Pilietiškumas

234 rašto darbai
Savirefleksija Mano asmenybės portretas
Socialinių mokslų kolegijos komunikacijos ir menų katedros kūrybos ir pramogų industrijų programa. Mano asmenybės portretas.
Pilietiškumo analizės, Analizė, 5 psl.
2015 03 08
ES pagrindų konspektas
ES Pagrindinių teisių chartija pilietinės, politinės , ekonominės, socialinės teisės. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Federalizmas. Europos Komisijos 5 klausimų planas iki 2020 m. Federalizmas. Klausimų planas. ES turi nuspręsti, kokia ji nori būti 2020 m. Šiuo tikslu Komisija siūlo šiuos ES pagrindinius tikslus. ...
Pilietiškumo konspektai, Konspektas, 20 psl.
2014 11 02
Ekonominės problemos Lietuvoje skaidrės
Ekonominės problemos Lietuvoje. Ekonominės problemos. Problema Nr. 1. Euro įvedimo įtaka Lietuvos ekonomikai. Problema Nr. 2. Darbo jėgos stygiaus ir emigracijos problema. Problema Nr. 3. Užsienio investicijų mažėjimas. Problema Nr. 4. Būtina siekti kainų stabilumo. Problema Nr. 1. Euro įvedimo įtaka Lietuvos ekonomikai. Problema Nr. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2015 01 31
Tolerancija referatas
Tolerancija mokykloje. Tolerancijos stoka aukštosiose mokyklose. Tolerancijos nebuvimas vyresniojo amžiaus žmonėms. Kitataučiai turi teisę būti gerbiami. Tolerancijos ugdymas.
Pilietiškumo referatai, Referatas, 3 psl.
2014 05 24
Vaiko teisės ir pareigos
Vaiko teisės ir pareigos. Pagarba. Teisė Turi teisę į pilietybę ir vardą. Meilė. Teisė Visi vaikai turi teisę būti mylimi ir rūpestingai auginami. Mokslai. Teisė Turi teisę mokytis. Pareiga Tavo pareiga lankyti mokyklą. Sveikata. Teisė Turi teisę į gydymą. Pareiga Rūpinkis savo sveikata, stiprink savo imunitetą. Namai. Teisė ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2015 05 10
Lietuvos Respublikos vyriausybė
Kas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė? Skyrimo tvarka. Lietuvos Respublikos Vyriausybės funkcijos. Vyriausybė privalo atsistatydinti taip pat šiais atvejais. Institucijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Apibendrinimas. Šaltiniai.
Pilietiškumo referatai, Referatas, 6 psl.
2015 02 25
Civilinė sauga referatas
Įvadas. Lietuvoje galimos ekstremalios situacijos. Civilinės saugos sistema Lietuvoje. Civilinės saugos sistemą sudaro šie subjektai. Civilinės saugos sistemos tikslai. Civilinės saugos sistemos uždaviniai. Civilinės saugos sistemos valdymo ir veikimo principai. Teisiniai civilinės saugos sistemos pagrindai. Civilinę saugą ...
Pilietiškumo referatai, Referatas, 13 psl.
2014 05 26
Laisvės kova - pilietiškumo ir patriotizmo pavyzdys
Laisvės kova- pilietiškumo ir patriotizmo pavyzdys. Partizanų gyvenimas. 1940 – 1941 m. Sovietų okupacijos patirtis, patriotizmas. Jau 1944 metais tūkstančiai Lietuvos vyrų pasitraukė į miškus ir ten kūrė partizanų būrius. Jie buvo organizuoti. Prasidėjo dešimtmetį trukęs Lietuvos partizaninis karas su SSRS. Tėvynę šiame ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 02 01
Prezidentas ir vyriausybė
Įstatymų Vykdomoji valdžia Lietuvoje. Prezidentas ir vyriausybė. Vykdomoji valdžia. Vyriausybės kompetencijai paprastai priklauso. LR Prezidentė. Prezidentas didžiausius įgaliojimus turi užsienio politikos srityje. Prezidentas svarbias funkc?as atlieka valstybės vidaus politikoje. Prezidentas yra svarbus veiksmingos teismų ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2015 01 11
Pilietinės visuomenės kūrimosi problemos Lietuvoje
Pilietinės visuomenės kūrimosi problemos Lietuvoje.
Pilietiškumo esė, Esė, 4 psl.
