Vincas mykolaitis putinas vergas analize

300 dokumentų
Vincas Mykolaitis Putinas. Parafrazės
V. Putino “parafrazės”. Bene vienas didžiausių vėlyvosios V. Mykolaičio-Putino poezijos kūrinys – lyrinis ciklas “parafrazės”. Jis išleistas 1957 metais. Parašytas, parafrazuojant L. Bethoveno muzikines temas bei įvaizdžius, plėtojant vokiečių kompozitoriaus mintį apie žmogaus išsivadavimą iš sielvarto. Ši tema, ...
Lietuvių analizės, Analizė, 5 psl.
2010 03 03
Vincas Mykolaitis Putinas. Vergas
Vinco Mykolaičio - Putino ciklas "Vergas". Būtiškai suvokta laisvės problema tapo kertine V. Mykolaičio - Putino humanistinės filosofijos atrama, atviru žmogaus prasmės rūpesčiu. Kaip teigia A. J. Greimas, "laisvė ir humanizmas šia prasme yra sinonimai". Taigi V. Mykolaitis -Putinas iškyla kaip humanistinės etikos atstovas. Poeto ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 psl.
2010 03 03
Vincas Mykolaitis Putinas konspektas
Gimė gausioje pasiturinčių valstiečių šeimoje (iš 9 vaikų buvo vyriausias). Tėvas labai darbštus, protingas ūkininkas, jausmingas, su gražiu balsu, giedojo bažnyčioje. Motina – tyli, jautri, religinga moteris, gražiai margino velykaičius ir audė.Jaunystėje Vincas buvo labai nedrąsus, mėgo būti vienas, buvo tarsi ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 psl.
2011 08 01
Vincas Mykolaitis Putinas skaidrės
Vincas mykolaitis putinas. Kūryba. Tarp dviejų aušrų. Altorių šešėly.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2012 05 30
Skaidrės Vincas Mykolaitis Putinas
Vincas mykolaitis- putinas. Labiausiai žinomas savo simbolistiniais eilėraščiais ir romanu „altorių šešėly“. Lietuvos poetas ir prozininkas. Biografija. Tėvai buvo pasiturintys. Įstojo į seinų kunigų seminariją. Mokėsi marijampolės gimnazijoje. Įsišventino kunigu. Studijavo peterburgo dvasinėje akademijoje. Miuncheno ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 02 11
Vincas Mykolaitis Putinas skaidrės (2)
Vincas Mykolaitis- Putinas 1893-1967m. 20 a. rašytojas poetas, dramaturgas, prozininkas. Gimė Prienų raj., sausio 6 d. Kūryba skirstoma į. Kūrybos bruožai. Eilėraštis “Tarp dviejų aušrų”. Eilėraštis “Skriski, are”. “Žemei”. “Rūpintojėlis”. “Viršūnės ir gelmės” Tai yra eilėraščių ciklas, kurį sudaro 7 ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2013 09 11
V. Mykolaičio - Putino biografija
Vincas Mykolaitis-Putinas. Biografija. Vincas Mykolaitis-Putinas su žmona Emilija Kvedaraite vestuvių dieną 1935 metais . Vincas Mykolaitis-Putinas seminarijoje. Putino tėviškė Pilotiškėse. Namai, kuriuose gyveno V. M. Putinas 1Kaune 2Kačerginėje. Mykolaitis-Putinas su studentais. Tarp dviejų aušrų” (1927). „Altorių ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 11 09
Vincas Mykolaitis Putinas
Vincas Mykolaitis-Putinas. Biografija. Putino tėviškė Pilotiškėse. Kūryba. Putino romanas “Altorių šešėly”. Mykolaičio Putino poezija.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2013 05 26
Vincas Mykolaitis Putinas Žemei Interpretacija
Vincas mykolaitis putinas – xx amžiaus lietuvių poetas ir prozininkas. Žinomas savo simbolistiniais eilėraščiais ir romanu „altorių šešėly“. Gamta putino simbolistinėje lyrikoje savita – ji nėra vientisas įprastas peizažas, gamta čia daug sudėtingiau suprantama, susiliejusi su lyriniu „aš“ visais pojūčiais. Visi šie ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 psl.
