Vilkyskiu pienas finansine veiklos analize

300 dokumentų
AB „Žemaitijos pienas“ finansinė analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansinė analizė. Finansinės analizės rūšys. Santykiniai rodikliai. Veiklos pelningumo analizė. Efektyvumo analizė. Mokumo analizė. Bankroto prognozavimo modeliai. Ab „žemaitijos pienas“ finansinė analizė. Akcinė bendrovė „Žemaitijos pienas“. Balansų analizė. Pelno (nuostolių) ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2015 05 19
Vilkyškių pieninės finansinė analizė
Įvadas. Horizontalioji ir vertikalioji ab „vilkyškių pieninė“ balanso analizė. Nuosavo kapitalo struktūra. Horizontalioji ir vertikalioji ab „vilkyškių pieninė“ pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Ab „vilkyškių pieninė“ santykinių finansinių rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodikliai. Mokumo ir likvidumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2014 01 30
Finansinė analizė Vilkyškių pieninė
Įvadas. Įmonės charakteristika. AB „Vilkyškių pieninė“ valdymas. Įmonės darbuotojai. Finansinės atskaitomybės rengimas. Finansinė analizė. Balanaso ir pelno(nuostolio) vertikalioji ir horizontalioji analizė. Horizontalioji pelno(nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji pelno(nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali balanso ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2014 01 20
Žemaitijos pienas finansinė analizė
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Ab "žemaitijos pienas" pranašumų, trūkumų, galimybių, grėsmių analizė. Ab „žemaitijos pienas“ pranašumai. Ab „žemaitijos pienas“ trūkumai. Ab „žemaitijos pienas“ galimybės. Ab „žemaitijos pienas“ grėsmės. Ab „žemaitijos pienas“ balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 psl.
2013 05 25
Vertybiniai popieriai akcijos referatas
Įvadas. Įmonių veiklos charakteristikos. Akcinė prekybos bendrovė „apranga”. Uždaroji akcinė bendrovė „žemaitijos pienas”. Akcinė bendrovė „vilkyškių pieninė”. Svarbiausi bendrovių įvykiai analizuojamu laikotarpiu. Svarbiausi apb „apranga“ įvykiai. Laikotarpiu. Svarbiausi uab „žemaitijos pienas“ įvykiai. ...
Finansų referatai, Referatas, 21 psl.
2013 06 06
UAB "Rokiškio pienas" veiklos analizė
UAB „Rokiškio pienas” veikla. UAB „Rokiškio pienas” balansinės struktūros analizė. UAB „Rokiškio pienas” vertikali balanso analizė. UAB „Rokiškio pienas” horizontali balanso analizė. UAB „Rokiškio pienas” pelno (nuostolių) analizė. UAB „Rokiškio pienas” finansinės būklės ir veiklos efektyvumo analizė. ...
Finansų analizės, Analizė, 15 psl.
2017 01 17
UAB Vilkyškių pieninė pelno (nuostolių) ataskaitos analizė
Santrauka. Įvadas. Ab „vilkyškių pieninė“ veiklos ir literatūros šaltinių apžvalga. Ab „vilkyškių pieninė“ pristatymas. Literatūros šaltinių apžvalga. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos apibūdinimas. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizės būdai. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2011 04 18
Akcinės bendrovės „Žemaitijos pienas“ veiklos analizė
Įvadas. AB „žemaitijos pienas“ pelno (nuostolių) analizė. Pelno (nuostolio) horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB „žemaitijos pienas“ balanso analizė. Pardavimo pelningumo analizė. AB „žemaitijos pienas“ veiklos efektyvumas. AB „žemaitijos pienas“ veiklos rizikos vertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2017 01 25
Ab „Vilkyškių pieninė“ pajamų ir sąnaudų analizė
Įvadas. Pajamų ir sąnaudų teorinė analizė. Pajamų ir sąnaudų samprata. Pajamų ir sąnaudų klasifikavimas bei pripažinimas. Pajamų ir sąnaudų analizės etapai. Ab „Vilkyškių pieninė“ pajamų ir sąnaudų analizė. AB „Vilkyškių pieninė“ bendroji charakteristika. AB „Vilkyškių pieninė“ pajamų horizontali ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 psl.
2016 02 18
Vilkyškių pieninė finansinė analizė
Įvadas. Ab „Vilkyškių pieninė“ finansinių ataskaitų analizė. Finansiniai santykiniai rodikliai. Įmonės bankroto tikimybės nustatymas. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2014 10 13
AB Žemaitijos pienas finansinė analizė pristatymas
AB “Žemaitijos pienas”. AB ”Žemaitijos pienas” - trečias pagal dydį Lietuvos pieno perdirbimo koncernas. Horizontali įmonės analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Balanso vertikali analizė. Pelningumo rodikliai. Išvados bei rekomendacijos. Dėkojame už dėmesį.
