Pilietiškumas

303 dokumentai
Savirefleksija Mano asmenybės portretas
Socialinių mokslų kolegijos komunikacijos ir menų katedros kūrybos ir pramogų industrijų programa. Mano asmenybės portretas.
Pilietiškumo analizės, Analizė, 5 psl.
2015 03 08
ES pagrindų konspektas
ES Pagrindinių teisių chartija pilietinės, politinės , ekonominės, socialinės teisės. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Federalizmas. Europos Komisijos 5 klausimų planas iki 2020 m. Federalizmas. Klausimų planas. ES turi nuspręsti, kokia ji nori būti 2020 m. Šiuo tikslu Komisija siūlo šiuos ES pagrindinius tikslus. ...
Pilietiškumo konspektai, Konspektas, 20 psl.
2014 11 02
Bendruomenės konflikto analizė
Įvadas. Bendruomenės problemos analizė. Bendruomenės narių santykiai. Bendruomenės narių išsidėstymas. Bendruomenės narių simpatijos/antipatijos. Vaidmenų pasiskirstymas. Bendruomenės struktūra. Sociograma. Literatūra.
Pilietiškumo analizės, Analizė, 9 psl.
2016 04 28
Tolerancija referatas
Tolerancija mokykloje. Tolerancijos stoka aukštosiose mokyklose. Tolerancijos nebuvimas vyresniojo amžiaus žmonėms. Kitataučiai turi teisę būti gerbiami. Tolerancijos ugdymas.
Pilietiškumo referatai, Referatas, 3 psl.
2014 05 24
Vasario 16 minėjimas scenarijus
C “ Aš pasėjau linelį “ Ineta. D Aš pasėjau ąžuolą Ernesta. A ir 1b kartu dainuos „ Tu girele Lietuvos “. A - Tėvyne dainų ir artojų Ineta. B   " Žemėj Lietuvos Ernesta. C “ Kur banguoja Nemunėlis ”. “ Tėviškėle tu mana ” Ernesta. Daina " Vai ko nusižvengei Ineta. B kl. Giedu dainelę ”. A " Kokia nuostabi , ...
Pilietiškumo scenarijai, Scenarijus, 5 psl.
2016 08 26
Laisvės kova - pilietiškumo ir patriotizmo pavyzdys
Laisvės kova- pilietiškumo ir patriotizmo pavyzdys. Partizanų gyvenimas. 1940 – 1941 m. Sovietų okupacijos patirtis, patriotizmas. Jau 1944 metais tūkstančiai Lietuvos vyrų pasitraukė į miškus ir ten kūrė partizanų būrius. Jie buvo organizuoti. Prasidėjo dešimtmetį trukęs Lietuvos partizaninis karas su SSRS. Tėvynę šiame ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 02 01
Pabėgėliai
Pabėgėliai. Kas yra pabėgėlis? Pabėgėliai Pasaulyje ir Europoje. Pabėgėlis – asmuo, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamas dėl rasės. Kai kurie įtakingi politikai patogiai nutyli detales. Pabėgėliai Lietuvoje. Per pastaruosius. Kodėl jie bėga? Pilietinis karas Sirijoje prasidėjo 2011 metais. Iš kur jie ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2016 02 03
Lietuvos Respublikos vyriausybė
Kas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė? Skyrimo tvarka. Lietuvos Respublikos Vyriausybės funkcijos. Vyriausybė privalo atsistatydinti taip pat šiais atvejais. Institucijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Apibendrinimas. Šaltiniai.
Pilietiškumo referatai, Referatas, 6 psl.
2015 02 25
Ekonominės problemos Lietuvoje skaidrės
Ekonominės problemos Lietuvoje. Ekonominės problemos. Problema Nr. 1. Euro įvedimo įtaka Lietuvos ekonomikai. Problema Nr. 2. Darbo jėgos stygiaus ir emigracijos problema. Problema Nr. 3. Užsienio investicijų mažėjimas. Problema Nr. 4. Būtina siekti kainų stabilumo. Problema Nr. 1. Euro įvedimo įtaka Lietuvos ekonomikai. Problema Nr. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2015 01 31
Civilinė sauga referatas
Įvadas. Lietuvoje galimos ekstremalios situacijos. Civilinės saugos sistema Lietuvoje. Civilinės saugos sistemą sudaro šie subjektai. Civilinės saugos sistemos tikslai. Civilinės saugos sistemos uždaviniai. Civilinės saugos sistemos valdymo ir veikimo principai. Teisiniai civilinės saugos sistemos pagrindai. Civilinę saugą ...
