Paviršinių nuotekų teisinis reglamentavimas


Aplinkos savarankiškas darbas. Paviršinių nuotekų sąvoka įvadas. Paviršinių nuotekų tvarkymo tikslai ir priemonės. Paviršinių nuotekų tvarkymo reguliavimo institucijos bei jų kompetencija. Aplinkosaugos reikalavimų paviršinių nuotekų tvarkymui teisinis reglamentavimas. Paviršinių nuotekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai išvados. Literatūros sąrašas.


Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir remiantis Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose pateiktais nuotekų apibrėžimais ir Reglamente pateiktu paviršinių nuotekų apibrėžimu, galima daryti pagrįstą išvadą, jog paviršines nuotekas sudaro:

1.kritulių (lietaus,sniego ar kt. pavidalo) vanduo;

2.kitoks perteklinis vanduo (pvz. teritorijų dangos, transporto plovimo, laistymo ar panašiai atsiradęs vanduo).

Pažymėtina ir tai, jog Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose nuotekų apibrėžimas siejamas ne tik su nuotekų sudėtinių dalių įvardijimu, bet ir su jų pašalinimu naudojant nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, sistemą, inžinerinius įrenginius. Vadinasi, vienodinant (apibrėžiant) paviršinių nuotekų sąvoką LR teisės aktuose, taip pat vertėtų akcentuoti ir jų šalinimo būtinybę per infrastruktūros įrenginius.

Paviršinių nuotekų teisinis reglamentavimas. (2013 m. Spalio 13 d.). http://www.mokslobaze.lt/pavirsiniu-nuoteku-teisinis-reglamentavimas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 15 d. 08:40