Paskolų krizė ES


Finansų kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. I darbo dalis. Paskolų krizės atsiradimo priežastys. ES šalių finansinė padėtis iki krizės pasireiškimo. Paskolų krizę nulėmę veiksniai. Paskolų krizės poveikis Europos sąjungai. Krizės poveikis Lietuvai. Krizės poveikis kitoms ES valstybėms. Es finansinės priemonės valstybių skolų mažinimui. Ii darbo dalis. Debatai.


Temos aktualumas: skaudūs krizės padariniai padarė didelę įtaką šalių finansinei padėčiai, o ypač toms, kurių ekonomika yra silpnesnio lygio, todėl reikia ieškoti priemonių, kurios padėtų kuo greičiau atkurti šalių stabilią ekonominę ir finansinę padėtį, taip pat sumažintų valstybių įsiskolinimą.

Darbo problema: ar pasimokėme iš šios krizės, kad ateityje galėtume išvengti panašios situacijos arba jai prasidėjus, tinkamiau reaguoti, kad įveiktume iškilusias problemas?

Darbo objektas – paskolų krizė Europos Sąjungoje.

Darbo tikslas – išanalizuoti paskolų krizę Europos Sąjungoje: jos atsiradimo priežastis, pasekmes ir priemones, kurios padėtų išvengti panašios situacijos ateityje.

Siekiant šio tikslo, keliami tokie uždaviniai:

•Išanalizuoti krizę sukėlusius veiksnius;

•Aptarti krizės poveikį ir pasekmes Europos Sąjungos šalims;

•Įvertinti ateities perspektyvas ir galimas apsisaugojimo nuo krizės priemones.

Paskolų krizė ES. (2014 m. Gegužės 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/paskolu-krize-es.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 16 d. 17:10