Zemes darbu kartograma

300 dokumentų
Horizontalios aikštelės projektavimas
Horizontaliosios ir pasvirosios aikštelėsprojektavimas ir ženklinimas. Įvadas. Sąvokos. Kursinio darbo aprašymas. Horizontaliosio aikštelės žemės darbų kartograma. Žemės darbų aukščių skaičiavimas. Žemės darbų tūrių skaičiavimas. Ploto niveliavimo planas. Pasvirosios aikštelės žemės darbų kartograma. Žemės darbų ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2013 03 07
Horizontalaus ir pasvirusio žemės paviršiaus projektas
Kraštotvarkos fakultetas. Geodezijos katedra. Kursinio darbo užduotis. Anotacija. Lentelių, paveikslų ir priedų sąrašai. Lentelių sąrašas:. Įvadas. Pagrindinių savokų, santraupų sąrašas su paaiškinimais. Informacinių šaltinių apžvalga. Teorinė dalis. Ploto niveliavimas kvadratais. Projektinių duomenų ženklinimas ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2012 05 03
Geodezijos 3 namų darbas. Vertikalus statybinės aikštelės projektavimas
Užduotis: nustatyti horizontalios aikštelės projektinę altitudę, išlaikant žemės darbų balanso sąlygą. Sudaryti žemės darbų kartogramą m. :. Išeities duomenimis šiam darbui atlikti yra pirmo darbo ploto niveliavimo planas. Projektinės altitudės skaičiavimas. Darbo aukščių skaičiavimas. Nulinių taškų atstumų ...
Geodezijos namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2011 05 05
Inžinerinės geodezijos egzaminas konspektas
KLAUSIMAI „ INŽINERINĖS GEODEZIJOS “ EGZAMINUI Kokio mastelio topografinius planus naudojame horizontalių ir pasvirusių aikštelių projektavimui. Kokia gali būti horizontalios plokštumos aikštelės projektinė altitudė. Kokia darbų seka , kai parenkama projektinė altitudė , kad būtų išlaikytas žemės darbų balansas. Kokie ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2017 04 10
Ploto niveliavimas ir pasvirosios aikštelės projektavimas geodezijos kursinis
Informacijos šaltinių apžvalga. Geometrinis niveliavimas. žemės paviršiaus plotų niveliavimas. Geometrinio niveliavimo esmė ir būdai. Žemės paviršiaus plotų niveliavimo sąvoka. Ploto niveliavimas kvadratu. Pasvirosios aikštelės projektavimas. Aikštelės nužymėjimas. Aikštelės niveliavimas ir taškų altitudžių skaičiavimas. ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2014 04 22
Niveliavimas kursinis darbas
Informacijos šaltinių apžvalga. Geometrinis niveliavimas. žemės paviršiaus plotų niveliavimas. Geometrinio niveliavimo esmė ir būdaiKlaida! Žymelė neapibrėžta. Žemės paviršiaus plotų niveliavimo sąvoka. Ploto niveliavimas kvadratuKlaida! Žymelė neapibrėžta. Pasvirosios aikštelės projektavimas. Aikštelės ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2017 02 09
Teisiamo kelio darbų organizavimas
Įvadas. Tiesiamo kelio sąlygos ir techniniai duomenys. Projektuojamo, A II kategorijos, kelio pagrindiniai parametrai. Kelio tiesimo darbų organizavimo metodai ir optimalaus metodo parinkimas. Žemės darbų žiniaraštis. Žemės sankasos įrengimas. Kelio tiesimo trukmės nustatymas. Kelio dangos įrengimo būdo parinkimas. Žemės sankasos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2013 12 05
Žemės ūkio technologijų pagrindai referatas
Mechanizuotų agroserviso darbų įkainiai 2012 metais. Pastoviųjų išlaidų skaičiavimas. Kintamosios žemės ūkio technikos eksploatavimo išlaidos. Darbų savikaina. Minimali sudaryto javų kombaino metinė darbų apimtis. Išvados. Literatūra. Priedai.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 11 psl.
