Planavimas kursinis


Vadybos kursinis darbas. Įvadas. Planavimas. Planų sistema. Planavimo tikslai ir esmė. Planavimo proceso turinys. Planavimo metodai. Planavimo informacinė bazė. Planavimas „x“ įmonėje. Strateginis tikslas, prioritetai ir metiniai veiklos tikslai. „x“ įmonės laukiamas veiklos planų rezultatas. „x“ biudžetinės įmonės lėšų šaltiniai. Baigiamosios nuostatos.


Su planavimu susiduriame kiekviename kasdieninio gyvenimo žingsnyje, kai mėginame veikti racionaliai, iš anksto apgalvodami savo elgseną vienoje ar kitoje situacijoje. Planuojame savo atostogas, savo profesinį tobulinimąsi, darbo dieną laisvalaikį, įmonės veiklą.

Šiame darbe aš nagrinėsiu įstaigos veiklą ir jos planavimą.

Darbo objektas: „x“ įmonės veiklos planavimas.

Problematika: išanalizuoti planavimo ypatumus.

Tikslas: Nustatyti, kokiais būdais „x“ įmonėje planuojama veikla.

Uždaviniai:

1.Išnagrinėti „x“ įmonės veiklos planavimo sampratą

2.Išanalizuoti mokslinę literatūrą apie veiklos planavimą „x“ įmonėje

Metodai:

1.Mokslinės teorinės literatūros analizė

Planavimas kursinis. (2014 m. Kovo 11 d.). http://www.mokslobaze.lt/planavimas-kursinis.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 25 d. 01:39