Vincas mykolaitis putinas vergas analize (10)

300 dokumentų
Privalomi lietuvių kalbos VBE autoriai
BOLDS. Privalomi autoriai. Jonas Radvanas. Mikalojus Kazimieras Sarbievijus. Tumas Vaižgantas. Mykolaitis Putinas. Jurgis Savickis. Jonas Aistis. Justinas Marcinkevičius. Marius Katiliškis. Juozas Aputis. Sigitas Geda. Privalomi konteksto autoriai. Šatrijos Ragana. Vyt. Mačernis. Br. Krivickas. Marcelijus Martinaitis. Judita Vaičiūnaitė. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 4 psl.
2014 05 27
Privalomų autorių 12 kl. konspektas
Vincas Mykolaitis Putinas 1893 1967 Kūrybos temos. Iš romano Altorių šešėly. Gyvenimo prasmės klausimas Vinco Mykolaičio Putino kūryboje. Savęs pažinimo svarbos tema Vinco Mykolaičio putino kūryboje. Apie romaną ALTORIŲ ŠEŠĖLY Svarbiausia problema –. Veikėjas personažas , herojus , charakteris. Fabula ir erdvė. Fabula – ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 28 psl.
2015 01 19
Vincas Kudirka
Vincas Kudirka. Vincas Kudirka 1858-12-31 – 1899-11-. Gimtinė ir šeima. Kudirkos gimtinė. Biografija. “Aušra" paskatino įsijungti į Lietuvos tautinio atgimimo sąjūdį. Maištingos dvasios kovotojas. Kudirka ir „Varpas“. Kudirka ir „Ūkininkas“. Gydytojas. Liga. Tautiška giesmė. Kūrybiškos asmenybės savybės. Meniški ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 35 psl.
2013 10 03
Skerdžius analizė
Skerdžius. Vincas Krevė. Apie pagrindinį veikėją. Lapinas – pagrindinis knygos veikėjas „Stiprus. Apie ką rašoma. Pagrindinė knygos mintis - žmogaus ryšys su gamta. Knygos informacija. Puslapių 56 Pagrindiniai veikėjai Lapinas. Apie autorių. Vincas Krevė – Mickevičius gimė 1882 metais Subartonyse. Nuomonė apie knygą. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2016 10 13
Vincas Kudirka „Tautiška giesmė”
Vincas Kudirka „Tautiška giesmė”. Vincas Kudirka. Vincas Kudirka (1858–1899) – Lietuvos gydytojas. Tautiška Giesmė. „Tautiška giesmė“ – vienintelis chorinis Vinco Kudirkos kūrinys. Lietuva, Tėvyne mūsų, Tu didvyrių žeme. Himno istorija. Viešai „Tautiška giesmė“ buvo pripažinta Didžiajame Vilniaus seime 1905 ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 12 29
Vincas Kudirka ir Vydūnas biografija ir kūryba
Vincas Kudirka. Tikslai. Vincas Kudirka. (1858-12-31–1899-11-06). Gimtinė. Šeima. Mokantis skleidėsi gabumai. Maištingos dvasios kovotojas. Kūrybiškos asmenybės savybės. Vinco kudirkos dėmesys kaimo žmonėms.  Kudirka – poetas. Kudirka – “Tautiškos giesmės” autorius. Paminklas Vincui Kudirkai. Kudirkos Naumiestyje. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2017 05 23
Tautosakos įvaizdžiai Maironio kūryboje
Maironio kūrybos pasaulio ištakos. Maironio rinktinėje lyrikoje galime pastebėti dvi tautosakos rūšis. Maironio didžiosios vertybės. Eilėraščiuose ,,augo putinas’’ ir ,,tėvynės dainos’’ mergelės paveikslai yra. Dar vienas maironio eilėraštis ,,mergaitė’’. Iš šešių analizuotų eilėraščių ryškėja maironio ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2012 03 26
Vincas Kudirka „Tautiška giesmė“ skaidrės
Vincas Kudirka „Tautiška giesmė“. Biografinis kontekstas Istorinis kontekstas Tema ir pagrindinė mintis Problema Vertybės Naudoti šaltiniai. Tautiška giesmė. Lietuva, Tėvyne mūsų, Tu didvyrių žeme. Tegul saulė Lietuvoj Tamsumas prašalina. Biografinis kontekstas. Vincas Kudirka – vienas įtakingiausių tautinio sąjūdžio ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2014 11 09
Vincas Krėvė – Mickevičius konspektas
Vincas Krėvė – Mickevičius. + istorinis kontekstas. Drama „ Skirgaila “. Tėvynės gynėjo tema. Valstybės ir visos tautos gerovė. Dvasinis ir  moralinis  nuosmukis neleidžia Skirgailos heroizuoti. Ištrauka iš rašinio , remiantis. Krėvė.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 3 psl.