2017 04 11
Žemės darbai sklypo paruošimas namui statyti
Žemės darbai. Praktinis darbasžemės darbų kiekių ir mechanizmų poreikių skaičiavimas. Tranšėjų kasimo kiekių skaičiavimas. Darbo sąnaudų ir mechanizmų poreikių skaičiavimas. Savarankiškas darbas mechanizmų žemės darbams parinkimas ir darbų vykdymo schemos sudarymas;. Kalendorinis žemės darbų vykdymo grafiko sudarymas; ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2013 01 12
Plotai
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Plotų niveliavimo sąvoka ir būdai. Geometrinio niveliavimo principai. Aikštelės niveliavimas. Topografinio plano sudarymas. Aikštelės nužymėjimas. Horizontalių brėžimo būdai. Pasvirusios aikštelės projektavimas ir žemės darbų tūrių skaičiavimas. Projektinės altitudės ir darbo ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2010 12 11
Horizontalios aikštelės projektavimas ir žemės darbų tūrių skaičiavimas
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Niveliavimo sąvoka ir būdai. Taškų aukščiai. Geometrinio niveliavimo principai. Pririšimas prie reperio. Projektinė linija. Ploto niveliavimas kvadratais. Horizontalinės aikštelės projektavimas ir žemės darbų tūrių skaičiavimas. Aikštelės nužymėjimas. Aikštelės niveliavimas. ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2014 01 07
Hidrologiniai skaičiavimai kursinis darbas
Kursinio projekto užduotis. Aiškinamasis raštas. Techniniai rodikliai. Vietovės planas. Hidrologiniai skaičiavimai. Hidrauliniai skaičiavimai. Dugno nuolydžio skaičiavimas. Nuleidžiamojo griovio išilginis profilis. Vandens imtuvo skersinis profilis. Žemės ir stiprinimo darbų kiekių skaičiavimas. Miško kirtimo kiekio ir kelmų ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2015 11 21
Ūkio gamybos organizavimas
Įvadas. Gamtinė žemdirbystė. Žemės ūkio šakos ypatumai, ūkio struktūros parinkimas. Situacijos pateikimas ir analizė. Gamybos organizavimas ir jam reikalingi ištekliai. Gyvūlininkystė. Lietuvos vietinės kiaulės. Vištos. Mėsiniai galvijai. Ožkos. Avys. Pradinės ir nekintamosios išlaidos. Daržininkystė. Išvados. Literatūra.
Žemės ūkio verslo planai, Verslo planas, 25 psl.
2012 11 21
Kelių tiesimas
Įvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai tiesiamo kelio vietovės sąlygos ir kelio techniniai duomenys. Darbų kiekių skaičiavimas ir žiniaraščiai. Kelio tiesimo technologiniai sprendimai. Kelio tiesimo darbų metodo parinkimas. Žemės masių paskirstymo grafikas. Pagrindinių žemės darbų mechanizmų parinkimas. Darbų vykdymo terminai ir ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 62 psl.
2012 03 26
Geležinkelio keliai ir stočių irenginiai
Praktinis darbas. Atstumų tarp gretimų iešmo centrų nustatymas. Praktinis darbas. Geležinkelio stočių kelių ilgio nustatymas. Praktinis darbas. Žemės darbų apimties skaičiavimai įrengiant stoties aikštelę. Nustatant žemės darbų apimtį, stoties mastelinio plano išilginio profilio pagrindu pildomas žemės darbų apimties ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2016 04 05
Žemės ūkio technologijų pagrindų studijų dalyko individualus darbas
Užduotis. Žemės ūkio technikos parinkimas. Pastoviosios išlaidos. Kintamosios išlaidos. Techninis agregato našumas. Darbų savikaina. Darbų apimtis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 16 psl.
2014 02 20
Automobilių kelių inžinerija 2. Kursinis darbas.
Aiškinamasis raštas. Kelio juostos paruošimas. Dirvožemio pašalinimas. Žemės sankasos įrengimas. Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas. Viršutinio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas. Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis. Kelio dangos konstrukcijos sluoksnių ir ženklinimo darbų kiekių skaičiavimas. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2010 03 03
Miškų sausinimo ir kelių kursinis projektas
Techniniai rodikliai. Aiškinamasis raštas. Miškų sausinimas. Hidrologiniai skaičiavimai. Hidrauliniai skaičiavimai. Žemės ir stiprinimo darbų kiekių skaičiavimas. Miško kirtimo kiekio ir kelmų rovimo darbų skaičiavimas. Miško kirtimo kiekiai. Kelio žemės darbų apimties skaičiavimas. Bazinės apskritiminės kreivės pagrindiniai ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 psl.
2015 01 07
Statybos technologijų ir organizavimas semestro darbas
Užduotis. Statybos darbų apimtys. Paruošiamieji darbai prieš statybos darbų pradžią. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų suvestinė. Pamatų montavimo darbų apimčių skaičiavimas. Pamatų hidroizoliacijos darbų kiekių skaičiavimas. Surenkamų karkaso elementų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Sieninių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 psl.
2014 11 19
Baigiamosios praktikos ataskaita VĮ ,,Valstybės žemės fondas”
Įvadas. VĮ ,,Valstybės žemės fondas” veiklos aprašymas. Įmonės atliekamų darbų apžvalga. Įmonės ar padalinio vadovo funkcijos, darbų organizavimas ir pasiskirstymas. Geodeziniai matavimo prietaisai, kuriais atliekami matavimai, jų techninės charakteristikos. Programinė įranga taikoma geodezinių, topografinių, kadastrinių ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 psl.