Finansų skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2014 09 08
AB Vilkyškių pieninė investicinė veikla
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Makroekonomikos apžvalga. Darbo rinka. Bendrasis vidaus produktas. Infliacija. Įmonės charakteristika. Sektoriaus analizė. Ab „Vilkyškių pieninė“ finansinės būklės analizė. Horizontalioji ir vertikalioji turto analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2015 11 20
AB ,,VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ veiklos ekonominis vertinimas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Ab „Vilkyškių pieninės“ aplinka. Pieno produktų rinka. Trumpa įmonės charakteristika. AB ,,Vilkyškių pieninės“ ištekliai ir jų vertinimas. Gamybiniai ištekliai. Darbuotojų skaičius ir jų struktūra. Įmonės turtas ir jo struktūra. Gamybos kaštai ir jų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2016 05 15
Veiklos analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Akcinės bendrovės ,,žemaitijos pienas“ pelno (nuostolių) analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Akcinės bendrovės ,,žemaitijos pienas“ balanso analizė. Veiklos efektyvumas. Veiklos rizikos. Rodiklių lyginimas su kitomis įmonėmis. Išvados. Literatūra. Priedai.
Finansų analizės, Analizė, 30 psl.
2016 02 15
AB Žemaitijos pienas įmonės analizė
Projektinis rašto darbas AB Žemaitijos pienas įmonės analizė Įvadas. Žemaitijos pieno įmonės išorės analizė. Bendroji AB Žemaitijos pienas analizė. Finansinė įmonės analizė n ataskaita. Baltijos šalys ir NVS šalys. Kitos Europos šalys. Iš viso. Tūkst. litų , jeigu nenurodyta kitaip 2011 2012. Savikainos dalis pajamos. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 11 psl.
2016 02 15
Santrauka. Santrauka anglų kalba. Lentelių ir paveiklsų sąrašas. Įvadas. Finansinė analizė. Finansų analizės esmė ir reikšmė. Finansų analizės tikslai. Šaltiniai, naudojami atliekant finansų analizę. Finansų analizės atlikimo būdai. Finansų analizės rūšys. AB „žemaitijos pienas“ finansinės būklės analizė. AB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 psl.
2016 12 04
AB Žemaitijos pienas veikla ir jos ekonominis vertinimas
Anotacija. Annotation. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Įmonių veiklos analizės reikšmė, būtinumas ir rūšys. Darbo rodiklių analizė. Turto analizė. Finansinių rodiklių analizė. Darbo metodai ir priemonės. Dokumentų analizės metodas. Darbo eigos pristatymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Ab ,,žemaitijos pienas“ ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 53 psl.
2013 01 11
Vilkyškių pieninė skaidrės
AB „Vilkyškių Pieninė“. AB „Vilkyškių Pieninė“ lokacija. AB „Vilkyškių Pieninė“ istorija. AB „Vilkyškių Pieninė“ pasiekimai. Remėja. AB „Vilkyškių Pieninė“ faktai. Įmonės darbuotojų skaičiaus grafikas. Įmonės apyvarta. Logistika. Dėkojame už dėmesį .
Verslo skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 11 03
Finansinė analizė Statybos įmonėje
Uab „x“ finansinės veiklos analizė. Įvadas. Įmonių finansinės veiklos vertinimo teoriniai aspektai. Finansų analizės esmė ir uždaviniai. Finansinės analizės rūšys ir metodai. Finansinių santykinių rodiklių reikšmė įmonės veiklos vertinime. Uab „x“ finansinės veiklos analizė. Uab „x“ veiklos charakteristika. Uab ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2013 03 17
Įmonės pristatymas Vilkyškių pieninė skaidrės
AB „ Vilkyškių pieninė“. Apie „Vilkyškių pieninę“. Istorinė sritis – Mažoji Lietuva – nuo seno garsėjo pieno gaminiais. Dabar Vilkyškių pieninė gamina daug gardžių. Istorija. 1993 m. įkurta AB Vilkyškių pieninė šiuo metu yra viena moderniausių sūrių gamyklų šalyje. Kokybė. Siekdama užtikrinti saugius ir ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 05 08
Autoserviso situacijos finansinė analizė
Didelio autoserviso Kaune finansinė analizė. Įvadas. Uab „x“ situacijos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Uab „x“ santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Rizikos nustatymas ...
