Piliečių dalyvavimo valdyme būdai ir reiksme


Ka reiskia buti pilietiskam. Pilieciu dalyvavimo priezastys. Ką reiškia būti pilietišku?. Ką reiškia būti pilietišku? rašinys. Ka reiskia buti pilietiskam? rasinys. Ka reiskia buti pilietiskam?. Piliečių dalyvavimo svarba. Dalyvavimas valstybes valdyme. Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme.

Viešojo administravimo referatas. Piliečių dalyvavimas valdyme būdai ir reikšmė. Įvadas. Piliečių dalyvavimo sprendimo priėmimo procese būdai. Rinkimai. Bendrijos, politi¬nės partijos ir asociacijos. Politi¬nės partijos. Profesinės sąjungos. Referendumas. Skundų pateikimas dėl parei¬gūnų piktnaudžiavimo ir biurokratijos. Piliečių dalyvavimo (nedalyvavimo) valstybės valdyme priežastys. Dalyvavimo sprendimo priėmime nauda ir svarba. Nevyriausybinių organizacijų samprata, vaidmuo valstybės valdyme. Išvados. Literatūra.


Tačiau, ar visi žinome kokiais būdais, Konstitucijos mums garantuojamą teisę, galime vykdyti, ar vienas žmogus gali ką nors pakeisti. Visi esame savo šalies piliečiai ir priimame šios valstybės teisinę kultūrą, vykdome tam tikras pareigas, kurios yra apibrėžtos įstatymais. Tačiau, jeigu esame tik pasyvūs piliečiai (stebėtojai) ar galime vadintis pilietiškais. Būti pilietišku, reiškia prisiimti daugiau pareigų, nei tą įpareigoja įstatymai (pvz. jei įstatymai neverčia eiti balsuoti ir už tai jokių teisinių atsakomybių netaiko, pilietiškas žmogus vis tiek dalyvaus rinkimuose), bei būti labiau aktyviu, nei pasyviu. Pavyzdžiui, domėtis šalies socialine – kultūrine bei politine aplinka, dalyvauti nevyriausybinių organizacijų veikloje, sprendimų priėmimo procesuose. Kitaip tariant, būti aktyviu piliečiu arba pilietišku reiškia nekelti klausimo – kam man to reikia; man tai neįdomu; čia tegu kiti sprendžia ir pan., tačiau tiesiogiai prisidėti prie bendruomenės gyvenimo kūrimo, keitimo ar tvarkymo. Pilietiškam žmogui valstybėje, kurios pilietis jis yra, sudarytos visos laisvės aktyviai dalyvauti viešajame gyvenime, prisidėti prie sprendimų priėmimo ar spręsti, kam patikėti valstybės valdymą. Svarbiausia įsisavinti kokiais būdais ir priemonėmis tai daryti ir tikėti, kad ir vienas žmogus gali keisti priimamus sprendimus.

Šio darbo tikslas - išanalizuoti piliečių dalyvavimo valdyme budus ir reikšmę.

Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:

1.Išsiaiškinti piliečių dalyvavimo sprendimo priėmimo procese būdus.

2.Apžvelgti dalyvavimo (nedalyvavimo) valdyme priežastis.

3.Nustatyti dalyvavimo sprendimo priėmimo procesuose veiksmingumą ir svarbą.

4.Atskleisti nevyriausybinių organizacijų sampratą, jų vaidmenį valstybės valdyme.

Piliečių dalyvavimo valdyme būdai ir reiksme. (2013 m. Sausio 30 d.). http://www.mokslobaze.lt/pilieciu-dalyvavimo-valdyme-budai-ir-reiksme.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 12 d. 12:03