Viesuju rysiu planas

300 dokumentų
Viešieji ryšiai mados industrijoje
Klaipėdos universitetas. Viešųjų ryšių svarba mados industrijoje. Mados industrijos istorija. Mados ir viešųjų ryšių santykis. Viešųjų ryšių ištakos ir strategijos. Juodosios viešųjų ryšių technologijos. Viešųjų ryšių tobulinimo patarimai.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 psl.
2015 06 04
Viešųjų ryšių supratimas
Viešieji ryšiai kaip socialinė inžinerija. Lidija Laurinčiukienė. Nuo. iki. Apsimoka spinduliuoti, nes. ??? Kas yra kas? Viešųjų ryšių pradžia. Sampratos. Viešieji ryšiai – tai. Viešieji ryšiai – tai. (10). Viešieji ryšiai – tai. (11). Viešieji ryšiai – tai. (12). Viešieji ryšiai – tai. (13). Viešieji ryšiai – ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 119 psl.
2014 12 07
Viešųjų ryšių savarankiškas darbas
Viešieji ryšiai. Įmonės pristatymas. Įvaizdis. Vartotojo įvaizdis. Vidinis įvaizdis, personalo įvaizdis. Tikslai. Užduotys. Technologija. Struktūra. Žmonės. Personalo įvaizdis. Ssgg.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2010 03 03
Ryšiai su visuomene
Ryšiai su visuomene firmoje “Ralinga” ir ko. Įvadas. Apie įmonę. Ryšių su visuomene planas. Bendras ryšių su visuomene “ralingoje” ir ko vertinimas. Trumpai apžvelgsime nagrinėjamą firmą pagal šiuos vertinimo būdus. Išvados.
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2011 02 27
Viešųjų ryšių agentūrų etikos kodeksų analizė
Įžanga. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso paskirtis tikslai ir funkcijos. Etikos kodekso įgyvendinimo prielaidos ir būdai. Etikos kodeksų privalumai ir trūkumai. Viešųjų ryšių agentūrų etikos kodeksai. Viešūjų ryšių agentūrų etikos kodeksas Lietuvoje. Viešųjų ryšių agentūrų etikos kodeksas Australijoje. Išvados. ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 11 psl.
2015 12 18
Ryšiai su visuomene skaidrės Viešieji ryšiai
Viešieji ryšiai (pr). Viešųjų ryšių tikslai. Keturi viešųjų ryšių modeliai. Keturi viešųjų ryšių modeliai. žinių agentūros (reklaminis). Keturi viešųjų ryšių modeliai. skirtingus modelius taikančių organizacijų dalis. Bendravimo su publika klaidos. Publikų veiklos tikimybė. Nuostatų šaknys. Jei norite įtikinti, ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 37 psl.
2016 11 08
Įmonės viešųjų ryšių projektas
Įvadas. Įmonės situacijos analizė. Įmonės vidinė aplinkos analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Įmonės įvaizdžio analizė. Įmonės PTGP analizė ir problemos nustatymas. Įmonės PTGP analizė. Problemos nustatymas. Įmonės viešųjų ryšių strateginio plano sudarymas. Įmonės vykdomasis viešųjų ryšių veiksmų ...
Vadybos referatai, Referatas, 28 psl.
2014 04 04
Verslo viešieji ryšiai
Įvadas. Viešieji ryšiai. Viešųjų ryšių vaidmuo. Ryšių su visuomene funkcijos. Verslo viešieji ryšiai. Reklama. Orginalios viešųjų ryšių akcijos. Juodieji viešieji ryšiai. Išvados. Literatūra. Priedas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 psl.
2014 05 14
Viešųjų ryšių valdymas
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Visuomenės samprata. Ryšių su žiniasklaida įmonės padalinyje struktūra. Įmonės atstovo žiniasklaidai pareigybinė instrukcija. Informacijos pateikimo šalies žiniasklaidai pavyzdžiai. Kvietimas žurnalistams. Konferencijos scenarijus. Kokteilio priėmimas. Kiti periodinių ryšių su ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2015 03 29
Krizes valdymo planas
Krizės plano nariai. Atsakomybė. Direktorius atsakomybė:. Finansininkės atsakomybės:. Suagumo specialiso (ūkvedžio) atsakomybė:. Suagumo specialisto (apsauginio) atsakomybė:. Viešųjų ryšių specialistės atsakomybė:. Aptarnavimo sektoriaus atsakomybė:. Komandos darbo pradžia – aktyvavimas. Fizinė darbo vieta. Planas, kaip ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2013 03 17
Viešųjų pirkimų pardavimų sutartys ir jų sudarymo ypatumai
Santrauka. Summary. Įvadas. Viešųjų pirkimų-pardavimų sutarčių reglamentavimas. Viešųjų pirkimų-pardavimų sutartys civilinėje teisėje. Viešųjų pirkimų įstatymas. Viešųjų pirkimų - pardavimų sutarčių principai. Poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuojantys viešuosius pirkimus. Viešųjų pirkimų-pardavimų sutarčių ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 psl.
