Platonas referatas


Filosofijos referatas. Įvadas. Platonas ir jo filosofijos bruožai. Platono dialogo „Valstybė“ analizė. Išvados. Literatūra.


Savo pažiūras Platonas dėstė daugiausiai dialogų forma, kurių pagrindinis veikėjas Sokratas (469-399 m. per. Kr.), buvęs Platono mokytojas, po savo mirties įkvėpęs Platoną ir vedęs prie naujos filosofinės – idėjų teorijos.

Platono dialoguose gvildenama įvairūs klausimai: nuo klausimų apie pažinimą (pvz. „Menonas“, „Teatitetas“) iki politikos (pvz. „Valstybė“, „Įstatymai“) bei gamtos filosofijos (pvz. „Timajas“) klausimų.

Protingosios žmogaus sielos dalies uždavinys – tapti išmintingai: jos dorybė išmintis;

Įniršio uždavinys – savąją energiją pajungti protui: jo dorybė – narsumas;

Anot Platono kūnas ir siela griežtai atidalyti – siela valdo kūną. Nemirtingos sielos sampratą pagrindė tokiais argumentais:

Platonas dialoge „Valstybė“ pateikia „idealios valstybės“ – įsivaizduojamos valstybės modelį, kurį turėtų valdyti filosofai. Pagrįsdamas savo nuomonę, jis remiasi žmogaus sandara.

Anot Platono – Turtingi ne aukso, o to, ko reikia laimingam gyvenimui: išminties ir dorybės. (5, 273 psl.)

Platonas į žmogų žiūri, kaip į visuomenės dalį, o ne kaip į asmenybę. Žmogus, įgijęs daugiau žinių ir tapęs protingesnis privalo, pasak Platono, tarnauti valstybei. Kaip jų auklėjimas nuo vaikystės – valstybės uždavinys.

Nors Platonas ir sušvelnino idėjų bei daiktų priešpriešą, tačiau tai vis tiek tapo didžiausios kritikos objektu. Didžiausias kritikas buvo Platono mokinys, bendradarbis Aristotelis Stagyrietis (384-322 m. pr. Kr.), kuris vėliau vadovavosi principu „Platonas mano draugas, bet tiesa man brangesnė“.

Gaarder J. Sofijos pasaulis. Romanas apie filosofijos pasaulį. Vilnius, 2010.

Platonas referatas. (2014 m. Gruodžio 18 d.). http://www.mokslobaze.lt/platonas-referatas.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 16 d. 17:03