Pedagogikos planai

138 dokumentai
Savaitės planas darželyje
Savaitės veiklos planas. Veiklos sritys. Vaikų veikla Tarpinis vaikų pasiekimų rezultatas veikloje , kuris vestų į galutinį rezultatą. Vaiko stebėjimas stebimas vaikas , jo amžius. Tikslo pasirinkimo motyvas. Stebėjimo tikslas. Stebėjimo kontekstas.
Pedagogikos planai, Planas, 3 psl.
2016 03 30
Ugdomosios veiklos savaitės planas Paukščiai
Ugdomosios veiklos savaitės planas. Tikslai gilinti žinias apie paukščius , puoselėti meilę gamtai. Ugdomoji veikla visai vaikų grupei. Ugdomoji veikla vaikų grupelėms „ vitražas “. „ Lizdelis “. „ Spalvotas paukščiukas “. Individuali ugdomoji veikla. Sąveika su šeima savaitės apmąstymai , refleksija.
Pedagogikos planai, Planas, 2 psl.
2015 04 02
Ugdomosios veiklos savaitės planas
Ugdomosios veiklos savaitės planas. Planuojama ugdomoji veikla. Tikslas(ai) Bandyti įprasti laikytis higienos ir savarankiškai apsitarnauti. Bandyti suprasti kas padeda būti sveikam. Uždaviniai. Pasimokyti pačiam praustis rankas ir veidą, naudotis rankšluosčiu. Rasti vietą prie stalo. Valgyti su šaukštu ir naudotis šakute, gerti iš ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 psl.
2014 02 24
8 klasės auklėtojo veiklos planas
Klasės auklėtojo tikslai ir uždaviniai. Tikslai. Siekti mokymosi įgūdžių kokybės gerinimo ir teigiamos mokymosi motyvacijos. Ugdyti pilietinį aktyvumą, skiepyti tvirtas dorovines nuostatas. Efektyvinti pedagoginės, psichologinės ir socialinės pagalbos teikimą įvairių poreikių ir galimybių mokiniams. Ugdyti gebėjimą bendrauti ir ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 psl.
2014 05 07
Ikimokyklinio ugdymo veiklos planas
Ugdomosios veiklos. Ugdomosios veiklos pavadinimas. Ugdymo uždaviniai. Ugdymosi aplinka ir priemonės. Vaikų amžius. Sakytinė kalba. Meninė raiška. Visos grupės veikla pažinimo diena. Jaunasis geografas. Išvyka į spektaklį. Lėlių teatrą. Veikla grupelėmis.
Pedagogikos planai, Planas, 2 psl.
2016 01 26
Dailės pamokos planas - gėlių pasaulis. koliažas. asimetrija. stilizavimas
Dailės pamokos planas - gėlių pasaulis. Koliažas. Asimetrija. Stilizavimas. Dalykas. Pamokos tema: gėlių pasaulis. Koliažas. Simetrija. Stilizavimas. Mokymosi uždaviniai. Klasės pasirengimo lygis. Mokinių motyvacija. Patalpos sutvarkymas. Priemonės. Aktyvaus mokymosi metodai. Mokomoji veikla. Žinios. Supratimas. Taikymas. Analizė. ...
Pedagogikos planai, Planas, 5 psl.
2013 03 28
Lietuvių kalbos pamokos planas 1 klasei
Pamokos vieta. Mokinių skaičius. Mokinių ypatingumai. Pamokos trukmė. Pamokos tema. Pamokos tipas. Pamokos tikslai. Uždaviniai Mokomieji. Naudota literatūra. Pamokos veikla. Organizacinė dalis. Įvadinis pokalbis. Užduoties skelbimas. Pedagoginė pertraukėlė. Naujos medžiagos pateikimas. Pamokos apibendrinimas. Pamokos užbaigimas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 psl.
2015 03 18
Ugdomųjų veiklų pavyzdžiai
Nustebino vaikų pastabumas. Į žaidimą labai noriai įsitraukė visi vaikai , tačiau veikla greitai nusibodo. Taigi , pirmiausia derėtų padėti vaikams ugdyti bendravimo kultūrą. Jos džiaugėsi savo kūriniu , tačiau tai buvo daugiau kažkoks abstraktus žaislas , neįkvėptas gyvybės. Poreikių vaikas , turintis įvairiapusį raidos ...
