Praktika įmonėje


Apskaitos praktikos ataskaita. Įvadas. Įmonės charakteristika. Personalo veikla. Makroaplinka ir mikroaplinka. Aplinkos veiksnių įtaka įmonės veiklos operacijoms vykdyti. Darbuotojų motyvavimas. Motyvavimo svarba įmonėje. Ssgg analizė. Pardavimų skatinimas. Pardavimų strategijos. Pardavimo programos biudžetas. Prekybinis asortimentas. Vartotojų elgsena. Išvados. Naudota literatūra.


Darbo objektas – IĮ ,, X imone“.

Darbo tikslas: ugdyti gebėjimą panaudoti studijų metu įgytas žinias, sujungiant jas su praktinio darbo įgūdžiais, analizuojant ir vertinant konkrečios prekybinės įmonės (padalinio) veiklą įvairiais aspektais, teikiant pasiūlymus įmonės veiklos tobulinimui.

Darbo uždaviniai:

1. Susipažinti įmonės charakteristika ir veikla;

2. Apžvelgti aplinkos veiksnius bei jų įtaką ;

3. Susipažinti su darbuotojų motyvavimu;

4. Atlikti SSGG analizę;

5. Apžvelgti pardavimų strategijas, biudžetą bei vartotojų daromą įtaką;

Darbo metodas: savarankiškas situacijos nagrinėjimas ir analizavimas, mokslinės literatūros apžvalga.

Praktika įmonėje. (2014 m. Vasario 18 d.). http://www.mokslobaze.lt/praktika-imoneje.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 13 d. 09:10