Vincas kreve bedievis

300 dokumentų
Vincas Krevė. Kodėl V. Krėvė simpatizavo seniems žmonėms?
Kodėl V. Krėvė simpatizavo seniems žmonėms? V. Krėvė apsakymų rinkinyje "šiaudinėj pastogėj" pavaizdavo XIXa. Pabaigos - XXa. Pradžios ūkininkų gyvenimą Lietuvos kaime. Rašytojas su didžiu talentu atskleidžia jų rūpesčius, išgyvenimus, darbus, apmąstymus. Viename apsakyme mes sutinkame seną žydą Kušlių, besistengiantį ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2010 03 03
Vincas Krevė. Seni ir maži kūryboje
V. Krėvė lietuvių literatūrą, realistinę kūrybą praturtino psichologiniais, intelektualiniais paveikslais. Pasak A. Zalatoriaus - "rašytojo asmenyje derinasi skvarbaus analitiko protas, nerami romantiko siela, blaivus valstiečio žvilgsnis į pasaulį. ". Gugis - laimingas charakteris. Bobulės vargai. Silkės. Bedievis. Galvažudys. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 8 psl.
2010 03 03
Vincas Krėvė
Vincas Krėvė. Svarb. Biografijos bruožai. Kūryba. Visuomeninė veikla. Dainavos šalies senų žmonių padavimai. Praeities romantika V. Krėvės "Dainavos šalies senų žmonių padavimuose". Ar teisus buvo Skirgaila. Galvažudys. Silkės. Bobulės vargai. Bedievis. Skerdžius. Dvainiai. Raganius.
Lietuvių referatai, Referatas, 4 psl.
2010 03 03
Vincas Krėvė skaidrės
Vincas krėvė - mickevičius. Kas jis ir kodėl krėvė? Mokymosi metai. Taip pat studijavo. Vinco krėvės žmona. Vinco krėvės veikla. Mokslinė veikla. Visuomeninė ir politinė veikla. Vincas krėvė - mickevičius. Kūryba. Kūrybos apibendrininmas. Įdomesni faktai.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2012 05 20
Vincas Krevė. Lapino paveikslas "Skerdžiuje"
Lapino paveikslas V. Krėvės “Skerdžiuje”. Apsakymų rinkinyje "Šiaudinėj pastogėj" atsiveria rašytojo Vinco Krėvės (Mickevičiaus) vaikystės laikų kaimas - sodžiaus buitis, žmonės, jų gyvenimo įvairios situacijos ir atsitikimai. Krėvės sodžius nutapytas labai realistiškai. Tikroviška, sodri buitis, gyvi, ryškūs ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2010 03 03
V. Krėvė skaidrės
Skaidrės apie Vincą Krėvę. Vincas Krėvė-Mickevičius. Vinco Krėvės biografija. Vinco Krėvės kūryba. Žymūs Vinco Krėvės kūriniai. Keletas Vinco Krėvės knygų. Vinco Krėvės atminimo įamžinimas. Vinco Krėvės tėviškė.
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2012 10 21
Vincas Krėvė. Apsakymo “Silkės” analizė
V. Krėvės apsakymo “Silkės” analizė. Lietuvių literatūroje gausu įvairaus žanro kūrinių, išaukštinančių gerąsias žmogaus savybes: tai pasakos, apysakos, apsakymai, romanai ir daugelis kitų. Darbštūs, nuoširdūs žmonės taip pat neužmirštami Vinco Krėvės kūryboje. Vienas iš tokių yra Kušlius. Apie jį rašytojas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2010 03 03
Vincas Krėvė - Mickevičius Gyvenimo pristatymas
Vincas Krėvė –. Mickevičius. Gimimo/Mirties Data | Vieta. Gimė 1882 m. Tėvai. Juozas Mickevičius. Asmenybė. Vincas Krėvė buvo garsiu Lietuvos prozininku. Pravardė. Vincas Krėvė – Mickevičius iš pradžių neturėjo „Krėvė“ savo varde. Kūryba. Pradėjo spausdinti 1907m. Būdamas Kijeve, spausdino lenkų kalba. Žinomiausi ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2017 05 21
Vincas Krėvė referatas
1882 m. spalio 19 (7) d. Subartonių kaime (Varėnos krašte). gimė Vincas Krėvė-Mickevičius, lietuvių literatūros klasikas, prozininkas, dramaturgas. Augo tarp žalių Dzūkijos pušynų, šviesių smėlynų, tarp mėlynų upių ir ežerų. Tėvas buvo nagingas, sumanus, darbštus, bet kartais ir suktas, ir neteisingas. Motina – jautri, ...
Lietuvių referatai, Referatas, 6 psl.
2011 08 01
Vincas Krėvė Mickevičius Skirgaila recenzija
Vincas Krėvė Skirgaila.
