Pedagogikos namų darbai

38 dokumentai
Pedagoginės praktikos psichologijos užduotys
Pedagoginės praktikos psichologijos užduotys. Mokinio asmenybės pažinimas ir jo elgsena klasėje. Savęs, kaip mokytojo pažinimas.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2013 03 10
Grupinio darbo metodai dirbant su rizikos grupes vaikais
Įvadas. Socialinio darbo metodo samprata. Grupinio darbo metodo samprata. Situacijos, kurioms dažniausiai reikia taikyti grupinio darbo metodą,yra šios. Grupinis darbas su rizikos grupėmis. Rizikos grupė – gatvės vaikai. Grupinio darbo metodas dirbant su gatvės vaikais. Rizikos grupė – narkomanai. Grupinio darbo metodas dirbant su ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2012 11 20
M.Lukšienes pedagoginės idejos
Įvadas. Meilės Lukšienės autobiografija. Autorės pedagoginės idėjos šių dienų pedagogikoje. Refleksija. Išvados. Literatūra
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2012 12 17
Judrieji žaidimai 6 metų amžiaus vaikams
Judrieji žaidimai 6 metų amžiaus vaikams. Judrieji žaidimai. Aukštyn žemyn. Nuodingas kamuolys. Žuvys ir tinklas. Degantis kamuolys. Žaidimas su kėdutėmis. Karaliaus kamuolys. Katinas ir pelė. Tūpti – stoti. Voras ir musė Žaidėjų skaičius. Pelės į urvą Žaidėjų skaičius. Ežys ir ančiukai Žaidėjų skaičius. Šokis su ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2015 10 21
Knygos analizė pedagoginiu aspektu Tim Guenard „Stipriau už neapykantą“
Knygos analizė pedagoginiu aspektu Tim Guenard „Stipriau už neapykantą“.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2016 01 21
Ugdymo filosofijos apžvalga
Ugdymo filosofijos apžvalga. Idealizmas. Realizmas. Pragmatizmas. Rytų filosofija ir ugdymas. Biheviorizmas. Rekonstruktcionizmas. Egzistencializmas ir feminologija. Humanistinė pedagogika. Analitinė filosofija. Marksizmas. Naudota literatūra.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2013 04 29
Kūdikystės ir ankstyvosios vaikystės pedagogikos samprata, teoriniai pagrindai
Įvadas. Kūdikystės pedagoginė samprata. Ankstyvosios vaikystės pedagoginė samprata. Kūdikystės pedagoginė samprata. Teoriniai pagrindai. Aktualūs uždaviniai kūdikystės laikotarpiu. Psichologiniai teoriniai pagrindai. Normalus vaiko vystimasis priklauso nuo. Ankstyvosios vaikystės pedagogika – tai edukologijos šaka. Ankstyvosios ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 23 psl.
2013 03 15
Elektroninės mokymo(si) priemonės analizė remiantis didaktiniais principais
Įvadas. Elektroninės mokymosi priemonės apžvalga. Elektroninės mokymosi priemonės analizė remiantis didaktiniais principais. Rekomendacijos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2015 05 19
Metodikos užduotis turinčių sutrikimų mokinių stebėjimas
Metodikos užduotis stebėjimas d. Ramanauskienei. Pagal užduotį, pasirinktinai stebėjau tris mokinius, turinčius elgesio sutrikimų, lankomumo ir pažangumo sunkumų atžvilgiu. Stebėdama jų elgesį pamokų, pertraukų ir užklasinės veiklos metu, aiškinausi ir jų tokio elgesio priežastis iš aplinkybes tam reikštis. Aprašant ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2012 05 07
Kompetencijos namų darbas
Asmeninės mokymosi patirties refleksija. Savųjų mokymosi poreikių analizė. Mokymosi motyvų ir barjerų analizė. Savojo mokymosi stiliaus įsivertinimas. Konkrečių mokymosi veiksmų numatymas.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2013 11 20
Pamokos protokolas
Pamokos protokolas. Įvadas. Ilgalaikis dalyko planas. Vertinimas. Refleksija.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2014 12 02
Dėmesį lavinantys žaidimai
Dėmesį lavinantys žaidimai. Pratimai lavinantys kryptinga dėmesį. Mokytojams. Patarimai, lavinantys selektyvų dėmesį. Patarimai, lavianatys išsklaidytą dėmesį.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2015 10 26
Eskursija po universitetą KTU
Įžanga. Kauno technologijos universiteto misija ir vizija. Universiteto misija. Universiteto strategija. Universiteto vizija. Faktai ir skaičiai. Struktūra. Studentai. Studijų programos. Personalas. Finansavimo šaltiniai. Fakultetai ir jiems prilyginti padaliniai. Cheminės technologijos fakultetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2014 03 06
Pamokos chronometražo protokolas
Pamokos chronometražo protokolas. Užduotis įvertinti dviejų mokinių aktyvumą pamokoje (%. Mokinių aktyvumo dinamikos per pamoką kreivės. Mokinių darbingumo įvertinimas. Rekomendacijos.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2015 10 26
Priešmokyklinis ugdymas namų darbas
