Pilietiškumas

Mokslo darbai apie pilietiškumą. Pilietiškumo rašiniai, skaidrės, referatai ir kiti darbai Jūsų mokslams.
348 dokumentai
Vasario 16 minėjimas scenarijus
C “ Aš pasėjau linelį “ Ineta. D Aš pasėjau ąžuolą Ernesta. A ir 1b kartu dainuos „ Tu girele Lietuvos “. A - Tėvyne dainų ir artojų Ineta. B   " Žemėj Lietuvos Ernesta. C “ Kur banguoja Nemunėlis ”. “ Tėviškėle tu mana ” Ernesta. Daina " Vai ko nusižvengei Ineta. B kl. Giedu dainelę ”. A " Kokia nuostabi , ...
Pilietiškumo scenarijai, Scenarijus, 5 psl.
2016 08 26
Savirefleksija Mano asmenybės portretas
Socialinių mokslų kolegijos komunikacijos ir menų katedros kūrybos ir pramogų industrijų programa. Mano asmenybės portretas.
Pilietiškumo analizės, Analizė, 5 psl.
2015 03 08
Bendruomenės konflikto analizė
Įvadas. Bendruomenės problemos analizė. Bendruomenės narių santykiai. Bendruomenės narių išsidėstymas. Bendruomenės narių simpatijos/antipatijos. Vaidmenų pasiskirstymas. Bendruomenės struktūra. Sociograma. Literatūra.
Pilietiškumo analizės, Analizė, 9 psl.
2016 04 28
Prezidentas ir vyriausybė
Įstatymų Vykdomoji valdžia Lietuvoje. Prezidentas ir vyriausybė. Vykdomoji valdžia. Vyriausybės kompetencijai paprastai priklauso. LR Prezidentė. Prezidentas didžiausius įgaliojimus turi užsienio politikos srityje. Prezidentas svarbias funkc?as atlieka valstybės vidaus politikoje. Prezidentas yra svarbus veiksmingos teismų ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2015 01 11
ES pagrindų konspektas
ES Pagrindinių teisių chartija pilietinės, politinės , ekonominės, socialinės teisės. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Federalizmas. Europos Komisijos 5 klausimų planas iki 2020 m. Federalizmas. Klausimų planas. ES turi nuspręsti, kokia ji nori būti 2020 m. Šiuo tikslu Komisija siūlo šiuos ES pagrindinius tikslus. ...
Pilietiškumo konspektai, Konspektas, 20 psl.
2014 11 02
Pabėgėliai
Pabėgėliai. Kas yra pabėgėlis? Pabėgėliai Pasaulyje ir Europoje. Pabėgėlis – asmuo, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamas dėl rasės. Kai kurie įtakingi politikai patogiai nutyli detales. Pabėgėliai Lietuvoje. Per pastaruosius. Kodėl jie bėga? Pilietinis karas Sirijoje prasidėjo 2011 metais. Iš kur jie ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2016 02 03
Tolerancija referatas
Tolerancija mokykloje. Tolerancijos stoka aukštosiose mokyklose. Tolerancijos nebuvimas vyresniojo amžiaus žmonėms. Kitataučiai turi teisę būti gerbiami. Tolerancijos ugdymas.
Pilietiškumo referatai, Referatas, 3 psl.
2014 05 24
Civilinė sauga referatas
Įvadas. Lietuvoje galimos ekstremalios situacijos. Civilinės saugos sistema Lietuvoje. Civilinės saugos sistemą sudaro šie subjektai. Civilinės saugos sistemos tikslai. Civilinės saugos sistemos uždaviniai. Civilinės saugos sistemos valdymo ir veikimo principai. Teisiniai civilinės saugos sistemos pagrindai. Civilinę saugą ...
Pilietiškumo referatai, Referatas, 13 psl.
2014 05 26
Filmo Medžioklė refleksija
Mykolo romerio universiteto viešojo saugumo fakulteto humunitarinių mokslų katedra.
Pilietiškumo refleksijos, Refleksija, 3 psl.