Lietuvių recenzijos, Recenzija, 2 psl.
2013 05 25
Vincas Krėvė Skerdžius Liaudies žmogaus santykis su gamta
"didžiausias gėris yra sutikti su gamta ir darniai su ja gyventi“- jau senovėje didysis ciceronas suprato šią paprastą tiesą. Ir štai krėvės apsakymo „skerdžius“ pagrindinis herojus.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2011 08 01
Vincas Krėvė Skerdžius
Vincas krėvė apsakymas „skerdžius“. Vincas krėvė-mickevičius. Lietuvos prozininkas dramaturgas, lietuvių literatūros klasikas, profesorius, politinis veikėjas. Vinco senelis buvo kilęs iš nedingės. Vinco krėvės kūrybos ypatybės. Mokslinė veikla. „skerdžius“ - vienas garsiausių vinco krėvės apsakymų. Pagrindiniai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2013 05 04
Vincas Krėvė lietuvių skaidrės
Vincas krėvė. Gimimo ir mirties datos. Vincas Krėvė gimė 1882 m. spalio 19 d. Subartonyse, Alytaus apskrityje. Kas buvo Vincas. Krėvė. Vincas Krėvė buvo Lietuvos prozininkas, dramaturgas, lietuvių literatūros klasikas, profesorius, politinis veikėjas. Studijų metai. Krėvė mokėsi pas kaimo mokytoją. Santuoka. 1913 m ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 01 23
Vincas Krėvė Skirgaila
Skirgaila – žmogus be Dievo
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 10 06
Vincas Krėvė Skirgaila interpretacija
Vinco krėvės dramos „skirgaila“ ištraukos konfliktinėje situacijoje atskliedžiamas žmogaus garbingumas bei išdidumas. Pateiktame tekste yra penki veikėjai. Kunigaikštis skirgaila – tai pagrindinis ištraukos herojus, vaizduojamas narsus, išdidus, ginantis savigarbą. Antraeiliai veikėjai – tai keleris ir vartenbergas, parodomi ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 3 psl.
2011 03 17
Vincas Krėvė Mickevičius skaidrės
Prezentacija apie vinca kreve-mickeviciu. Gimimo vieta, data. Slapyvardis. Mokslai. Šeima. Veikla. Kūryba. Mirties data, palaidojimo vieta. Muziejai. Vytauto didžiojo komitetas. Šaulių sąjungos centro valdybos prezidiumo nariai. „liaudies vyriausybė”. Žymiausi kūriniai. Kūriniai atsiradę teatre. Memorialiniai muziejai.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2012 11 25
Vincas Mickevičius - Krėvė
Vincas Mickevičius – Krėvė. (1882-1954). Loreta Bakutytė , Gabrielė Musatova 3b. Vincas Mickevičius-Krėvė - Lietuvos prozininkas. 1904m. studijavo filologiją Kijeve ir Lvove. Nors ir atsisakė. Kūrybos bruožai Pirmasis lietuvių literatūroje pavaizdavo individualią asmenybę. Kūriniai Apsakymų rinkinys. ’’. Skirgaila’’ ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 05 16
Vincas Krėvė. Apsakymo “Kūčių vakaras” analizė
V. Krėvės apsakymo “Kūčių vakaras” analizė. Vincas Krėvė – lietuvių rašytojas, kūręs įvairiomis temomis. Parašęs nemažai kūrinių istorine, rytų kraštų tematika rašytojas gilinosi ir į kaimo, buities problemas. Jis parašė apsakymų rinkinį “šiaudinėj pastogėj”. Jame V. Krėvė nagrinėjo kaimo žmonių ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2010 03 03
Vincas Krėvė – Mickevičius konspektas
Vincas Krėvė – Mickevičius. + istorinis kontekstas. Drama „ Skirgaila “. Tėvynės gynėjo tema. Valstybės ir visos tautos gerovė. Dvasinis ir  moralinis  nuosmukis neleidžia Skirgailos heroizuoti. Ištrauka iš rašinio , remiantis. Krėvė.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 3 psl.
2017 09 06
Vincas Krėvė. Dramos “Skirgaila” analizė ir interpretacija
V. Krėvės dramos “Skirgailos”analizė ir interpretacija. V. Krėvė – Mickevičius – XX a. Pr. Prozininkas ir dramaturgas, Lietuvos legendos kūrėjas, teikęs stiprių impulsų lietuvių nacionalinės kultūros ir valstybingumo kūrybai. Drama “Skirgaila” rašytojas priminė tautai jos karių ir valdovų laikus, išnykusius Lietuvai ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2010 03 03
Dzūkijos koloritas Vinco Krevės kūryboje
Vincas Krėvė (Mickevičius) - universalių užmojų, įvairių žanrų kūrėjas, derinęs realistinį konkretumą ir romantinį pakylėtumą, jungęs savo tautos ir rytų išmintį, istorinių veikalų kūrėjas, biblijos interpretatorius. Labiausiai Vincas Krėvė mėgo savo vaikystės kaimą, paskendusį miškuose, apsuptą ežerų ir ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 psl.
