Pinigai ir gautinos sumos


Ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Pinigų srautų ataskaitos. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pagrindinė veikla. Investicinė veikla. Finansinė veikla. Pinigų srautai užsienio valiuta. Palūkanos ir dividendai. Paskolos ir gautinos sumos. Gautinų sumų apskaita. Turto perdavimas, atitinkantis pripažinimo nutraukimo kriterijus. Išvados. Literatūros sąrašas.


Darbo tikslas: aptarti pinigų ir gautinų sumų apskaitos ypatumus.

Darbo uždaviniai:

•Remiantis 7-uoju TAS išanalizuoti ūkio subjekto pinigų ir pinigų ekvivalentų pokyčius ankstesniais laikotarpiais, sudarant pinigų srautų ataskaitą.

•Aptarti pinigų ir pinigų ekvivalentų paskirtį apskaitoje.

•Išanalizuoti kokią įtaką pinigai ir pinigų ekvivalentai atlieka pagrindinėje, finansinėje ir investicinėje veikloje.

•Pateikti pinigų srautų užsienio valiuta apskaitą.

•Išanalizuoti gautinas sumas ir jų apskaitą.

Pinigai ir gautinos sumos. (2013 m. Gruodžio 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/pinigai-ir-gautinos-sumos.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 25 d. 00:29