2017 01 21
Laisvės kova - pilietiškumo ir patriotizmo pavyzdys
Laisvės kova- pilietiškumo ir patriotizmo pavyzdys. Partizanų gyvenimas. 1940 – 1941 m. Sovietų okupacijos patirtis, patriotizmas. Jau 1944 metais tūkstančiai Lietuvos vyrų pasitraukė į miškus ir ten kūrė partizanų būrius. Jie buvo organizuoti. Prasidėjo dešimtmetį trukęs Lietuvos partizaninis karas su SSRS. Tėvynę šiame ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 02 01
Ekonominės problemos Lietuvoje skaidrės
Ekonominės problemos Lietuvoje. Ekonominės problemos. Problema Nr. 1. Euro įvedimo įtaka Lietuvos ekonomikai. Problema Nr. 2. Darbo jėgos stygiaus ir emigracijos problema. Problema Nr. 3. Užsienio investicijų mažėjimas. Problema Nr. 4. Būtina siekti kainų stabilumo. Problema Nr. 1. Euro įvedimo įtaka Lietuvos ekonomikai. Problema Nr. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2015 01 31
Lietuvos Respublikos vyriausybė
Kas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė? Skyrimo tvarka. Lietuvos Respublikos Vyriausybės funkcijos. Vyriausybė privalo atsistatydinti taip pat šiais atvejais. Institucijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Apibendrinimas. Šaltiniai.
Pilietiškumo referatai, Referatas, 6 psl.
2015 02 25
Emigracija - ką ji reiškia Lietuvai?
Emigracija – ką ji reiškia Lietuvai? Sąvokos. Emigracijos Priežastys. Emigracija. Emigracijos Kryptys. Pagrindiniai Emigraijos padariniai. Lietuvos gyventojų emigracija ir imigracija 2001-2012 m. Emigracijos sandara. Lietuvių emigracija pagal amžių 2012 m. Emigrantų grįžimas. Išvados. Literatūra.
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2015 01 05
Vaiko teisės ir pareigos
Vaiko teisės ir pareigos. Pagarba. Teisė Turi teisę į pilietybę ir vardą. Meilė. Teisė Visi vaikai turi teisę būti mylimi ir rūpestingai auginami. Mokslai. Teisė Turi teisę mokytis. Pareiga Tavo pareiga lankyti mokyklą. Sveikata. Teisė Turi teisę į gydymą. Pareiga Rūpinkis savo sveikata, stiprink savo imunitetą. Namai. Teisė ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2015 05 10
Mintys apie toleranciją
Tolerancija. Salantų gimnazijos mokinių mintys apie toleranciją. Tolerancija – tai lyg gerumo laivas plaukiantis per pasaulį. Tolerancija – tai žodis, kuriuo apibūdiname draugiškus, mandagius žmones gerbiančius kitus. Tolerancija – tai pakantumas kitų žmonių atžvilgiu. Tolerancija – tai, pagarba, pakantumas, geri darbai, ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2015 01 04
Mokykla skaidrės
Lietuviškoji mokykla. Kas yra mokykla Mokyklų skirstymas Švietimo rūšys Lietuviškų mokyklų istorija. Mokykl? yra švietimo įstaiga, kurios pagrindinė veikla – formalusis arba (ir) neformalusis švietimas. Mokykla skirstoma į šias dalis. Pradinė – nuo. Formalusis švietimas - valstybės reglamentuojamas ir kontroliuojamas. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 02 01
Aš myliu Lietuvą skaidrės
Aš myliu Lietuvą. Lietuvoje gyventi gera! Todėl kad. Lietuva. Aš myliu Lietuva ir džiaugiuosi joje gyvendama. Vieningumas. Lietuva tai šalis kuri dievina krepšinį. Lietuviškas maistas. Nuostabi ne tik. Sostinė. Vilnius – nuostabus miestas. Jį giria turistai, kaip labai jaukų. Kalba. Mes kalbame viena seniausių ir viena ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 03 05
Emigracija iš Lietuvos referatas
Įvadas. Migracijos samprata ir rūšys. Priežastys lemiančios emigraciją iš Lietuvos. Emigracijos iš Lietuvos tendencijos . Emigracijos iš Lietuvos tendencijos . Emigracijos iš Lietuvos tendencijos. Išvados ir pasiūlymai. Summary.
Pilietiškumo referatai, Referatas, 28 psl.