2010 03 03
Vincas Krėvė - Mickevičius „Skirgaila“ kūrinio analizė
Vincas Krėvė - Mickevičius „Skirgaila“. Vincas Krėvė - Mickevičius. „Skirgaila“. Istorinis kontekstas. Žanras. Kompozicija. Dramos situacija. Kūrinio tema. Tragizmas. Problemos. Pagrindinė mintis. Erdvė ir laikas. Vertybės. Veikejai. Veikėjai. Draminiai trikampiai. Kurybinė užduotis. Apibendrinimas. Šaltiniai. Kūrinio ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2017 02 22
Vincas Krėvė pristatymas
Vincas Krėvė-Mickevičius. Biografija. Kūriniai apie praeitį. Dramų personažams būdinga. Prozai būdinga. Proza kaimo tema. Teigiamo vertinimo perkėlimas į praeitį- romantizmo bruožas. Svarbiausi kūriniai. Svarbiausias gyvenimo veikalas “Dangaus ir žemės sūnūs”. Krėvė labai domėjosi tautosaka.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2013 11 09
Vincas Krevė. Lapino paveikslas "Skerdžiuje" 2
Lapino paveikslas V. Kreves “Serdziuje”. Šiame Krėvės apsakyme, pagrindinis veikėjas yra paslaptingas bei keistas žmogus-lapinas. Jis kas vieną vasarą ganydavo gyvulius, žiemą mezgdavo tikslus, bradinius, o kai nebūdavo tokio darbo- mezgdavo moterims petkes. Bet kaip ir kuo gyveno senas lapinas- niekas gerai nežinojo ir nesidomėjo.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2010 03 03
V.Krėvė Skerdžius Pagrindinio veikėjo charakteristika
V. Krėvė apsakyme “skerdžius” sukūrė šviesų lapino paveikslą. Tai šimtametis skerdžius, tikras lietuvos girių gyventojas. Jau pačioje apsakymo pradžioje lapinas gretinamas su grainio liepa. Ši paralelė tęsiasi per visą kūrinį. Jei liepoj “žvirbliai nuolat vestuves kelia, ir volungės dažnai graso ievai, ir strazdas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 05 28
Krėvė Skirgaila valdovo problema
Įvadas. Valdovo problema krėvės dramoje „skirgaila“. Vincas krėvė — mickevičius. Istorinė drama „skirgaila“. Istorinė asmenybė — kunigaikštis skirgaila. Pagrindinis dramos veikėjas — valdovas skirgaila. Išvados. Naudota literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 11 psl.
2012 04 10
V.Krėvė Silkės aprašymas
Kūrinio aprašymas. Kūrinys prasideda kušliaus aprašymų. Vėliau vyksta situacija, kai jis stovi po gerdviliaus langu, kur siūlė savo prekes. Tuo metu iš jo tyčiojosi piemuo, kuris padėjo pagalį po slenksčiu, prieš einant kušliui. Todėl piemenį ir sudraudė monikė, gerdviliaus duktė, taigi jie susiginčijo, taip pat ginče ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2013 05 07
Vincas Krėvė Mickevičius Kontekstinė lentelė
Vincas Krėvė Mickevičius. Biografinis kontekstas. Kūrybos kontekstas. Personažų ypatybės.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 psl.
2016 03 20
V.Kreve Perkunas,Vaiva ir Straublys Ko šiandien nebėra
V.Krėvė – XIXa. Pabaigos ir XX a. pradžios rašytojas, mylėjęs gimtąją Dzūkiją, jos gamtą, o ypač miškus. Vienas ryškiausių V.Krėvės bruožų – vaizduoti personažus epochų sandūroje ar gyvenimo kryžkelėje. Ši tendencija atsispindi pasakoje “Perkūnas, Vaiva ir Straublys” iš rinkinio “Šiaudinėj ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 psl.
2011 05 28
Vincas Krėvė-Mickevičius skaidrės (3)
Vincas Krėvė-Mickevičius. Nikolaj Špakov. Vincas Krevė –. Gimė 1882 m.  spalio 19 d.  Subartonyse, Merki-nės valsčius. Istorinis kontekstas. Pasimokęs Merkinės pradinėje mokykloje bei pasiruošęs privačiai. Domėjimasis Rytų kultūra paskatino Krėvę išvykti į Kaukazą. Biografijos faktai rodo, kad Krevė buvo ne tik ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 10 29