2011 04 13
Vincas Mykolaitis - Putinas gyvenimas ir kūryba
Vincas mykolaitis – putinas. gyvenimas ir kūryba. Vincas Mykolaitis – Putinas. Šeima. Vaikystė. Studijos Seinuose. Peterburgo dvasinė akademija. Fribūro universitetas. Lietuvoje. Tarp dviejų aušrų (1927). Altorių šešėly (1933). Santykiai su Bažnyčia, vedybos. Šeimyninis gyvenimas. Vilniuje. Gaižiūnuose. Santykis su sovietine ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2014 09 11
Vincas Mykolaitis - Putinas Biografija ir Kūryba
Vincas Mykolaitis- Putinas. Lietuvos poetas, dramaturgas  ir prozininkas. Biografija. Rašytojas gimė Marijampolės apskrityje. Nors kunigų seminariją. Asmenybė.  Mykolaitis-Putinas buvo kuklus. Kūryba. Ankstyviesiems Putino eilėraščiams būdingas šviesių gyvybingos gamtos išgyvenimų vaizdavimas. Žymiausi romanai. Vincas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 03 05
Vincas Mykolaitis Putinas Biografija
Vaikystė. Vincas Mykolaitis – Putinas gimė 1893 metų sausio 6 dieną Pilotiškių kaime, Prienų rajone. Mokslai ir studijos. Savarankiškas Putino gyvenimas ir darbas. Naudota literatūra. Abu poeto tėvai buvo katalikai. Tėvas buvo labai kieto charakterio, atkaklus, dažnai šiurkštus, tačiau siekė savo šeimos gero. Augino gerus ...
Lietuvių referatai, Referatas, 5 psl.
2010 03 03
Vincas Mykolaitis Putinas Rudenio naktį analizė
Vincas mykolaitis – putinas – xx a. Pr. Lietuvių poetas ir prozininkas, simbolizmo srovės atstovas lietuvoje. Ši meno kryptis poetui padarė didelę įtaką studijuojant rusijoje bei vakarų universitetuose. Jam pačiam simbolizmas buvo naujas romantinio judėjimo etapas – terpė išsiskleisti asmenybei. Rašytojas labiausiai žinomas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 04 03
Putinas Tarp dviejų aušrų
Vincas Mykolaitis - Putinas. ,,tarp dviejų aušrų” eilėraščių rinkinio apibendrinimas. Kodėl kalbame apie mykolaičio – putino eilėraščių rinkinį ,,tarp dviejų aušrų”? Įtrauktas į egzaminų programos turinį. Ryškiausia lietuviškojo simbolizmo knyga. Ką žinote apie rinkinio ,,tarp dviejų aušrų” poetinį pasaulį? ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2012 12 18
V. Mykolaitis Putinas skaidrės
Vincas mykolaitis – putinas gyvenimas ir kūryba. Vincas Mykolaitis – Putinas 1893 m. sausio 6 d. – 1967 m. birželio 7 d. Šeima. Vaikystė. Studijos Seinuose. Peterburgo dvasinė akademija. Fribūro universitetas Šveicarijoje. Fribrūro universitete. Abejonės dėl pašaukimo. Vėl Lietuvoje. “Altorių šešėly”. Santykiai su ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2013 09 28
Vincas Mykolaitis Putinas pristatymas
Vincas Mykolaitis - Putinas. Xx amžiaus pradžios lietuvių poetas ir prozininkas. “altorių šešėly”. Reali lietuvos visuomenės dvasinio gyvenimo. Sulaukė prieštaringų vertinimų. Santykis su sovietine ideologija. Vėlyvieji kūriniai. Nuotraukos.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2013 02 19
V.Mykolaitis Putinas Pesimizmo Himnai analizė
V.Mykolaičio Putino "Pesimizmo Himnų" analizė įvairiais klausimais.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2013 03 20
Tarp dviejų aušrų skaidrės
Vincas Mykolaitis - Putinas. Mykolaitis - Putinas. Ką žinote apie rinkinio ,,Tarp dviejų aušrų” poetinį pasaulį? Eilėraštis „Tarp dviejų aušrų”. Eilėraštis „Rūpintojėlis”. Poema „Vergas”. 1dalis. Lyrinis subjektas – dvasinis vergas. Lyrinio subjekto būsena. *ko poezijos žmogus ilgisi, kuo yra nusivylęs. ...
Lotynų skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 11 17
Vincas Mykolaitis Putinas analizė
Vincas Mykolaitis – Putinas Vincas Mykolaitis – Putinas .
Lietuvių analizės, Analizė, 6 psl.
2016 02 05
Vincas Mykolaitis Putinas Margi sakalai skaidrės
Vincas Mykolaitis – Putinas. „ Margi sakalai”. Autorius. Vincas Mykolaitis-Putinas – 20 amžiaus pradžios lietuvių poetas ir prozininkas. Margi sakalai. Lydėdami gęstančią žarą. Pavadinimo reikšmė. Sakalai – maištaujantys, siekiantys sau geresnio gyvenimo. Tema. Žmogus turi siekti savo gyvenimo tikslų ir bandyti tai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2015 02 04
Vincas Mykolaitis Putinas projektas
Vincas Mykolaitis - Putinas. Vincas Mykolaitis Putinas Lietuvių poetas, prozininkas, dramaturgas, kritikas ir literatūros mokslininkas. Poetas gimė 1893 m. sausio 6 d. Pilotiškėse, Marijampolės apskritis. Tėvai buvo pasiturintys valstiečiai, auginę gausią šeimą. Putinas įstojo į Seinų kunigų seminariją. Nors kunigų seminariją ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 10 02
Žmogaus dualizmas
Vincas Mykolaitis – Putinas , Altorių šešėly. Vincas Mykolaitis – Putinas Tarp dviejų aušrų. Johanas Volgangas Gėtė , Faustas “. Viljamas Šekspyras , Hamletas. Jonas Biliūnas , Liūdna pasaka. Vincas Krėvė – Mickevičius , Skirgaila. Jurgis Savickis , Vagis “. Alberas Kamiu , Svetimas. Antanas Škėma , Balta drobulė. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 5 psl.