Pedagogikos planai, Planas, 35 psl.
2016 01 07
Anglų kalbos pamokos planas - konspektas
Pamokos planas. Klasė. Dalykas. Anglų kalba. Mokytoja. Data. Tema. „ THE BUS STOP“ ( Autobuso stotelė). Tikslai. Komunikacinių įgūdžių ugdymas, mokinių žodyno turtinimas. Uždaviniai. Išmokti vietovių mieste pavadinimus;. Gebėti vartoti naujus žodžius įvairiose komunikacinėse situacijose;. Gebėti atpažinti autobuso spalvą ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 psl.
2013 11 10
Sveikos mitybos pamokos planas
Sveika mityba -pamokos planas. Pamokos tema – „ Sveika mityba “. Pamokos tikslas supažindinti su sveikos mitybos taisyklėmis, maisto derinimo principais ir sveikos mitybos nauda žmogui. Pamokos uždaviniai Susipažinę su sveikos mitybos pagrindais, mokiniai žinos maisto derinimo taisykles, sugebės įvertinti savo maitinimosi klaidas ir ...
Pedagogikos planai, Planas, 5 psl.
2015 01 05
Priešmokyklinės grupės išplėstinis planas Metų laikai, mėnesiai
Priešmokyklinės grupės „ Nykštukai“. Integruotos veiklos išplėstinis planas. Tema „ Metų laikai “.
Pedagogikos planai, Planas, 5 psl.
2015 01 27
Kūno kultūros pamokos planas 8 klasei
Kamuolio metimo į krepšį ir kamuolio perdavimo tobulinimas. Kamuolio perdavimas viena ranka nuo krūtinės. Metodiniai nurodymai.
Pedagogikos planai, Planas, 8 psl.
2013 04 16
Auklėjimo planas
Klasės vadovo veiklos planas. Veiklos tikslas ir uždaviniai. Klasės charakteristika. Klasės vadovo. Tikslai ir uždaviniai. Klasės auklėjimo planas. Literatūra.
Pedagogikos planai, Planas, 6 psl.
2015 10 26
Ugdomosios veiklos planas - Mano šeima
Ugdomosios veiklos planas - Mano šeima.
Pedagogikos planai, Planas, 3 psl.
2017 02 27
Renginio išplėstinis planas
Išplėstinis renginio planas. Klasė- 4 lavinamoji. Informacija apie mokinius – 6 vaikai 3 berniukai, 3 mergaitės, dideli specialieji ugdymosi poreikiai. Tema- „Kalėdų stebuklo belaukiant“. Forma – šventinė popietė. Trukmė - val. Auditorija – klasė. Dalyviai- 4 –tos lavinamosios klasės mokiniai, dvi studentės vedančios ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 psl.
2014 06 01
Priešmokyklinės grupės savaitės planas Atšvaitukas - mano draugas
Savaitės planavimo pavyzdys. Ugdomosios veiklos planas „ atšvaitukas – mano draugas “ uždaviniai.
Pedagogikos planai, Planas, 3 psl.
2017 02 05
Atvira veikla darželyje Paukščių karuselė planas
Skuodo vaikų lopšelis darželis. Atvira veikla „ paukščių karuselė “ planas - konspektas. Tema „ paukščių karuselė “. Vaikų apklausa kas yra paukštis ? Kokius paukščius pažįstate. Kaip atrodo paukštis Kuo paukščiai minta. Kaip paukščiai „ kalba “. Kur paukščiai gyvena. Ar paukščiai žmonėms reikalingi. ...
Pedagogikos planai, Planas, 7 psl.
2017 01 29
Ilgalaikis matematikos mokymo 3 klasėje planas
Mokymo ir mokymosi priemonės. Vadovėlio temos. Mokinių gebėjimai.
Pedagogikos planai, Planas, 4 psl.
2015 04 13
Sklandaus kalbėjimo sutrikimas
Logopedinė išvada. Sklandaus kalbėjimo sutrikimas (neurozinis mikčiojimas); fonologinis sutrikimas foneminė artikuliacinė dislalija. Sklandaus kalbėjimo sutrikimas (neurozinis mikčiojimas);. Tema „paukšteliai sugrįžo“. Tikslas sklandaus kalbėjimo ugdymas. Kvėpavimo diafragma įgūdžių ugdymas, bendrosios motorikos lavinimo ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 psl.
