Piliečių dalyvavimo galimybės Alytaus rajono savivaldybėje


Viešojo administravimo kursinis darbas. Piliečių dalyvavimo samprata ir reikšmė. Piliečių dalyvavimo samprata ir būdai. Piliečių dalyvavimo viešajame administravime svarba. Piliečių dalyvavimo formos viešajame administravime. Piliečių dalyvavimo sprendimų priėmimo procese alytaus rajono savivaldybėje galimybės. Nepakankamo piliečių dalyvavimo Alyatus rajono savivaldoje priežastys. Piliečių dalyvavimo galimybės Alytaus rajono savivaldybės institucijose. Rinkėjų aktyvumas ir interneto skverbtis Alytaus rajono savivaldybėje. Piliečių dalyvavimo sprendimų priėmimo procese alytaus rajono savivaldybėje skatinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Šiame darbe apžvelgsiu tiek teorinius tiek praktinius aspektus susijusius su piliečių dalyvavimu priimant sprendimus.

Tyrimo objektas – piliečių dalyvavimo alytaus rajono savivaldybės sprendimų priėmimo procese galimybės.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti piliečių dalyvavimo tobulinimo galimybes priimant sprendimus Alytas rajono savivaldybėje.

Darbo uždaviniai:

1. Nustatyti piliečių dalyvavimo sampratą ir reikšmę

2.Išanalizuoti nepakankamo piliečių dalyvavimo priežastis

3.Atskleisti piliečių dalyvavimo galimybes Alytaus rajono savivaldybėje

4.Pasiūlyti piliečių dalyvavimo skatinimo galimybes

Piliečių dalyvavimo galimybės Alytaus rajono savivaldybėje. (2014 m. Gruodžio 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/pilieciu-dalyvavimo-galimybes-alytaus-rajono-savivaldybeje.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 11 d. 11:27