Prezidento kompetencijos aspektai nuo 1991 metų


Viešojo administravimo kursinis darbas. Įvadas. Lietuvos respublikos prezidento kompetencija. Lietuvos Respublikos Prezidento įgaliojimai santykiuose su Seimu. Lietuvos Respublikos Prezidento įgaliojimai santykiuose su Vyriausybe. Lietuvos Respublikos Prezidento kompetencija krašto apsaugoje. Lietuvos Respublikos Prezidento kompetencija užsienio politikoje. Lietuvos prezidento teisinės galimybės ir statusas. Respublikos Prezidentas ir teisminė valdžia. Malonė. Pilietybė. Valstybiniai apdovanojimai. Respublikos Prezidento teisės aktai. Išvados. Literatūra.


Darbo objektas – Lietuvos Respublikos prezidento kompetencijos aspektai.

Darbo tikslas – apžvelgti Lietuvos Respublikos prezidento kompetencijos aspektus nuo 1991 m.

Darbo uždaviniai:

1.Išanalizuoti Prezidento galias konstitucijoje.

2.Išanalizuoti Respublikos Prezidento statusą, Prezidento įgaliojimus, kokiomis galiomis Lietuvos Respublikos Prezidentas naudojasi..

3.Išanalizuoti Prezidento teisines galimybes.

Darbo metodai:

- mokslinės literatūros analizės metodas pasirinktas siekiant supažindinti su

Prezidento kompetencijos aspektai nuo 1991 metų. (2013 m. Gruodžio 17 d.). http://www.mokslobaze.lt/prezidento-kompetencijos-aspektai-nuo-1991-metu.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 11 d. 23:07