Politologijos referatai

325 dokumentai
Korupcija. Kyšis ir kyšininkavimas
Įvadas. Kyšininkavimo raida. Kyšininkavimas ir jo priežastys. Kyšių tipai. Kyšis ekonominė problema. Kyšiai išvalo rinką ir veikia kaip skatinančios premijos. Kyšiai atveria kelią nusikalstamai veiklai. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 16 psl.
2012 03 15
Valstybės valdymo formos
Valstybės formos samprata ir elementai. Valstybės valdymo forma, valstybės sandaros forma, politinis rėžimas. Valstybės formos samprata. Valstybės valdymo forma. Monarchija. Respublika. Parlamentinė respublika. Prezidentinė respublika. Pusiau prezidentinė respublika. Valstybės sandaros forma. Unitarinė valstybė. Federacinė valstybė. ...
Politologijos referatai, Referatas, 16 psl.
2012 04 30
Vietos savivalda
Įvadas. Vietos savivaldos principai. Vietos savivaldos sistema ir teritorinis valdžios pasiskirstymas. Vietos savivaldos institucijos. Savivaldybės taryba. Savivaldybės meras. Savivaldybės administracija. Savivaldybių funkcijos. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas. Šio rašto darbo tikslas yra apžvelgti savivaldybės darbą, jos ...
Politologijos referatai, Referatas, 15 psl.
2011 06 21
Europos Sąjunga ir Lietuva: privalumai ir trūkumai
Įvadas. Įstojimo į Europos sąjungą vizija. Įstojimo į Europos sąjungą privalumai ir trūkumai. Euro įvedimas. Žemės ūkio vystymasis. Verslas Lietuvoje. Darbo politika. Europos sąjungos struktūrinių fondų parama. Išvados. Naudota literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 12 psl.
2014 04 28
Patriotizmas patriotiškumas
Vienas iš svarbiausių patrioto bruožų taip pat yra pilietiškumas – taurus darbas savo šaliai. Patriotas turi padėti kurti geresnį gyvenimą savo šalyje, prisidėti prie įvairių sprendimų priėmimo, pavyzdžiui, dalyvauti rinkimuose – tai vienas iš paprasčiausių būdų įrodyti , kad esi pilietiškas žmogus. Šiandien daugelis ...
Politologijos referatai, Referatas, 2 psl.
2012 06 08
Rinkimai referatas
Įvadas. Rinkimų samprata. Rinkimų teisė. Rinkimų organizavimo procesas. Rinkimų sistemų klasifikacija. Lr prezidento rinkimai. Lr prezidento samprata. Prezidento institucijos atkūrimas. Lr prezidento rinkimai. -. Lr seimo ir savivaldos rinkimai. Lr seimo samprata. Mišriosios rinkimų sistemos įteisinimas lietuvoje. Lietuvos respublikos ...
Politologijos referatai, Referatas, 17 psl.
2012 09 23
Antikorupcinė politika ir jos veiksmingumas Lietuvoje
Įvadas. Korupcija. Antikorupcinė politika. Antikorupcinės politikos veiksmingumas lietuvoje. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas. Nerastume pasaulyje tokios valstybės, kuriai daugiau ar mažiau nebūtų tekę susidurti su korupcijos reiškiniu. Korupcija – tai tarnybinės padėties panaudojimas pasipelnymo tikslais; pareigūno ar ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 psl.
2010 12 05
Europos Sąjunga
Turinys. Įvadas. Kūrimo istorija. ES organai ( įstaigos ). Lietuvos integracija į Europos sąjungą. Naujų Europos sąjungos narių priėmimo ir dalyvavimo joje teisinės sąlygos. Europos sutartis ir jos reikšmė teisinei Lietuvos integracijai į Europos sąjungą. Lietuvos narystės Europos sąjungoje perspektyvos. Išvados. Naudota ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 psl.
2010 03 03
Lisabonos sutartis
Įvadas. Lisabonos sutartis. Lisabonos sutarties ratifikavimas. Svarbiausios lisabonos sutarties nuostatos. Daugiau demokratijos, daugiau atvirumo. Spartesnis ir veiksmingesnis sprendimų priėmimas. Es institucijų modernizavimas. Ekonomikos politika. Europos sąjunga ir pasaulis. Saugumas ir gynyba. Teisingumas ir kova su nusikalstamumu. ...
