Patalpos mikroklimato įvertinimas


Inžinerijos laboratorinis darbas.

Patalpos mikroklimato įvertinimas. Darbo eiga. Oro parametrai patalpoje.


Glaustai keliose patalpos vietose nustatoma oro temperatūra t°C ir φ%. Rezultatai lyginami su norminėmis reikšmėmis. Išmatuoti lauko temperatūrą.

2.1 Nubraižomas patalpos planas. Pasižymimi ir sunumeruojami matavimo taškai. Matuojama 1,1m aukštyje nuo grindų (sėdinčio žmogaus galvos lygis). Matavimo taškų išdėstymas. /

2.2 Psichrometru matuojama sauso ir šlapio termometro temperatūra kiekviename taške, pagal tai nustatoma φ%.

2.3 Patalpos centre viename taške temperatūra matuojama 0,1, 1,1, 1,7m aukštyje ir prie lubų. Šiame taške matavimus reikia atlikti vieną paskui kitą, nes temperatūra visą laiką patalpoje svyruoja.

2.4 Apklausti patalpoje esančius žmones ir jiems:

Išvesti šiluminio komforto vertinimo balais vidurkį.

2.5 Matavimo rezultatus surašyti į lentelę

2.7. Palyginti vidutines ts ir φ su norminėmis reikšmėmis. Norminės šiluminės aplinkos parametrų reikšmės šaltuoju metu dirbant lengvą darbą:

Patalpos mikroklimato įvertinimas. (2016 m. Balandžio 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/patalpos-mikroklimato-ivertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 17 d. 11:09