Vadybos analizės, Analizė, 21 psl.
2012 04 08
Mokumo analizė AB Žemaitijos pienas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Sąvokų žodynėlis. Įvadas. Įmonių mokumo analizė. Mokėjimo priemonės. Mokumo ir likvidumo sampratos. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai mokumo rodikliai. Įmonės mokumo, pelningumo ir rizikos ryšys. AB „Žemaitijos pienas“ VEIKLOS analizė. AB „Žemaitijos pienas“ veikla. Balanso rodiklių dinamikos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2014 05 20
Vilkyškių pieninė sūrių eksportas į Vokietiją
Ab ”vilkyškių pieninės” sūrių eksportas į vokietiją. Įvadas. Informacija apie projektą. Projekto pareiškėjas. Projekto įgyvendinimo vieta. Projekto vadovas. Projekto gairės, tikslūs įgyvendinimo terminai. Bendras projekto biudžetas. Projekto partneriai. Produktas. Projekto santrauka. Projekto problemos, idėjos ir situacijos ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2013 03 03
Finansinė analizė AB "Vilkyškių pieninė"
Įvadas. Įmonės charakteristika. Balanso ataskaitos dinamikos analizė. Balanso ataskaitos struktūros analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos dinamikos analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos struktūros analizė. Finansinio statuso analizė. 2012-2014m. mokumo ir likvidumo rodikliai. Įmonės bankroto tikimybės nustatymas. Finansinio ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2016 05 11
Vilkyškių pieninės strateginė analizė
Įvadas. Išorinės aplinkos strateginė analizė. „Vilkyškių pieninės” makro aplinkos analizė. Analizė pagal penkių konkurencinių jėgų modelį. Organizacijos apibūdinimas. Esama vilkyškių pieninės strategija, konkurencinio pranašumo priemonės ir problemos. Išvados ir siūlymai. Naudota literatūra. Priedai.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2015 02 16
Akcinės bendrovės „Žemaitijos pienas“ regresinė analizė
Įvadas. AB žemaitijos pienas aprašymas. AB žemaitijos pienas regresinė analizė. AB Žemaitijos pienas grynojo pelno pokytis keičiantis darbuotojų skaičiui. AB Žemaitijos pienas grynojo pelno pokytis keičiantis pardavimų savikainai. AB Žemaitijos pienas grynojo pelno pokytis keičiantis veiklos sąnaudoms. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos analizės, Analizė, 10 psl.
2017 03 07
Žemaitijos pienas Investicijų valdymo seminaras
Įvadas. Makroekonomika. Lietuvos makroekonominė analizė. Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvumas. Sektorinė analizė. Fundamentalioji AB „žemaitijos pienas“ analizė. Horizontali ir vertikali AB „Žemaitijos pienas“ analizė. Santykinių rodiklių analizė. Akcijos kainų dinamika. AB „Žemaitijos pienas“ prekybos istorija. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2016 12 08
Marketingo tyrimas vilkyškių sūriai
Ab „vilkyškių pieninė“ marketingo tyrimas. Įvadas. Marketingo situacijos analizės atlikimas. Ab „vilkyškių pieninės“ makro aplinkos analizė. Ab ,,vilkyškių pieninė" mikro aplinkos analizė. Ssgg analizė. Marketingo tikslai. Segmentavimas. Tikslinės rinkos nustatymas ir parinkimas. Pozicionavimas ir strategijos parinkimas. ...
Marketingo referatai, Referatas, 32 psl.
2013 05 19
Įmonės konkurencinių pranašumų analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Konkurencijos samprata ir konkurencinė aplinka. Konkurencijos samprata. Rinkos strutūros modeliai. Konkurencijos strategija ir pranašumai. Įmonės veiklos, išskiriant konkurencinius pranašumus, analizė. AB „Žemaitijos pienas“ konkurencines aplinkos analizė. AB „Žemaitijos pienas“ finansinių rodiklių analizė. Išvados. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2014 05 11
Maisto produktų tinkamumo subalansuotai mitybai įvertinimas
Maisto produktų tinkamumo subalansuotai mitybai įvertinimas. Kas yra subalansuota mityba. Juoda „ Močiutės “ duona. Etiketės analizė 100g. Energetinė vertė –. Mineralinės medžiagos –. „ Vilkyškių “ jogurtas su obuoliais ir avižomis. Skaidulinės medžiagos –. Sūris „ Svalia “. Pomidorų kečupas „ Heinz “. ...
Biologijos analizės, Analizė, 18 psl.
2016 11 22