Politologijos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 05 10
Tarptautinis terorizmas
Įvadas. Terorizmo sąvoka. Terorizmo rūšys. 2001-ųjų rugsėjo 11-osios įvykis, mitai, sąmokslo teorjos. Išvados. Daugeliui pasaulio valstybių kova su terorizmu šiandien yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Savo pasiryžimą visomis išgalėmis kovoti su tarptautiniu terorizmu deklaruoja Jungtinės Amerikos Valstijos, Rusija, Turkija, ...
Politologijos referatai, Referatas, 8 psl.
2011 06 01
Lietuvos kultūros politika
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Moksliniai šaltiniai. Teisiniai šaltiniai. Politiniai šaltiniai. Empiriniai šaltiniai. Analitinė dalis. Lietuvos kultūros politika sovietmečio periodu. Lietuvos kultūros politika atgavus nepriklausomybę. Strateginiai Lietuvos kultūros politikos dokumentai, kultūros apibrėžimas juose bei ...
Politologijos referatai, Referatas, 16 psl.
2015 04 07
Viešojo valdymo reforma
Įvadas. Viešojo valdymo reformos samprata. Viešojo valdymo reformos modelis. Viešojo valdymo doktrinos. Viešojo valdymo reformas lemiantys veiksniai. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 10 psl.
2014 05 16
Lietuvos respublikos seimas
Įžanga. Seimas - valstybinės valdžios atstovaujamoji institucija lietuvoje. Seimo formavimas. Pirmalaikiai seimo rinkimai. Seimo nario teisinis statusas. Seimo nario teises ir pareigos. Seimo nario imunitetas. Seimo nario patraukimo atsakomybėn tvarka. Seimo struktūra. Seimo kompetencijos bruožai. Seimo aktų rūšys. Įstatymų leidybos ...
Politologijos referatai, Referatas, 20 psl.
2011 06 21
Europos parlamentas
Europos sąjungos parlamentas. Įvadas. Europos parlamento rinkimai. Europos parlamento darbas ir struktūra. Europos parlamento buveinė. Ep pirmininkas ir pirmininkų sueiga. Parlamento frakcijos. Parlamento komitetai. Europos parlamento funkcijos. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 03 06
Globalizacija: privalumai ir trūkumai
Įvadas. Globalizacija – griaunanti jėga ar naujos galimybės? Kam naudinga globalizacija? Globalizacijos teigiamos - neigiamos savybės. Globalizacija Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2015 01 12
Valstybės valdymas
Valstybės tarnybos bendrasis valdymas. Įvadas. Valstybės tarnyba. Kas yra valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos sudėtis. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Šio įstatymo taikymas. Šis įstatymas netaikomas. Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės. Valstybės tarnybos bendrasis valdymas. Valstybės bendrąjį valdymą atlieka. ...
Politologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2010 12 11
Globalizacija ir Lietuvos ekonominė politika
Įvadas. Globalizacijos teorija ir praktika. Globalizacijos parametrai. Globalizacija ir uždarumas. Globalizacija ir integracija. Europos sąjunga ir pasaulio ekonomika. Europos sąjunga ir pasaulinis darbo pasidalijimas. Europos sąjunga ir pasaulinės prekybos liberalizacija. Netarifinių barjerų taikymas europos sąjungoje. Europos sąjunga ...
Politologijos referatai, Referatas, 15 psl.
2011 06 21
Europos sąjunga referatas
Vėliava. Himnas. Europos diena. Europos sąjunga kas tai? Kas tai asociacijos sutartis? Kurioms salims asociacijos sutartis gali buti naudinga ? Es kalbos. Es valstybes nares. Europa- žeminas penktas pagaldydi. Airija. Australija. Belgija. Kas belgiją išskiria iš kitų es šalių? Ar žinai, kad. Kas siejama su belgais? Belgija: faktai ir ...
Politologijos referatai, Referatas, 30 psl.
2011 06 21
Federalizmas
Šiame darbe nagrinėsiu pagrindinius ir esminius klausimus susijusius su federalizmu. Aptarsiu esmines problemas federacinėse valstybėse. Kalbėsiu apie federalizmą kaip valstybės valdymo formą, jo struktūrą. Išsiaiškinsiu ar federalizmas yra geriausia išeitis didelėms valstybėms kaip jav ir rusijai. Su kokiomis problemomis ...
Politologijos referatai, Referatas, 9 psl.
2011 11 06
Kinijos politine sistema
Politiniai mokymai senovės Kinijoje. Politiniai mokymai senovės kinijoje: moizmas ir legizmas. Kodel kritikavo konfucionizmą ir koks jų indėlis į politinę mintį? Įvadas. Politiniai mokymai senovės kinijoje. Moizmas. Valstybės kilmė. Valstybės administracija. Legizmas. Valstybės kilmė. Valstybės administracija. Valstybė ir ...
