Vilniaus kolegija profesine etika

300 dokumentų
Etika konspektas
Etikos mokslo objektas. Rūšys. Filosofinė etika: struktūra, esmin. Sąvokos. Moralės kilmės problema. Valia ir intelektas (sąžinė) rūšys, f-jos. Sąžinės veikimo principai, funkcijos. Dorybė: kilmė, rūšys, paskirtis. Aristotelis. Vertybės samprata. Vertybės kilmė.
Etikos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2011 08 05
Antstolio profesinė etika
Įvadas. Antstolio statusas. Antstolių profesinė etika. 4. Antstoliai ir jų profesinė etika visuomenės vertinimu. Antstolio drausminės atsakomybės. Antstolių tarpusavio santykiai. Išvados. Literatūra.
Etikos referatai, Referatas, 9 psl.
2017 05 04
Verslo etika. Referatas
Verslo etika ir etiketas. Etikos kodeksų evoliucija, įvairovė ir paskirtis. Verslo ir profesinės etikos sąsajos. Organizacijos moralinė ir socialinė atsakomybė. Tarptautinis verslas ir jo etika. Multinacionalinės kompanijos lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Etikos referatai, Referatas, 18 psl.
2010 12 15
Bioetika ir jos didaktika Medicinos etika
Įvadas. Dar visai neseniai medicinos etika buvo tik pačių medikų reikalas. Terminologija. Bioetika-1970 m. pirmą kartą pavartojo JAV onkologas Van Rensselaeras Potteris. Sveikatos priežiūros etika yra skirtingų sveikatos priežiūros aspektų aprašymas ir analizė. Medicinos etika. Medicinos etika yra viena normatyvinių etikos ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 10 17
Etika ir profesinė etika teisėje
Įvadas. Kas yra etika. Etikos objektas. Profesinės etikos objektas. profesinė dora. Profesinės etikos kodeksai. Išvados. Literatūra.
Teisės referatai, Referatas, 12 psl.
2014 05 03
Profesinė etika ir dorovės normos
Įvadas. Profesinės dorovės specifika. Profesinės etikos objektas. Darbo etika. Kultūros įtaka bendravimo sėkmei. Profesinė valstybės tarnautojų etika. Profesinės etikos raiška. Profesinės etikos principai. Profesinės etikos socialinės funkcijos.
Etikos referatai, Referatas, 7 psl.
2015 02 27
Pedagoginė etika ir pedagogo profesija
Pedagogo profesija ir pedagoginė etika.
Pedagogikos esė, Esė, 3 psl.
2012 02 06
Profesinė etika
Įvadas. Etika. Moralė ir etika. Profesinės moralės problemos. Profesinės etikos funkcijos. Verslo etika ir darbininkų priimami sprendimai. Vadovų etika. Etikos problemos, kylančios dėl organizacijos ir darbuotojų interesų skirtingumo ar nesutarimo. Įmonių santykiai su vartotojais. Etiketas ir kasdieninis elgesys organizacijoje. ...
Etikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2012 03 29
Etikos samprata
Etikos samprata. Profesinė etika. Etika- filosofijos mokslas apie dorovę. Žodžio “Etika” reikšmės kilmė “Ethos”- paprotys. Moralė- dorybė. Moralus- doras. Moralumas- dorumas Dorovė – tai principai. Etika yra abstrakti sąvoka, todėl ji laikoma „Filosofine“. Ką derėtų suprasti ? Etikos vertybių pobūdį. Kaip įsijausti ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2015 01 20
Medicinos etika skaidrės
Profesinė etika. Tema. etikos samprata ir objektas. profesinė etika kaip normatyvinės etikos atmaina. Etikos samprata. Etikos objektas. Profesinė etika kaip normatyvinės etikos atmaina. Teiginiai. Etikos sampratos. Tema. . Medicinos etikos samprata. . Medicinos etikos sistema ir lygmenys. Kokie faktoriai skatina vis dažniau galvoti apie ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 37 psl.
2014 10 01
Etikos teorijos konspektas
ETIKA. Profesinė etika. Verslo etika. Etinės teorijos versle. Etikos teorija. Eontologija. Utilitarizmo teorija. Kochl moralinio išsivystymo lygiai.
Etikos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2017 04 26
Profesinės etikos projektinis darbas
I dalis. Profesinės etikos reikšmė. Kokią vietą žmogaus veikloje užima etika? Kodėl odontologės veikloje atsiranda etikos elementas? Pasirinkite vieną su odontologo profesine etika susijusią problemą ir aptarkite ją pagal šiuos klausimus. Nemaža dalis odontologų nemoka bendrauti su visuomenę. Kas jūsų nuomone šiame pasaulyje ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2014 12 01
Verslo etikos savarankiškas darbas
Etinio kodekso funkcinės problemos. Profesinė etika, jos specifika. Specifiniai profesinės etikos ir etiketo reikalavimai. Pagyrimo etika. Literatūros sąrašas.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 psl.
2014 01 16
Įvaizdis. Elgesio etika
Kas yra įvaizdis? Pirmasis įspūdis. Kaip pristayti save? Formalus pristatymas. Neformalus pristatymas. Pristaymas prieš didelę auditoriją. Jūsų balso skambesys. Pasiruošimas viešam pasisakymui. Kūno kalba. Kaip jūs spaudžiate ranką pasisveikindami? Punktualumas- ne tik karalių mandagumas.
Etikos referatai, Referatas, 10 psl.
2011 07 02
Viešojo administravimo etika
Įvadas. Svarbiausi valstybės tarnautojų etikos principai. Etiškas sprendimų priėmimas atliekant tarnybines užduotis. Valstybės tarnautojų atsakomybė. Profesinė etika. Teisėsaugos pareigūno profesinės etikos ypatumai. Tarnybinis pranešimas apie etikos pažeidimus. Tarnybos ekstremaliomis sąlygomis etika. Išvados.
