Pavyzdžiai

318 dokumentų
Praktikos ataskaita. Pavyzdys
Bendroji dalis. Praktikos ataskaitoms keliami reikalavimai. Praktikos ataskaitos struktūra. Antraštinis lapas. Turinys. Įvadas. Pagrindinė ataskaitos dalis. Apibendrinimas. Naudotos literatūros šaltinių sąrašas. Priedai. Reikalavimai praktikos taskaitos įforminimui. Literatūros citavimas. Lentelės. Darbo iliustracijos. Praktikos ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 17 psl.
2010 11 29
Rekomendacijos pavyzdys
Petras Naujalis ŽŪB „Nematekas“ dirba nuo 1995 metų, jis yra reiklus sau, kruopštus, atsakingas. Darbuotojas yra draugiškas, paslaugus, aktyvus kolektyvo narys. Petras Naujalis puikiai išmano savo darbą, puikiai atlieka pavestas užduotis, jau 17 metų neturiu jokio nusiskundimo dėl šio darbuotojo.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 psl.
2012 03 19
Verslo plano pavyzdys
Įvadas. Verslo plano svarba. Sėkmingo verslo plano požymiai. Investuotojų požiūris. Patarimai, kaip parengti verslo planą. Verslo plano parengimas. Verslo plano struktūra. Santrauka. Įmonės aprašymas. Projekto aprašymas. Aplinkos analizė. Marketingo planas. Produkto analizė. Valdymas ir personalas. Rizikos analizė. Finansų planas. ...
Verslo pavyzdžiai, Pavyzdys, 33 psl.
2014 03 21
Interviu pavyzdys
I: Laba diena. Klaipėdos valstybinės kolegijos verslo vadybos katedros , verslo vadybos studijų programos, antro kurso studentė Ieva Mikaitė. Malonu jog sutikote duoti Tad ar galėtume pradėti? M: Žinoma (nusišypso).I: Gal pradėsiu nuo klausimo , kiek jums metų? (nusišypsau)M: 19 (apsidairo ar niekas nepareina ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 psl.
2013 11 17
Cv pavyzdys
Labai geras cv pavyzdys. Puikus pavyzdys norintiems pasirašyti gyvenimo aprašymą.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 psl.
2011 03 31
Mokinio charakteristika
Mokinio charakteristika. Bendri duomenys. Mokymosi veikla. Bendrieji gebėjimai. Emocijų ir valios sfera. Temperamento ypatumai. Mokymosi motyvacija ir asmenybės kryptingumas. Tarpasmeniniai santykiai. Bendros išvados.
Pedagogikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 psl.
2012 12 19
Motyvacinis laiškas
Motyvacinio laiško pavyzdys, kuris padės jums parašyti motyvacinį laišką ir atitikti darbdavio lūkesčius. Geras motyvacinis laiškas pirmas įspūdis darbdavio akyse.
Visų dalykų pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 psl.
2010 03 03
Defektinis aktas
Defektinio akto dokumento pavyzdys. Naudingas raštvedybos pavyzdys ir dokumentas.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 psl.
2011 06 21
Strateginio plano pavyzdys
Strateginio plano pavyzdys. UAB „ABC” strateginis planas. Stipriosios, silpnosios pusės, galimybės ir grėsmės. Vizija. Misija. Verslumo vertybės. Verslo tikslai. Pagrindinės strategijos. Pagrindiniai uždaviniai. Strateginių veiksmų programos.
Ekonomikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 psl.
2010 03 03
Ieškinys pavyzdys
Ieškinio pavyzdys. Ieškinys dokumentinio proceso tvarka.
Teisės pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 psl.
2013 02 22
Dokumentų rašymo pavyzdžiai
Dokumentų rašymo pavyzdžiai. Viso 12 dokumentų. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas dėl mokymosi atostogų. Tarnybinis pranešimas dėl blogo darbo. Pasiaiškinimas dėl blogo darbo. Įsakymas dėl kamandiruotės. Prašymas dėl atleidimo iš darbo. Laidų ...
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 14 psl.
2012 11 06
Gimnastikos pamokos planas konspektas
Pamokos dalys ir laikas. Fizinis krūvis. Metodiniai - organizaciniai nurodymai. Pratimai.
Kūno kultūros pavyzdžiai, Pavyzdys, 7 psl.
2011 03 16
CV ir Europass Rusu kalba
Личная информация. Фамилия (-и) / Имя (имена). Адрес (-а). Телефон (-ы). Мобильный. E-mail. Национальность. Дата рождения. Пол. Желаемая работа / Профессиональная область. Опыт работы. Периоды. ...
Rusų kalbos pavyzdžiai, Pavyzdys, 4 psl.
2015 05 10
Komercinio pasiūlymo pavyzdys
Komercinis pasiūlymas. Atsižvelgiant į Jūsų poreikius ir galimybes konferencinę įrangą 4,7m ilgio salei parenkama taip tolimiausias atstumas nuo ekrano 4,7m:6=0,78 m.,tai ekrano minimalus plotis 0,78 m kompiuterinės informacijos langams paruoštiems MS Power Point gerai matomiems iš 4,7 m atstumo. Kompiuterinio ekrano kraštinių ...
Vadybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 9 psl.
2010 03 03
Dokumentu įforminimo pavyzdžiai
Bankininkystė. Raštvedyba. Dokumentų įforminimo pavyzdžiai. Specelybė. Titulinis. Turinys. Rekvizitai: raštvedybos rekvizitu taisyklės. Rekvizitų rašymo taisyklės. Blankai. Blankų apie. Tvarkomūjų. Informacijų siunčiamųjų. Informacijų vidaus. Titulinis: tvarkomųju dokumentų informinimojo pavyzdžiai. Įsakymai. Įsakymo ...