Pilietiškumo referatai, Referatas, 13 psl.
2014 05 26
Prezidentas ir vyriausybė
Įstatymų Vykdomoji valdžia Lietuvoje. Prezidentas ir vyriausybė. Vykdomoji valdžia. Vyriausybės kompetencijai paprastai priklauso. LR Prezidentė. Prezidentas didžiausius įgaliojimus turi užsienio politikos srityje. Prezidentas svarbias funkc?as atlieka valstybės vidaus politikoje. Prezidentas yra svarbus veiksmingos teismų ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2015 01 11
Vaiko teisės ir pareigos
Vaiko teisės ir pareigos. Pagarba. Teisė Turi teisę į pilietybę ir vardą. Meilė. Teisė Visi vaikai turi teisę būti mylimi ir rūpestingai auginami. Mokslai. Teisė Turi teisę mokytis. Pareiga Tavo pareiga lankyti mokyklą. Sveikata. Teisė Turi teisę į gydymą. Pareiga Rūpinkis savo sveikata, stiprink savo imunitetą. Namai. Teisė ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2015 05 10
Emigracija iš Lietuvos referatas
Įvadas. Migracijos samprata ir rūšys. Priežastys lemiančios emigraciją iš Lietuvos. Emigracijos iš Lietuvos tendencijos . Emigracijos iš Lietuvos tendencijos . Emigracijos iš Lietuvos tendencijos. Išvados ir pasiūlymai. Summary.
Pilietiškumo referatai, Referatas, 28 psl.
2014 12 16
Mintys apie toleranciją
Tolerancija. Salantų gimnazijos mokinių mintys apie toleranciją. Tolerancija – tai lyg gerumo laivas plaukiantis per pasaulį. Tolerancija – tai žodis, kuriuo apibūdiname draugiškus, mandagius žmones gerbiančius kitus. Tolerancija – tai pakantumas kitų žmonių atžvilgiu. Tolerancija – tai, pagarba, pakantumas, geri darbai, ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2015 01 04
Pilietinės visuomenės kūrimosi problemos Lietuvoje
Pilietinės visuomenės kūrimosi problemos Lietuvoje.
Pilietiškumo esė, Esė, 4 psl.
2015 11 18
Prekyba žmonėmis ir prostitucija
Prekyba žmonėmis. Prekyba žmonėmis – žmonių verbavimas. Pagrindinės priežastys nestabili materialinė asmens būklė. Baudžiamoji atsakomybė Tas. Istorijos. Prostitucija. Prostitucija  -sekso paslaugų teikimas už atlygį. Prostitucijos pagrindiniai pavojai įtraukiamos nepilnametės merginos. Tai dažnai yra. Prostitucijos ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 10 14
Telšiai skaidrės
Telšiai. Pavadinimo kilmė. Telšiai. Telšių herbas. Žymūs Telšių žmonės. Lankytinos vietos Telšiuose. A. Jonušo žemaitiška – japoniška sodyba - muziejus. Brėvikių dvaras. Kančios koplyčia. Varnių regioninis parkas. Žemaičių muziejus “Alka”. Žvėrinčius. Nuorodos.
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2015 01 25
Emigracija - ką ji reiškia Lietuvai?
Emigracija – ką ji reiškia Lietuvai? Sąvokos. Emigracijos Priežastys. Emigracija. Emigracijos Kryptys. Pagrindiniai Emigraijos padariniai. Lietuvos gyventojų emigracija ir imigracija 2001-2012 m. Emigracijos sandara. Lietuvių emigracija pagal amžių 2012 m. Emigrantų grįžimas. Išvados. Literatūra.
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2015 01 05
ES institucijos ir jų funkcijos ES politika
Įvadas. Svarbiausi Europos Sąjungos raidos etapai. ES sprendimų priėmimo procedūros. Europos Sąjungos institucijos ir jų funkcijos. Europos Parlamentas. Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija. Teisingumo Teismas. Europos Audito Rūmai. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos investicijų bankas. ...
Pilietiškumo referatai, Referatas, 23 psl.
