Politologija

679 rašto darbai
Korupcija. Kyšis ir kyšininkavimas
Įvadas. Kyšininkavimo raida. Kyšininkavimas ir jo priežastys. Kyšių tipai. Kyšis ekonominė problema. Kyšiai išvalo rinką ir veikia kaip skatinančios premijos. Kyšiai atveria kelią nusikalstamai veiklai. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 16 psl.
2012 03 15
Valstybės valdymo formos
Valstybės formos samprata ir elementai. Valstybės valdymo forma, valstybės sandaros forma, politinis rėžimas. Valstybės formos samprata. Valstybės valdymo forma. Monarchija. Respublika. Parlamentinė respublika. Prezidentinė respublika. Pusiau prezidentinė respublika. Valstybės sandaros forma. Unitarinė valstybė. Federacinė valstybė. ...
Politologijos referatai, Referatas, 16 psl.
2012 04 30
Fiskalinė politika
Įvadas. Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos priemonės – diskretinė ir nediskretinė fiskalinė politika. Visiško užimtumo biudžetas – fiskalinės politikos vertinimo kriterijus. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Biudžeto pajamų ir išlaidų struktūra. Biudžeto pajamų politika. Biudžeto išlaidų politika. ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 psl.
2012 10 16
Europos Sąjunga ir Lietuva: privalumai ir trūkumai
Įvadas. Įstojimo į Europos sąjungą vizija. Įstojimo į Europos sąjungą privalumai ir trūkumai. Euro įvedimas. Žemės ūkio vystymasis. Verslas Lietuvoje. Darbo politika. Europos sąjungos struktūrinių fondų parama. Išvados. Naudota literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 12 psl.
2014 04 28
Vietos savivalda
Įvadas. Vietos savivaldos principai. Vietos savivaldos sistema ir teritorinis valdžios pasiskirstymas. Vietos savivaldos institucijos. Savivaldybės taryba. Savivaldybės meras. Savivaldybės administracija. Savivaldybių funkcijos. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas. Šio rašto darbo tikslas yra apžvelgti savivaldybės darbą, jos ...
Politologijos referatai, Referatas, 15 psl.
2011 06 21
Patriotizmas patriotiškumas
Vienas iš svarbiausių patrioto bruožų taip pat yra pilietiškumas – taurus darbas savo šaliai. Patriotas turi padėti kurti geresnį gyvenimą savo šalyje, prisidėti prie įvairių sprendimų priėmimo, pavyzdžiui, dalyvauti rinkimuose – tai vienas iš paprasčiausių būdų įrodyti , kad esi pilietiškas žmogus. Šiandien daugelis ...
Politologijos referatai, Referatas, 2 psl.
2012 06 08
Rinkimai referatas
Įvadas. Rinkimų samprata. Rinkimų teisė. Rinkimų organizavimo procesas. Rinkimų sistemų klasifikacija. Lr prezidento rinkimai. Lr prezidento samprata. Prezidento institucijos atkūrimas. Lr prezidento rinkimai. -. Lr seimo ir savivaldos rinkimai. Lr seimo samprata. Mišriosios rinkimų sistemos įteisinimas lietuvoje. Lietuvos respublikos ...
Politologijos referatai, Referatas, 17 psl.
2012 09 23
Sąjūdis ir sovietų sąjungos žlugimas
Sąjūdis ir sovietų sąjungos žlugimas – pasėkmių priežasčių analizė. Įvadas. Politinė – ekonominė situacija sovietų sąjungoje. –. M. Michailo gorbačiovo „perestroika“ ir ssrs politinė – ekonominė būklė. Nacionalinių išsivadaimų judėjimai. Komunizmo susinaikinimas. Sovietų sąjungos žlugimo pasekmės ir ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2012 10 24
Europos sąjungos transporto politika transeuropinio tinklo srityje
Europos sąjungos transporto politika transeuropinio - tinklo srityje. Įvadas. Es transporto politikos atsiradimas. Transeuropiniai tinklai. Tikslai. Kas yra ten-t? Kas finansuojama? Koordinuojamas įgyvendinimas. Reikalavimai. Sujungti es tinklą į vieną. Sujungti visų šalių tinklus į vieną. Užtikrinti tiesioginį susisiekimą su europos ...
Politologijos analizės, Analizė, 13 psl.
2013 04 08
Antikorupcinė politika ir jos veiksmingumas Lietuvoje
Įvadas. Korupcija. Antikorupcinė politika. Antikorupcinės politikos veiksmingumas lietuvoje. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas. Nerastume pasaulyje tokios valstybės, kuriai daugiau ar mažiau nebūtų tekę susidurti su korupcijos reiškiniu. Korupcija – tai tarnybinės padėties panaudojimas pasipelnymo tikslais; pareigūno ar ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 psl.
