai. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Monetarinės politikos įgyvendinimo tikslai. Monetarinės politikos įgyvendinimo priemonės. Monetarinės politikos įgyvendinimo rezultatai. Monetarinės politikos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 psl.
2015 12 01
Iždo arba fiskalinė politika
Iždo arba fiskalinė politika. Fiskalinė politika. Sudėtis. Tikslai. Siekiai. Priemonės. Mokesčių koregavimas. Valstybė kartu su fiskaline politika. Panaudojimas. Fiskalinė politika gali būti naudojama. Įgyvendinimo problemos. Laiko problema. Politinės problemos. J. Keynes’as tvirtina. Stabdanti fiskalinė politika. Pasekmės. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2013 01 10
Viešosios kalbos planavimas ir sakymas
Viešosios kalbos planavimas ir sakymas. Įžanga. Įžangos uždaviniai. Patarimai. Pabaiga. Uždaviniai. Patarimai. Planavimo taisyklės. Bendri patarimai (kalbėjimui). Dėstymo pradžioje. Pereinant prie kito teiginio, darant dalines išvadas. Prieš pabaigą, apibendrinimą. Dialoge į klausimus atsakyk pilnais sakiniais.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2013 02 27
Marketingo komplekso vertinimas
Įvadas. Paslaugų statistinė analizė. Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų marketingo komplekso analizė. Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų charakteristika. Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos pasiūlos modelis. Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų vartotojai ir teikėjai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2013 05 02
Šiuolaikinė politologija
Politikos sąvoka. Politikos mokslo raida. Bihevioralistinė revoliucija. Šiuolaikinės politikos mokslo raidos tendencijos. Politikos mokslo šakos. Šiuolaikiniai politiniai režimai. Valdžia ir jos raiškos formos. Weberio legitimaus viešpatavimo tipai. Liberalizmas. Klasikinis liberalizmas. Konservatizmas. Naujoji dešinė. Nacionalizmas. ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2011 08 05