Zemaitijos pienas

294 dokumentai
Strateginis valdymas Žemaitijos pienas
Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ strateginis valdymas. Ab „žemaitijos pienas“ strateginio valdymo įvertinimas. Įmonės strateginio planavimo įvertinimas. Ab „žemaitijos pienas“ išorinės aplinkos analizė. Ab „žemaitijos pienas“ vidinės aplinkos analizė. Swot analizės strateginiai siūlymai. Įmonės strategijos ...
Marketingo namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2013 05 09
Žemaitijos pienas finansinė analizė
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Ab "žemaitijos pienas" pranašumų, trūkumų, galimybių, grėsmių analizė. Ab „žemaitijos pienas“ pranašumai. Ab „žemaitijos pienas“ trūkumai. Ab „žemaitijos pienas“ galimybės. Ab „žemaitijos pienas“ grėsmės. Ab „žemaitijos pienas“ balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 psl.
2013 05 25
Žemaitijos pienas Investicijų valdymo seminaras
Įvadas. Makroekonomika. Lietuvos makroekonominė analizė. Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvumas. Sektorinė analizė. Fundamentalioji AB „žemaitijos pienas“ analizė. Horizontali ir vertikali AB „Žemaitijos pienas“ analizė. Santykinių rodiklių analizė. Akcijos kainų dinamika. AB „Žemaitijos pienas“ prekybos istorija. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2016 12 08
Prekių realizavimo politika įmonėje Žemaitijos pienas
Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ veikla. Plėtra. Verslo aplinka. Produkcijos realizavimo rinka. asortimento ir teikiamų papildomų paslaugų politika. Asortimentą sudaro. Kainų politika. Komunikacijos kanalai. Išvados.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2012 05 07
Mokumo analizė AB Žemaitijos pienas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Sąvokų žodynėlis. Įvadas. Įmonių mokumo analizė. Mokėjimo priemonės. Mokumo ir likvidumo sampratos. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai mokumo rodikliai. Įmonės mokumo, pelningumo ir rizikos ryšys. AB „Žemaitijos pienas“ VEIKLOS analizė. AB „Žemaitijos pienas“ veikla. Balanso rodiklių dinamikos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2014 05 20
Įmonės konkurencinių pranašumų analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Konkurencijos samprata ir konkurencinė aplinka. Konkurencijos samprata. Rinkos strutūros modeliai. Konkurencijos strategija ir pranašumai. Įmonės veiklos, išskiriant konkurencinius pranašumus, analizė. AB „Žemaitijos pienas“ konkurencines aplinkos analizė. AB „Žemaitijos pienas“ finansinių rodiklių analizė. Išvados. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2014 05 11
Žemaitijos pienas - santikinių rodyklių prezentacija
Zemaitijos pelnas. Zemaitijos pienas bendra informacija. Zemaitijos pienas pristatymas. Bendrasis pelningumas. Grynasis pelningumo koeficientas. Turto pelningumo (ROA, Return On Assets) rodiklis. Nuosavo kapitalo pelningumo (ROE, Return On Equity) rodiklis. Bendrasis likvidumo koeficientas. Kritinio likvidumo koeficientas. Skolos - ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2017 01 11
Veiklos analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Akcinės bendrovės ,,žemaitijos pienas“ pelno (nuostolių) analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Akcinės bendrovės ,,žemaitijos pienas“ balanso analizė. Veiklos efektyvumas. Veiklos rizikos. Rodiklių lyginimas su kitomis įmonėmis. Išvados. Literatūra. Priedai.
Finansų analizės, Analizė, 30 psl.
2016 02 15
Žemaitijos pienas presentation
Presentation. Today we tallkin About. History Main activity Major shareholders Technologies Company administration scheme Foreign partners. History. „Žemaitijos pienas“ history has begun since. Main Activity. “Žemaitijos pienas” is of leaders and permanently develops milk processing in our country. Major shareholders. This Telšiai-based ...