2010 12 05
Makiavelis
Makiavelis bene daugiausia rašė apie valdymo mechanizmą, apie priemones, kuriomis stiprinamos valsybės, apie politiką, padedančią joms išplėsti savo galią ir apie klaidas, dėl kurių žlunga arba yra sunaikinamos valstybės. Valdovas, kaip valstybės kūrėjas, yra ne tik už įstatymų ribų, bet jeigu įstatymai sukuria moralę, tai ...
Politologijos esė, Esė, 1 psl.
2012 04 10
Žmogaus teisių ir laisvių įtvirtinimas Lietuvos konstitucijoje
Įvadas. Žmogaus teisės ir laisvės lietuvos respublikos konstitucijoje. Asmeninės teisės. Fizinė laisvė. Teisė į gyvybę. Mirties bausmė. Teisė į asmens ir laisvės neliečiamybę. Teisė laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą. Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė. Asmeninio gyvenimo teisės. Privataus gyvenimo ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2012 10 22
Lisabonos sutartis
Įvadas. Lisabonos sutartis. Lisabonos sutarties ratifikavimas. Svarbiausios lisabonos sutarties nuostatos. Daugiau demokratijos, daugiau atvirumo. Spartesnis ir veiksmingesnis sprendimų priėmimas. Es institucijų modernizavimas. Ekonomikos politika. Europos sąjunga ir pasaulis. Saugumas ir gynyba. Teisingumas ir kova su nusikalstamumu. ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 05 10
Europos Sąjunga
Turinys. Įvadas. Kūrimo istorija. ES organai ( įstaigos ). Lietuvos integracija į Europos sąjungą. Naujų Europos sąjungos narių priėmimo ir dalyvavimo joje teisinės sąlygos. Europos sutartis ir jos reikšmė teisinei Lietuvos integracijai į Europos sąjungą. Lietuvos narystės Europos sąjungoje perspektyvos. Išvados. Naudota ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 psl.
2010 03 03
Viešojo valdymo reforma
Įvadas. Viešojo valdymo reformos samprata. Viešojo valdymo reformos modelis. Viešojo valdymo doktrinos. Viešojo valdymo reformas lemiantys veiksniai. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 10 psl.
2014 05 16
Politinės teorijos konspektas
Politikos teorijos esme ir funkcijos. Politikos ir politines teorijos samprata. Politinės teorijos formavimo procesas (pasaulėžiūra- ideologija- politine teorija- politine programa). Politikos teorijų klasifikacija. Politikos teorijų funkcijos. Politines partijos vaidmuo kuriant ir įgyvendinant politine teorija. Kas tai yra politika? ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 12 psl.
2011 06 21
Politologijos klausimai atsakymai namų darbas
Kokias matote svarbiausias, aktualiausias tarpvalstybines problemas? Pasirinkite vieną mūsų valstybėje jos valdymo prasme esančią problemą ir aptarkite ją pagal šiuos klausimus:. A). Koks šios problemos mąstas,. B). Kokios šios problemos priežastys,. C). Kokie šios problemos padariniai,. D). Kaip šią problemą reikia spręsti. Kas ...
Politologijos namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2013 04 10
Tarptautinis terorizmas
Įvadas. Terorizmo sąvoka. Terorizmo rūšys. 2001-ųjų rugsėjo 11-osios įvykis, mitai, sąmokslo teorjos. Išvados. Daugeliui pasaulio valstybių kova su terorizmu šiandien yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Savo pasiryžimą visomis išgalėmis kovoti su tarptautiniu terorizmu deklaruoja Jungtinės Amerikos Valstijos, Rusija, Turkija, ...
Politologijos referatai, Referatas, 8 psl.
2011 06 01
Europos parlamentas
Europos sąjungos parlamentas. Įvadas. Europos parlamento rinkimai. Europos parlamento darbas ir struktūra. Europos parlamento buveinė. Ep pirmininkas ir pirmininkų sueiga. Parlamento frakcijos. Parlamento komitetai. Europos parlamento funkcijos. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 03 06
Lietuvos kultūros politika
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Moksliniai šaltiniai. Teisiniai šaltiniai. Politiniai šaltiniai. Empiriniai šaltiniai. Analitinė dalis. Lietuvos kultūros politika sovietmečio periodu. Lietuvos kultūros politika atgavus nepriklausomybę. Strateginiai Lietuvos kultūros politikos dokumentai, kultūros apibrėžimas juose bei ...
Politologijos referatai, Referatas, 16 psl.