2014 05 12
Žemės ūkio įmonės aprašymas
Įvadas. Žemės ūkio įmonės pristatymas. Įmonės žemės ir jos naudojimas. Biologinis ir materialinis turtas. Augalininkystės produkcija. Vidutinis 2014 – 2015 metų kviečių derlius pasaulio valstybėse. Pastatai ir įrengimai. Žemės ūkio technika ir padargai. Žemės ūkio produkcijos gamybos technologijos. Mechanizuotų darbų ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 14 psl.
2015 12 02
Automobilių kelių tiesyba ir organizavimas kursinis projektas
Aiškinamasis raštas. Reikalavimai. Kelio juostai paruošti. Dirvožemiui pašalinti. Žemės sankasai įrengti. Šalčiui atsparus apsauginis dangos pagrindo sluoksnis. Skaldos pagrindo sluoksniai. Kelio dangos sluoksniai. Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis. Apatinis asfaltbetonio sluoksnis. Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis. Žemės masių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 psl.
2014 01 14
Statybos technologija
Turinys. Pastato charakteristika. Pastato aprašymas. Pastato konstrukcinis aprašymas. Darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Mūro darbų kiekių skaičiavimas. Tinko darbų kiekių skaičiavimas. Daugiasluoksnių plokščių darbų kiekių skaičiavimas. Apdailos darbų kiekių skaičiavimas. Gipso plokščių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2011 01 16
Praktikos ataskaita statybos įmonėje
Uab“x“ veikla, charakteristika. Žmogaus ir darbų sauga statybos objekte. Apmokymai. Darbininkų instruktavimas, rūšys, tikslai. Žemės darbai. Darbo vietos organizavimas. Darbuotojų evakavimas. Asmens higienos patalpos. Žemės darbams naudojami mechanizmai bei mašinos. Atliktų darbų kokybės kontrolė. Medžiagų transportavimas ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 psl.
2013 05 16
Žemės darbų apimčių skaičiavimas
Darbų apimčių skaičiavimas. Žemės darbų apimčių skaičiavimas. Skaičiuojamas iškasamo grunto tūris, kuris yra lygus iškasos iš kurios jis kasamas, tūriui. Paprastai iškasų formos atitinka geometrines figūras, todėl jų tūriai skaičiuojami pagal atitinkamas formules geometrinių figūrų tūriams skaičiuoti. Galimos tokios ...
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2017 05 27
Žemės ūkio įmonės pristatymas savarankiškas darbas
Įvadas. Žemės ūkio įmonės pristatymas. Įmonės žemės ir jos naudojimas. Biologinis ir materialusis turtas. Augalininkystės produkcija. Žieminiai kvietrugiai. Vasariniai miežiai. Avižos. Gyvulininkystės produkcija. Ūkyje naudojama žemės ūkio technika bei pastatai. Žemės produkcijos gamybos technologijos. Mechanizuotų darbų ...
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 psl.
2016 01 04
Statybos darbų technologija Kursinis darbas (2)
Pagrindiniai duomenys. Darbo tekstinė - skaičiuojamoji dalis. Grafinė dalis. Įvadas. Kursinio projekto tikslas. Uždaviniai. Statomo objekto charakteristika. Statybos vykdymo sąlygos. Statybos darbų apimčių skaičiavimas. Žemės darbų apimčių skaičiavimas. Pamatų įrengimo darbų apimčių skaičiavimas. Kolonų įrengimo darbų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 78 psl.
2017 04 24
Javų sėja
Žemės ūkio technologijų studijų dalyko individualus namų darbas. Agroserviso paslaugų rinkos analizė, žemės ūkio technikos parinkimas ir ekonominis įvertinimas. Rodiklių apskaičiavimas. Pastoviosios išlaidos. Technikos nusidėvėjimas. Kapitalo išlaidos. Kintamosios žemės ūkio technikos eksploatavimo išlaidos. Išlaidos ...
Žemės ūkio namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2014 06 28
Žemės ūkio darbų mechanizavimas skaidrės
Žemės ūkio darbų mechanizavimas.  . profesinės veiklos praktika. savarankiškas darbas. Tikslas - pagilinti žemės ūkio darbų mechanizavimo dalyko praktinių gebėjimų žinias ir kompetencijas. Dirvos dirbimo mašinų paruošimas darbui. Sėjamūjų paruošimas darbui. Tręšimo mašinų paruošimas darbui. Augalų apsaugos mašinų ...
Mechanikos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2016 01 03
Statybos technologija kursinis
Aiškinamasis raštas. Darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Surenkamųjų elementų skaičiavimas. Mūro darbų kiekių skaičiavimas. Apdailos darbų kiekių skaičiavimas. Grindų įrengimo kiekio skaičiavimas. Langų ir durų kiekių skaičiavimas. Statybinių mašinių ir mechanizmų parinkimas. Mašinų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2015 03 18