Anglų skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2015 05 05
Finansinės atskaitomybės analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Bendra ab „žemaitijos pienas“ apžvalga. Horizantalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Pinigų srautų analizė. Koeficientinė analizė. Įmonės vertės apskaičiavimas. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2013 08 24
Žemaitijos pienas statistinė veiklos analizė
Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ veiklos statistinė analizė. Ab „žemaitijos pienas“ pristatymas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai (indikatoriai). Absoliutinis pokytis. Kitimo tempas (didėjimo/mažėjimo tempas). Padidėjimo/sumažėjimo tempas (procentinis pokytis). Vidutinis lygis. Vidurkiai, vidurkių rūšys. Aritmetinis ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2012 11 14
Žemaitijos pienas balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos analizė
Santrauka. Įvadas. Ab „žemaitijos pienas” veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Finansinių ataskaitų analizės teorija. Balanso ataskaitos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Santykinių balanso rodiklių analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2013 02 08
Darbo rodiklių analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Darbo rodiklių analizė. Darbuotojų analizė. Darbo našumas. Darbo laiko naudojimo analizė. Darbo užmokestis. Ab „žemaitijos pienas“ veiklos charakteristika. Ab „žemaitijos pienas“ darbo rodiklių analizė. Darbuotojų analizė. Darbo našumo analizė. Darbo užmokesčio fondo analizė. Darbo laiko naudojimo analizė. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 psl.
2013 05 09
Žemaitijos pienas, įmonės analizė Žemaitijos pienas
Žemaitijos pienas, įmonės analizė Žemaitijos pienas.
Verslo analizės, Analizė, 9 psl.
2015 12 01
Bankroto tikimybės prognozavimas AB Žemaitijos pienas
Santrauka. Įvadas. Bankroto prognozavimo teoriniai pagrindai. Bankroto reikšmė. Bankroto prognozavimo modeliai. AB “žemaitijos pienas“ bankroto prognozavimas. Įmonės charakteristika. Įmonės bankroto prognozavimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2017 06 17
Žemaitijos pienas paskirstymo veiklos ir marketingo kanalų analizė bei tobulinimas
Įvadas. Situacijos analizė. Paskirstymo veiklos analizė. Marketingo kanalų tikslų analizė. Pagrindinių veiksnių analizė. Rinkos veiksniai. Prekės veiksniai. Įmonės veiksniai. Tarpininkų veiksniai. Konkurencijos veiksniai. Problemos identifikavimas ir tikslų bei uždavinių iškėlimas. Marketingo kanalų tobulinimo sprendimai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2012 03 13
Imonės analizė Žemaitijos pienas
Įvadas. Pelningumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Mokumo rodiklių analizė. Bankroto tikimybės analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2016 01 07
AB Žemaitijos pienas veikla ir jos ekonominis vertinimas
Anotacija. Annotation. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Įmonių veiklos analizės reikšmė, būtinumas ir rūšys. Darbo rodiklių analizė. Turto analizė. Finansinių rodiklių analizė. Darbo metodai ir priemonės. Dokumentų analizės metodas. Darbo eigos pristatymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Ab ,,žemaitijos pienas“ ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 53 psl.
2013 01 11
Akcinės bendrovės „Žemaitijos pienas“ veiklos analizė
Įvadas. AB „žemaitijos pienas“ pelno (nuostolių) analizė. Pelno (nuostolio) horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB „žemaitijos pienas“ balanso analizė. Pardavimo pelningumo analizė. AB „žemaitijos pienas“ veiklos efektyvumas. AB „žemaitijos pienas“ veiklos rizikos vertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2017 01 25
Akcinės bendrovės „Žemaitijos pienas“ regresinė analizė
Įvadas. AB žemaitijos pienas aprašymas. AB žemaitijos pienas regresinė analizė. AB Žemaitijos pienas grynojo pelno pokytis keičiantis darbuotojų skaičiui. AB Žemaitijos pienas grynojo pelno pokytis keičiantis pardavimų savikainai. AB Žemaitijos pienas grynojo pelno pokytis keičiantis veiklos sąnaudoms. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos analizės, Analizė, 10 psl.
