Pedagogikos konspektas špera


Protinio lavinimo esme. Bendrasis ugdymas, jo esmė, uždaviniai.. Bendrasis ugdymas jo esme uzdaviniai. Bendras mokymo krypčių supratimas ir svarbiausi jų bruožai.. Protinis lavinimas esme. Pedagogikos šperos. Svarbiausieji pedagogikos raidos bruozai.

Pedagogikos Špera. Svarbiausi lietuvos švietimą reglamentuojantys dokumentai. Pedagogika – ugdymo mokslas. Pagrindinės šio mokslo sąvokos. Ugdymas – visuomeninis reiškinys. Pedagogikos raida užsienyje. Pedagogika – mokslas ir menas. Pedagogikos raida lietuvoje. Visų lygių pirmosios mok-los l-voje, jų įkūrimo aplinkybės, datos. Pedagogikos mokslų sistema. Pedagogikos mokslinis tyrimas ir jo metodai. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Didaktika – mokymo teorija. Mokymo principai. Mokymo turinys, jam keliami reikalavimai. Mokymo(si) organizavimo formos. Pamoka. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Mokymo rezultatų tikrinimo ir vertinimo esmė bei funkcijos. Tikrinimo ir vertinimo principai. Mokymo rezultatų tikrinimo metodai. Mokymo rezultatų vertinimo problemos. Bendras mokymo krypčių supratimas ir svarbiausi jų bruožai. Mokytojo profesinis meistriškumas, pašaukimas, pedagoginis taktas. Bendrasis ugdymas, jo esmė, uždaviniai. Protinis lavinimas: esmė, specifika, uždaviniai; protinio lavinimo priemonės ir būdai. Darbinis ugdymas. Darbas – ugdymo priemonė. Darbinio ugdymo uždaviniai. Estetinis ugdymas, jo svarba pilnaverčiai asmenybei. Fizinis lavinimas, jo reikšmė asmenybės vystymuisi. Auklėjimas, jo samprata. Auklėjimo principai. Auklėjimo metodai. Saviaukla. Dorinis auklėjimas, vertybių vaidmuo jame, uždaviniai. Tautinis, patriotinis ir nacionalinis auklėjimas. Šeimyninis ir visuomeninis auklėjimas. Skatinimai ir bausmės. Auklėjimo rezultatų nagrinėjimo metodika.

  • Pedagogika Šperos
  • 2012 m.
  • 23 puslapiai (28650 žodžių)
  • Pedagogikos šperos
  • Microsoft Word 134 KB
  • Pedagogikos konspektas špera
    9 - 2 balsai (-ų)
Pedagogikos konspektas špera. (2012 m. Birželio 08 d.). http://www.mokslobaze.lt/pedagogikos-konspektas-spera.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 11 d. 06:11