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 38 psl.
2010 03 03
Kaip rašyti literatūrinį rašinį pavyzdys
Literatūrinis rašinys Kaip jį rašyti. Literatūrinis rašinys. !!! Lyginamoji pastraipa. Lyginamosios pastraipos struktūra. Pirmas sakinys. Antras sakinys. Pirmos teiginio dalies įrodymas. Siejamasis sakinys. Vis dėlto , tačiau , kita vertus , taip pat. Vienas ar keli analitiniai sakiniai. Išvadinis sakinys. Štai kaip atrodo ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 psl.
2016 03 31
Kaip rašyti Esė
Esė – tai gana laisvos formos ir stilistikos mokslinio tipo tekstas, kuriame išreiškiama gana subjektyvi rašančiojo nuomonė. Mokyklinis rašinys yra viena iš esė formų. Nors esė struktūra gana laisva, tačiau vis dėlto būtinos tokios dalys: įžanga (problemos kėlimas, suintrigavimas), temos plėtojimas (problemos skaidymas ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 psl.
2010 03 03
Patyčios lankstinukas
Lankstinukas apie patyčias. Kas gi yra patyčios? Priekabiavimas? Kokios buna patyčiu pasekmes?
Psichologijos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 psl.
2013 11 10
Kaip rašyti referatą
Kaip rašyti referatą - referato rašymo nurodymai su paaiškinimais. Rašto darbams keliami reikalavimai. Šie rašto darbų metodiniai nurodymai skiriami rašto darbus rašantiems dieninių, vakarinių ir neakivaizdinių studijų studentams. Rašto darbas – savarankiškas studijų darbas, skirtas atskleisti, ką studentas pasiekė, nustatė ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 5 psl.
2012 11 06
Įžanga samprotavimo rašiniui
Samprotavimo rašinio įžangos kūrimas. Reikalavimai įžangai. Įžangos kūrimo paruošiamieji darbai. Pirmas įžangos sakinys. Antras įžangos sakinys. Kiti įžangos sakiniai. Paskutinis įžangos sakinys. Įžangos tikrinimas. Pastaba.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 psl.
2013 03 10
Anglų kalbos įskaitos kalbėjimo pavyzdys
It was a survey arranged to the topic “Healthy living. Harmful habits” in the year I want to discuss about consequences of developing harmful habits in the Europe. According to the statistics, the majority (37%) regular use tabacco products. The minority of respondents regular use drugs. They consisted 14 percent of the respondents. Another ...
Anglų pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 psl.
2013 10 23
Sutartis del keleivių pervežimo
Keleivių pervežimo sutarties pavyzdys. Organizatorius atstovaujamas , veikiančio pagal tarnybinius įgaliojimus viena šalis (vėliau vadinama vežėju) ir juridinis (fizinis) asmuo , kita sutarties šalis (vėliau vadinamas užsakovu) sudarė sutartį. Autobuso atvykimo laikas.
Transporto pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 psl.
2013 12 04
Recenzija pavyzdys
Kolegos darbo recenzijos pavyzdys. Raštvedybos dokumentas kuris bus naudingas kaip pavyzdys.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 psl.
2011 06 21
Viešosios kalbos plano pavyzdys
Patyčios ir visuomenės moralinė degradacija Lietuvoje. TIKSLAS Įtikinti, kad Lietuva dar turi galimybę tapti ne smurto ir patyčių šalimi. Planas.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 psl.
2014 03 25
Argumentuotas tekstas
Argumentuotas tekstas. Tezė Dažnai žmonės žuvą ar buna sužaloti, dėl kitų žmonių kaltės. „Maximos“ atvėju tai aplaidus darbas, o gal net siekis sutaupyti. Argumentai. Kontrargumentai. Argumentu ir kontrargumentu lyginimas. Išvada. Naudota literatūra.
Logikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 psl.
2014 01 27
Vadybininko motyvacinis laiškas
Gerai parašytas motyvacinio laiško pavyzdys vadybininko pareigoms. Motyvacinis laiškas vadybininkui.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 psl.
2012 09 30
Imones buhalterine apskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita. Didžioji knyga. Bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Geras pavyzdys pradedantiems vesti buhalterinę apskaitą.
Apskaitos pavyzdžiai, Pavyzdys, 5 psl.
2012 12 26
CV Gyvenimo aprašymo pavyzdys
Gyvenimo aprašymo pavyzdys skirtas pateikti darbdaviui informaciją apie save ir savo darbo bei gyvenimo patirtį. Šis aprašymo pavyzdys jums padės parašyti gerą gyvenimo aprašymą.
Visų dalykų pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 psl.
2010 03 03
Konkurentų analizė pavyzdys
Lentelė skirta apžvelgti savo srities konkurentus, sužinoti jų privilegijas ir trukumūs, atsižvelgti į tai, tam kad sukurti savo įmonę kuri būtų be trukumų ir galėtų laisvai konkuruoti tarp kitų šios srities įmonių. Konkurentų analizė. Požymiai. UAB „BalticTransa“. UAB“Transekspedicija“. UAB “Eurospedition“. Jūsų ...
Verslo pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 psl.
2014 09 10
Motyvacinis laiškas stojant į UK universitetą
Firstly, law attracts me because it distinguishes what is right and what is wrong. It is different from other courses because it is broad range studies. It includes international law, so all principles between different countries also united kingdom laws as i am interested in both domestic and international law. I want to study exactly law because ...
Anglų pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 psl.
2012 04 02