Politikos konspektas


Politologijos konspektas. Politikos samprata ir politikos mokslo objektas. Kodėl atsiranda politika? Kas yra politika. Politikos mokslo objektas. Politikos mokslo moksliškumo (statuso) problema. Politikos mokslo struktūra. Mokslinio pažinimo metodai. Klasifikacija ir tipologija. Aiškinimas. Pagrindiniai politikos mokslo raidos etapai. Institucionalizmas tradicinis ir naujasis. Institucijos aiškinimas. Racionalaus pasirinkimo teorija. Metodologiniai RPT ypatumai. Galia ir autoritetas. Galios pasiskirstymas visuomenėje. Galios pasiskirstymas visuomenėje. Neomarksistinis požiūris. Valstybė, politinė sistema, pilietinė visuomenė. M. Weberio institucinis požiūris į valstybę. Pilietinė visuomenė ir jos funkcijos. Modernieji politiniai režimai ir jų transformacija. Konstituciniai valstybės sąrangos pagrindai. Biurokratijos vieta ir vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Viešoji politika ir jos formavimo procesas. Politinė kultūra ir politinė socializacija. Politinės partijos ir partinės sistemos. Interesų grupės ir jų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Politinis dalyvavimas ir rinkiminis elgesys.


Politikos mokslas - tai akademinė disciplina, siekianti sistemiškai aprašyti, analizuoti ir paaiškinti valstybės (vyriausybės) ir kitų institucijų funkcionavimą, taip pat tokią socialinę veiklą ir sąveikas, kurios legitimių autoritetinių šaltinių dėka padeda apibrėžti privalomus paskirstymus (binding alocations) arba sprendimus, o taip pat skirtingus požiūrius į žmogaus prigimtį bei nurodančias (prescriptive) teorijas, kurios skatina diskusijas apie šiuos institutus, paskirstymus ir sprendimus.

Politikos mokslas - vienas iš būdų, siekiantis kurti žinias apie politiką. Tai visuma sąvokų, metodų, prieigų (approaches), požiūrių, kurių tikslas didinti ir gryninti mūsų supratimą apie politikos pasaulį, - įvairovė būdų, kaip politologai bando sistemiškai aprašyti ir paaiškinti politikos reiškinius.

Politikos konspektas. (2014 m. Birželio 28 d.). http://www.mokslobaze.lt/politikos-konspektas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 18 d. 07:22