X imones personalo valdymas

300 dokumentų
Personalo valdymas įmonėje
Turinys. Įvadas. Sąvokos. Personalas. Įmonės struktūros. Personalo tarnybos organizavimas didelėje įmonėje. Žmonių išteklių valdymas. Personalo valdymo efektyvumas. Personalo valdymas ab „vilniaus kranai“. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2010 12 03
Įmonės personalo valdymas
Įvadas. Personalo valdymas. Personalas. Personalo tarnyba. Personalo vadybos kryptys. Personalo organizavimas. Personalo valdymas. Personalo valdymo svarba vadovams. Vadovo vaidmuo personalo valdyme. Kodėl personalo valdymas svarbus visiems vadovams? Vadovų darbas. Vadovo ryšys su personalu. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 05 22
Personalo valdymas viešbutyje
Įvadas. Įmonės personalo valdymo teorinis aspektas. Personalo valdymo teorijos. Personalo valdymo problemos. Viešbučio „jūratė” įmonės charakteristika. Viešbučio „jūratė“ pristatymas. Teikiamų paslaugų kokybės kontrolė. Viešbučio personalo darbo organizavimas. Įmonės valdymo struktūra. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2013 04 02
Personalo darbo efektyvumo optimizavimas x įmonėje
Personalo darbo efektyvumo optimizavimas x įmonėje. Įvadas. Personalo vaidmuo įmonėje. Personalo motyvacija. Personalo valdymas. Darbuotojo poreikio planavimo svarba. Personalo darbo organizavimas. Apie bendrovę. Įmonės valdymas. Įmonės personalo valdymas. Strategijos planavimas. Išvados. Literatūra.
Vadybos analizės, Analizė, 15 psl.
2013 03 20
Statybos įmonės personalo valdymas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių naudojimas. Įmonės. Personalo valdymas. Personalo planavimo esmė. Laisvų darbo vietų analizė. Personalo ugdymas, mokymas ir tobulinimas. Statybos įmonės darbuotojų valdymo sistema. Mažos statybos įmonės. Vidutinio dydžio statybos įmonės. Didelės statybos įmonės. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Statybos referatai, Referatas, 15 psl.
2014 02 28
Personalo valdymas konspektas
Personalo valdymo politikos samprata. Personalo valdymo politikos vaidmuo ir svarba įmonėje. Personalo valdymo politikos klasifikacija, atrankos kriterijai ir tikslai. Personalo valdymo politikos motyvavimas. Personalas – tai visos įmonės darbuotojai – visi samdomieji darbuotojai, ir dirbantys savininkai.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 15 psl.
2011 06 22
Personalo valdymas įmonėje referatas
Iliustracijų sąrašas. Įvadas. Įmonė. Įmonės valdymo struktūros. Nuo ko priklauso įmonės struktūra? Personalo valdymas. Personalo valdymo skyrius įmonėje ir jo uždaviniai. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo valdymo strategija ir taktika. Personalo motyvavimo (skatinimo) būdai. Personalo valdumo efektyvumas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 18 psl.
2017 05 25
Įmonės personalo valdymo veiklų analizė
Personalo apskaita. Personalo planavimas. Verbavimas. Personalo atranka. Adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo mokymas. Personalo judėjimo valdymas. Atlygis už darbą. Išvados.
Marketingo referatai, Referatas, 12 psl.
2014 01 23
Personalo valdymas, organizavimas
Įvadas. Personalo vadybos esmė. Personalo vadybos turinys. Personalo organizavimas. Personalo apskaita ir statistika. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų priėmimas, adaptavimas ir atleidimas. Personalo ugdymo sistema. Personalo valdymas. Darbuotojų pažinimas ir motyvacija. Valdymo metodai. Personalo vadybos principai. Išvados. ...
Vadybos referatai, Referatas, 17 psl.
2011 02 12
Personalo valdymas X įmonėje
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Bendrojo personalo poreikio planavimas. Pareigybių aprašymas ir reikalavimų profilio formavimas. Pareigybių aprašymas. Reikalavimų profilių formavimas. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 psl.