2015 05 30
LR prezidentai
Lietuvos Respublikos prezidentai. Kas gali būti Lietuvos Rspublikos prezidentu? Prezidento funkcijos. Antanas Smetona. Aleksandras Stulginskis. Kazys Grinius. Jonas Staugaitis. Antanas Merkys. Justas Paleckis. Lietuvos diplomatijos šefai (1940–1991). Stasys Lozoraitis. Stasys Antanas Bačkis. Atkurtos Lietuvos Respublikos prezidentai (nuo 1990 ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2014 11 26
Lytinis brendimas
Lytinis brendimas. Darbą rengė. Šis klausimas anksčiau ar vėliau iškyla visiems paaugliams. Lytinio brendimo pradžia. Visiškai tiksliai nurodyti brendimo amžiaus negalima. Kodėl prasideda lytinis brendimas? Lytinis brendimas prasideda. Kokie pokyčiai įvyksta, prasidėjus lytiniam brendimui? Mergaitėms šalia greitai gaminamų lytinių ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2015 05 16
Paauglystės ypatumai skaidrės
Paauglystės ypatumai. Paaugliai. Paauglio vidinis pasaulis kupinas prieštaravimų. Paauglio subrendimas gali pasirekšti. Paauglystėje. Paauglystės tarpsniui būdingas. Namuose. Santykiai su šeimos nariais. Aš ir mano bendraamžiai. Žvilgsnis į savo išvaizdą. Kodėl aš taip jaučiuosi. Mokykla ir darbas. Pasimatymai, meilė ir ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 37 psl.
2014 10 14
Žmonių teisių pažeidimai
Žmonių teisių pažeidimai. Žmogaus teisės. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Europos žmogaus teisių konvencija. Žmogaus teisės Lietuvoje. Organizacijos Lietuvoje. Žmogaus teisių stebėjimo institutas. Dažniausi pažeidimai Lietuvoje. Žmogaus teisė į orumą. Nacionalistiniai ir ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2015 01 22
Lietuvos politinė kultūra ir pilietinė visuomenė
Įvadas. Politinės kultūros bruožai Lietuvoje. Piliečių dalyvavimas politikoje. Visuomenės nepasitikėjimo valdžios institucijomis priežastys. Politinės kultūros ir pilietinės visuomenės perspektyvos Lietuvoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pilietiškumo referatai, Referatas, 10 psl.
2015 09 28
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Raudonasis Kryžius. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus Judėjimo Struktūra. Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas. Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio Judėjimo federacija. Nacionalinės Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimo bendruomenės. Principai, kurių laikosi ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 03 02
Lietuvos Respublikos Vyriausybė skaidrės
Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra Lietuvos Respublikos ministrų kabinetas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės funkcijos. Gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pritaria jos programai. Rengia ir teikia Seimui svarstyti įstatymų projektus. Vyriausybė privalo atsistatydinti. Kai Seimas du ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2015 02 09
Pabėgeliai Lietuvoje aprašymas
Taip pat negali arba bijo naudotis tos šalies gynyba. Statistika „ pabėgeliai Lietuvoje “.
Pilietiškumo aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2016 10 23
Globali migracija
Globali migracija. Migracija į Europos sąjungą. Įvadas. Kas yra emigracija? Kas yra imigracija? Kas lemia migraciją? Globali migracija. Migracija Europos sąjungoje. Migracija Lietuvoje. Migracija. 10 metų apžvalga. Užsienyje gyvenantys lietuviai 2013m. Išvados. Klausimai?
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 11 16
Kas man yra Lietuva? skaidrės
Kas man yra Lietuva? Lietuva man yra ta vieta, kurioje aš užaugau. Lietuva man yra ta vieta kur aš jaučiuosi kaip namuose. Lietuva man yra mano namai, kurių aš nenorėčiau palikti. Lietuva man yra šalis, graži savo istorija, žmonėmis ir kultūra. Lietuva man yra mano gimtasis Kaunas, kuriame gimiau ir užaugau. Lietuva man yra žodis, ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 05 25
Lengvoji atletika skaidrės
Lengvoji atletika. Senovės Egipte. Graikijoje. Senovinė graikiška vaza, vaizduojanti bėgimo rungtį. Organizavimas. Begimas. Šuolis į tolį. Metimas. Bendrosios taisyklės. Apranga. Lengvoji atletika Lietuvoje. Prizininkai. Kaip nepriklausoma šalis Lietuva pelnė penkis olimpinius medalius. Romas Ubartas. Austra Skujytė. Virgilijus Alekna. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2015 05 02