Kompetencijos priešmokykliniame ugdyme si. Ikimokyklinio , priešmokyklinio , pradinio ugdymo sąsajos. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo si kompetencijų pateikimo bu programose. Kompetencijų struktūra socialinė kompetencija. Kompetencijų ,, augimas ”. Socialinės kompetencijos santykiai su bendraamžiais ,, augimas ” pvz ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2016 12 16
Klasės tėvų susirinkimai
Pirmasis susirinkimas naujais mokslo metais. Kaip grąžinti į mokyklą tėvus. Atėjo. Kas toliau. Kaip tinkamai išsakyti kritiką. Ką daryti , jei tėvai vis tiek nesilanko susirinkimuose. Jei tėvai nesilanko susirinkimuose nepalikite tai be dėmesio. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas. Tėvų valdžios lygybė. Privalomas tėvų ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2015 01 10
Urie Bronfenbernneris mokslo idėjos
Urie bronfenbernnerio mokslo idėjos.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2013 05 09
Socialinės problemos sprendimas
Įvadas. Situacijos aprašymas. Situacijos analizė. Išvados.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2015 01 13
Darbas su hiperaktyviais vaikais
Vadovas mokytojui darbe su hiperaktyviais vaikais. Darbų sekos vykdymo sutrikimai didelės viltys , tačiau yra minčių sekos trūkumai Padėkite vaikams , siekiant atlikti ilgalaikius darbus. Specifinių užduočių sekos ir jų baigimo sutrikimai. Mėtymasis nuo vienos užduoties prie kitos. Užduoties reikalavimų nepaisymas. Laiko ir ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2015 08 24
Hiperkineziniai sutrikimai
Rekomendacijos hiper aktyvių vaikų mokytojams. Kaip duoti užduotis. Kaip hiperaktyvūs mokiniai turi atlikti užduotis ? Kaip modifikuoti hiperaktyvių mokinių elgesį ir pagerinti jų savęs vertinimą. Nuolatinė priežiūra ir disciplina. Vaiko mokymas savistabos savikontrolės būdų , adekvataus savo veiklos vertinimo.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2015 10 26
Kaimo mokyklų uždarymas
SITUACIJA Kaimo mokyklų uždarymas. Jūs analizavote sudėtingą švietimo pokyčių įgyvendinimą kitose valstybėse, jis sudėtingas ir Lietuvoje. Analizuokite pateiktą medžiagą ir parodykite, kokiais valdymo lygiais vyko kaimo mokyklų uždarymo procesas, kokie pagrindiniai išoriniai ir vidiniai (savivaldybės) veiksniai lėmė, kad šių ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2015 03 11
Lietuvos edukologų ugdymo filosofijų ypatumai
Įvadas. Žmogaus ugdymo idėja vydūno pedagoginėje sistemoje. Apibendrinimas. Informacijos šaltinių sąrašas.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2014 10 02
Moksleivių smurtas prieš pedagogus
Moksleivių smurtas prieš pedagogus mokyklose. Klausimai diskusijai auditorijoje. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2013 07 30
Šeimos politikos priemonių realumas Lietuvoje
Šeimos politikos priemonių realumas. Įsipareigojimų vykdymas. Nediskriminavimo principo įgyvendinimas. Priemonių administravimo ir taikymo efektyvumas. Priemonių stabilumas ir nekintamumas. Pasirinkimo galimybių gausa. Reagavimas į visuomenės poreikius. Galimybių nauda kuo didesniam asmenų ratui.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2013 05 21
Vaikų vaizduotė
Žaidžiančių vaikų vaizduotė. Užsienio kalbos mokymui – specialūs žaidimai. Rankų lėlės užsienio kalbos pamokoje. Lėlė ne tik mokytoja, bet ir vaikų pagalbininkė. Kaip teisingai dirbti su lėle? Kokia yra rankų lėlės reikšmė užsienio kalbos pamokoje? Kodėl reikalinga rankų lėlė? Išvados.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2015 01 04
Neformaliojo švietimo reglamentavimas
Įvadas. Ugdymo proceso samprata ir tikslas. Ugdymo proceso tiklas. Ugdymo uždavinių samprata ir klasifikavimas. Ugdymo proceso funkcijos. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2015 12 15
Pamokos analizė Pedagogikos namų darbas
Pamokos analizė Pedagogikos namų darbas.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2016 06 17
Auklėjamasis renginys vaikams
Renginio eiga įvadinis pokalbis. Individuali refleksija pasibaigus renginiui.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2017 11 06
Kembridžo universitetas – vienas geriausių pasaulyje
Už matematikos studijas 14 511 , už architektūrą , geografiją ir muziką jau 17 028 svarus.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2016 12 05
Kompetencijos
Ką pasiūlytum Simui? Kodėl taip siūlai? Monikos kaimynei nuolat norisi ko nors skanaus. Kodėl taip siūlai? Studentui Augustinui kažkodėl neramu ir liūdna. Kodėl taip siūlai?
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 20 psl.
2016 05 11