2017 09 06
Liudo Vasario ir Liucės santykiai seminarijoje
Mykolaitis-Putinas „Altorių šešėly“. Klierikas ir Liucė. Gabija Linkevičiūtė 4D. Mokytoja Laima Stasiūnaitė Kauno „Saulės“ gimnazija. Tikslas Pirmieji susitikimai Dvejonės Išvada. Pirmieji susitikimai. Pirmą kartą klierikas Liudas ir Liucė susitiko klebono Kimšos parapijoje. Visgi nepaisant. Dvejonės. Liucė buvo pirmoji ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2015 10 21
Lietuvių kalbos privalomi autoriai
Renesansas Martynas Mažvydas. Mikalojus Daukša. Jonas Radvanas. Barokas Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Apšvieta Kristijonas Donelaitis. Romantizmas Adomas Mickevičius. Antanas Baranauskas. Vincas Kudirka. Liūdna pasaka ‘‘. Juozas Tumas - Vaižgantas. Vincas Krėvė. Ona Duonutė. Vokiečių riteris - Keleris. Šatrijos Ragana Marija ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 11 psl.
2015 11 19
Vincas Kudirka - romantizmo atstovas literatūroje ir istorijoje
Vincas Kudirka – romantizmo atstovas literatūroje ir istorijoje. Vincas Kudirka (1858 m. – 1899 m. ) – Lietuvos gydytojas, prozininkas, poetas. Biografija. Kudirkos gyvenimas. Baigęs šešias klases, tėvo verčiamas. 1890–1894 m. Nuo gimnazijos laikų. Kūryba. Daugiausia pasirašinėjo V. Kapso slapyvardžiu V. Kudirkos kūryboje ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 03 24
Liudas Vasaris ir kunigų seminarija
Liudas Vasaris ir kunigų seminarija. Mykolaitis – putinas ,,altorių šešėly”. Stojimas į seminarija. Liudas Vasaris stojo į kunigų seminariją dėl daugelio priežasčių Būsimas klierikas manė. Skaudi patirtis. „Liudo draugas nusišovė, susirgęs veneros liga“. Erdvė. Uždara erdvė Sodas Koplyčia Koridoriai Kambariai Celės ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2015 05 27
Jurgis Savickis skaidrės (3)
Skaistgirio gimnazija. Jurgis savickis. Greta Končiūtė IVg. Modernizmas. Tai XIX a. pabaigos – XX a. avangardinių literatūros ir. Modernizmo kryptys. Impresionistams rūpi tikrovę stebinčio žmogaus išgyvenimai sustabdyti judesį. Xx amžiaus vidurio moderniosios. literatūros atstovai. Vincas Mykolaitis - Putinas. Jurgis savickis. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2016 11 24
Vincas Krėvė Mickevičius Kontekstinė lentelė
Vincas Krėvė Mickevičius. Biografinis kontekstas. Kūrybos kontekstas. Personažų ypatybės.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 psl.
2016 03 20
Lietuviškų autorių ir knygų aprašymai
Rašytojas / laikotarpis epocha Kūrinys Istorinis kontekstas / biografija Siužetinė linija / probleminė kūrinio charakteristika / tematika Veikėjų paveikslai. Martynas mažvydas 1510 XVI. - Renesansas. Mikalojus daukša 1527 1538 XVI. - xvii. Pr. – Renesansas. Tėvų žemės , papročių. Jonas radvanas. Savotiškas herojinis Lietuvos ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 27 psl.
2014 12 11
Privalomų autorių konspektai
Autorius. Kūrinio pavadinimas. Trumpas siužetas. Vertybės. J. Savickis. „Kova“. „Vagis“. „Ad astra“. „Fleita“. „Mėnesiena“. J. Aputis. „Dobilė. M. Naktį“. „Vakarėjant gražios dobilienos“. „Lidija Skoblikova ir tėvo žingsniai“. „Šūvis po Marazyno ąžuolu“. „Įveikti save“. M. Katiliškis. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 13 psl.
2015 02 07
Kudirka ir Vydūnas
Kudirka ir Vydūnas – didieji tautinio atgimimo ir tautinės dvasios žadintojai. Vincas Kudirka pagal profesiją buvo gydytojas. Vincas Kudirka. 1858-1899 m. Vydūnas – tai. Vydūnas. 1868-1953 m.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2015 01 04
Ar reikalinga žmoguj laisvė
Laisvės siekia daugybė žmonių. Ji turi daug reikšmių. Vieniems tai pilietinė laisvė, kitiems ekonominė, bet visų svarbiausia mano manymu yra asmeninė laisvė. Tai įrodo Vinco Mykolaičio – Putino poema „Vergas“. Kūrinio spalvos yra tamsios, niūrios, slogios, o kai kuriose posmeliuose net pereinančios į juodumą: ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 05 05
Lietuvos ūkio ir kultūros laimėjimai. kasdienis gyvenimas nepriklausomoje Lietuvoje
Kl. Lietuvos ūkio ir kultūros laimėjimai. kasdienis gyvenimas nepriklausomoje Lietuvoje. Sąvokos. Imigracija – kitos šalies gyventojų atsikėlimas į šalį nuolat gyventi. Kauno radiofonas – pirmosios radijo stoties Lietuvoje pavadinimas, atsirado – 1926 m. Padieniai darbininkai – laikiniems darbams samdomi darbininkai. Periodika ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 52 psl.
