Politinis jaunimo dalyvavimas: Telšių rajono atvejis


Viešojo administravimo skaidrės.

Politinis jaunimo dalyvavimas. Tyrimo objektas.Telšių rajono 14 – 29 metų jaunimo politinis dalyvavimas. Tyrimo tikslas. Telšių rajono 14 – 29 metų jaunimo politinio / pilietinio dalyvavimo situacijos tyrimas. Tyrimo atlikimo metodas. Kokybinis – grupinė diskusija (focus grupėPirmoji tikslinė grupė jaunimo ekspertai (toliau - E. Tyrimo organizavimas. Diskusiją sudarė keturios dalys. Išvados. Politinis dalyvavimas - kiekvienas piliečio veiksmas. Tyrimo. Rekomendacijos. Nuolat fiksuoti ir skleisti gerosios praktikos pavyzdžius tiek vietos bendruomenėje. Dėkoju už dėmesį.


Tyrimo objektas. Telšių rajono 14 – 29 metų jaunimo politinis dalyvavimas. Problema. Tyrimai rodo, kad didžioji jaunimo dalis yra pasyvi. Darbe nagrinėjama kokie pagrindiniai probleminiai aspektai riboja jaunosios kartos aktyvumo lygį. Darbo tikslas. Išsiaiškinti dabartinę 14 - 29 metų jaunimo politinio dalyvavimo situaciją Telšiuose ir atskleisti politinio dalyvavimo probleminius aspektus. Darbo uždaviniai.1. Atskleisti politinio dalyvavimo sampratą ir teisinį reglamentavimą; 2. Apžvelgti jaunimo politinio dalyvavimo raišką; 3. Nustatyti, kuri jaunimo dalis priskirtina aktyviam; 4. Identifikuoti jaunimo politinio dalyvavimo probleminius aspektus.

Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti dabartinę Telšių rajono 14 – 29 metų jaunimo politinio / pilietinio dalyvavimo situaciją ir jaunimui kylančias problemas. Tyrimo uždaviniai. 1. Nustatyti esamą jaunimo politinio / pilietinio būklę; 2. Išgryninti akademinių institucijų, NVO ir vykdomų projektų 2012 – 2015 metų laikotarpiu indėlį į jaunosios kartos politinio / pilietinio ugdymą; 3. Ištirti ir išanalizuoti su kokiomis problemomis susiduria jaunimas.

Telšių rajono 14 – 29 metų jaunimo politinio / pilietinio dalyvavimo situacijos tyrimas.

Tyrimo atlikimo metodas.Kokybinis – grupinė diskusija (focus grupė); Tyrimo objektas. Telšių rajono 14 – 29 metų jaunimas. Tikslinės dalyvių grupės: jaunimo ekspertai, aktyvus ir pasyvus jaunimas.

Politinis jaunimo dalyvavimas: Telšių rajono atvejis. (2016 m. Gegužės 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/politinis-jaunimo-dalyvavimas-telsiu-rajono-atvejis.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 15 d. 06:44