2015 03 17
Ryšiai su visuomene monopolinėse įmonėse (dujų ir elektros tiekimo bendrovių pavyzdžiai)
Ryšių su visuomene apibendrinimas. Ryšių su visuomene istorijos pristatymas. Ryšių su visuomene taikymo specifika. Ryšių su visuomene sampratos aiškinimas. Ryšių su visuomene tikslų formavimas. Ryšių su visuomene funkcijų vertinimas. Ryšių su visuomene principų sudarymas. Ryšių su visuomene priemonių parinkimas. Įmonei ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2015 06 05
Viešųjų paslaugų teikimas ir administravimas Lietuvoje viešojo administravimo referatas
Įvadas. Viešųjų paslaugų sektoriaus ypatybės Lietuvoje. Viešųjų paslaugų teikimas. Viešųjų paslaugų specifiškumas. Viešųjų paslaugų vystymasis Lietuvoje. Viešųjų paslaugų administravimas. Viešojo valdymo reformų tikslai. Viešųjų paslaugų taikymas. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 psl.
2016 12 14
Uždarosios akcinės bendrovės ,,MAXIMA LT“ viešųjų ryšių veiklos analizė
Uždarosios akcinės bendrovės ,,MAXIMA LT“ viešųjų ryšių veiklos analizė.
Vadybos analizės, Analizė, 8 psl.
2017 02 08
Ryšių tinklai
Savarankiško darbo užduotis. Sąvokos. Įvadas. Ryšių tinklai ir jų įrengimas. Ryšių kabeliai. Telekomunikaciniai šuliniai ir ryšių kanalizacijos šuliniai. Ryšių tinklų žymėjimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2014 05 31
Švietimo ir mokslo viešųjų e.paslaugų tobulinimas
Iliustracijų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Viešųjų elektroninių paslaugų teoriniai aspektai. Viešųjų e. paslaugų samprata ir tikslai. Viešųjų e. paslaugų modeliai. Anao modelis. Safad modelis. Lee & Layne modelis. Viešojo sektoriaus procesų atkūrimo ir baigtumo modelis. Hiller & Belanger modelis. Capgemini vertinimo ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2015 02 22
Sveikatos apsaugos viešųjų e.paslaugų tobulinimas
Įvadas. Viešųjų elektroninių paslaugų teoriniai aspektai. Informacinės visuomenės samprata. Viešųjų e. Paslaugų samprata, principai ir nauda. Viešųjų e. Paslaugų vertinimo modeliai, jų privalumai ir trūkumai. E. Paslaugų brandos lygių nustatymas. Sveikatos apsaugos viešųjų e. Paslaugų tobulinimo tyriminė dalis. E. ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2014 12 07
Viešieji pirkimai bakalauro darbas
Įvadas. Viešųjų pirkimų vykdymo elektroninėmis priemonėmis etapų teorinė dalis. Elektroninių viešųjų pirkimų samprata. Elektroninių viešųjų pirkimų sistemos įvertinimas. Elektroninių viešųjų pirkimų sistemos veiksnių analizė. Elektroninių viešųjų pirkimų sistemos efektyvumo įvertinimas. Viešųjų pirkimų ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 26 psl.
2016 10 25
Viešųjų paslaugų tyrimų ypatumų analizė vadybiniu aspektu
Viešųjų paslaugų samprata. Viešųjų paslaugų teoriniai aspektai. Viešųjų paslaugų organizavimo bei klasifikavimo ypatumai. viešųjų paslaugų kokybės vertinimas. viešųjų paslaugų tyrimų ypatumai. Viešųjų paslaugų vertinimo rodikliai. Viešųjų paslaugų tyrimų kryptys. Viešųjų paslaugų tyrimai Lietuvoje. Kokybiniai ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2017 04 18
Viešųjų paslaugų teikimas ir administravimas Lietuvoje (2)
ĮvАdАs. Viešosios pАslАugos sАmprАtА ir prigimtis. Viešųjų pАslАugų АdministrАvimАs. Viešųjų pАslАugų teikimАs. IšvАdos. LiterАtūrА.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 18 psl.