2015 11 24
Lietuvių kalbos ir literatūros programinių autorių konspektas
Lietuvių kalbos ir literatūros programinių autorių konspektas Žmogaus prigimties tema. Savickio novelėse Biografijos ypatumai ir kūrybos bruožai. Gimtinę matė iš Europos žmogaus perspektyvos. Vienas lietuvių prozos atnaujintojų. Teatro kaukes dėvintys personažai. Autorius nevertina įvykių. Nuvainikuojamas kaimas. Į žmogaus ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 60 psl.
2014 10 20
Interpretacijos turinio vertinimas
Interpretacijos turinio vertinimas. Interpretacija – rašinys. mykolaitis – putinas. „altorių šešėly“ (ištrauka). A. Marčėnas. „su almančiu pasauliu“. Interpretacija – esė. H. Radausko eilėraščio ,,liūdesys” interpretacija. Apie h. Radausko „laiškai sau pačiam“. Teksto suvokimas interpretacijoje. A. Visiškai ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 8 psl.
2013 05 09
Vincas Krėvė Skirgaila - tragiškasis herojus interpretacija
Skirgaila – tragiškasis herojus.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 3 psl.
2013 01 02
Lietuvių literatūros autoriai
Aprašyti įvairūs lietuvių literatūros autoriai, veikėjai, bruožai. Antanas Škėma. Apie autorių. Kūrybos bruožai. Skaityti kūriniai. „Balta drobulė“. Antanas Vaičiulaitis. Kūrybos bruožai. Žymiausi kūriniai. Novelė ,,Pelkių takas”. Romanas ,,Valentina”. Romano pagrindiniai veikėjai. Homeras. Kūrybos bruožai. Homerui ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 43 psl.
2013 09 23
Krėvė Skirgaila valdovo problema
Įvadas. Valdovo problema krėvės dramoje „skirgaila“. Vincas krėvė — mickevičius. Istorinė drama „skirgaila“. Istorinė asmenybė — kunigaikštis skirgaila. Pagrindinis dramos veikėjas — valdovas skirgaila. Išvados. Naudota literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 11 psl.
2012 04 10
Vincas Krėvė Mickevičius
Vincas krėvė-mickevičius. Kūrybos ypatybės. Personažų ypatybės. „skirgaila" romantiška lietuvos istorija. Istorinis kontekstas. Įvadas. Dramos situacija. Pagrindinė kūrinio tema. Tragizmas. Problemos. IDĖJA. ERDVĖ. Laikas. Žanras. Kompozicija. I d. – „Tarp dviejų pasaulių“. Perskaitykite l veiksmo II paveikslą ir ...
Lietuvių analizės, Analizė, 27 psl.
2013 11 06
Lietuvių dramaturgijos raida
Didikų ir bajorų teatrai atsirdę. Mėgėjišką liaudies teatrą. Mėgėjų teatro sąjūdis. Pirmieji dramaturgai romantikai. Ryškiausias lietuvių dramaturgijos pirmtakas. Jis atstovauja pačiam ankstyviausiam “ ikiteatriniam ” dramaturgijos etapui. Mėgėjiškoji istorinė patriotinė drama pagal saloninės komedijos trafaretą. ...
Teatro konspektai, Konspektas, 5 psl.
2016 06 13
Simbolizmas prezentacija
Simbolizmas. Meno kryptis iškyla apie 1870 metus Prancūzijoje. Simbolizmo bruožai. Realybė yra tik paviršius, po kuriuo slypi idealusis pasaulis. Simbolistai ypač mėgsta mįslingus, fantastinius vaizdus, užuominas. Pasaulis pažįstamas ne racionaliai, ne protu, o intuityviai, nuojauta. Simboliu gali tapti bet kuris daiktas ar reiškinys. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 42 psl.
2014 04 22
Analizės ir interpretacijos
Daug analizių ir interpretacijų. Žmogaus dvasinis grožis j. Biliūno kūryboje. V. Krėvė „perkūnas, vaiva ir straublys”. J. Aputis „horizonte bėga šernai”. J. Baltrušaitis „būties psalmė”. Žmogus novelėje „polaidis”. A. Škėma „žilvinėėli”. Lietuvių partizanų dainos. Liaudies menininko paveikslas p. Cvirkos ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 33 psl.
2011 02 03
Skirtingų autorių kūrinių analizės
K Donelaitis “metai”. Išminčiai k. Donelaičio “metuose”. Kas jie? K. Donelaičio asmenybė, vertybių sistema “metuose”maironis - “trakų pilis”maironis “išnyksiu kaip dūmas”. Žmogus Krėvės kūryboje. Šatrijos Ragana (1877 - 1930). Žmogaus ir valdovo tragedija “Skirgailoje”. Raganius Gugis - laimingas ...
Lietuvių šperos, Špera, 7 psl.
2010 03 03