2010 12 13
Personalo valdymas organizacijoje
Įvadas. Personalo valdymo samprata. Personalo samprata. Personalo valdymo samprata. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų analizė. Personalo planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo judėjimo valdymas. Personalo mokymas ir vystymas. Kompensavimas (skatinimas) ir apsauga. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 06 28
Įmonės valdymas namų darbas
Įmonių rūšys. Individuali įmonė. Akcinė bendrovė (AB). Uždaroji akcinė bendrovė (UAB). Mažoji bendrija. Įmonės organizavimas. Gamybos organizavimas. Gamybos procesai. Gamybos organizavimo valdymas. Gamybos atsargų valdymas. Rinkodara. Įmonių valdymas. Įmonės personalo valdymas. Pagrindiniai personalo valdymo principai. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2017 05 01
Personalo vadyba (2)
Personalo valdymo samprata. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Pagrindiniai personalo valdymo principai. Personalo valdymas europoje. Personalo valdymo ypatumai lietuvoje. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų analizė ir personalo planavimas. Personalo verbavimas, atranka ir adaptavimas. Personalo vertinimas ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2013 09 22
Personalo vadyba įmonėje
Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Bendrojo personalo poreikio planavimas. Darbo aprašymas ir reikalavimų profilis. Darbo pareigybių aprašymas. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 24 psl.
2010 10 21
Žmogiškųjų išteklių valdymas Ibis Styles Vilnius, UAB
Įvadas. Darbo tikslas. Viešbutis “Ibis Styles Vilnius”. Veiklos pristatymas. Įmonės analizė. Personalo organizavimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo reikalavimo profiliai. Personalo pareigybinė instrukcija. Personalo paieškos ir atrankos procesas. Personalo vertinimas. Personalo įdarbinimas, adaptavimas ir atleidimas. ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 psl.
2017 04 26
Personalo tarnyba
Įvadas. Personalo tarnybos organizavimas teoriniu aspektu. Personalo tarnybų uždaviniai ir funkcijos. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo valdymo linijinis ir patariamasis aspektai. Personalo tarnybos organizavimas įmonėje BĮ UAB „x“. Apie ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 18 psl.
2013 11 12
Įvadas. Personalo valdymo teoriniai aspektai. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Personalo planavimas. Personalo verbavimas, atranka, adaptavimas,vertinimas. Darbo santykių valdymas. Išvados. Literatūra.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 psl.
2016 11 16
Personalo valdymas referatas
Įvadas. Personalo adaptacija. Adaptacijos samprata, tikslai. Adaptacijos rūšys. Adaptacijos etapai. Adaptacijos efektyvumas. Personalo valdymo, motyvavimo ir mokymo procesai. Personalo valdymas ir tobulinimo procesai. Personalo mokymo metodai. Adaptacijos – valdymo procesas įmonėje „Rimgauda“. Įmonės charakteristika. Valdymo ...
Finansų referatai, Referatas, 23 psl.
2013 11 04
Personalo organizavimas X organizacijoje
Turinys. Įvadas. Orginizacijos veiklos sritis. Personalo struktūros analizė. Pretendentų paieškos būdai. Atrankos organizavimas. Adaptacinių problemų sprendimai. Personalo vertinimo sistema. Mokymosi kvalifikacijos kėlimo analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2011 01 13
Personalo vadybos esme
Įvadas. Personalo vadybos sanprata. Bendroji vadybos samprata. Personalo vadybos samprata ir ryšys su kitais dalykais. Personalo vadybos turinys. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo praktinis valdymas. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 12 psl.
2010 12 13
Personalo valdymo ypatumai įmonėje
Įvadas. Bendra "X" įmonės charakteristika. Personalo valdymas. Personalo valdymo įmonėje pagrindinės dalys Vadovo elgesio ir asmeninio stiliaus įtaka personalui. Vadovo darbo dienos organizavimo ypatumai ir jų įtaka personalui. Personalo testavimas ir atranka. Personalo pripažinimas ir motyvacija. Personalas ir konfliktai. Tiesioginio ...