2015 04 07
Politikos mokslo samprata. Tyrimo objektas. Metodai
Politikos mokslo samprata, tyrimo objektas, metodai. Politikos mokslo ištakos ir raidos etapai. Pagrindinės politikos mokslo kategorijos. Galia. Autoritetas. Legitimumas. Galios pasiskirstymas visuomenėje. Valstybės samprata. Valstybės aiškinimo modeliai. Tautinė valstybė. Pilietinė valstybė. Totalitarizmas ir autoritarizmas – ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2011 03 02
Valstybės valdymas
Valstybės tarnybos bendrasis valdymas. Įvadas. Valstybės tarnyba. Kas yra valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos sudėtis. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Šio įstatymo taikymas. Šis įstatymas netaikomas. Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės. Valstybės tarnybos bendrasis valdymas. Valstybės bendrąjį valdymą atlieka. ...
Politologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2010 12 11
ES institucijos ir valdymas
Europos bedrijos. Bendrijų institucijos. Europos parlamentas. Parlamentinė asamblėja tampa parlamentu. Parlamento rinkimai. Bendrijos plėtra ir parlamento kaita. Politinės partijos ir koalicijos. Parlamentinio darbo patirtis. Būstinė. Vadybinės parlamento struktūros. Europos sąjungos taryba. Bendra charakteristika ir funkcijos. ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 68 psl.
2011 02 04
Globalizacija: privalumai ir trūkumai
Įvadas. Globalizacija – griaunanti jėga ar naujos galimybės? Kam naudinga globalizacija? Globalizacijos teigiamos - neigiamos savybės. Globalizacija Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2015 01 12
Globalizacija ir Lietuvos ekonominė politika
Įvadas. Globalizacijos teorija ir praktika. Globalizacijos parametrai. Globalizacija ir uždarumas. Globalizacija ir integracija. Europos sąjunga ir pasaulio ekonomika. Europos sąjunga ir pasaulinis darbo pasidalijimas. Europos sąjunga ir pasaulinės prekybos liberalizacija. Netarifinių barjerų taikymas europos sąjungoje. Europos sąjunga ...
Politologijos referatai, Referatas, 15 psl.
2011 06 21
Kinija liberali ekonomikos sistema. Autoritarinis režimas
Įvadas. Kinijos komunistų partijos politika. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiais metais Kinija pažymės savo komunistų partijos 90-metį, partija kuri išlaikė savo galią per laiko tėkmę atrėmusi Japonijos militarizmą, nugalėjusi Guandomingą, išgyvenusį didžiojo šuolio projektą, realiai atsižadėjusi marksizmo-leninizmo ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 7 psl.
2011 12 10
Platono valstybė
Platonas -graikų filosofas, geriausias sokrato mokinys, gyvenęs atėnuose. Platonas yra pravardė (reiškia „platus, plačiapetis“), o tikrasis vardas – aristoklas. Jis jautė didelę pagarbą savo mokytojui, todėl beveik visi kūriniai parašyti dialogo forma. Sulaukęs. Įkūrė filosofijos mokyklą. Žymiausias platono mokinys- ...
Politologijos analizės, Analizė, 1 psl.
2011 05 28
Federalizmas
Šiame darbe nagrinėsiu pagrindinius ir esminius klausimus susijusius su federalizmu. Aptarsiu esmines problemas federacinėse valstybėse. Kalbėsiu apie federalizmą kaip valstybės valdymo formą, jo struktūrą. Išsiaiškinsiu ar federalizmas yra geriausia išeitis didelėms valstybėms kaip jav ir rusijai. Su kokiomis problemomis ...
Politologijos referatai, Referatas, 9 psl.
2011 11 06
Lietuvos ir Latvijos dvišaliai santykiai
Įvadas. Lietuvos ir latvijos diplomatiniai santykiai. Diplomatinis atstovavimas. Sutartys tarp lietuvos ir latvijos. Lietuvos ir latvijos nesutarimai dėl jūrų sienos. Lietuvos ir latvijos ekonominis bendradarbiavimas. Eksportas ir importas. Užsienio investicijos. Kultūriniai santykiai tautinių mažumų lietuvoje ir latvijoje atžvilgiu. ...
Politologijos referatai, Referatas, 17 psl.
2012 04 25
Lietuvos respublikos seimas
Įžanga. Seimas - valstybinės valdžios atstovaujamoji institucija lietuvoje. Seimo formavimas. Pirmalaikiai seimo rinkimai. Seimo nario teisinis statusas. Seimo nario teises ir pareigos. Seimo nario imunitetas. Seimo nario patraukimo atsakomybėn tvarka. Seimo struktūra. Seimo kompetencijos bruožai. Seimo aktų rūšys. Įstatymų leidybos ...
Politologijos referatai, Referatas, 20 psl.
2011 06 21