2014 12 16
Lengvoji atletika skaidrės
Lengvoji atletika. Senovės Egipte. Graikijoje. Senovinė graikiška vaza, vaizduojanti bėgimo rungtį. Organizavimas. Begimas. Šuolis į tolį. Metimas. Bendrosios taisyklės. Apranga. Lengvoji atletika Lietuvoje. Prizininkai. Kaip nepriklausoma šalis Lietuva pelnė penkis olimpinius medalius. Romas Ubartas. Austra Skujytė. Virgilijus Alekna. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2015 05 02
Prekyba žmonėmis ir prostitucija
Prekyba žmonėmis. Prekyba žmonėmis – žmonių verbavimas. Pagrindinės priežastys nestabili materialinė asmens būklė. Baudžiamoji atsakomybė Tas. Istorijos. Prostitucija. Prostitucija  -sekso paslaugų teikimas už atlygį. Prostitucijos pagrindiniai pavojai įtraukiamos nepilnametės merginos. Tai dažnai yra. Prostitucijos ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 10 14
Žmonių teisių pažeidimai
Žmonių teisių pažeidimai. Žmogaus teisės. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Europos žmogaus teisių konvencija. Žmogaus teisės Lietuvoje. Organizacijos Lietuvoje. Žmogaus teisių stebėjimo institutas. Dažniausi pažeidimai Lietuvoje. Žmogaus teisė į orumą. Nacionalistiniai ir ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2015 01 22
Kas man yra Lietuva? skaidrės
Kas man yra Lietuva? Lietuva man yra ta vieta, kurioje aš užaugau. Lietuva man yra ta vieta kur aš jaučiuosi kaip namuose. Lietuva man yra mano namai, kurių aš nenorėčiau palikti. Lietuva man yra šalis, graži savo istorija, žmonėmis ir kultūra. Lietuva man yra mano gimtasis Kaunas, kuriame gimiau ir užaugau. Lietuva man yra žodis, ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 05 25
Lietuvos politinė kultūra ir pilietinė visuomenė
Įvadas. Politinės kultūros bruožai Lietuvoje. Piliečių dalyvavimas politikoje. Visuomenės nepasitikėjimo valdžios institucijomis priežastys. Politinės kultūros ir pilietinės visuomenės perspektyvos Lietuvoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pilietiškumo referatai, Referatas, 10 psl.
2015 09 28
Pilietinės visuomenės kūrimosi problemos Lietuvoje
Pilietinės visuomenės kūrimosi problemos Lietuvoje.
Pilietiškumo esė, Esė, 4 psl.
2015 11 18
Skaidrės apie profesiją Policininkas
Darbo aprašymas Žmogaus gebėjimai darbo procese. Policininkas užtikrina visuomenės ir nuosavybės saugumą bei viešąją tvarką. Darbo aprašymas. Pasienietis, pasienio muitininkas, teisininkas. Giminiškos profesijos. Policininkas turi mokėti dirbti stacionariuose postuose. Profesinio mokymo programa. Mokymo įstaigos ir mokslu trukmė. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 12 07
Ką reiškia būti tikru savo valstybės piliečiu?
Ką reiškia būti tikru savo valstybės piliečiu. Tautos pamačiau naują žodį tad aiškinuosi. Informacijos prisirinkau daug. Ką turiu ? Kas iš to ? Žvelgiam. Žiūrim , kas per pareigos. Kažkas negerai. Valio , pavadinimas išsisprendė. Mėginu konstruoti įžangą. Vienas iš variantų gali būti. Pirmiausia , tikras pilietis turi ...
Pilietiškumo analizės, Analizė, 7 psl.
2015 05 27
Kada paskelbtos vaiko teisės
Kada paskelbtos vaiko teisės. Vaiko teisių deklaracijos principai buvo kuriami ilgai ir sunkiai. Vaiko teisių teiginiai 1. Turi būti sudarytos palankios materialinės ir dvasinės sąlygos. Prasidėjus Antrajam pasauliniui karui daug vaikų nukentėjo. 1948m. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos paskelbtoje Visuotinėje žmogaus teisių ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2015 04 27
Lietuvos Respublikos Vyriausybė skaidrės
Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra Lietuvos Respublikos ministrų kabinetas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės funkcijos. Gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pritaria jos programai. Rengia ir teikia Seimui svarstyti įstatymų projektus. Vyriausybė privalo atsistatydinti. Kai Seimas du ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2015 02 09
Telšiai skaidrės
Telšiai. Pavadinimo kilmė. Telšiai. Telšių herbas. Žymūs Telšių žmonės. Lankytinos vietos Telšiuose. A. Jonušo žemaitiška – japoniška sodyba - muziejus. Brėvikių dvaras. Kančios koplyčia. Varnių regioninis parkas. Žemaičių muziejus “Alka”. Žvėrinčius. Nuorodos.
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2015 01 25
ES institucijos ir jų funkcijos ES politika
Įvadas. Svarbiausi Europos Sąjungos raidos etapai. ES sprendimų priėmimo procedūros. Europos Sąjungos institucijos ir jų funkcijos. Europos Parlamentas. Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija. Teisingumo Teismas. Europos Audito Rūmai. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos investicijų bankas. ...
Pilietiškumo referatai, Referatas, 23 psl.
2015 05 30