2013 06 06
Savaitės planas priešmokyklinėje grupėje Garsai
Savaitės planavimo pavyzdys. Ugdomosios veiklos planas „ garsai “ uždaviniai.
Pedagogikos planai, Planas, 2 psl.
2017 02 05
Garso r tarimo tikslinimas žodžiuose, sakiniuose
Tema garso r tarimo tikslinimas žodžiuose, sakiniuose. Tikslas garso r įtvirtinimas. Artikuliacinių judesių lavinimas. Garso r tarimo įtvirtinimas skiemenyse, žodžiuose. Foneminės klausos lavinimas. Garso r įtvirtinimas rišliojoje kalboje. Garsinės analizės ir sintezės įgūdžių lavinimas. Pratybų užbaigimas, atsisveikinimas.
Pedagogikos planai, Planas, 4 psl.
2013 06 06
Kūno kultūros pamokos planas (2)
Pamokos. Dalys ir laikas. Pamokos turinys. Krūvio apimtis ir intensyvu-mas. Metodinės ir organizacinės pastabos.
Pedagogikos planai, Planas, 3 psl.
2014 02 10
Diferencijuoti garsus s ir š
Logopedinė išvada fonologinis sutrikimas foneminė artikuliacinė dislalija. Tema garsų s ir š diferencijavimas sakiniuose. Tikslas diferencijuoti garsus s ir š. Organizacinė dalis. Smulkiosios motorikos lavinimas. Artikuliacinių judesių lavinimas. Garsų s ir š tarimo aiškinimas. Garsų s ir š tarimas skiemenyse, žodžiuose. Garsų s ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 psl.
2013 06 06
Garso z tarimo mokymas ir įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose. apibūdinamasis pasakojimas „zoologijos sode“.
Tema garso z tarimo mokymas ir įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose. Apibūdinamasis pasakojimas „zoologijos sode“. Artikuliacinių judesių lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. Garso z tarimo aiškinimas. Foneminės klausos lavinimas. Skiemenų, sakinių, eilėraščio, kuriuose yra garsas z, tarimo pakartojimas. Garsinės analizės ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 psl.
2013 06 06
Ekonomikos pamokos planas Rinkos kainos nustatymas
Rinkos kainos nustatymas (9-10 kl. ). Pamokos planas.
Pedagogikos planai, Planas, 7 psl.
2014 02 22
Pasaulio pažinimas pamokos planas
Pagrindinė pamokos dalis. Baigiamoji dalis.
Pedagogikos planai, Planas, 10 psl.
2015 03 24
Dailės pamokos planas
Dail4s pamokos planas 6 klasei.
Pedagogikos planai, Planas, 2 psl.
2013 05 21
Kalbos supratimo ugdymas Katytė ir šuniukas – vaikų draugai
Logopedinė išvada žymus kalbos neišsivystymas (kalbos išraiškos ir suvokimo sutrikimas). Tema „katytė ir šuniukas – vaikų draugai“. Tikslas kalbos supratimo ugdymas. Artikuliacinių judesių lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. Žodyno turtinimas ir rišliosios kalbos pradmenų ugdymas. Pratybų užbaigimas, atsisveikinimas.
Pedagogikos planai, Planas, 2 psl.
2013 06 06
Orientacinės veiklos planas
Bendroji dalis Data. Pamokos pavadinimas. Ugdymo uždaviniai. Mokymosi uždaviniai laukiami ugdymo rezultatai. Mokymo si metodai. Mokinių parengimas mokytis pamokoje. Dalykinis parengimas - mokinių žinių ir gebėjimų tikrinimas. Motyvacinis parengimas mokytis pamokoje. Naujos pamokos medžiagos teikimas / įtvirtinimas / kartojimas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 psl.
2015 08 24
Būrelio planas
Tikslai ir uždaviniai. Gilinti gamtosaugines žinias. Mokyti vaikus pasodinti medelį, gėlę. Mokyti saugoti gamtos žaliąjį rūbą. Mokyti prižiūrėti gyvūniją žiemos metu. Kaip tapti tikru gamtos globėju? Siekti užsibrėžtų tikslų ir įgyvendinti juos. Tautinių tradicijų miškininkystėje ir gamtosaugoje ugdymas. Savarankiškumo ...
Pedagogikos planai, Planas, 8 psl.
2013 06 26