Politologijos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 12 30
Lietuvos ir Latvijos dvišaliai santykiai
Įvadas. Lietuvos ir latvijos diplomatiniai santykiai. Diplomatinis atstovavimas. Sutartys tarp lietuvos ir latvijos. Lietuvos ir latvijos nesutarimai dėl jūrų sienos. Lietuvos ir latvijos ekonominis bendradarbiavimas. Eksportas ir importas. Užsienio investicijos. Kultūriniai santykiai tautinių mažumų lietuvoje ir latvijoje atžvilgiu. ...
Politologijos referatai, Referatas, 17 psl.
2012 04 25
Šengeno erdvė
Šengeno erdvė: galimybės ir problemos. Įvadas. Kas yra šengeno erdvė? Šengeno erdvės teisės aktai. Šengeno erdvės saugumas. Šengeno plėtra. Šengeno erdvės galimybės. Geografinis mobilumas. Laisvas darbo jėgos judėjimas. Galimybės studijuoti užsienyje (mokslo migracija). Šengeno erdvės problemos. Emigracijos problema. Protų ...
Politologijos referatai, Referatas, 15 psl.
2012 11 20
Trečiojo pasaulio šalys
Tarptautinės integracinės grupuotės „trečiajame pasaulyje“: paskirtis, tikslai, rezultatai. Įvadas. „trečiojo pasaulio“ šalių bruožai. „trečiojo pasaulio“ tarptautinių integracinių grupuočių samprata. Mercosur sąjungos paskirtis, tikslai ir rezultatai. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 06 08
Liberalizmas, jo kritika ir pagrindiniai iššūkiai tarptautiniuose santykiuose
Įvadas. Klasikinis liberalizmas. Liberalizmo formos. Sociologinis liberalizmas. Tarpusavio priklausomybės liberalizmas. Institucinis liberalizmas. Respublikoniškas liberalizmas. Liberalizmo kritika. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 24 psl.
2014 10 22
Biurokratija
Įvadas. Kas yra biurokratija. Biurokratų funkcijos. Maxo weberio idealusis modelis. Šiandieninis maxo weberio idealusis modelis. Maxo weberio kritika. Maxo weberio indėlis į biurokratijos analizę. Kaip biurokratija reiškiasi šiandien. Išvados. Literatūros sąrašas
Politologijos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 05 26
Politinės kultūros bruožai Lietuvoje
Lietuvos politinės sistemos referatas. Įvadas. Politinės kultūros apibūdinimas. Politinės kultūros struktūra pagal g. Almond ir s. Verba. Politinės kultūros tipologija. Politinė kultūra lietuvoje. Sovietinis palikimas lietuvos politinėje kultūroje. Kultūriniai ir socialiniai pokyčiai. Lietuvos politinės kultūros apibūdinimas. ...
Politologijos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 08 22
Viešosios politikos įgyvendinimas
Įvadas. Viešosios politikos įgyvendinimas. Įgyvendinimo samprata. Įgyvendinimo procesų modeliai. Lietuvos narystė es ir jos įtaka politikos įgyvendinimui. Vykdomoji valdžia ir valdymo sistema lietuvoje. Lietuvos integracijos į es pasekmės: įtaka politikos įgyvendinimui. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo tikslas: apžvelgti ...
Politologijos referatai, Referatas, 22 psl.
2011 06 21
Interesų grupės
Interesų grupės. Interesų grupių klasifikacija. Interesų grupės ir valdžios institucijos. Politinės partijos ir interesų grupės. Interesų grupės ir vyriausybė. Interesų grupių funkcijos. Interesų grupių poveikio būdai. Išvados. Literatūros sąrašas. Pagrindinis interesų grupių tikslas yra tai, kad valstybinė valdžia, ...
Politologijos referatai, Referatas, 14 psl.
2011 05 25
Prancūzijos užsienio politika
Prancūzijos užsienio santykių centriniai organai. Prancūzijoje galioja 1958 metų konstitucija su vėlesnėm pataisom. Ji apibrėžia pagrindinius organus, vykdančius užsienio politiką. Užsienio reikalų ministerija. Valstybės sekretorius užsienio reikalams. Ministerijos generalinis sekretorius. Generaliniai departamentai. Ekonominių ir ...
Politologijos referatai, Referatas, 7 psl.
2010 03 03
Rusijos - Ukrainos santykiai
Įvadas. Ukrainos kelias. Ukraina po ssrs subyrėjimo. Ukraina po oranžinės revoliucijos. Rusijos vaidmuo. Rusijos- ukrainos santykių pasekmės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 11 05