2014 12 14
VINCAS MYKOLAITIS - PUTINAS - XX a vidurio modernistas, simbolistas
Vincas Mykolaitis – Putinas. „ Altorių šešėly “(. Mykolaitis - Putinas Altorių šešėly ". Kūryba ir asmeninė laimė. Vertybių pasirinkimą lemia įgyta patirtis. „ Altorių šešėly “. Mylimų žmonių netektis padeda apsispręsti po ilgų savojo gyvenimo kelio paieškų. Pirmoji romano dalis. Trečiojoje romano dalyje. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 5 psl.
2016 12 08
Vincas Mykolaitis Putinas konspektas (2)
Vincas Mykolaitis - Putinas. Lietuvių literatūros kontekstas. Epochos kontekstas. Istorinis kontekstas. Filosofinis kontekstas. Gyvenimo faktai. Psichologizmas ir intelektualumas. Pasakotojo vaidmuo. I dalis „Bandymų dienos“ Seminarija. II dalis „Eina gyvenimas". Parapija. III dalis „Išsivadavimas“. Sostinė.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 13 psl.
2017 11 08
Vincas Mykolaitis - Putinas projektas (3)
Vincas Mykolaitis-Putinas. Mano autobiografija nebus nei plati. Sakoma, kad kiekvieno autoriaus gyvenimas duoda galimybės geriau suprasti ir įvertinti jo kūrinius. ,,Taigi, nenorėdamas nieko klaidinti nei nuobodinti, nieko nė nerašau. Kaunas, Putinas-Mykolaitis. 1920 m. Spalių 3 d. Iš naujesniosios poezijos antologijos „Vainikai". ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 28 psl.
2017 10 18
Putinas ir jo romanas Altorių šešėly
Vincas mykolaitis putinas 1893m. sausio 5d. – 1967m. birželio 7d. Į Seinų kunigų seminariją. 1915m vis dėlto buvo įšventintas į kunigus. Peterburgo dvasinėje akademijoje. Fribūro ir Miuncheno universitetuose. 1923m. Sugrįžo į Lietuvą. 1935. . Mykolaitis – Putinas oficialiai atsisakė kunigystės ir sukūrė šeimą. Romanas ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 18 psl.
2016 11 05
Vincas Mykolaitis Putinas. Nakties vaizdinių prasmės lyrikoje
Nė vieno žmogaus gyvenimo kelias nebūna lygus, vienpusiškas arba nuolatos ramiai sruvenantis kaip upė. Kiekviena diena vis kitokia, atnešanti naujų išgyvenimų, naujų jausmų, samonę audrina įvairios emocijos, todėl žmogus visą laiką tarsi keičia spalvotus akinius: skirtingose būsenose jis skirtingai vertina save, aplinką ir ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 psl.
2010 03 03
Vincas Mykolaitis-Putinas skaidrės (3)
Vincas Mykolaitis-Putinas. Biografija. Putino tėviškė Pilotiškėse. Sutuoktinė. Bibliografija. Poezija. Poezijos bruožai. M. Putino eilėraštis "Trys tostai - I". Bibliografija. Proza. Altorių šešėly. Bibliografija. Studijos, kritika. Putino kapas Rasų kapinėse. Šaltiniai. Altorių šešėly. Vinco Mykolaičio-Putino šeima.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2016 11 29
Vincas Mykolaitis Putinas lietuvių analizė
Vincas Mykolaitis Putinas lietuvių poeziją nukreipė į žmogaus filosofinį pasaulį. M. Putino žmogus – amžinas ieškotojas. Eilėraščiui įpusėjus, herojus nusikelia mintimis į kitą erdvę ir šviesias spalvas bei džiugią nuotaiką keičia niūrios spalvos, pesimistinė nuotaika piešiama tamsiais atspalviais, kankina klausimas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2017 10 19
V. Mykolaitis - Putinas kūrybos analizė
Mykolaitis – putinas. Psichologinį intelektinį romaną „ Altorių šešėly “. Kunigų seminarija tarsi didžiulis mechanizmas. Ryšys su gamta. Aplanko Šlavantų tėvelį – idealų kunigą. Pažintis su Aukse ir Liucės savižudybė. SIMBOLIZMAS. Eilėraštis „ Margi sakalai “. „ Rūpinojėlis “. Poema „ Vergas “. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2017 10 11