2015 11 18
Žmonių teisių pažeidimai
Žmonių teisių pažeidimai. Žmogaus teisės. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Europos žmogaus teisių konvencija. Žmogaus teisės Lietuvoje. Organizacijos Lietuvoje. Žmogaus teisių stebėjimo institutas. Dažniausi pažeidimai Lietuvoje. Žmogaus teisė į orumą. Nacionalistiniai ir ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2015 01 22
Emigracija - ką ji reiškia Lietuvai?
Emigracija – ką ji reiškia Lietuvai? Sąvokos. Emigracijos Priežastys. Emigracija. Emigracijos Kryptys. Pagrindiniai Emigraijos padariniai. Lietuvos gyventojų emigracija ir imigracija 2001-2012 m. Emigracijos sandara. Lietuvių emigracija pagal amžių 2012 m. Emigrantų grįžimas. Išvados. Literatūra.
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2015 01 05
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Raudonasis Kryžius. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus Judėjimo Struktūra. Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas. Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio Judėjimo federacija. Nacionalinės Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimo bendruomenės. Principai, kurių laikosi ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 03 02
Paauglystės ypatumai skaidrės
Paauglystės ypatumai. Paaugliai. Paauglio vidinis pasaulis kupinas prieštaravimų. Paauglio subrendimas gali pasirekšti. Paauglystėje. Paauglystės tarpsniui būdingas. Namuose. Santykiai su šeimos nariais. Aš ir mano bendraamžiai. Žvilgsnis į savo išvaizdą. Kodėl aš taip jaučiuosi. Mokykla ir darbas. Pasimatymai, meilė ir ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 37 psl.
2014 10 14
Pabėgėliai
Pabėgėliai. Kas yra pabėgėlis? Pabėgėliai Pasaulyje ir Europoje. Pabėgėlis – asmuo, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamas dėl rasės. Kai kurie įtakingi politikai patogiai nutyli detales. Pabėgėliai Lietuvoje. Per pastaruosius. Kodėl jie bėga? Pilietinis karas Sirijoje prasidėjo 2011 metais. Iš kur jie ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2016 02 03
Globali migracija
Globali migracija. Migracija į Europos sąjungą. Įvadas. Kas yra emigracija? Kas yra imigracija? Kas lemia migraciją? Globali migracija. Migracija Europos sąjungoje. Migracija Lietuvoje. Migracija. 10 metų apžvalga. Užsienyje gyvenantys lietuviai 2013m. Išvados. Klausimai?
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 11 16
Kas man yra Lietuva? skaidrės
Kas man yra Lietuva? Lietuva man yra ta vieta, kurioje aš užaugau. Lietuva man yra ta vieta kur aš jaučiuosi kaip namuose. Lietuva man yra mano namai, kurių aš nenorėčiau palikti. Lietuva man yra šalis, graži savo istorija, žmonėmis ir kultūra. Lietuva man yra mano gimtasis Kaunas, kuriame gimiau ir užaugau. Lietuva man yra žodis, ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 05 25
Lengvoji atletika skaidrės
Lengvoji atletika. Senovės Egipte. Graikijoje. Senovinė graikiška vaza, vaizduojanti bėgimo rungtį. Organizavimas. Begimas. Šuolis į tolį. Metimas. Bendrosios taisyklės. Apranga. Lengvoji atletika Lietuvoje. Prizininkai. Kaip nepriklausoma šalis Lietuva pelnė penkis olimpinius medalius. Romas Ubartas. Austra Skujytė. Virgilijus Alekna. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2015 05 02
Lietuva tarptautinėse organizacijose
Lietuva tarptautinėse organizacijose. Ką sužinosite? Kada pradėjo kurtis pirmosios tarptautinės organizacijos? Pirmoji tarptautinė organizacija. Kas yra tarptautinė organizacija? Kaip skirstomos tarptautinės organizacijos? Kiek Lietuva moka už tarptautinę narystę ? Lietuvos uždaviniai tarptautinėse organizacijose. Lietuvos veikla ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2016 01 26
Ką reiškia būti tikru savo valstybės piliečiu?
Ką reiškia būti tikru savo valstybės piliečiu. Tautos pamačiau naują žodį tad aiškinuosi. Informacijos prisirinkau daug. Ką turiu ? Kas iš to ? Žvelgiam. Žiūrim , kas per pareigos. Kažkas negerai. Valio , pavadinimas išsisprendė. Mėginu konstruoti įžangą. Vienas iš variantų gali būti. Pirmiausia , tikras pilietis turi ...
Pilietiškumo analizės, Analizė, 7 psl.