2016 02 29
Ryšiai su visuomene - teorinis aspektas
Įvadas. Ryšių su visuomene apibrėžimas ir apibūdinimas. Ryšių su visuomene funkcijos, uždaviniai ir tikslai. Ryšiai su visuomene ir marketingas. Ryšių su visuomene veiklos elementai. Populiarinimas. Reklama. Spaudos agentūros. Visuomenės reikalai. Vyriausybės sprendimų įtakojimas. Šaltinių menedžmentas. Vystymasis. Išvados. ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2010 03 03
Viešųjų pirkimų uždaviniai, vykdymo būdai ir pagrindinės problemos
Įvadas. Viešųjų pirkimų uždaviniai. Europos Sąjungos mastu įgyvendinama politika. Viešųjų pirkimų vykdymo principai. Viešųjų pirkimų vykdymo būdai. Tarptautiniai pirkimai. Supaprastinti pirkimai. Viešųjų pirkimų problemos. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2015 07 21
Teisinis viešųjų pirkimų ir statybų reglamentavimas
Viešųjų pirkimų formavimo , įgyvendinimo ir kontrolės institucinis modelis. Viešųjų pirkimų proceso etapai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 psl.
2017 01 12
Įmonės ryšių su visuomene strategijos parengimas
Įvadas. Ne gyvybės draudimo rinka. Aas “gjensidige baltic" rsv tikslai ir veiksmų planas. Auditorijos tyrimo analizė. Rsv strategijos parengimas. Komunikacijos strategijos pagrindimas ir apžvalga. Konkurentų komunikacijos apžvalga. Aas “gjensidige baltic“ komunikacijos swot analizė. Rekomendacijos pozicionavimui. Strateginiai ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2011 06 19
Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijas
Įvadas. Elektroninių paslaugų projektai. Europe 2005 – informacinė visuomenė visiems. Tarptautinės paslaugos. Elektroninių paslaugų būsenos brandumo lygiai. Elektroninės valdžios vartai. Populiariausios paslaugos. Naujos paslaugos. Viešųjų paslaugų teikimo administravimo reglamento projektas. Tikslas. Prioritetinių es nustatytų ...
Informatikos referatai, Referatas, 14 psl.
2013 09 09
Viešųjų ryšių technologijos
Mes neteikiame komunikacinių paslaugų, mes sprendžiame komunikacines problemas ir padedame jų išvengti. Įmonės komunikacijos sudėtingumas. Sprendimas – integruotas. komunikacijos valdymas. Integruotos komunikacijos sistema. Strateginė situacijos analizė. Integruotos komunikacijos privalumai. “Vieno langelio” principas. Kaip mes ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2017 01 09
VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ praktikos ataskaita
Įvadas. ŠRATC veikla, struktūra. ŠRATC komunikacijos tikslines auditorijas. ŠRATC taikomas komunikacijos priemones. ŠRATC pranešimą spaudai. Integruotos komunikacijos planą. Viešųjų ryšių akcija. Všį „šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ sistemos pristatymas. Spaudos konferencijos planas.
Komunikacijų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 psl.
2016 05 23
Viešoji paslauga
Viešųjų paslaugų teikimo ypatumai. Paslauga samprata. Paslaugų savybės. Viešoji paslauga. Viešųjų paslaugų požymiai. Viešųjų Paslaugų teikimo teisinė aplinka. Viešųjų Paslaugų finansavimo mechanizmas ir jo ypatumai atskirose ES šalyse. Viešųjų paslaugų teikimo kokybė ir jų teikimo mechanizmai.
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2013 11 12
Viešųjų e - paslaugų organizavimo ypatumai
Įvadas. Viešųjų elektroninių paslaugų samprata ir pagrindiniai bruožai. Viešųjų e – paslaugų teikimo modeliai. Informacinės technologijos padeda kurti patogesnį gyvenimą. Sukurta infrastruktūra atveria galimybes. Internete gimstantis verslas. Praktinė dalis. Viešųjų elektroninių paslaugų organizavimas. Elektroninės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2013 11 12
Viešųjų kalbų rūšys referatas
Įvadas. Viešoji kalba – kas tai? Viešųjų kalbų rūšys. Kalbos pagal parengimo ir sakymo būdą. Kalbos pagal tematiką ir oratoriaus veiklos sritį. Kalbos pagal teksto funkciją dominantę. Viešųjų kalbų klasifikacija senovėje. Dabartinė viešųjų kalbų klasifikacija pagal funkcijas. Viešųjų kalbų rengimas. Išvados. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 19 psl.
2017 02 07