Pedagogikos esė

51 dokumentas
Pedagoginė etika ir pedagogo profesija
Pedagogo profesija ir pedagoginė etika.
Pedagogikos esė, Esė, 3 psl.
2012 02 06
Mano didysis mokytojas
Mano didysis mokytojas. Rašinys apie mano mokytoją.
Pedagogikos esė, Esė, 2 psl.
2013 02 07
Mokyklinė pedagogika. Ugdymas ir ugdymo prasmė
Mokyklinė pedagogika. Ugdymas. Kas tai ir kokia jo esmė ir prasmė?
Pedagogikos esė, Esė, 1 psl.
2012 06 12
Socialinės rizikos šeimų vaikai
Darbas su socialinės rizikos šeimomis Lietuvoje apipintas daugeliu nesklandumų ir sunkumų. Šioje srityje trūksta nemažai teigiamų dalykų, kurie akcentuotų, jog socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis vyksta sklandžiai ir gerai. Šeimos, kuriose vaikai gyvena rizikos sąlygomis, mokslinėje literatūroje įvardinamos kaip ...
Pedagogikos esė, Esė, 7 psl.
2013 11 12
Centralizacija ir decentralizacija
Įvadas. Centralizacija ir decentralizacija. Decentralizaijos teigiami aspektai. Decentralizaijos neigiami aspektai. Neveiksminga nei centralizacija, nei decentralizacija (pgl. M. Fullan). Decentralizcijos rūšys. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos esė, Esė, 8 psl.
2013 09 18
Esė apie atliktą asistento praktiką
Esė apie atliktą asistento praktiką.
Pedagogikos esė, Esė, 3 psl.
2014 05 12
Ką šiandien reiškia santuoka?
Ką šiandien reiškia santuoka?
Pedagogikos esė, Esė, 2 psl.
2015 11 10
Mokslinė esė praktikos ataskaita
Įvadas. Pagrindinė dalis. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Pedagogikos esė, Esė, 13 psl.
2015 12 02
Adaptacija naujoje mokykloje
Įvadas. Dominuojantys požiūriai į mokyklos keitimą, prisitaikymą joje. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas.
Pedagogikos esė, Esė, 12 psl.
2014 01 08
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų konfliktinio bendravimo raiška
Elgesio kultūros ugdymo esė.
Pedagogikos esė, Esė, 4 psl.
2013 01 15
Maironis esė
Maironis – lietuvių tautinės savimonės žadintojas. Dainos maironio žodžiais. Maironis – lietuvių tautinės savimonės žadintojas. Dainos maironio žodžiais. Maironis (. -. ) – lietuvių tautinio atgimimo dainius, viena stambiausių figūrų lietuvių poezijoje. Maironio tikroji pavardė jonas mačiulis. Maironis gimė laisvųjų ...
Pedagogikos esė, Esė, 9 psl.
2013 02 23
Ugdymo kokybę lemiantys veiksniai
Norint, kad iš mažo žmogučio išaugtų svarbi asmenybė. Į pasaulį kūdikis ateina kaip biologinė būtybė ir tik per tam tikrą laiką tampa socialiu individu. Siekiant ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo. Vaikui turi būti garantuojamas ne tik fizinis saugumas, bet ir gera emocinė atmosfera bei palanki socialinė aplinka. Vaikų poreikių ...
Pedagogikos esė, Esė, 3 psl.
2013 10 20
Kūno kultūros vertinimas pamokoje
Veiksniai lementys mokinių įvertinimą kūno kultūros pamokose. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos esė, Esė, 2 psl.
2015 12 16
Vaiko elgesio būdai
Vaiko elgesio būdai. Problema vaikas erzina brolį ar seserį. Problema vaikas mėto žaislus, daiktus, maistą. Problema vaikas kelia isterijas. Problema vaikas nesitvarko. Problema vaikas įžeidinėja žodžiais. Problema vaikas laužo žaislus, gadina daiktus, purvina namus.
Pedagogikos esė, Esė, 3 psl.
2014 03 15
Ugdymo proceso problemos klasėje
Ugdymo proceso problemos klasėje.
Pedagogikos esė, Esė, 3 psl.
2013 06 05
Intervencinės fizinio ugdymo programos, naudojant informacines technologijas
Intervencinės fizinio ugdymo programos , naudojant informacines technologijas.
Pedagogikos esė, Esė, 4 psl.
2016 05 04
Lietuvos švietimo reformos
Lietuvos švietimo reformos.
Pedagogikos esė, Esė, 4 psl.
2017 03 31
Dviejų ugdymo filosofijų palyginimas
Dviejų ugdymo filosofijų palyginimas. Pragmatizmas ir egzistencializmas.
Pedagogikos esė, Esė, 5 psl.
2016 01 05
Ideali auklėtoja mano akimis
Ideali auklėtoja mano akimis.
Pedagogikos esė, Esė, 3 psl.
2014 06 03
Kokius ugdymo sistemos elementus taikyčiau, netaikyčiau šiuolaikinėje mokykloje?
Esė kokius ugdymo sistemos elementus taikyčiau , netaikyčiau šiuolaikinėje mokykloje.
Pedagogikos esė, Esė, 3 psl.
2016 06 02
Ugdymo proseso problemos klaseje
Ugdymo proseso problemos klaseje.
Pedagogikos esė, Esė, 2 psl.
2015 04 10
Auklėtojos ir vaiko komunikacijos kūrimo ypatumai
Mokslinė esė. Auklėtojos ir vaiko komunikacijos kūrimo ypatumai. Literatūra.
Pedagogikos esė, Esė, 11 psl.
2017 04 23
Budistinė ugdymo filosofija
Budistinė ugdymo filosofija. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos esė, Esė, 4 psl.
2014 05 23
Kodėl vaikai neklauso? Esė
Kodėl vaikai neklauso? Esė
Pedagogikos esė, Esė, 4 psl.
2017 03 07
Ugdymo filosofija ir teorija
Ugdymo filosofija ar teorija. Kuria grindžiama mano edukacinė veikla. Lietuvos edukologijos universitetas.
Pedagogikos esė, Esė, 3 psl.
2015 03 06
Ar Platono ir Aristotelio kūriniai „Valstybė“ jaunuomenės ugdymo filosofija?
Ar Platono ir Aristotelio kūriniai „Valstybė“ jaunuomenės ugdymo filosofija?
Pedagogikos esė, Esė, 6 psl.
2014 12 11
Auklėjimo situacijos
“Auklėjimo teorija” esė.
Pedagogikos esė, Esė, 4 psl.
2014 12 08
Gero mokytojo vertinimo kriterijai
Gero mokytojo vertinimo kriterijai.
Pedagogikos esė, Esė, 3 psl.
2017 09 28
Kaip kūno kultūros mokytojas galėtų ugdyti mokinių vertybes
Kaip kūno kultūros mokytojas galėtų ugdyti mokinių vertybes.
Pedagogikos esė, Esė, 2 psl.
2017 09 28
Kodėl verta vesti vaiką į darželį?
Kodėl verta vesti vaiką į darželį. Socialinio ir kolektyvinio bendravimo pradmenyss. Moka prisitaikyti prie pasikeitusios aplinkos. Vaikas susiras daug draugų. Išmokti bendrauti su bendraamžiais. Platus vaiko pažinimo pasaulis. Savarankiškumo įgūdžiai.
Pedagogikos esė, Esė, 1 psl.
2015 03 28