Vadybos referatai, Referatas, 33 psl.
2017 05 24
Personalo valdymas konspektas (3)
Įvadas. Personalo vaidmuo ir jį sąlygojanti aplinka. Įmonės kultūra ir politikos formavimas. Personalo veiklos planavimas. Personalo paieška. Personalo veiklos organizavimas. Personalo skyriaus organizavimas. Personalo atranka ir samda. Vadovavimo priemonės. Pagrindinės vadovavimo technikos. Darbo motyvavimas. Vadovavimo stiliai. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 73 psl.
2015 12 01
Personalo valdymas logistikos referatas
Orientacija į klientą. Apsirūpinimas žmogiškaisiais ištekliais. Personalo atrankos procedūra analizuojamoje įmonėje. Naujų darbuotojų adaptacija. Personalo veiklos valdymas ir vertinimas. Horizontali vertikali karjera. Individualios karjeros valdymas.
Logistikos referatai, Referatas, 17 psl.
2017 01 19
Žmogiškųjų išteklių valdymo principai
Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių valdymo turinys ir principai. Žmogiškųjų išteklių valdymo principai. Žmogiškųjų išteklių valdymo samprata ir principai. Įmonės filosofija, kultūra ir politika – žmogiškųjų išteklių valdymo bazė. Organizacijos filosofija. Organizacijos kultūra. Personalo ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 26 psl.
2013 03 28
Personalo valdymas analizė
Įvadas. Personalo adaptacija. Personalo valdymo, motyvavimo ir mokymo procesai. Personalo valdymas ir tobulinimo procesai. Personalo mokymo metodai. Išvados. Literatūra.
Vadybos analizės, Analizė, 12 psl.
2017 01 12
Personalo tobulinimas
Įvadas. Įmonės personalo veikla ir informacijos šaltinių apžvalga. Personalo tobulinimo teorinė analizė. Personalo valdymo samprata. Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Vadovų mokymas ir tobulinimas. „ valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (vmvt)“ personalo tobulinimo įvertinimas. Darbuotojų ir vadovų tobulėjimo ypatumai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2012 11 21
Įmonės valdymas referatas
Įvadas. Personalo vadybos strategijų įgyvendinimo pricipai. Organizacijos vadovybė valdžia ir asmeninė įtaka. Personalo tarnybos strateginis organizavimas UAB „Mikrovisatos tv ”. Personalo poreikio planavimas ir atranka UAB „Mikrovisatos tv ”. Personalo karjeros planavimas bei organizavimas UAB „Mikrovisatos tv ”. Personalo ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2017 02 05
Personalo vadybos samprata
Personalo vadybos samprata. Skirtingų vadybos mokyklų indėlis į personalo vadybos požiūrių raidą. Personalo vadybos samprata. Įvairių vadybos teorijų požiūris į personalo vadybą. Įvairių vadybos teorijų požiūris į personalo vadybą (tęsinys). Personalo samprata (tęsinys). Personalo vadybos sąvokų įvairovė. Personalo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 72 psl.
2016 11 11
Personalo valdymo tyrimas įmonėje
Personalo valdymo teoriniai aspektai. Personalo valdymo samprata. Personalo valdymo esmė. ,n‘‘ įmonės personalo valdymo tyrimas. Tyrimo metodologija. ,,N‘‘ įmonės charakteristika. ,,N‘‘ įmonės tyrimo rezultatų analizė. ,,N‘‘ įmonės personalo valdymo strategija. Personalo mokymo ir tobulinimo ypatumai. Personalo valdymo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2014 05 08
Personalo skyrius
Personalo skyrius. Personalas – lemiamas sėkmingos pertvarkos veiksnys. Personalo vadyba. Įmonės personalo politika. Personalo valdymas. Personalas. Vadovas. Specialistai. Kiti tarnautojai – kurie techniškai aptarnauja vadovus ir specialistus. Bendroje dalyje. Pareigų skyriuje. Teisių skyriuje. Atsakomybės skyriuje. Skatinimo ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2017 02 03