2015 05 27
Korupcija viešajame sektoriuje
Įvadas. Korupcijos sąvoka, raida ir apibrėžimų kaita. Korumpuotas elgesys. Korupcijos elementai ir klasifikacija. Korupcijos kategorijos (formos). Kova su korupcija. Korupcija viešajame sektoriuje. Korupcijos būklės sveikatos sistemoje analizė ir veiksniai. Situacijos analizė, korupcijos tyrimas. Išvados. Naudota literatūra. Paveikslas ...
Pilietiškumo referatai, Referatas, 23 psl.
2015 11 09
Lietuvos politinė kultūra ir pilietinė visuomenė
Įvadas. Politinės kultūros bruožai Lietuvoje. Piliečių dalyvavimas politikoje. Visuomenės nepasitikėjimo valdžios institucijomis priežastys. Politinės kultūros ir pilietinės visuomenės perspektyvos Lietuvoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pilietiškumo referatai, Referatas, 10 psl.
2015 09 28
LR prezidentai
Lietuvos Respublikos prezidentai. Kas gali būti Lietuvos Rspublikos prezidentu? Prezidento funkcijos. Antanas Smetona. Aleksandras Stulginskis. Kazys Grinius. Jonas Staugaitis. Antanas Merkys. Justas Paleckis. Lietuvos diplomatijos šefai (1940–1991). Stasys Lozoraitis. Stasys Antanas Bačkis. Atkurtos Lietuvos Respublikos prezidentai (nuo 1990 ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2014 11 26
Mintys apie toleranciją
Tolerancija. Salantų gimnazijos mokinių mintys apie toleranciją. Tolerancija – tai lyg gerumo laivas plaukiantis per pasaulį. Tolerancija – tai žodis, kuriuo apibūdiname draugiškus, mandagius žmones gerbiančius kitus. Tolerancija – tai pakantumas kitų žmonių atžvilgiu. Tolerancija – tai, pagarba, pakantumas, geri darbai, ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2015 01 04
Prekyba žmonėmis ir prostitucija
Prekyba žmonėmis. Prekyba žmonėmis – žmonių verbavimas. Pagrindinės priežastys nestabili materialinė asmens būklė. Baudžiamoji atsakomybė Tas. Istorijos. Prostitucija. Prostitucija  -sekso paslaugų teikimas už atlygį. Prostitucijos pagrindiniai pavojai įtraukiamos nepilnametės merginos. Tai dažnai yra. Prostitucijos ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 10 14
Tauta ir tautinės mažumos Lietuvoje
Tauta ir tautinės mažumos Lietuvoje. Sąvokos. Tauta - istoriškai susidariusi žmonių bendruomenė. Sąvoka tautinė mažuma atsirado tik atsiradus piliečio sąvokai Vakarų Europoje – po Prancūzijos didžiosios revoliucijos. Kiekviena tautinė mažuma ar etninė grupė turi savo mentalitetą. Rusai. Pirmieji rusai į dabartinę Lietuvos ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 43 psl.
2015 01 11
Telšiai skaidrės
Telšiai. Pavadinimo kilmė. Telšiai. Telšių herbas. Žymūs Telšių žmonės. Lankytinos vietos Telšiuose. A. Jonušo žemaitiška – japoniška sodyba - muziejus. Brėvikių dvaras. Kančios koplyčia. Varnių regioninis parkas. Žemaičių muziejus “Alka”. Žvėrinčius. Nuorodos.
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2015 01 25
Valdžia, kurią renkame patys
Valdžia, kurią renkame patys. Valdžia – teisė, galimybė ar gebėjimas paveikti kažkieno veiksmus, pajungti ką nors savo valiai. Valstybės valdžios institucijos statusą lemia. Lietuvoje valstybės valdžią vykdo. Seimas. Respublikos Prezidentas. Vyriausybė. Teismas.
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 01 07
Emigracija iš Lietuvos referatas
Įvadas. Migracijos samprata ir rūšys. Priežastys lemiančios emigraciją iš Lietuvos. Emigracijos iš Lietuvos tendencijos . Emigracijos iš Lietuvos tendencijos . Emigracijos iš Lietuvos tendencijos. Išvados ir pasiūlymai. Summary.
Pilietiškumo referatai, Referatas, 28 psl.
2014 12 16
Europos valstybė - Jungtinė Karalystė
Jungtinė Karalystė. Trumpai apie valstybę Valstybės. Trumpai apie valstybę. Jungtinė Didžiosios Britanijos. Valstybės Istorija. V-VI a. britų salas užkariavo anglosaksai. Politinė sistema. Valdymo sistema – konstitucinė monarchija. Administracinis suskirstymas. Jungtinė Karalystė susideda. Sostinė. Beveik prieš du ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 05 27