2017 03 07
 Žemaitijos pienas jsc capital structure analysis
Introduction. The main concept of capital structure. What is capital structure. The main types of capital structure. Company growth opportunity checking capital structure. Profitability as capital structure leverage. Firm‘s size as a determinant of capital structure. Firm size depends of liquidity ratio. Capital structure and risk. Optimal ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2017 02 27
AB žemaitijos pienas produktų paklausos tyrimas
Įvadas. Atskleisti AB“Žemaitijos pienas“ charakteristiką, jos misiją bei tikslus. Ištirti AB „Žemaitijos pienas“ rinką. Prekės grupės tyrimas. Prekių klasifikavimas. Duomenų rinkimo metodo pagrįstumas. Anketos analizavimas (diagramosIšvados. Literatūra. Priedas ANKETA.
Marketingo referatai, Referatas, 11 psl.
2016 12 17
Santrauka. Santrauka anglų kalba. Lentelių ir paveiklsų sąrašas. Įvadas. Finansinė analizė. Finansų analizės esmė ir reikšmė. Finansų analizės tikslai. Šaltiniai, naudojami atliekant finansų analizę. Finansų analizės atlikimo būdai. Finansų analizės rūšys. AB „žemaitijos pienas“ finansinės būklės analizė. AB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 psl.
2016 12 04
Ab „Žemaitijos pienas“ rinkodaros planas
Įvadas. AB „Žemaitijos pienas“ įmonės pristatymas. Ab ,,žemaitijos pieno“ rinkodaros aplinkos analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Vartotojų analizė. Tiekėjai. Ab „žemaitijos pieno“ marketingo kompleksas. Produkų asortimentas. Paskirstymas. Rėmimas. AB ,,Žemaitijos pienas“ vidinės aplinkos analizė. Išvados. ...
Marketingo planai, Planas, 18 psl.
2015 05 13
AB Žemaitijos pienas finansinė analizė pristatymas
AB “Žemaitijos pienas”. AB ”Žemaitijos pienas” - trečias pagal dydį Lietuvos pieno perdirbimo koncernas. Horizontali įmonės analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Balanso vertikali analizė. Pelningumo rodikliai. Išvados bei rekomendacijos. Dėkojame už dėmesį.
Finansų skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2014 09 08
AB „Žemaitijos pienas“ finansinė analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansinė analizė. Finansinės analizės rūšys. Santykiniai rodikliai. Veiklos pelningumo analizė. Efektyvumo analizė. Mokumo analizė. Bankroto prognozavimo modeliai. Ab „žemaitijos pienas“ finansinė analizė. Akcinė bendrovė „Žemaitijos pienas“. Balansų analizė. Pelno (nuostolių) ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2015 05 19
Įmonės ištekliai ir jų panaudojimas
Įvadas. Įmonės ištekliai. Išteklių samprata. Pagrindiniai įmonės ištekliai. Įmonės išteklių panaudojimas. Įmonės veiklos efektyvumas. Pelningumo rodiklių apskaičiavimas. AB „žemaitijos pienas“ išteklių ir jų panaudojimo analizė. Įmonės AB „Žemaitijos pienas“ charakteristika. AB ,,Žemaitijos pienas‘‘ veikla. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 psl.
2016 05 28
Ab Žemaitijos pienas rinkodaros aplinkos analizė
Įvadas. Teoriniai rinkodaros aplinkos analizės principai. Rinkodaros strategija. Rinkodaros aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Ssgg analizė. Ab ,,žemaitijos pienas“ rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės pristatymas. Rinkodaros komplekso elementų analizė. Produkų asortimentas. Produkcijos kaina. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2015 05 05
Ab „Žemaitijos pienas“ informacijos ir komunikacijos valdymo analizė
Įvadas. Uab „žemaitijos pienas ” veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Informacijos ir komunikacijos valdymo teorijos analizė. Informacinių technologijų poveikis ir komunikavimas organizacijose. Komunikacijos proceso esmė. Komunikacijos proceso įtaka darbuotojų socializacijai. Informacijos srautai ir organizacijų valdymas ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2013 11 25
Įmonės Žemaitijos pienas konkurencinių pranašumų analizė
Įvadas. Rinka. Konkurencijos samprata ir konkurencinė aplinka. Rinka. Konkurencijos samprata. Rinkos strutūros modeliai. Konkurencijos strategija ir pranašumai. Įmonės veiklos, išskiriant konkurencinius pranašumus, analizė. AB „Žemaitijos pienas“ konkurencines aplinkos analizė. AB „Žemaitijos pienas“ finansinių rodiklių ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 20 psl.
2014 05 11