Viešojo administravimo refleksijos, Refleksija, 14 psl.
2014 01 06
Etikos sąsajos su kitais mokslais
Etika ir filosofija. Etika ir antropologija. Etika ir istorija. Etika ir politologija. Etika ir sociologija. Etika ir teisė.
Etikos referatai, Referatas, 11 psl.
2017 02 23
Auditorių etika
Auditorių etika. Kodeksas, reglamentuojantis audito etiką. Audito elgesio normos ir jų esmė. Nepriklausomumas ir objektyvumas. Sąžiningumas. Profesinė kompetencija ir reikiamas atidumas. Atsakomybės visuomenei. Konfidencialumas ir profesinės paslaptys. Profesionalus elgesys. Auditoriaus etikos principų grėsmės. Auditorių etikai ...
Apskaitos referatai, Referatas, 17 psl.
2014 03 16
Verslininko etika referatas
Verslininko etika. Taigi šio darbo tikslas – patarti, kas yra verslo etika, kam ji reikalinga, kokios pagrindinės verslininkų etikos problemos ir kaip jas spręsti. Verslo ir etikos ryšys. Etinės problemos ir jų sprendimai , etinės problemos ir reakcijos į jas. Pagrindinės verslininko savybės. Etiškas sprendimo priėmimas. Verslininko ...
Verslo referatai, Referatas, 14 psl.
2014 06 28
Buhalterio profesinė etika esė
Buhalterio profesinė etika esė.
Etikos esė, Esė, 2 psl.
2017 05 05
Profesinė etika utilitarizmo etikos teorija
Profesinė etika Tema Utilitarizmo etikos teorija. Utilitarizmas. Biologinis utilitarizmo paaiškinimas. Negatyvusis utilitarizmas. Dviejų lygių utilitarizmas. J. Benthamas (1748-1832). J.S.Millis (1806-1873). Pagrindiniai J.Benthamo etikos teiginiai. Pagrindiniai J.S.Millio teiginiai. Utilitarizmą apibūdina keturi pagrindiniai principai. ...
Etikos projektai, Projektas, 14 psl.
2013 05 23
Etika turizmo plėtros procesuose
Įvadas. Etika. Etika ir vadyba. Etika ir ekonomika. Verslo etika. Darnus turizmas. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Etikos referatai, Referatas, 8 psl.
2016 11 04
Verslo etika Lietuvoje
Verslo etika Lietuvoje. Teisingumo teorija. Organizacijos suinteresuotųjų etikos teorija. Kalbos etika. Kontrolės etika. Kritikos etika. Vertinimo etika. Skatinimo etika. Klausymosi etika. Reiklumo etika. Taisyklės pavadinimas. Socialinė atsakomybė. Filantropinė atsakomybė. Etinė atsakomybė. Juridinė atsakomybė. Ekonominė atsakomybė.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2015 03 19
Profesinė etika atvėjo analizė
Profesinė etika atvėjo analizė.
Etikos analizės, Analizė, 4 psl.
2016 12 05
Klonavimas profesinė etika
Aš ir kita „aš“.
Etikos esė, Esė, 2 psl.
2014 05 20
Etika ir Moralė
Etikos ir morales santykis ir skirtumai , ju abieju funkcijos. Etikos funkcijos reguliuojanti. Praktika orientuojanti. Moralinio svietimo. Pilietisko ugdymo. Morales funkcijos vertinamoji. Pasauleziurine funkcija. Kohlbergo bendros morales stadijos , kuo skiriasi. Ikikonvencinis morales lygmuo. Bausmes ir paklusnumo orientacija. Naivaus hedonizmo ...
Etikos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2015 06 18
Profesinės etikos teorija
Profesinė etika. Žmogaus vertingumas. Gyvenimo prasmė.
Etikos aprašymai, Aprašymas, 4 psl.
2015 06 18
Profesinės etikos ir kalbos kultūros reikšmė
Darbo objektas- profesinė etika ir kalbos kultūra. ĮVADAS. . Žmogaus gyvenimas yra susietas su kitais žmonėmis. Anot L. Degėsio, R. Aškinytės (2000-2006), nesilaikantis etiketo taisyklių. Profesinė etika yra viena iš bendrosios etikos šakų, kuri pasireiškia darbo vietoje. Kalba yra pagrindinė bendravimo su kitais žmonėmis ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 04 21
Vilniaus Universitetas aprašymas
Vilniaus universitetas. Seniausias ir didžiausias Lietuvos universitetas. Vilniaus universitete yra. Institutai. Biochemijos institutas,. Biotechnologijos institutas,. Matematikos ir informatikos institutas. Dabar universitete yra apie 4800 darbuotojų, 22 tūkst. Universiteto istorija. 1570 m.  liepos 17 d. jėzuitai įkūrė pirmą ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 10 04
Profesinė etika. Situacijos analizė
Situacijos analizė. Medikai ir pacientai. Išvada. Konfidencialumas. Gyvenimo pradžios ir pabaigos klausimai. Etikos bruožai ir principai. Medikų ir pacientų santykiai. Gydytojas p. , patyręs ir kvalifikuotas chirurgas, baigia naktinį budėjimą vidutinio dydžio regioninėje ligoninėje. Į ligoninę atvežtas vyras. Metų. Kuris skundėsi ...
Medicinos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2011 05 21
Bendroji ir specialybės kalba
Vilniaus kooperacijos kolegija. Naudininkas. Naudininkas nevartojamas.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 11 25